POSTURI VACANTE în instituții din Alba, la data de 25 februarie 2018. Condiţiile de înscriere la CONCURS și calendarul examenelor

Mai multe instituții din Alba primesc dosare de participare la concursuri organizate pentru posturi vacante, în perioada următoare. Candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii, vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante la data de 25 februarie 2018 şi condiţii de participare la concurs:

*Primăria Orașului Cugir, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de educator puericultor în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială al Oraşului Cugir – Serviciul Social Specializat Creşă – Creşa „Kunterbunt”.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii de specialitate pedagogice medii, liceale, postliceale, superioare dovedite cu diplomă sau adeverinţă de absolvire;
 • de preferinţă diplomă/adeverinţă absolvire curs modul pedagogic sau specializare în ocupaţia de educator.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 martie 2018, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 martie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

*Primăria Municipiului Sebeș, Judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de consilier IA – la Biroul Buget, Finanţe, Contabilitate, Salarizare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea economică;
 • vechime în specialitatea studiilor – minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 martie 2018, ora 14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 martie 2018, ora 11:00: proba scrisă – Sebeş, Parcul Arini nr. 1;
 • 20 martie 2018, ora 12:00: proba interviu – Sebeş, Parcul Arini nr. 1.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, din str. Piața Primăriei nr.1, Judeţul Alba, telefon 0258/731.004, interior 133.

*Grădiniţa cu Program Prelungit „Scufiţa Roşie“, cu sediul în Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de vacante, de administrator financiar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată în domeniul economic;
 • vechime în contabilitatea bugetară minimum 6 ani;
 • cunoştinţe operare PC, Word, Excel şi programe specifice contabilităţii (E.D.U.S.AL., R.E.V.I.S.A.L., F.O.R.E.X.E.B.U.G., CA.B., S.E.A.P.);
 • cunoaşterea legislaţiei în vigoare; abilităţi excelente de comunicare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 martie 2018, data limită de depunere a dosarelor;
 • 15 martie 2018, ora 09.00 proba scrisă;
 • 15 martie 2018, ora 13.00 proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Grădiniţa cu Program Prelungit „Scufiţa Roşie“, cu sediul în Alba Iulia, str. Călăraşi nr. 2, telefon 0258.811.820.

*Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de consilier IA (S), Compartiment Juridic.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare în specialitatea postului;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 9 ani vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 martie 2018, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15  martie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 19 martie 2018, ora 10.00: proba practică;
 • 19 martie 2018, ora 12.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba din Alba Iulia, strada Gabriel Bethlen nr. 7, judeţul Alba, telefon 0258/817.255.

*Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de consilier IA (S) Compartiment Informatizare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare în specialitatea postului;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 9 ani vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 martie 2018, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15  martie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 19 martie 2018, ora 10.00: proba practică;
 • 19 martie 2018, ora 12.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba din Alba Iulia, strada Gabriel Bethlen nr. 7, judeţul Alba, telefon 0258/817.255.

*Primăria Vinţu de Jos, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuţie, temporar vacantă, de mediator socio – comunitar (243202) – expert în cadrul proiectului „CCI Sibiseni – Creşterea Calităţii Vieţii Şi Incluziunii Sociale – ID 103385“.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare finalizate cu licenţă;
 • experienţă solicitată – pentru ocuparea postului este necesară experienţă bazală în realizarea medierii socio-comunitare, expertiză în gestionarea demersurilor de rezolvare a problemelor de ordin social din cadrul comunităţii şi de realizare a lintului între membrii comunităţilor defavorizate – 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 februarie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 14 martie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la Primăria Vinţu de Jos, judeţul Alba, tel./fax 0258.739.234 interior 12.

*Şcoala Gimnazială „Singidava“ Cugir, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de administrator financiar, treapta 2 (4 ore/zi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare economice absolvite cu diplomă de licenţă;
 • vechime – minimum 3 ani în specialitatea studiilor absolvite.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 martie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 14 martie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
 • 19 martie 2018, ora 09.00: proba practică;
 • 22 martie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Şcoala Gimnazială “Singidava” cu sediul în: localitatea Cugir, strada Alexandru Sahia, nr. 16, județul Alba, tel: 0258751727.

*Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlâth Gusztáv Kâroly“, Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale, temporar vacante, de 0,5 post administrator financiar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;
 • vechime în muncă necesare ocupării postului -15 ani în specialitatea studiilor;
 • vechime în învăţământ 10 ani;
 • cunoştinţe de utilizare a tehnologie informaţiei – Microsoft Office (Word, Excel), programe de contabilitate bugetară; operare SIIIR.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 februarie 2018, ora 14.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 martie 2018, ora 15.00 – proba scrisă;
 • 07 martie 2018, ora 15.00 – proba practică;
 • 08 martie 2018, ora 15.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul Liceului Teologic Romano-Catolic „Grof Majlâth Gusztâv Kâroly“, Alba Iulia, Str. Păcii nr. 4, judeţul Alba, telefon 0258.819.869, fax 0258.819.869, e-mail gmgksecretariat@yahoo.ro.

*Căminul pentru Persoane Vârstnice din Sebeş, judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de îngrijitoare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – minimum 8 clase;
 • vechime – nu necesită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 martie 2018, ora 13.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 martie 2018, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 14 martie 2018, ora 10.00 – proba practică;

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice din Sebeş, str. Peneş Curcanu, nr. 17, judeţul Alba, telefon 0258/734.999, fax 0258.731.772, e-mail cpv_sebes.alba@yahoo.com.

*Primăria Orașului Zlatna, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de inspector de specialitate (agent de turism – ghid) gradul profesional debutant.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • abilităţi operare PC, certificate prin atestat de competenţe profesionale de operare pe calculator;
 • absolvent curs agent de turism sau ghid de turism atestat prin certificat de calificare profesională sau dovada înscrierii la un curs de agent de turism sau ghid de turism, cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, certificată prin atestat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 martie 2018, ora 16.00 termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 12 martie 2018, ora 11.00 proba scrisă;
 • 16 martie 2018, ora 11.00 proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, str. Unirii nr.1 A, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

*Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

Serviciul Achiziţii, Patrimoniu, Tehnic şi Administrativ:
• 1 post de referent IA.
Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos:
• 1 post de farmacist.
Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 15 Abrud:
• 1 post de infirmier debutant.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• referent IA la Serviciul Achiziţii. Patrimoniu, Tehnic şi Administrativ:
studii medii, absolvite cu diplomă;
curs arhivar;
6 ani şi 6 luni vechime pe studii medii.

• farmacist la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos:
studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, licenţiat în farmacie;
vechime în specialitatea studiilor absolvite de minimum 1 an,
atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Farmaciştilor din România;

• infirmier debutant la Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 15 Abrud:
studii generale, absolvite cu diplomă;
curs de calificare infirmier organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 martie 2018, ora 16.00, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 martie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba din Alba Iulia, telefon: 0258/818.266, interior 115 sau mobil 0755/069.660.

*Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Sebeş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

 • inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Executări Silite şi Control Fiscal – aparatul de specialitate al primarului) – ID post 442253;
 • inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Executări Silite şi Control Fiscal – aparatul de specialitate al primarului) -ID post 442251.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Executări Silite şi Control Fiscal:
  • candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialităţile – economice sau juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 9 ani.
 • inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Executări Silite şi Control Fiscal:
  • candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialităţile – economice sau juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 martie 2018, ora 14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 19 martie 2018, ora 11.30: proba scrisă;
 • 22 martie 2018, ora 14.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Sebeş, județul Alba.

*Primăria Oraşului Ocna Mureş, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Organizarea şi Amenajarea Teritoriului, Protecţia Mediului, ID post 434454.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din următoarele domenii:
 • în ramura „arhitectură şi urbanism“ domeniul „urbanism“, specializarea, „proiectare şi planificare urbană“, „urbanism şi administrarea teritoriului“, „amenajarea şi planificarea peisajului“.
 • în ramura „inginerie civilă“ domeniul „inginerie civilă“ specializarea „construcţii civile, industriale şi agricole“, „căi ferate, drumuri şi poduri“, „amenajări şi construcţii hidrotehnice“, „inginerie sanitară şi protecţia mediului“, „îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală“, „inginerie civila“, „inginerie urbană şi dezvoltare regională“.
 • Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
  • comunicare interpersonală, organizare, adaptabilitate, creativitate, lucrul în echipă, gândire structurală şi orientare către cetăţean;
  • cunoaşterea legislaţiei în vigoare care reglementează administraţia publică locală, responsabilitate, eficienţă, competenţă, politeţe, iniţiativă, punctualitate, disponibilitate, abilitate în gestionarea situaţiilor conflictuale;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 martie 2018, ora 11.00 – proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Oraş Ocna Mureş, judeţul Alba, strada Nicolae lorga nr. 27, telefon 0258.871.217.

*Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, gradul superior la Biroul Evidenţă Plată şi Prestaţii Sociale.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă, în domeniul informatică, specializarea informatică;
 • vechime în specialitate studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 martie 2018, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 19 martie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr, 68, Alba Iulia, tel. 0258/818.266, interior 115, mobil 0755.069.660.

*Şcoala Gimnazială „Iuliu Maniu” din Vinţu de Jos, judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale, în cadrul proiectului CCI Sibişeni – Creşterea Calităţii Vieţii şi a Incluziunii Sociale în Vinţu de Jos – POCU/18/4/4.1/103385, temporar vacante, de:

 1. expert profesor informatică – 2 ore/săptămână;
 2. expert profesor geografie/orientare turistică – 4 ore/săptămână;
 3. expert psiholog – logoped – 2 ore/zi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare finalizate cu licenţă în specialitatea postului;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 februarie 2018, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 06 martie 2018, ora 15.00: proba interviu și evaluarea CV-ului.

Relații suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale „Iuliu Maniu” din Vinţu de Jos, judeţul Alba, str. Mihai Eminescu nr. 12, judeţul Alba, telefon 0741/330.734, 0258/739.118.

*Primăria Comunei Vinţu de Jos, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuție, temporar vacantă, de consilier psiho-social (263402) – expert în cadrul proiectului „CCI SIBISENI – Creşterea calităţii vieţii şi incluziunii sociale-ID 103385“.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare finalizate cu licenţă, specializarea psihologie – 4 ani;
 • experienţă în realizarea consilierii psiho-sociale, expertiză minimală în construirea şi implementarea demersului de consiliere psiho-socială în comunităţile defavorizate, alături de gestionarea documentelor aferente – 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 februarie 2018, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 05 martie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 07 martie 2018, ora 10.00: proba inteviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Vinţu de Jos, tel/fax 0258.739.234, interior 12.

*Primăria Comunei Vinţu de Jos, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuție, temporar vacantă, de consilier asistenţă socială(263501) – expert în cadrul proiectului „CCI SIBISENI – Creşterea calităţii vieţii şi incluziunii sociale – ID 103385“.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare finalizate cu licenţă, specializarea asistenţă socială,
 • experienţă bazată în realizarea consilierii de asistenţa socială, expertiză în gestionarea demersurilor de rezolvare a problemelor de ordin social din cadrul comunităţii, prin acţiuni specifice de asistenţă socială – 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 februarie 2018, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 05 martie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 07 martie 2018, ora 10.00: proba inteviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Vinţu de Jos, tel/fax 0258.739.234, interior 24.

*Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia Economică, director executiv – Direcţia de Asistenţă socială şi arhitect – şef al municipiului Aiud, judeţul Alba.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • director executiv – Direcţia Economică:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii.
 • director executiv – Direcţia de Asistenţă socială:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în asistenţă socială sau sociologie/ psihologie sau ştiinţe ale educaţiei/ drept/ ştiinţe administrative/ sănătate / economie sau management, finanţe, contabilitate;
  • pot participa la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de director executiv şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute mai sus, cu condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile art. 13 alin. (3) din Anexa nr. 2 la HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii.
 • arhitect – şef al municipiului Aiud, judeţul Alba:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului conform art. 36 indice 1 lit. b) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • atestat eliberat de Registrul Urbaniştilor din România.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 februarie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 martie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

1 comentariu

Vlad 27 februarie 2018 at 13:16

Daca nu am pile , cunostinte si relatii oare am o sansa ?

Vad ca in alba numa neamuri si prietenii sunt pe la instituti si cam atata… oamenii de rand nu au voie ca nu le iasa banii si planurile mafioate !

Comentariile sunt oprite

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...