// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

POSTURI VACANTE în instituții din Alba, la data de 22 aprilie 2018. Condiţiile de înscriere la CONCURS și calendarul examenelor

Mai multe instituții din Alba primesc dosare de participare la concursuri organizate pentru posturi vacante, în perioada următoare. Candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii, vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante la data de 22 aprilie 2018 şi condiţii de participare la concurs:

*Primăria Comunei Sohodol, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Protecție Civilă și Mediu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul protecției mediului;
 • perfecționări (specializări) – cursuri privind șef serviciu voluntari – privat pentru situații de urgență.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 mai 2018, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 mai 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Sohodol, Judeţul Alba, telefon 0373.550.063 sau 0733/917.087.

*Spitalul Municipal Aiud, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de muncitor calificat IV – fochist – Centrală termică.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – calificare fochist, autorizare I.S.C.I.R. pentru cazane abur grupa A;
 • minimum 6 luni vechime în specialitatea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 aprilie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 mai 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la Spitalul Municipal Aiud, din localitatea Aiud, Str. Spitalului nr. 2, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.816, interior 192.

*Spitalul Municipal Aiud, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de infirmier – studii generale – Compartimentul Pediatrie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • şcoala generală,
 • curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau
 • curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii Direcţia Generală Resurse Umane şi Certificare,
 • 6 luni vechime în activitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 aprilie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 mai 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la Spitalul Municipal Aiud, din localitatea Aiud, Str. Spitalului nr. 2, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.816, interior 192.

*Primăria Municipiului Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie vacante, de îngrijitor în Serviciul Public din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • vechime în specialitate necesară – studii generale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 aprilie 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 07 mai 2018, ora 11:00: proba practică;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5 A, et. 2, telefon 0258 819462.

*Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

 • 1 post de referent de specialitate gradul I, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată;
 • 1 post de şofer treapta I, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată;
 • 1 post de infirmieră debutant, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • 1 post de referent de specialitate gradul I, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată:
 • Condiţii specifice de participare:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă, în ramura de ştiinţă (RSI): Ingineria resurselor vegetale şi animale;
  • vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 6 ani;
 • 1 post de şofer treapta I, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată:
 • Condiţii specifice de participare:
  • studii generale;
  • vechime în specialitate necesară: minimum 3 ani în fiecare categorie a permisului de conducere;
  • permis de conducere categoriile: B, C şi D.
 • 1 post de infirmieră debutant, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată
 • Condiţii specifice de participare:
  • studii generale;
  • vechime în specialitate necesară: -;
  • curs de infirmieră organizat de un furnizor autorizat de formare profesională sau dovada înscrierii la un curs de infirmieră organizat de un furnizor autorizat de formare profesională.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 aprilie 2018, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 mai 2018, ora 10.00: proba scrisă pentru referent de specialitate și șofer;
 • 07 mai 2018, ora 12.00: proba practică pentru postul de infirmieră.
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Precizările privind concursul şi bibliografia se găsesc afişate la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 60, judeţul Alba şi pe site-ul Primăriei Municipiului Alba Iulia www.apulum.ro.

*Unitatea Militară 01585 din Petreşti, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante de:

 • U.M. 01585, Petreşti:
  • economist gradul II/S la Compartimentul Contabilitate:
   • studii – studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul economic;
   • vechime: 6 luni.
 • U.M. 01497, Aiud:
  • muncitor calificat IV la plutonul deservire-popotă:
   • studii – studii generale/profesionale/în domeniu sau curs de calificare bucătari;
   • vechime – nu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 aprilie 2017, ora 14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • economist gradul II/S la Compartimentul Contabilitate:
  • 02 mai 2017, ora 11.00: proba scrisă;
  • 09 mai 2017, ora 11.00: proba interviu.
 • muncitor calificat IV la plutonul deservire-popotă:
  • 02 mai 2017, ora 11.00: proba scrisă;
  • 08 mai 2017, ora 11.00: proba practică;
  • 14 mai 2017, ora 11.00: proba interviu.

Relații suplimentare la sediul Unității Militare 01585 din Petreşti, str. Valea Sebeșului nr. 58, Județul Alba telefon: 0258/743.795, interior 106.

*Căminul Pentru Persoane Vârstnice Blaj, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, de infirmieră, Cămin Persoane Vârstnice Blaj.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale – G,
 • fără vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 aprilie 2018, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 02 mai 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 04 mai 2018, ora 14:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei – Căminul pentru Persoane Vârstnice Blaj, din Piaţa 1848 nr. 6, telefon 0258/710662.

*Primăria Comunei Ciugud, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Urbanism Amenajarea Teritoriului.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe inginerești;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 aprilie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 mai 2018 , ora 11.00: proba scrisă;
 • 09 mai 2018 , ora 11.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Ciugud, str. Principală, nr.141, judeţul Alba, telefon 0258/841.205, e-mail primariaciugud@yahoo.com.

*Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Autorizări din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia, judeţul Alba.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, într-unul din domeniile: inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie electrică, inginerie geologică, inginerie geodezică, inginerie mecanică, inginerie industrială, ingineria materialelor, inginerie şi management, arhitectură sau urbanism;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 aprilie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 mai 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

*Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, gradul superior la Biroul Evidenţă Plată şi Prestaţii Sociale.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă, în domeniul informatică, specializarea informatică;
 • vechime în specialitate studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 aprilie 2018, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 mai 2018, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr, 68, Alba Iulia, tel. 0258/818.266, interior 115, mobil 0755.069.660.

 

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419