Rămâi conectat

Ştirea zilei

POSTURI VACANTE în instituții din Alba, la data de 22 aprilie 2018. Condiţiile de înscriere la CONCURS și calendarul examenelor

Publicat

în

Mai multe instituții din Alba primesc dosare de participare la concursuri organizate pentru posturi vacante, în perioada următoare. Candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii, vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante la data de 22 aprilie 2018 şi condiţii de participare la concurs:

*Primăria Comunei Sohodol, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Protecție Civilă și Mediu.

Elit - Gustul Desăvârșit

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul protecției mediului;
 • perfecționări (specializări) – cursuri privind șef serviciu voluntari – privat pentru situații de urgență.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 mai 2018, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 mai 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Sohodol, Judeţul Alba, telefon 0373.550.063 sau 0733/917.087.

*Spitalul Municipal Aiud, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de muncitor calificat IV – fochist – Centrală termică.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – calificare fochist, autorizare I.S.C.I.R. pentru cazane abur grupa A;
 • minimum 6 luni vechime în specialitatea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 aprilie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 mai 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la Spitalul Municipal Aiud, din localitatea Aiud, Str. Spitalului nr. 2, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.816, interior 192.

*Spitalul Municipal Aiud, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de infirmier – studii generale – Compartimentul Pediatrie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • şcoala generală,
 • curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau
 • curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii Direcţia Generală Resurse Umane şi Certificare,
 • 6 luni vechime în activitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 aprilie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 mai 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la Spitalul Municipal Aiud, din localitatea Aiud, Str. Spitalului nr. 2, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.816, interior 192.

*Primăria Municipiului Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie vacante, de îngrijitor în Serviciul Public din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • vechime în specialitate necesară – studii generale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 aprilie 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 07 mai 2018, ora 11:00: proba practică;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5 A, et. 2, telefon 0258 819462.

*Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

 • 1 post de referent de specialitate gradul I, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată;
 • 1 post de şofer treapta I, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată;
 • 1 post de infirmieră debutant, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • 1 post de referent de specialitate gradul I, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată:
 • Condiţii specifice de participare:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă, în ramura de ştiinţă (RSI): Ingineria resurselor vegetale şi animale;
  • vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 6 ani;
 • 1 post de şofer treapta I, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată:
 • Condiţii specifice de participare:
  • studii generale;
  • vechime în specialitate necesară: minimum 3 ani în fiecare categorie a permisului de conducere;
  • permis de conducere categoriile: B, C şi D.
 • 1 post de infirmieră debutant, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată
 • Condiţii specifice de participare:
  • studii generale;
  • vechime în specialitate necesară: -;
  • curs de infirmieră organizat de un furnizor autorizat de formare profesională sau dovada înscrierii la un curs de infirmieră organizat de un furnizor autorizat de formare profesională.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 aprilie 2018, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 mai 2018, ora 10.00: proba scrisă pentru referent de specialitate și șofer;
 • 07 mai 2018, ora 12.00: proba practică pentru postul de infirmieră.
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Precizările privind concursul şi bibliografia se găsesc afişate la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 60, judeţul Alba şi pe site-ul Primăriei Municipiului Alba Iulia www.apulum.ro.

*Unitatea Militară 01585 din Petreşti, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante de:

 • U.M. 01585, Petreşti:
  • economist gradul II/S la Compartimentul Contabilitate:
   • studii – studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul economic;
   • vechime: 6 luni.
 • U.M. 01497, Aiud:
  • muncitor calificat IV la plutonul deservire-popotă:
   • studii – studii generale/profesionale/în domeniu sau curs de calificare bucătari;
   • vechime – nu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 aprilie 2017, ora 14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • economist gradul II/S la Compartimentul Contabilitate:
  • 02 mai 2017, ora 11.00: proba scrisă;
  • 09 mai 2017, ora 11.00: proba interviu.
 • muncitor calificat IV la plutonul deservire-popotă:
  • 02 mai 2017, ora 11.00: proba scrisă;
  • 08 mai 2017, ora 11.00: proba practică;
  • 14 mai 2017, ora 11.00: proba interviu.

Relații suplimentare la sediul Unității Militare 01585 din Petreşti, str. Valea Sebeșului nr. 58, Județul Alba telefon: 0258/743.795, interior 106.

*Căminul Pentru Persoane Vârstnice Blaj, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, de infirmieră, Cămin Persoane Vârstnice Blaj.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale – G,
 • fără vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 aprilie 2018, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 02 mai 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 04 mai 2018, ora 14:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei – Căminul pentru Persoane Vârstnice Blaj, din Piaţa 1848 nr. 6, telefon 0258/710662.

*Primăria Comunei Ciugud, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Urbanism Amenajarea Teritoriului.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe inginerești;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 aprilie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 mai 2018 , ora 11.00: proba scrisă;
 • 09 mai 2018 , ora 11.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Ciugud, str. Principală, nr.141, judeţul Alba, telefon 0258/841.205, e-mail [email protected]

*Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Autorizări din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia, judeţul Alba.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, într-unul din domeniile: inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie electrică, inginerie geologică, inginerie geodezică, inginerie mecanică, inginerie industrială, ingineria materialelor, inginerie şi management, arhitectură sau urbanism;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 aprilie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 mai 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

*Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, gradul superior la Biroul Evidenţă Plată şi Prestaţii Sociale.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă, în domeniul informatică, specializarea informatică;
 • vechime în specialitate studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 aprilie 2018, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 mai 2018, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr, 68, Alba Iulia, tel. 0258/818.266, interior 115, mobil 0755.069.660.

 


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Ştirea zilei

19 mai 2022, COVID-19 în Alba. 4 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ

Publicat

în

19 mai 2022, COVID-19 în Alba. 4 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ

La nivelul județului Alba, miercuri, 18 mai 2022, s-au înregistrat 7 cazuri noi de infectare cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba. Raportul prezintă și incidența actualizată și cazurile active de coronavirus pe localități.

Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri, 18 mai 2022, COVID-19 în Alba. 7 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ

În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu a fost înregistrat niciun deces, în rândul persoanelor bolnave de COVID-19.

Elit - Gustul Desăvârșit

Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate rămâne la 53845 de persoane confirmate, 52459 persoane vindecate, 1.290 decese.

Miercuri, în județul Alba au fost prelucrate în total 295 teste, 151 PCR, 144 teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 466530 mai exact, 357002 de teste PCR și 109528 de teste rapide.

Localitățile din care provin cele 7 noi cazuri de coronavirus:

ALBA IULIA – 1
BLAJ – 2
CUGIR – 1

Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba:
Localitate Populatie Incidenta Cazuri active
RIMETEA 990 2.02 2
OHABA 583 1.72 1
POŞAGA 893 1.12 1
VALEA LUNGĂ 3115 0.96 3
METEŞ 2751 0.73 2
LUPŞA 2836 0.71 2
ORAŞ OCNA MUREŞ 13788 0.65 9
CIUGUD 3293 0.61 2
NOŞLAC 1816 0.55 1
MUNICIPIUL BLAJ 20622 0.53 11
CRICĂU 1965 0.51 1
ORAŞ TEIUŞ 7148 0.42 3
LOPADEA NOUĂ 2494 0.4 1
MUNICIPIUL ALBA IULIA 76685 0.4 31
ŞPRING 2537 0.39 1
ŞUGAG 2856 0.35 1
CETATEA DE BALTĂ 3061 0.33 1
SÂNTIMBRU 3019 0.33 1
ORAŞ CUGIR 25354 0.32 8
MUNICIPIUL AIUD 25133 0.24 6
GALDA DE JOS 4414 0.23 1
ŞONA 4365 0.23 1
SĂSCIORI 6485 0.15 1
ORAŞ ZLATNA 7779 0.13 1
MUNICIPIUL SEBEŞ 32855 0.12 4
ALBAC 1939 0 0
ALMAŞU MARE 1197 0 0
ARIEŞENI 1533 0 0
AVRAM IANCU 1411 0 0
BERGHIN 1882 0 0
BISTRA 4496 0 0
BLANDIANA 877 0 0
BUCERDEA GRÂNOASĂ 2259 0 0
BUCIUM 1379 0 0
CÂLNIC 1932 0 0
CENADE 1046 0 0
CERGĂU 1629 0 0
CERU-BĂCĂINŢI 227 0 0
CIURULEASA 1123 0 0
CRĂCIUNELU DE JOS 2142 0 0
CUT 1272 0 0
DAIA ROMÂNĂ 3115 0 0
DOŞTAT 1014 0 0
FĂRĂU 1470 0 0
GÂRBOVA 2133 0 0
GÂRDA DE SUS 1467 0 0
HOPÂRTA 1157 0 0
HOREA 1898 0 0
IGHIU 7110 0 0
ÎNTREGALDE 551 0 0
JIDVEI 5301 0 0
LIVEZILE 1147 0 0
LUNCA MUREŞULUI 2540 0 0
MIHALŢ 3213 0 0
MIRĂSLĂU 1945 0 0
MOGOŞ 744 0 0
OCOLIŞ 498 0 0
ORAŞ ABRUD 5141 0 0
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3743 0 0
ORAŞ CÂMPENI 7120 0 0
PIANU 3563 0 0
POIANA VADULUI 1041 0 0
PONOR 574 0 0
RĂDEŞTI 1271 0 0
RÂMEŢ 491 0 0
ROŞIA DE SECAŞ 1580 0 0
ROŞIA MONTANĂ 2690 0 0
SĂLCIUA 1367 0 0
SĂLIŞTEA 2327 0 0
SÂNCEL 2579 0 0
SCĂRIŞOARA 1486 0 0
ŞIBOT 2327 0 0
SOHODOL 1658 0 0
STREMŢ 2419 0 0
UNIREA 4823 0 0
VADU MOŢILOR 1268 0 0
VIDRA 1500 0 0
VINŢU DE JOS 5528 0 0


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

Bărbat din Alba, condamnat pentru viol, REȚINUT de polițiști: Cât va sta după gratii

Publicat

în

Bărbat din Alba, condamnat pentru viol, REȚINUT de polițiști: Cât va sta după gratii

La data de 18 mai 2022, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Galda de Jos au depistat și reținut, pe raza comunei Ighiu, un bărbat de 47 de ani, din comuna Vințu de Jos, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis de Judecătoria Alba Iulia.

Bărbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 6 ani închisoare, pentru viol.

Condamnatul a fost depus în Penitenciarul Aiud, pentru executarea pedepsei.

Elit - Gustul Desăvârșit

 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

LIVE VIDEO| PROTEST la Spitalul din Aiud: Care sunt doleanțele celor peste 60 de cadre medicale angajate pe perioada pandemiei

Publicat

în

LIVE VIDEO| PROTEST la Spitalul din Aiud: Care sunt doleanțele celor peste 60 de cadre medicale angajate pe perioada pandemiei

Joi, 19 mai, începând cu ora 10.00, în curtea Spitalului Municipal din Aiud, are loc un protest al celor 67 de cadre medicale angajate pe perioadă determinată, pe durata stării de alerta.

Oamenii cer găsirea unei soluții pentru suplimentarea fondurilor și organizarea unui examen, în condițiile legii, mai ales că spitalul are un deficit de personal de peste 100 de cadre.

Aceștia susțin că, deși termenul în care contractele vor expira se apropie, nu au primit nici un răspuns la întrebarea dacă se va organiza un examen, prin care ar putea ocupa acele posturi pe perioadă nedeterminată. „Ne-ați angajat când erați disperați, ne-ați folosit și acum ne aruncați”, era scris cu litere de-o șchioapă pe un banner afișat de personalul ieșit la protest.

Elit - Gustul Desăvârșit

Potrivit legii 70/2022 personalul din unitățile sanitare cu paturi, serviciile de ambulanță, direcțiile de sănătate publică, instituțiile de asistență socială, încadrat fără concurs pe perioada determinată, pe posturi de execuție, în perioada stării de alertă, va putea ocupa, pe durata nedeterminată, același post în cadrul unității în care își desfășoară activitatea, prin promovarea unui examen organizat anterior încetării contractului individual de muncă.

„Ne plimbă de la Ana la Caiafa, nu ne dau nici un răspuns și nu vor să organizeze nici un examen. Am făcut o sesizare către conducerea spitalului pe care am semnat-o toți și nu știm nimic, dacă plecăm în 6 iunie, dacă se face concurs. Conducerea spitalului nu a făcut demersurile necesare pentru a primi fondurile necesare pentru a păstra cei 67 de angajați”, au transmis reprezentanții cadrelor medicale pentru ziarulunirea.ro.

În aprilie, Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, spunea personalul medical angajat în perioada pandemiei va putea rămâne pe posturi după ce va susţine un examen care să permită continuarea activităţii din punct de vedere legal.

 


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare