Rămâi conectat

Ştirea zilei

POSTURI ÎN ADMINISTRAȚIE: Instituțiile din Alba care fac ANGAJĂRI. Condiţiile de înscriere la CONCURS și calendarul examenelor

Publicat

în

Mai multe instituții din județul Alba organizează concursuri pentru posturi vacante. Candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii, vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante la data de 26 august 2018 şi condiţii de participare la concurs:

*Primăria Oraşului Zlatna – Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al oraşului Zlatna, judeţul Alba.

Electrica Furnizare Discount

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

•studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul inginerie civilă absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile prevederilor art. 361 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
•atestat Registrul Urbaniştilor din România
•studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
•vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 septembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

*Primăria Municipiului Aiud – Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de arhitect şef al municipiului Aiud, judeţul Alba şi director executiv – Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud, judeţul Alba.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

Pentru funcţia de arhitect şef al municipiului Aiud, judeţul Alba:
•studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului conform art. 36 indice1 lit. b) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;
•studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
•atestat eliberat de Registrul Urbaniştilor din România;
•vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Pentru funcţia de director executiv – Direcţia Economică
•studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
•studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
•vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 septembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

*Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Blaj, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor la Direcţia Administrativă, Compartiment Transport Aprovizionare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat, sau generale;
 • vechime în muncă, minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 septembrie 2018, data limită de depunere a dosarelor;
 • 14 septembrie 2018, ora 10.00 proba scrisă;
 • 18 septembrie 2018, ora 14.00 proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Blaj din Blaj, Piața 1848 nr. 16, Județul Alba, telefon 0258/710.110.

*Primăria Municipiului Alba lulia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuţie vacante, de poliţist local, clasa I, gradul profesional debutant.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţă (RSI): ştiinţe economice;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 septembrie 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 25 septembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba lulia din Calea Moţilor nr. 5 A, et. 2, telefon 0258 819462.

*Primăria Comunei Valea Lungă, Județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante consilier, clasa I, grad profesional asistent, compartiment agricol.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii necesare – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: inginerie geodezică, ingineria resurselor vegetale şi animale, ingineria mediului, conform H.G. nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programeior de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 septembrie 2018, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 septembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 26 septembrie 2018, ora 14.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Valea Lungă, Str. Victoriei nr. 328 B, Județul Alba, telefon 0245/661.509.

*Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Sebeş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a unor posturi contractuale de execuţie vacante din cadrul Unităţii de Management şi Implementare a proiectului „Parteneriat pentru acces egal la educaţie“ – cod proiect 107777, posturi în afara organigramei, după cum urmează:

• expert grup ţintă – inspector de specialitate formare evaluare şi selecţie profesionala, cod COR 242404, posturi 2, perioada 6 luni, fracţiune normă 2h/zi;
• animator socio – educativ, cod COR 516907 posturi 2 perioada 27 luni, fracţiune nonnă 4h/zi;
• animator socio – educativ, cod COR 516907 posturi 2, perioada 12 luni. fracţiune normă 4h/zi;
• profesor limba engleză, cod COR 233002 posturi 2, perioada 27 luni, fracţiune normă 1h/zi;
• coordonator activităţi, cod COR 112029 posturi 2 perioada 31 luni (nu mai târziu de 10.04.2018, inclusiv), fracţiune normă 2h/zi;
• educator, cod COR 234202 posturi 2, perioada 27 luni, fracţiune normă 2h/zi;.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Condiţiile generale şi specifice de participare pentru posturile de expert grup ţintă:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an;
certificat ECDL/Certificat absolvire curs Analist programator sau echivalent;
certificat absolvire curs formator sau echivalent;
certificat absolvire curs inspector evaluare sau echivalent;
certificat absolvire curs evaluator competenţe profesionale sau echivalent;
certificat absolvire curs evaluator programe şi selecţie profesională sau echivalent;
vechime specifică în formare/evaluare/selecţie – minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 septembrie 2018, ora 16.00 termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 11 septembrie 2018, ora 10.00 proba scrisă;
 • 17 septembrie 2018, ora 10.00 proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Sebeş, din Sebeş, parcul Arini nr. 1, judeţul Alba, telefon 0258.731.318, e-mail [email protected]

*Primăria Municipiului Sebeș, Judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, din cadrul Unităţii de Management şi Implementare a Proiectului „Parteneriat pentru acces egal la educaţie”- cod proiect 107777, posturi în afara organigramei, după cum urmează:

 1. mediator şcolar (2 posturi);
 2. consilier şcolar (2 posturi);
 3. învăţător (4 posturi);
 4. profesor kinetoterapeut;
 5. profesor logoped;
 6. psiholog.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • mediator şcolar (2 posturi):
  • studii medii/postliceale;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an;
  • certificat absolvire curs de formare profesională cu specializarea mediator şcolar sau echivalent;
  • vechime specifică în mediere şcolară – minimum 1 an.
 • consilier şcolar (2 posturi):
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an;
  • certificat absolvire curs de consiliere şi orientare şcolară, program de pregătire psihopedagogie sau echivalente;
  • vechime specifică în consiliere şcolară/ activităţi didactice/ psihopedagogie – minimum 1 an;
  • certificat ECDL/Certificat absolvire curs analist programator sau echivalent.
 • învăţător (4 posturi):
  • studii medii – liceu pedagogic/institut pedagogic sau echivalent;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 2 ani.
 • profesor kinetoterapeut:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 3 ani;
  • certificat absolvire curs de kinetoterapie sau echivalent;
  • vechime specifică în kinetoterapie – minimum 3 ani.
 • profesor logoped:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 3 ani;
  • certificat absolvire curs de formare profesională în logopedie sau echivalent;
  • vechime specifică în logopedie – minimum 3 ani.
 • psiholog:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea psihologie sau socio-psihologie;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an;
  • cursul de certificare în vederea utilizării platformei CAS++;
  • licenţă de utilizare baterii de teste CAS++;
  • certificat ECDL/Certificat absolvire curs analist programator sau echivalent.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 septembrie 2018, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă – Sebeş, Parcul Arini nr. 1;
 • 17 septembrie 2018, ora 10:00: proba interviu – Sebeş, Parcul Arini nr. 1.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, din str. Piața Primăriei nr.1, Judeţul Alba, telefon 0258/731.318, 0258/731.004, interior 133, email [email protected]

*Primăria Municipiului Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului, de consilier, gradul profesional debutant, cod COR 24201 – Centrul Național de Informare și Promovare Turistică.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii de specialitate: studii universitare și de licență absolvite cu diplomă, în domeniul de licență (d1) limba și literatura română;
 • vechime în specialitatea studiilor necesară: fără;
 • cunoștințe de operare PC – nivel mediu;
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională (engleză) — nivel avansat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 august 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 11 septembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5 A, et. 2, telefon 0258/819.462.

*Primăria Orașului Teiuș, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de şofer I la Compartimentul Administrare domeniu public şi privat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea şofer: minimum 10 ani;
 • posesor al permisului de conducere categoriile B, C, D, E, atestat auto valabil pentru transport persoane.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 septembrie 2018, ora 10.00 – proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentate se obţin la sediul Primăriei Orașului Teiuș, str. Clujului nr. 80, Județul Alba, telefon 0258/851.101, interior 24.

*Primăria Comunei Blandiana, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de şofer şi muncitor la Compartimentul gospodărire reparaţii – întreţinere şi deservire.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru postul de muncitor:
fără vechime în muncă;
disponibilitate program flexibil.

• pentru postul de şofer:
vechime minimă în munca de 3 ani în administraţia publică;
permis de conducere;
sociabil şi cu simţul răspunderii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 august 2018, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 06 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Blandiana, Județul Alba, telefon 0258.760.811, fax 0258.760.738.

*Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, din localitatea Aiud, str. Ecaterina Varga, Nr.6, judeţul Alba organizează concurs, conform H.G. nr 284/2007 cu modificarile şi completările ulterioare, pentru ocuparea funcţiei specifice Comitetului Director:

 • director medical.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:

 • absolvent de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
 • au cel puţin 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul se va desfăşura la Sala de şedinţă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, situată în Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, astfel:

 • Proba scrisă: va avea loc în data de 24 septembrie 2018, ora 10.00;
 • Susținerea proiectului de specialitate și interviul de selecție vor avea loc în data de 25 septembrie 2018, începând cu ora 10.00.
 • Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 14 septembrie 2018, ora 15.00, la Biroul Resurse Umane din cadrul spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, str. Ecaterina Varga, nr.6.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul spitalului la secretariatul comisiei de concurs sau la telefon 0258/861.302, interior 102.

*Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr.5, judeţul Alba, organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă determinată (01.10.2018 – 31.08.2020) a postului vacant de asistent de cercetare, COR211307, cu normă întreagă de 8 ore/zi (160 ore/lună), din cadrul proiectului „Tehnologii inovative pentru recuperarea avansată a materialelor din deşeuri de echipamente informatice şi de telecomunicaţii – Cod proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0652.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivel studii – superioare de lungă durată, specialitate studii – Ingineria Mediului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 august 2018, ora 16.00 termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 11 septembrie 2018, proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Informaţii suplimentare se pot obține la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, judeţul Alba, telefon 0258/806.276.

*Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Blaj, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de referent de specialitate, grad IA la Direcţia Administrativă, Baza de Agrement.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 august 2018, data limită de depunere a dosarelor;
 • 07 septembrie 2018, ora 10.00 proba scrisă;
 • 11 septembrie 2018, ora 14.00 proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Blaj din Blaj, Piața 1848 nr. 16, Județul Alba, telefon 0258/710.110.

*Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Blaj, Județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – Biroul Juridic Contencios.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 august 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 10 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 12 septembrie 2018, ora 14:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Blaj din Blaj, Piața 1848 nr. 16, Județul Alba, telefon 0258/710.110.

*Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Sebeş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor publice de execuție vacante, din cadrul Direcţiei Poliţia Locală Sebeş, după cum urmează:

 1. poliţist local, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Circulaţie Rutieră;
 2. poliţist local, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Circulaţie Rutieră;
 3. poliţist local, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Evidenţa Persoanelor, Baze de Date, Juridic;
 4. poliţist local, clasa III, grad profesional superior – Compartiment Ordine Publică, Pază Obiective.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • poliţist local, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Circulaţie Rutieră:
  • studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durata, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice, ştiinţelor economice sau administraţiei publice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an;
  • aviz psihologic valabil pentru îndeplinirea funcţiei publice de poliţist local.
 • poliţist local, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Circulaţie Rutieră:
  • studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durata, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice, ştiinţelor economice sau administraţiei publice;
  • aviz psihologic valabil pentru îndeplinirea funcţiei publice de poliţist local.
 • poliţist local, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Evidenţa Persoanelor, Baze de Date, Juridic:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice, ştiinţelor economice sau administraţiei publice;
  • aviz psihologic valabil pentru îndeplinirea funcţiei publice de poliţist local.
 • poliţist local, clasa III, grad profesional superior – Compartiment Ordine Publică, Pază Obiective:
  • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani;
  • aviz psihologic valabil pentru îndeplinirea funcţiei publice de poliţist local.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 august 2018, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 septembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
 • 18 septembrie 2018, ora 11.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Sebeş, din Sebeş, parcul Arini nr. 1, judeţul Alba, telefon 0258.731.318, e-mail [email protected]

*Instituţia Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de :

 • consilier (1 post – nivel superior, la nivel teritorial, Centrul zonal Alba):
 • consilier (1 post – nivel superior, la nivel teritorial, Centrul zonal Bacău);
 • consilier (1 post – nivel superior, la nivel teritorial, Centrul zonal Bucureşti).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: superioare.
 • vechime: specialitate medic primar sau medic specialist, în activitate sau pensionar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 august 2018, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 10 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă de specialitate;
 • 14 septembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la sediul instituţiei Avocatul Poporului din București, str. Eugeniu Carada nr. 3, sectorul 3, telefon 021/312.71.27.

*Primăria Comunei Vidra, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de şef serviciu – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • carnet de conducere categoria C, E;
 • nu sunt condiţii de vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 iulie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Vidra, cu sediul în comuna Vidra, strada Vidra nr. 1, judeţul Alba, telefon 0786.571.173.

Publicitate

Ştirea zilei

OFICIAL| 271 cazuri noi și un deces, în România, în ultimele 24 de ore: 67 de oameni internați la ATI

Publicat

în

Joi, 4 august 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noul bilanț al pandemiei de COVID-19 în România.

Până astăzi, 4 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.083.982 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.048.072 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 271 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Electrica Furnizare Discount

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența înregistrată la 14 zile
1. Alba 21301 3 0,04
2. Arad 23721 4 0,04
3. Argeș 27510 4 0,03
4. Bacău 26158 6 0,06
5. Bihor 29312 1 0,02
6. Bistrița-Năsăud 11924 6 0,06
7. Botoșani 14215 1 0,03
8. Brașov 43719 3 0,03
9. Brăila 13316 1 0,04
10. Buzău 12609 4 0,03
11. Caraș-Severin 11504 0 0,02
12. Călărași 10109 9 0,10
13. Cluj 57794 21 0,12
14. Constanța 43128 24 0,12
15. Covasna 8560 0 0
16. Dâmbovița 22543 7 0,04
17. Dolj 26766 2 0,06
18. Galați 27703 6 0,04
19. Giurgiu 11047 0 0,04
20. Gorj 9229 3 0,02
21. Harghita 8299 0 0,02
22. Hunedoara 22930 12 0,07
23. Ialomița 10813 3 0,02
24. Iași 42592 10 0,09
25. Ilfov 45312 15 0,22
26. Maramureș 20463 3 0,06
27. Mehedinți 8350 2 0,02
28. Mureș 24011 0 0,02
29. Neamț 19020 7 0,02
30. Olt 14646 2 0,03
31. Prahova 35560 15 0,07
32. Satu Mare 13082 5 0,09
33. Sălaj 10959 0 0,03
34. Sibiu 26534 0 0,03
35. Suceava 24283 8 0,04
36. Teleorman 13752 0 0,05
37. Timiș 54521 13 0,11
38. Tulcea 8456 0 0,05
39. Vaslui 16021 3 0,03
40. Vâlcea 16462 3 0,01
41. Vrancea 10700 1 0,01
42. Mun. București 184321 45 0,16
43. Cazuri noi nealocate pe județe

727* 19
TOTAL 1.083.982 271

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 43 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. Crt. JUDEȚ Probe pozitive la retestare
1 ALBA 1
2 ARAD 0
3 ARGEŞ 0
4 BACĂU 3
5 BIHOR 0
6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 0
7 BOTOŞANI 0
8 BRĂILA 1
9 BRAŞOV 1
10 BUZĂU 0
11 CĂLĂRAŞI 0
12 CARAŞ-SEVERIN 1
13 CLUJ 3
14 CONSTANŢA 3
15 COVASNA 0
16 DÂMBOVIŢA 0
17 DOLJ 1
18 GALAŢI 0
19 GIURGIU 0
20 GORJ 0
21 HARGHITA 0
22 HUNEDOARA 5
23 IALOMIŢA 0
24 IAŞI 0
25 ILFOV 2
26 MARAMUREŞ 0
27 MEHEDINŢI 0
28 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 7
29 MUREŞ 0
30 NEAMŢ 7
31 OLT 0
32 PRAHOVA 2
33 SĂLAJ 1
34 SATU MARE 3
35 SIBIU 0
36 SUCEAVA 0
37 TELEORMAN 0
38 TIMIŞ 1
39 TULCEA 0
40 VÂLCEA 0
41 VASLUI 0
42 VRANCEA 1
Total 43

Până astăzi, 34.298 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 03.08.2021 (10:00) – 04.08.2021 (10:00) a fost raportat de către INSP un decese (bărbat), al unui pacient infectat cu noul coronavirus, internat într-un spital din județul Maramureș.

Decesul a fost înregistrat la categoria de vârstă 50-59 ani și pacientul a prezentat comorbidități.

Nu au fost raportate decese anterioare intervalului de referință.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 456. Dintre acestea, 67 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.737.920 de teste RT-PCR și 1.898.251 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 14.223 de teste RT-PCR (6.078 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.145 la cerere) și 15.525 de teste rapide antigenice.

Pe teritoriul României, 1.289 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 610 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 53.738 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 76 de persoane.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 331 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 918 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 3 august, 382 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 74.500 de lei.

Reamintim cetățenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, începând cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE (0800800165) la care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară.
Apelurile sunt preluate de un dispecerat, în sistem integrat, și repartizate structurilor teritoriale pentru verificarea aspectelor sesizate.

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 23.571 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 2.543 în Italia, 16.778 în Spania, 198 în Marea Britanie, 129 în Franța, 3.124 în Germania, 95 în Grecia, 49 în Danemarca, 37 în Ungaria, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 5 în SUA, 8 în Suedia, 143 în Austria, 22 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 75 în Elveția, 4 în Turcia, 2 în Islanda, 2 în Belarus, 7 în Bulgaria, 19 în Cipru, 4 în India, 5 în Ucraina, 8 în Emiratele Arabe Unite, 14 în Republica Moldova, 3 în Muntenegru, 218 în Irlanda, 5 în Singapore, 5 în Tunisia, 9 în Republica Coreea, 2 în Bosnia și Herțegovina, 2 în Serbia, 2 în Croația și câte unul în Argentina, Luxemburg, Malta, Brazilia, Kazakhstan, Republica Congo, Qatar, Vatican, Portugalia, Egipt, Pakistan, Iran, Slovenia, Federația Rusă, Finlanda și Polonia. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 193 de cetățeni români aflați în străinătate, 37 în Italia, 19 în Franța, 43 în Marea Britanie, 60 în Spania, 14 în Germania, 2 în Belgia, 3 în Suedia, 5 în Irlanda, 2 în Elveția, 2 în Austria, unul în SUA, unul în Brazilia, unul în Republica Congo, unul în Grecia, unul în Iran și unul în Polonia, au decedat.
Dintre cetățenii români confirmați cu infecție cu noul coronavirus, 798 au fost declarați vindecați: 677 în Germania, 90 în Grecia, 18 în Franța, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Namibia, unul în Luxemburg, unul în Tunisia și unul în Argentina.
Notă: aceste date sunt obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, fie de la autoritățile competente din statele de reședință, în măsura în care aceste date fac obiectul comunicării publice, fie în mod direct de la cetățenii români din străinătate.

Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia TELVERDE – 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor și este valabilă pentru apelurile naționale, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 20.00. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor, +4021.320.20.20.

În continuare vă prezentăm situația privind infectarea cu virusul SARS – CoV – 2 la nivel european și global:

În intervalul 22 iulie 2021 – 29 iulie 2021, au fost raportate 34.435.890 de cazuri în UE / SEE. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Franţa, Italia, Spania și Germania.
Începând din 15 decembrie, CEPCB a întrerupt publicarea datelor privind numărul cazurilor confirmate și numărul cetățenilor decedați, atât în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andorra, cât și la nivel global. Aceste raportări sunt actualizate săptămânal.

ŢARA
CAZURI
CONFIRMATE DECEDAȚI

Franţa 5.993.937 (+126.207) 111.644 (+143)
Regatul Unit 5.697.912 (+263.973) 129.158 (+450)
Italia 4.317.415 (+29.957) 127.949 (+82)
Spania 4.342.054 (+180.204) 81.268 (+149)
Germania 3.756.856 (+11.629) 91.527 (+164)
Sursă: Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CEPCB) (https://www.ecdc.europa.eu/en)

SITUAȚIE GLOBALĂ LA 29 IULIE 2021

CAZURI CONFIRMATE
DECEDAȚI

194.860.770 (+3.702.062) 4.168.372 (+69.405)

* Datele referitoare la numărul persoanelor vindecate, raportate zilnic în mod defalcat pe state și la nivel global, au încetat să fie prelucrate și comunicate de către centrul specializat în agregarea datelor de acest tip, respectiv Johns Hopkins CSSE.
** Datele din paranteze reprezintă numărul de cazuri noi, în intervalul 22 iulie 2021 – 29 iulie 2021.
*** CEPCB precizează că actualizările la nivel național sunt publicate pe coordonate diferite de timp și procesate ulterior, ceea ce poate genera discrepanțe între datele zilnice publicate de state și cele publicate de CEPCB.

Citește mai mult

Ştirea zilei

OFICIAL| PATRU cazuri de COVID-19, în județul Alba, miercuri, 4 august: Incidența actualizată și cazurile active pe localități

Publicat

în

OFICIAL| PATRU cazuri de COVID-19, în județul Alba, miercuri, 4 august: Incidența actualizată și cazurile active pe localități

La nivelul județului Alba, miercuri, 04 august, s-au înregistrat PATRU cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor transmise de DSP Alba.

Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate rămâne la 21.415 persoane confirmate, 20.670 persoane vindecate, 713 decese.

Electrica Furnizare Discount

Marți, in Alba au fost prelucrate in total 384 de teste, 245 la SJU si 139 la DSP. Numarul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 239.302.

Localitățile din care provin cele 3 cazuri:

CUGIR – 1
SEBES – 2
TEIUS – 1

Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba

LOCALITATE/ POPULAȚIE/ CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE/ CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE

SĂLIŞTEA 2351 1.28 3
AVRAM IANCU 1459 0.69 1
VIDRA 1538 0.65 1
MUNICIPIUL SEBEŞ 32877 0.24 8
GALDA DE JOS 4495 0.22 1
MUNICIPIUL ALBA IULIA 76494 0.03 2
ALBAC 1967 0.00 0
ALMAŞU MARE 1220 0.00 0
ARIEŞENI 1594 0.00 0
BERGHIN 1912 0.00 0
BISTRA 4549 0.00 0
BLANDIANA 905 0.00 0
BUCERDEA GRÂNOASĂ 2271 0.00 0
BUCIUM 1406 0.00 0
CÂLNIC 1985 0.00 0
CENADE 1020 0.00 0
CERGĂU 1635 0.00 0
CERU-BĂCĂINŢI 257 0.00 0
CETATEA DE BALTĂ 3067 0.00 0
CIUGUD 3268 0.00 0
CIURULEASA 1174 0.00 0
CRĂCIUNELU DE JOS 2142 0.00 0
CRICĂU 1984 0.00 0
CUT 1271 0.00 0
DAIA ROMÂNĂ 3139 0.00 0
DOŞTAT 1021 0.00 0
FĂRĂU 1487 0.00 0
GÂRBOVA 2161 0.00 0
GÂRDA DE SUS 1504 0.00 0
HOPÂRTA 1159 0.00 0
HOREA 1928 0.00 0
IGHIU 7047 0.00 0
ÎNTREGALDE 561 0.00 0
JIDVEI 5323 0.00 0
LIVEZILE 1196 0.00 0
LOPADEA NOUĂ 2556 0.00 0
LUNCA MUREŞULUI 2566 0.00 0
LUPŞA 2914 0.00 0
METEŞ 2826 0.00 0
MIHALŢ 3227 0.00 0
MIRĂSLĂU 1976 0.00 0
MOGOŞ 769 0.00 0
MUNICIPIUL AIUD 25290 0.00 0
MUNICIPIUL BLAJ 20684 0.00 0
NOŞLAC 1806 0.00 0
OCOLIŞ 543 0.00 0
OHABA 639 0.00 0
ORAŞ ABRUD 5220 0.00 0
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3797 0.00 0
ORAŞ CÂMPENI 7282 0.00 0
ORAŞ CUGIR 25663 0.00 0
ORAŞ OCNA MUREŞ 13932 0.00 0
ORAŞ TEIUŞ 7222 0.00 0
ORAŞ ZLATNA 7881 0.00 0
PIANU 3582 0.00 0
POIANA VADULUI 1057 0.00 0
PONOR 625 0.00 0
POŞAGA 945 0.00 0
RĂDEŞTI 1284 0.00 0
RÂMEŢ 534 0.00 0
RIMETEA 1000 0.00 0
ROŞIA DE SECAŞ 1604 0.00 0
ROŞIA MONTANĂ 2749 0.00 0
SĂLCIUA 1424 0.00 0
SÂNCEL 2596 0.00 0
SÂNTIMBRU 3020 0.00 0
SĂSCIORI 6511 0.00 0
SCĂRIŞOARA 1541 0.00 0
ŞIBOT 2399 0.00 0
SOHODOL 1675 0.00 0
ŞONA 4345 0.00 0
ŞPRING 2589 0.00 0
STREMŢ 2432 0.00 0
ŞUGAG 2872 0.00 0
UNIREA 4894 0.00 0
VADU MOŢILOR 1319 0.00 0
VALEA LUNGĂ 3143 0.00 0
VINŢU DE JOS 5511 0.00 0

Citește mai mult

Ştirea zilei

Dorin Albu, propunerea de VICEPRIMAR al Municipiului Sebeș. Consilierii locali, chemați la vot ASTĂZI

Publicat

în

Viceprimarul municipiului Sebeș va fi ales de către consilierii locali ai orașului în cadrul ședinței de astăzi, 4 august.

Astfel, primarul Dorin Nistor l-a propus pe Albu Dorin pentru această funcție, decizie care va fi supusă la vot în această după-masă.

Potrivit CV-ului său, Albu Dorin a absolvit Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Științe Economice, secția Finanțe-Asigurări, în anul 2003, iar în 2007 a absolvit Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Drept.

Electrica Furnizare Discount

De asemenea, acesta este membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, filiala Alba, din 2010.

Conform aceluiași document, Albu Dorin cunoaște engleza și franceza la nivel intermediar.

Alegerea noului viceprimar vine în urma revocării din funcție a lui Adrian Bogdan, în cadrul ședinței extraordinare din 16 iunie, de către consilierii locali ai orașului.

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare