Ziarul Unirea

Precizări privind Registrul de evidenţă a zilierilor

Persoanele care lucrează cu zilieri sunt obligate la plata unui impozit de 16 la sută, calculat la remuneraţia brută acordată persoanelor care prestează activităţi cu caracter ocazional în folosul lor; în caz contrar, riscă amenzi de până la 20.000 lei. De asemenea, există obligaţia întocmirii unui registru de evidenţă a zilierilor pentru toate persoanele care desfăşoară activităţi cu caracter ocazional. Agenţii economici care achiziţionează registre de evidenţă a zilierilor, conform Legii 52/2011, au obligaţia să le completeze cu toţi zilierii cu care au avut/au raporturi de muncă, în ordine cronologică. Registrul amintit este cu regim special, se tipăreşte şi se înseriază de Imprimeria Naţională, iar distribuirea se face la cerere şi contra cost de Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă. Agenţii economici trebuie să fie atenţi la completarea datelor de identificare. În registrele de evidenţă a zilierilor se vor înscrie inclusiv zilierii cu care beneficiarii de lucrări au avut raporturi de muncă anterior intrării în posesie (de la ITM) a Registrului de evidenţă a zilierilor. Înscrierile se vor efectua numai cu cerneală sau pastă albastră, fără a se lăsa pagini şi poziţii libere. Orice modificare a datelor înscrise eronat se face prin tăierea cu o linie orizontală, cu cerneală sau pastă roşie şi prin înscrierea datelor corecte, de asemenea cu cerneală sau pastă roşie, lăsându-se lizibilă înscrierea anterioară şi prin aplicarea ştampilei şi semnăturii beneficiarului de lucrări. Beneficiarul de lucrări va transmite către ITM o copie a registrului, până în data de 5 a lunii următoare, pentru luna anterioară, certificată „conform cu originalul”. Legea 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri reglementează modul în care zilierii pot lucra ocazional, prin derogare de le Legea 53/2003 – Codul Muncii. Domeniile în care se pot presta activităţi care au caracter ocazional sunt: agricultură, vânătoare şi pescuit, silvicultură, exploatări forestiere, piscicultură şi acvacultură, pomicultură şi viticultură, apicultură, zootehnie, spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale, publicitate, activităţi care au caracter cultural, manipulări de mărfuri, activităţi de întreţinere şi curăţenie. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419