Rămâi conectat

Opinii - Comentarii

Plata contribuției de 5 milioane de lei la AIDA Transport Local, din nou în dezbaterea CL Alba Iulia

Sfarlea Ioana Raluca

Publicat

în

Proiectul de Hotărâre privind plata contribuției Consiliului Local al municipiului Alba Iulia la AIDA Transport Local va fi pus din nou în dezbatere în ședința din 18 decembrie, după ce în ședința de la sfârșitul lunii trecute a fost respins de consilieri.

Aceștia au considerat că suma solicitată – 5.000.000 de lei, respectiv câte 1.400.000 de lei pe lună pentru perioada septembrie (când s-a efectuat delegarea de gestiune a serviciului de transport local) – decembrie 2012, este prea mare, cu atât mai mult cu cât este vorba despre o contribuție suplimentară, pe lângă cotizația anuală prevăzută în contractul încheiat cu STP Alba Iulia.

De această dată proiectul de hotărâre are atașat și documentul prin care STP justifică solicitarea acestei sume, în care se precizează că aceleași sume lunare au fost alocate din bugetul municipiului și în perioada ianuaria – august 2012, pentru serviciul de transport public, înainte de data începerii prestării transportului în AIDA – Transport local, ca de altfel în tot anul bugetar 2011.

Elit - Gustul Desăvârșit

”Neaprobarea alocării acestor sume în şedinţa CL din data de 28.11.2012 reprezintă refuzul Consiliul Local Alba lulia de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin contract nr. 226/1683/2012 încheiat între AIDA-TL şi STP şi aprobat prin HCL Alba lulia nr. 260/08.08.2012. Vă reamintim că HCL nr. 260/08.08.2012 a fost adoptată tot de către dumneavoastră iar cheltuielile solicitate prin prezenta adresă au fost efectuate de către STP în baza acestei hotărâri”, se precizează în documentul semnat de directorul general al STP, ing. Stelian Nicola.

Acesta spune că începând cu luna octombrie 2012, la doar 3 săptămâni de la implementarea sistemului de transport public local existent în municipiul Alba Iulia la aceleaşi standarde de calitate şi în comunele din arealul AIDA-TL, numărul călătoriilor efectuate prin utilizarea transportului public metropolitan între Alba lulia şi zonele tarifare 2-7 (comunele limitrofe) a crescut cu 43% faţă de lunile ianuarie – septembrie 2012. Acest lucru a fost în beneficiul orașului deoarece călătorii au folosit transportul public în detrimentul autoturismelor persnale și astfel s-au creat locuri de parcare și s-a redus poluarea:

Operatorul de transport consideră că administrația locală avea de achitat pentru serviciul prestat până în luna noiembrie restanțe în valoare de 3.713.896 de lei, respectiv suma de 671.862 de lei aferentă prestației efectuate până la data de  10 septembrie (data începerii efectuării transportului în Zona metropolitană Alba Iulia) și 3.042.033 de lei aferentă contractului începând cu 10 septembrie și precizează în notificarea trimisă trimisă Consiliului Local și Primăriei Alba Iulia în data de 14 noiembrie a.c.: ” Vă rugăm să înţelegeţi că în situaţia dată ne este imposibil să mai asigurăm resursele financiare necesare aprovizionării cu carburant cât şi pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la autobuzele cu care prestăm acest serviciu public, iar de la data prezentei înţelegem să nu ne mai asumăm răspunderea juridică pentru eventualele accidente sau neîndeplinirea condiţiilor privind siguranţa circulaţiei”.

În aceeași notificare STP atenționează că ”Operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui contract de delegare a gestiunii au dreptul să întrerupă prestarea serviciului de transport public local în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către autorităţile administraţiei publice locale, cu obligaţia de a notifica întreruperea prestării serviciului în termenul şi condiţiile prevăzute prin contractul de delegare a gestiunii”.

În ședința din data de 28 noiembrie, primarul Mircea Hava a declarat că în toate marile orașe din europa administrațiile locale susțin financiar societățile de transport iar consilierii locali PDL au fost de acord cu alocarea sumei solicitate de STP. Reprezentanții celorlalte formațiuni politice s-au abținut sau au votat ”împotrivă”, ei mai critici fiind consilierii liberali, în frunte cu Simone Albani, considerând că suma solicitată este foarte mare și că administrația locală ar trebui să acorde numai subvențiile pentru pensionari și alte categorii speciale.

Rămâne de văzut cu ce argumente vor veni de această dată susținătorii proiectului de hotărâre. Vom reveni cu decizia luată de consilierii locali marți, 18 decembrie, după ședința CL Alba Iulia.

PUNCTUL DE VEDERE AL STP ALBA IULIA

În articol se face referire la faptul că „cei mai critici fiind consilierii liberali, în frunte cu Simone Albani …”.

1. În municipiul Bergamo – Italia, gradul de subvenționare al transportului public local este de 64,1%.

Dl. consilier Simone Albani este din Bergamo – Italy. In orașul său natal, de exemplu, veniturile realizate de către operatorul de TPL acopera doar 35,9% din costuri – vezi rândul 2 din Tabel nr. 3, pag. 5 din urmatorul studiul realizat în Lombardia și care tratează și tema din prezentul articol cât și punctul aflat pe ordinea de zi a CL Alba Iulia:

http://www.thredbo-conference-series.org/downloads/thredbo6_papers/thredbo6-theme1-Laniado-Santa-Tagliavini.pdf

Diferența de 64,1% reprezintă subvenție iar modul în care se acordă aceasta în Bergamo este descris la pct. 1.3/pag. 6, iar obligațiile de serviciu public la pct. 3.3/pag. 15. Acestea sunt identice cu cele din România dar în plus, în Italia, pentru transportul local din municipiul reședinta al provinciei acordă subvenții și consiliul județean.

De asemenea, în transportul JUDEȚEAN din Italia gradul de acoperire al costurilor din vânzarea biletelor este cuprins între 28,3 – 46.6% (Tabel nr. 2/pag. 5). Astfel, subvenția acordată de către consiliile județene în regiunea Lombardia este de 204.416.134 EURO/an. Oare cum este posibil posibil ca în Italia să se aloce acestă sumă uriașă pentru transportul județean iar la noi subvenția este 0 (zero)? Au descoperit „strategii” din consiliul județean un „perpetuum mobile de speța I”?

Daca este legală, de ce dl. Simone Albani nu duce cu copy-paste în Italia „rețeta românească” din transportul județean de persoane? (Așa cum face în sens invers cu candidatura orașului Bergamo – capitala culturală europeană în 2019: http://www.comune.bergamo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=10971 ) O fi având legătură cu faptul că gradul de evaziune în transportul județean de la noi este de 50-60% din încasări, peste 300 de angajați cu salariu minim pe economie iar diferența la negru sau diurnă (adică șoferul nu își îndeplinește sarcinile normale de lucru care ar presupune un impozit 62%, ci este în excursie pe traseele județene și primește diurnă – unde impozitul sub 32 lei/zi este zero: 30 lei/zi x 30 zile/luna = 900 lei cu impozit ZERO în loc de 62%, iar pensia suplimentară a angajaților rămane în buzunarul nu știu cui pentru a-și „reglementa” afacerile – legal, bineînțeles!), alte impozite specifice activității de doar 10% din ceea ce ar trebui fiscalizat în realitate și nu numai? Apropos, de ce nu îi întreabă nimeni pe angajații din transportul de persoane din județul Alba – în transportul județean sunt aproximativ 300 iar STP are 158: ce salariu au trecut în cartea de muncă, dacă li se plătește prin virament bancar sau „din poșetă”, dacă au auzit cel puțin că în România orele prestate sâmbăta și duminica se compensează cu zile libere sau cu plata unui spor de cel puțin 75%, că la orele de noapte este obligatorie plata unui spor de 75%, dacă au un loc de parcare prestabilit de angajator sau că acesta este numai domeniul public al administrațiilor locale, dacă își spală autobuzul într-o spălătorie cu autorizație de mediu sau întotdeauna numai cu furtunul iar apele uzate sunt tratate cu costuri suplimentare de către administrația publică (alta decât consiliul județean), că în foaia de parcurs sunt obligați să treacă doar numele traseului fără a menționa ora de plecare (aceasta se menționează doar dacă este cazul, în cazul unui control pe traseu la cursele ulterioare, pentru a nu exista în contabilitate dovada orelor reale lucrate și a numărului de kilometri), etc?

În UE-15 sunt peste 120 de asociații de transport metropolitan, organizate la fel cu cea din Alba Iulia: http://www.emta.com/?lang=en ).

Având în vedere că transportul metropolitan în jurul centrelor urbane polarizatoare se pot dezvolta numai în detrimentul traseelor județene care devin trasee locale, cei care citesc aceste rânduri nu cred că ar fi posibil ca subiectul aflat pe ordinea de zi a CL Alba Iulia ar trebui analizat într-un context mai larg, de exemplu județean?

2. În zona metropolitană Bergamo, în 2012, se realizează integrarea tramvaiului realizat în 2009 într-un sistem de transport public metropolitan:

http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=Regione%2FDetail&cid=1213504740697&p=1213504740697&pagename=RGNWrapper

În martie 2012 s-a luat decizia, urmând ca în 30 de zile să se realizeze programul de transport. S-a hotărât ca într-un termen de 60 zile să se înființeze Zona metropolitană: “l’Agenzia per la gestione del trasporto pubblico locale” (de fapt AIDA-TL a lor). Până la 31.12.2012 toate a.p.l. membre trebuie să dea în custodie infrastructura către Asociația metropolitană. În cadrul procedurilor de licitație, se impune UN SISTEM DE TARIFARE INTEGRAT (ticheting electronic). Obligațiile financiare ale entităților care operează costurile sunt de 5,2 milioane EURO pentru anul 2012 (doar pentru operarea tramvaiului, nu și pentru auobuze care înseamnă alte costuri ce trebuie adăugate la această sumă). Este obligatorie implementarea unui sistem de integrare tarifară (ticheting electronic – la fel ca în AIDA-TL) care este estimat la 1 milion EURO (în Alba Iulia a costat 230.000 EURO, la Timișoara 8 milioane EURO iar la București 4 milioane de EURO).

Concluzii:

– în Bergamo se înființează un sistem integrat (în AIDA-TL a lor), aceasta fiind consecința dorinței cetățenilor:  “per il territorio bergamasco e che i cittadini hanno dichiarato di apprezzare

– în Alba Iulia în 2012 este realizat, funcționează iar cetățenii sunt multumiți (se poate verifica).

Întrebare:

Dacă în orașul natal lucrurile se întâmplă la fel ca în orașul de adopție, și asta fără ca dl. consilier Simone Albani să aibă vreo contribuție, atunci domnia sa de ce insistă ca noi în Alba Iulia să nu evoluăm?

3. Gradul de subventțonare a transportului public local în Italia este de 68-70%

Vezi ultima rubrică din Tabel nr. 5/pag. 21 din „Local Public Transport in Italy: The Long and Tortuous Way of a Tentative Reform”:

http://www.ciriec.ulg.ac.be/fr/telechargements/WORKING_PAPERS/WP08-08.pdf

Acest grad de subvenționare se realizează în condițiile în care prețul unui bilet este de 1-1,2 EURO (vezi Tabel nr. 11/pag. 41).

La pag. 24 sunt prezentate cele 4 (PATRU!!!) surse principale de SUBVENȚIONARE a transportului de persoane din Italia:

a) granturi naționale – la fel sunt alocate fonduri în toate tarile UE-15 cu un plus pentru Germania unde aceste granturi de la guvernul federal sunt deosebit de mari, transportul public fiind declarat o prioritate dar și o mândrie națională.

În România nu există astfel de fonduri deoarece transportul de persoane este fiscalizat „cu portițe”, această activitate fiind „organizată” ca un perpetuum mobile de speța I (este pe locul 4 în topul evaziunii fiscale, după: alcool, tutun și legume-fructe). Aici își au originea atacurile la piața de profil din România cu oferte de transport cu „subvenție zero și tarif mai mic decât actualul risipitor de bani publici – operatorul care primește subvenții”. Un singur leu primit sub formă de grant sau subvenții din fonduri publice de către un operator evazionist aruncă în aer tot pseudoplanul de afaceri. Cu autoritate contractantă cu tot! Și acesta este unul din motivele pentru care se refuză de către unele autorități contractante impunerea unei redevențe procentuale: orice venituri subtilizate de către operatorul de transport ar produce un prejudiciu în redevența datorată. Tichetingul electronic este de asemenea spaima evazioniștilor din transportul de persoane: orice validare a titlurilor de călătorie (bilete sau abonamente) lasă un log-on pe un server, astfel că veniturile reale (nu cât dorește să fiscalizeze operatorul) pot fi oricând cuantificate de către o autoritate de control. La fel și prejudiciul.

b) fonduri regionale (din acciza pe carburant, etc)

c) fonduri municipale sau ale provinciilor

d) venituri din vânzarea de bilete și abonamente


4. În 2012, gradul de subvenționare al transportului public local din Franța este de 80%:

http://www.mobilicites.com/fr_salon-financement-des-transports-publics–faut-il-augmenter-le-prix-des-tickets-ou-le-versement-transport–-video-_93_1900.html

sau

<<„80% du coût du transport est financé par le versement transport et les contributions publiques”, rappelle Michel Bleitrach, président de l’Union des transports publics (UTP) qui a publié récemment une position officiellle sur le versement transport dans laquelle l’organisation professionnelle plaide non pas pour une augmentation du VT, mais pour la création d’un VT interstitiel.>> (Data: 07.06.2012).

 

5. Suma solicitată CL Alba Iulia de către STP (4.065.000 lei) este stabilită în mod legal și reprezintă contravaloarea compensației (subvenției) pentru serviciile prestate în municipiul Alba Iulia pentru 4 luni: septembrie-decembrie 2012.

a) Cuantumul sumelor lunare solicitate sunt aceleași cu sumele alocate de către consiliul local în lunile ianuarie – august 2012. Din data de 10.09.2012, CL Alba Iulia nu mai are contract direct cu operatorul de transport, acesta mandatând AIDA-TL să execute în numele și pe seama sa activitatea de transport public local în cadrul zonei metropolitane Alba Iulia.

b) Cuantumul sumelor solicitate sunt aceleași cu sumele lunare alocate din bugetul local anul trecut, în 2011.

c) Alocarea acestor sume sub forma „contribuției pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru prestarea serviciului de transport public local și pentru întreținerea infrastructurii tehnico-edilitare aferente” în AIDA-TL, este în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și a pct. 6.6 – Capitolul 6 – Finanțarea activităților asociațiilor intercomunitare de utilități publice. Venituri și cheltuieli – din Ghidul Ministerului Administrației și Internelor privind constituirea, înregistrarea, organizarea și managementul Asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice – 2009.

La pag. nr. 27 din:

http://www.mai.gov.ro/Documente/Utile/GHID.pdf

d) sumele solicitate de STP nu reprezintă cheltuiala pentru niște servicii nesolicitate, ci cele la care ne-am angajat prin contract nr. 226/1683/2012. CL Alba Iulia, în aceeași componență cu cea care trebuie să aprobe acum resursele necesare derulării acestuia, a aprobat acest contract prin HCL nr. 260/08.08.2012 și care nu determină o cheltuială mai mare pentru bugetul local față de anii trecuți. Adică dacă nu s-ar fi trecut la transportul metropolitan (ce presupune transformarea unor trasee județene în trasee locale, cu interesele aferente) nu ar fi fost această dezbatere (nu ar fi fost necesară această hotărâre de consiliu local).

Cei care citesc aceste rânduri consideră că este normal ca cineva să se angajeze față de dvs. printr-un contract și la momentul plății, nu să întoarcă capul într-o parte și să fluiere ștrengărește, ci să vă trimită pur și simplu la plimbare? Dar dacă este vorba de un serviciu public destinat să deservească o comunitate de 90.000 locuitori – AIDA TL? Același lucru s-a întâmplat după același scenariu și cu serviciul de iluminat public?

În România sunt 3.592 operatori de transport persoane. Dintre aceștia, un număr de 37 operatori din municipiile reședință de județ sunt organizați în Uniunea Română de Transport Public (STP Alba Iulia este membru fondator – anul 1990) și primesc subvenții de la bugetele locale. Aceștia, deși reprezintă sub 1% din totalul operatorilor de transport persoane din țară plătesc peste 90% din totalul impozitelor plătite în acest sector de activitate la nivel național. Această anomalie credeți că ar putea avea legătură cu subiectele aflate în dezbaterea CL Alba Iulia? O fi ajuns ea la cunoștința  acelorași persoane (dezinteresate, bineînțeles!) care se opun prin diferite mijloace (mai nou – pe facebook) dezvoltării unui serviciu public după aceleași principii ca în orice municipiu reședință de județ sau din celelalte țări membre UE?

În județul Alba, STP plătește peste 75% din total impozite aferente transportului de persoane deși contribuțiile noastre ar trebui să reprezinte maxim 40-45% la nivel județean. Cum este posibil ca persoanele cu funcții publice să nu vadă aceste lucruri?

 Stelian Nicola

Director General STP SA Alba Iulia


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Opinii - Comentarii

Noutăți PENSII 2022: Cum se calculează pensia, vârsta de pensionare și pensia medie

BONTEA Alexandru

Publicat

în

Noutăți PENSII 2022: Cum se calculează pensia, vârsta de pensionare și pensia medie

După ani în câmpul muncii, în România, persoanele pot beneficia de pensie. Acesta poate fi ori pentru limita de vârstă, pentru pensie anticipată sau pensie anticipată parțial.

Citește și: Legea pensiilor 2022: Deciziile de pensionare ar putea suferi o modificare majoră

Persoanele care sunt născute după 1 iulie 1971, și care contribuie la sistemul public de pensii, trebuie să participe obligatoriu și la Pilonul II de pensii, un fond de pensii administrat privat.

Elit - Gustul Desăvârșit

Persoanele care s-au născut între 1 iulie 1961 și 1 iulie 1971 și care contribuie la sistemul public de pensii pot contribui opțional la un fond de pensii administrat privat.

În România există patru sisteme de pensii: pensia de stat (Pilon I), pensia privată obligatorie (Pilon II), pensia facultativă (Pilon III) și pensia ocupațională (Pilon IV).

Începând din 2018, contribuția obligatorie pentru Pilonul II este de 3,75% și se reține automat din salariul brut.

Vârsta de pensionare în România

Cu condiția îndeplinirii stagiului minim de cotizare în sistemul public de pensii, limita de vârstă pentru pensionare în 2022 este de 65 de ani în cazul bărbaților și de 63 de ani în cazul femeilor.

Menționăm, că în cazul femeilor vârsta de 63 de ani va fi atinsă treptat, prin eșalonare, până în 2030.

Mai exact, în lunile septembrie-octombrie, vârsta standard de pensionare în cazul femeilor va fi 61 de ani și 11 luni, iar începând din 2023 va fi 62 de ani, potrivit mmuncii.ro.

În momentul de față, toate pensiile, inclusiv cea pentru limita de vârstă, sunt reglementate de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Aceasta ar fi trebuit să fie înlocuită de Legea 127/2019 privind sistemul public de pensii, dar trecerea la noua legislație a pensiilor a fost amânată pentru 2023.

Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei cât și pentru bărbați, iar cel complet este de 35 de ani.

Cum se calculează pensia, în 2022

Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie, potrivit cpmb.ro.

Cuantum pensie = Punctaj mediu anual x Valoarea punctului de pensie

Punctajul mediu anual se determină prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare.

Punctaj mediu anual = (Punctaj anual 1 + Punctaj anual 2 + … + Punctaj anual N) : N, unde N înseamnă numărul de ani ai stagiului complet.

Punctajul anual se determină prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv:

Punctaj anual = (Punctaj lunar 1 + Punctaj lunar 2 + … + Punctaj lunar 12) : 12

Punctajul lunar se calculează prin raportarea salariului brut lunar la câştigul salarial mediu brut din luna respetivă.

Punctaj lunar = Câştig salarial brut lunar : Câştig salarial mediu brut lunar

Cea mai mică pensie în România în 2022

Potrivit legii nr. 118/2010, sintagma „pensie socială minimă garantată” s-a înlocuit cu sintagma „indemnizație socială pentru pensionar”

Cuantumul indemnizației sociale minime pentru pensionari stabilit pentru anul 2022 este de 1.000 de lei.

Pensia medie în România în 2022

În luna august 2022, pensia medie este de 1.776 de lei.

Începând din luna ianuarie 2022 și până în august, valoarea pensiei a crescut cu 5 lei.

De asemenea, pensia medie cu limită de vârsta în august 2022 este de 1.989 de lei.

În ceea ce privește pensia anticipată, valoarea medie este de 2.473 de leii

În cazul pensiei anticipate parțial, aceasta are este în medie 1.790 de lei.

Valoarea medie a pensiei de invaliditate și cea de urmaș pot fi consultate în documentul de la finalul articolului.

Cea mai mare pensie în România

În 2021, ce mai mare pensie din România depășea suma de 70.000 de lei, potrivit ministrului Muncii.

Noutăți privind pensiile în 2023

Începând de la 1 ianuarie 2023, guvernul condus de Nicolae Ciucă va mări pensiile, însă momentan nu a specificat niciun procent.

Marius Budăi, ministrul Muncii, a evitat să prezinte un procent, explicând că, potrivit legii, rata inflației cu care ar trebui indexate pensiile este cea din anul 2021.

Câți pensionari sunt în România

Raportat la datele publicate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale (MMSS) în 2021 și în 2022, numărul pensionarilor din România este în scădere.

Potrivit datelor, la finalul lunii martie 2022 erau 4.813.735 de pensionari, mai puțin cu 30.319 persoane, comparativ cu luna decembrie 2021 și cu 88.904 persoane comparativ cu perioada similară din 2021.

Sursa: stirileprotv.ro


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Opinii - Comentarii

9 noiembrie: Ziua internaţională de luptă împotriva fascismului şi antisemitismului

Ziarul Unirea

Publicat

în

La data de 9 noiembrie, în fiecare an, este marcată Ziua internaţională de luptă împotriva fascismului şi antisemitismului.

Reţeaua europeană UNITED, care luptă împotriva naţionalismului, rasismului, fascismului şi susţine migranţii şi refugiaţii, organizează o campanie la nivelul Europei pentru comemorarea trecutului şi pentru a protesta faţă de formele contemporane de fascism şi antisemitism, potrivit http://www.unitedagainstracism.org. Numeroase organizaţii pot participa la organizarea de concerte sau conferinţe, la trimiterea de scrisori de protest către strategii politici sau la găsirea unor modalităţi de exprimare a opiniilor cetăţenilor pentru combaterea fascismului şi antisemitismului.

Reţeaua UNITED este susţinută de peste 560 de organizaţii din 48 de state europene, conform https://afvn.nl.

Elit - Gustul Desăvârșit

În urma preluării puterii de către nazişti în Germania, în 1933, evreii au fost supuşi unui tratament discriminatoriu, însoţit de acte de violenţă. În data de 9 noiembrie 1938, a fost declanşat un pogrom împotriva evreilor pe tot cuprinsul Germaniei naziste, moment care a intrat în istorie sub denumirea de „Kristallnacht” („Noaptea de cristal”). Declanşat la Berlin, pogromul a fost organizat de trupele de intervenţie rapidă ale liderului nazist Adolf Hitler. Pe teritoriul Germaniei naziste au fost incendiate sinagogi, au fost sparte geamurile magazinelor evreieşti, cioburile de cristal fiind împrăştiate pe străzi. Numeroşi evrei au fost agresaţi fizic, alţii ucişi, iar peste 30.000 au fost trimişi în lagărele de concentrare de la Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald, Birkenau sau Auschwitz. ”Noaptea de cristal” a rămas în istorie drept debutul simbolic al Holocaustului. Peste 7.000 de magazine au fost distruse şi 200 de sinagogi au fost arse în Germania nazistă şi Austria de către grupurile de nazişti. Circa peste 200.000 de evrei au părăsit Germania, până în septembrie 1939, iar proprietăţile lor au fost confiscate de guvernul nazist, conform http://dayagainstfascism.eu şi www.unitedagainstracism.org.

În Germania şi în ţările europene care s-au aflat sub ocupaţie nazistă, rămăşiţele multor lagăre de concentrare şi centre de execuţie au fost transformate în muzee şi monumente pentru a reaminti generaţiilor următoare despre ororile create de regimul nazist. Chiar şi în ţările care nu au fost implicate în Holocaust, guvernele şi organizaţiile supravieţuitorilor au construit, de asemenea, monumente şi muzee. Printre aceste organizaţii se numără Yad Yashem, Autoritatea pentru Comemorarea Martirilor şi Eroilor Holocaustului, care a fost înfiinţată în 1953 la Ierusalim, printr-un act al Parlamentului israelian pentru comemorarea evreilor ucişi de nazişti.

La 10 octombrie 2005, a fost inaugurat, la Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel”. Principalul obiect de activitate al institutului îl constituie cercetarea şi analizarea fenomenului Holocaustului, prin identificarea şi conservarea documentelor, publicaţiilor, din ţară şi din străinătate, privind Holocaustul şi constituirea unui depozit pentru păstrarea acestora, ca mărturii ale memoriei istorice a secolului al XX-lea. La 8 octombrie 2009, a fost inaugurat în capitală Memorialul Victimelor Holocaustului în România, un ansamblu aflat la intersecţia străzilor Anghel Saligny, Mihai Vodă, Ion Brezoianu şi Lipscani din Capitală. Ansamblul cuprinde o incintă memorială, două instalaţii cu pietre de mormânt desacralizate din cimitirele din Odessa şi Bucureşti, precum şi cinci sculpturi amplasate în jurul incintei centrale.

Sursa: agerpres.ro


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Opinii - Comentarii

Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela!

Ziarul Unirea

Publicat

în

Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela! Felicitări de Sfinții Mihail și GavrilUrări pentru Mihai și Gavril

În 8 noiembrie, îi sărbătorim pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril. În această zi peste 1,3 milioane de români îşi serbează ziua de naştere. ziarulunirea.ro vă oferă mai jos mesaje, urări, sms-uri şi felicitări pe care poţi să le trimiţi celor care poartă numere Sfinţilor Mihail şi Gavril.

Mesaje de Sfântul Mihail și Gavriil pentru prieteni și familie

„Sper ca ziua numelui tău să îți aducă multe motive de a sărbătorii. La mulți ani, Mihai!”

Elit - Gustul Desăvârșit

„De ziua numelui tău cele mai frumoase dorințe să devină realitate. La multi ani, Gabriel!”

„Fie ca Sfinții ce te protejază să-ți aducă mult noroc, fericire și împliniri. Să ai o zi minunată!”

„Ziua numelui să-ți fie plină de realizari și să te bucuri mereu de orice lucru frumos din viața ta! La mulți ani, Gabi!”

Citește și: MESAJE de SFANTUL NICOLAE. URARI de Sfântul Nicolae. FELICITARI pe care le poți trimite prin SMS de SF Nicolae celor care își sărbătoresc onomastica

„Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine, mă alătur și eu celor ce-ți doresc din adâncul sufletului numai bine. La mulți ani, Gabriela!”

„Dacă toată lumea îți dorește ca această zi să fie una minunată, eu iți urez ca toate zilele ce urmează să fie pline de bucurii și realizări și să îți umple sufletul de voie bună. La mulți ani, Mihai!”

„Trandafirii pe care i-ai adunat în cununa vieții tale, lasă-i astăzi să se împletească într-un buchet al implinirii. Fie ca florile iubirii să-ți împodobească viața și să-ți vezi împlinite toate dorințele. La mulți ani, Mihaela!”

„Gabriel(a) te felicit cu ocazia zilei de naștere și îți urez un cer senin, un soare strălucitor, fericire deplină și tot ceea ce este mai pur și mai luminos. Fie ca această sărbătoare să-ți aducă în dar realizarea tuturor visurilor.”

„Scumpă Mihaela, îți doresc să îți sărbătorești ziua numelui înconjurată de sănătate, fericire și de privirile pline de iubire ale celor dragi ție!”

„Îţi urez să ai o zi a numelui la fel de colorată precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul privighetoarei şi la fel de frumoasă precum o gradină plină cu flori.”

“De Sfântul Mihail și Gavriil, fie ca cei dragi să te înconjoare cu caldura sufletelor lor într-o seară magică, iar fericirea să te ia în brațele ei în acest moment special!”

Mesaje religioase de Sfântul Mihail și Gavriil

Citește și: MESAJE de MOS NICOLAE. Urări de Moș Nicolae. Felicitări pe care pe care le poți trimite prim SMS de Moș Nicolae

„La mulți ani, de Sfinții Mihail și Gavriil! Să ai parte de multă sănătate, bucurii, împliniri și să te bucuri de această zi frumoasă mereu!”

„Îngerul Gavril, înger al Bunei Vestiri, să îţi călăuzească paşii Gabriel/Gabriela şi să ai parte de o zi la fel de frumoasă ca tine “La mulţi ani!””

„Arhanghelul Mihail, înger al adevărului şi al dreptăţii, să-ţi stea alături mereu, la bine şi la greu, să-ţi lumineze calea şi să-ţi arate destinul. La mulţi ani Mihai/Mihaela!”

„Azi fiind o mare sărbătoare, Sfinții Mihail și Gavriil și ziua numelui tău, primește din partea mea multe urări de bine, fericire, mult noroc și împlinirea tuturor dorințelor!”

„Fie ca din această zi Sfântă, în drumul lin al vieţii tale să răsară mereu câte-o rază de soare care să-ţi aducă fericire şi bucurie. Multă sănătate şi un sincer La mulţi ani!”

Citește și: Mesaje de Anul Nou 2023. Urari de Anul Nou 2023. Felicitari de Anul nou 2023. Mesaje de Revelion 2023. SMS de Anul Nou 2023

Alte mesaje ce pot fi transmise prin SMS

De Sf. Mihail si Gavriil, fie ca cei dragi sa te inconjoare cu caldura sufletelor lor intr-o seara magica, iar fericirea sa te ia in bratele ei in acest moment special!

De ziua ce-ti surade-n prag Si-i porti frumosul nume, Eu iti doresc tot ce-i mai drag Si mai frumos pe lume.

De ziua numelui tau, iti doresc ca toate lucrurile bune si frumoase sa te copleseasca si sa straluceasca in calea ta catre fericire. La multi ani!

De ziua numelui tau, iti doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sanatate si sa ti se indeplineasca macar jumatate din dorintele pe care o sa ti le pui!

FIE CA SFINTII CE TE PROTEJEAZA SA-TI ADUCA MULT NOROC, FERICIRE SI IMPLINIRI.

La multi ani, de Sfintii Mihail si Gavril! Sa ai parte de multa sanatate, bucurii si impliniri cat cuprinde si sa te bucuri de aceasta zi frumoasa mereu!

La multi ani, dragul meu Mihai! Ziua numelui tau sa-ti fie luminoasa si fericita si sa te bucuri mereu de orice lucru frumos din viata ta!

O zi frumoasa si o viata plina de bucurii! La multi ani, Gabriel!

Citește și: MESAJE de SFANTUL IOAN. Urări de Sf Ion. Felicitări de Sfântul Ioan. Mesaje de „La mulţi ani” care pot fi trimis prin SMS de Sfântul Ioan Botezătorul

Scumpa Mihaela, iti doresc sa iti sarbatoresti ziua numelui inconjurata de sanatate, fericire si de privirile pline de iubire ale celor dragi tie!

Scumpa Gabriela, iti doresc sa iti sarbatoresti ziua numelui inconjurata de sanatate, fericire si de privirile pline de iubire ale celor dragi tie!

De Sf. Mihail si Gavriil, fie ca cei dragi sa te inconjoare cu caldura sufletelor lor intr-o seara magica, iar fericirea sa te ia in bratele ei in acest moment special!

Scumpa Mihaela, iti doresc sa iti sarbatoresti ziua numelui inconjurata de sanatate, fericire si de privirile pline de iubire ale celor dragi tie!

Ziua de 8 noiembrie a început a fi prăznuită în Biserică ca sărbătoare a îngerilor, în veacul al cincilea şi s-a răspândit repede în tot Răsăritul creştin. Vorbind despre îngeri, Biserica ne învaţă că sunt duhuri slujitoare, slugi credincioase lui Dumnezeu, trimişi de acesta să fie prieteni şi ocrotitori ai oamenilor.

La început toţi îngerii au fost buni şi înţelepţi. După încercarea la care i-a supus Dumnezeu, înainte de Facerea Lumii, o parte dintre ei, adică cei conduşi de Lucifer, s-au răzvrătit,

SFINŢII MIHAIL ŞI GAVRIIL. In popor, ziua de 8 noiembrie mai poarta si numele de “vara arhanghelilor”. Vremea in aceasta zi este mai calda decat ar trebui sa fie in aceasta perioada a lunii. Nu numai ca este pacat sa nu cinstesti vara arhanghelilor sau sa o petreci facand diverse treburi in gospodarie, se spune… Munca in aceasta zi este considerata a fi un semn de sfidare a puterii divine. Se crede ca cel care incalca aceasta traditie se va chinui mult in ceasul mortii sale. Pe langa aceasta zi calda, traditia spune ca intre sfintii Mihail si Gavriil si ziua de Craciun trebuie sa aiba loc si “vara iernii”, adica vreo 3-4 zile caldute si binevoitoare.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2022 Ziarul Unirea