Rămâi conectat

Actualitate

Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sebeș – majorarea bugetului cu 763.000 de lei, prelungirea contractelor chiriașilor ANL

Publicat

în

Vineri, consilierii locali ai municipiului Sebeș vor supune votului adoptarea a 20 de proiecte de hotărâre privind probleme administrative de interes public. Se va stabili cuantumul taxelor și impozitelor locale aferente anului 2013, se va numi un nou consilier local în persoana lui Dorin Albu, se va majora bugetul local cu suma de 763.000 de lei, se va supune votului prelungirea contractelor chiriașilor ANL, șamd.

Vezi mai jos proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi:

Ședinţa publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeş în data de 29 noiembrie 2012, ora 16.00, sala “Radu Stanca Primăria Sebeş , are următorul proiect al ordinii de zi:

Elit - Gustul Desăvârșit
  1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a calităţii de consilier local a d-lui Mihălţan Cornel, şi numirea în funcţia de consilier local a d-lui Albu Dorin
  2. Proiect de hotărâre de modificare a HCL 273 / 2012 privind repartizarea sumelor alocate cultelor religioase în bugetul pe anul 2012.
  3. Proiect de hotărâre privind majorarea Bugetului Municipiului Sebeş cu suma de 763,00 mii lei, efectuarea unor virări de credite bugetare între capitole bugetare , majorarea fondului de rezervă bugetară precum şi utilizarea unor sume de la fondul de rezervă bugetară.
  4. Proiect de hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2013.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru chiriaşii din blocul ANL 53CD- cartier Lucian Blaga.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie,, Modernizare străzi: Crişan şi Şurianu, Petreşti, Municipiul Sebeş”
  7. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL 287/2012şi 288/2012 privind acordarea unor drepturi de folosinţă.
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei cantităţi de material lemnos Liceului cu Program Sportiv Sebeş.
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei cantităţi de material lemnos pentru Şcoala Gimnazială nr.2 Sebeş, necesară încălzirii localului Şcblii Gimnaziale Răhău şi respectiv Grădiniţei cu program normal Răhău.

   10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii,, Protocol privind implementarea unui sistem integrat de colectare şi valorificare a deşeurilor din fluxul menajer în Municipiul Sebeş” între Municipiul Sebeş, SC ECO-ROM AMBALAJE şi SC GRENDAYS SRL, punct de lucru Sebeş.

      11. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferul dreptului de folosinţă asupra terenului situat în Lancrăm, din folosinţa d-lui Crăciun Marius Marcel în folosinţa d-lui Maxin Mircea Dan.

     12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „ Modernizare strada Uliţa de Jos, Lancrăm, Municipiul Sebeş – faza SF”

    13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr de 73 pomi de Crăciun din fondul forestier aflat în proprietatea publică a Municipiului Sebeş şi în administrarea Ocolului Silvic Sebeş RA.

   14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prin act adiţional a contractului de închiriere nr. 49/18150/23.06.2010 locatar S.C. MACONTEX S.R.L..

     15. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Sebeş, scoaterea din funcţiune si aprobarea demolării mijlocului fix Statie de epurare Lancram, nr. inv. 10523.

   16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUD „Reamenajare spaţiu public al pieţii Libertăţii (Piaţa Mică) în centrul istoric al Municipiului Sebeş.

     17. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate „Exploatare agregate – groapa de împrumut – Ruzga 2, Municipiul Sebeş , judeţul Alba „

      18. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate „Modificare PUZ nr. 11/2007 aprobat prin HCL 124/2008, în zonă industrială pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în certificatul constatator COD CAEN : 3811 – Colectare deşeuri nepericuloase ;3812 -Colectare deşeuri periculoase ;3831 – Demontarea (dezasamblarea ) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor ;3832 — Recuperarea materialelor reciclabile sortate ;4520 — întreţinerea şi repararea autovehiculelor ;4532 — comerţul cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule , 4677- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor ;5221- Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre şi extindere zona studiată pentru construire locuinţe individuale „ – Sebeş , str. Mircea cel Mare , nr. 132B.

     19. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 229/2012 privind interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe raza administrativ teritorială a Municipiului Sebeş , între orele 22 şi orele 5.

          20. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 al HCL nr. 283/2012 şi a art.l, pct.l din HCL nr. 228/2012.

      21. Informarea nr.39353/06.11.2012- Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba

      22. Informarea nr.386501.11.2012- delegaţia reprezentanţilor Municipiului Sebeş în oraşul Străşeni – republica Moldova.

    23. Informarea nr. 38004/23.11.2012- referitor la activitatea Cuteanu Avram Mircea întreprindere Individuală – administrator al Cimitirului Municipal Sebeş.

Publicitate

Actualitate

Premierul Nicolae Ciucă: „România face pași fermi spre independența energetică și spre a deveni un exportator net de energie”

Publicat

în

Premierul Nicolae Ciucă: „România face pași fermi spre independența energetică și spre a deveni un exportator net de energie”

Nicolae Ciucă, premierul României, transmis prin intermediul paginii de socializare faptul că „România face pași fermi spre independența energetică și spre a deveni un exportator net de energie. Decizia SUA de a finanța cu 14 milioane dolari studiile de proiectare în România a reactoarelor modulare de mici dimensiuni (SMR) este un pas esențial pentru domeniul nuclear civil românesc”.

„În paralel cu dezvoltarea tehnologiei SMR, România va construi reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă. Producția de energie nucleară contribuie la scăderea gradului de poluare generată de centralele termoelectrice și la creșterea gradului de protecție a mediului, ambele fiind obiective asumate de întreaga Uniune Europeană”, spune Nicolae Ciucă.

Elit - Gustul Desăvârșit

Acesta îi încurajează pe actorii din industria nucleară din România și pe experții români din domeniu să se implice, „pentru a deschide țării noastre calea către energia viitorului, nepoluantă, stabilă și accesibilă!”.

„Prin aceste proiecte, platformele de extracție a gazului metan din Marea Neagră și investițiile în energia regenerabilă, România va deveni nu doar independentă energetic, ci și un furnizor stabil în regiune”, a mai precizat premierul.

SUA dau 14 milioane de dolari pentru ca România să aibă primele centrale cu mini-reactor din Europa

Guvernul Statelor Unite împreună cu firma americană NuScale Power vor finanța cu 14 milioane de dolari studiile de proiectare pentru instalarea în România a unor centrale de tip SMR (reactor modular mic), primele de acest fel în Europa. Anunțul a fost făcut de Casa Albă cu ocazia summitului G7 și a fost salutat de președintele Klaus Iohannis, care subliniază că asigurarea securității energetice este un obiectiv comun al Parteneriatului Strategic bilateral.

Primul reactor de mici dimensiuni din România va fi amplasat la vechea termocentrală de la Doicești

Primul reactor modular mic (SMR) din România va fi instalat la fosta termocentrală de la Doicești, din județul Dâmbovița, au anunțat Nuclearelectrica și compania americană NuScale.

România devine astfel una dintre primele țări din lume – și prima din Europa – ce implementează tehnologia inovatoare și sigură a reactoarelor modulare mici NuScale, care permit furnizarea de energie „curată”.

Sursa: digi24.ro

Citește mai mult

Actualitate

Mai mult de 33% din cheltuielile românilor au reprezentat taxe, impozite și asigurări sociale, în anul 2021. Datele INS

Publicat

în

Mai mult de 33% din cheltuielile românilor au reprezentat taxe, impozite și asigurări sociale, în anul 2021. Datele INS

Contribuțiile la bugetele de asigurări sociale, impozitele asupra veniturilor, contizațiile, dar și alte impozite și taxe, au avut o pondere de 33,2% din cheltuielile totale ale gospodăriilor, în anul 2021, ridicându-se în medie la suma 1.620 de lei, lunar, pe gospodărie.

Din acestea, impozitul pe salariu a reprezentat 15% (14,8% în 2020), iar contribuţiile de asigurări sociale (pentru pensie, la fondul de şomaj şi pentru asigurările de sănătate) peste jumătate, 84,3% (84,5% în 2020), din totalul impozitelor, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică.

Elit - Gustul Desăvârșit

Potrivit INS, impozitele, contribuţiile, cotizaţiile, taxele deţin o pondere mare în cheltuielile totale ale gospodăriilor în ale căror venituri predomină veniturile salariale. Astfel, în anul 2021, ponderea acestora în cheltuielile totale a fost de 43% pentru gospodăriile de salariaţi, comparativ cu 17,2% pentru cele de şomeri, 13,9% pentru gospodăriile de pensionari, 11,1% pentru cele de lucrători pe cont propriu în activităţi neagricole şi numai 7,9% în cazul gospodăriilor de agricultori, conform Agerpres.

De altfel, subliniază INS, în anul 2021, cuantumul mediu al transferurilor aflate în sarcina gospodăriilor de salariaţi a fost de 12 ori mai mare decât al celor plătite de gospodăriile de agricultori, de 8,2 ori mai mare decât transferurile plătite de gospodăriile de lucrători pe cont propriu în activităţi neagricole, de 7,4 ori mai mare decât al celor de pensionari şi de 6,4 ori mai mare decât al gospodăriilor de şomeri.

În profil teritorial, se înregistrează diferenţe relativ mari de nivel şi pondere a transferurilor între urban şi rural şi un grad mai scăzut de diferenţiere pe regiuni. Cuantumul impozitelor, contribuţiilor etc plătite în medie de o gospodărie din mediul urban a fost de 1,9 ori mai mare decât al celor plătite de gospodăriile din mediul rural, iar ponderea lor în totalul cheltuielilor a fost de 36,7% şi, respectiv, de 26,9%.

În profil regional, se remarcă amplasarea a două regiuni pe cele două extreme (inferioară şi superioară): Nord-Est, cu nivelul minim al acestui tip de cheltuieli de 1.091,3 lei lunar în medie pe o gospodărie (26,7% din cheltuielile totale) şi Bucureşti-Ilfov, cu nivelul maxim de 2.841,8 lei (39,2%), restul înregistrând niveluri între 1.267 – 1.829 lei şi ponderi în cheltuielile totale între 29,2% – 35,2%.

Sursa: digi24.ro

Citește mai mult

Actualitate

FOTO| Două monede antice, returnate României de către poliția din Marea Britanie. Vor fi transmise către Muzeul Naţional de Istorie a României

Publicat

în

FOTO| Două monede antice, returnate României de către poliția din Marea Britanie. Vor fi transmise către Muzeul Naţional de Istorie a României

Două monede antice de aur, aparținând patrimoniului cultural național, au fost predate de către reprezentanții Metropolitan Police ambasadorului României la Londra, Laura Popescu, arată o postare a Ambasadei României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Monedele au fost recuperate în Regatul Unit şi urmează să fie transmise către Muzeul Naţional de Istorie a României.

Elit - Gustul Desăvârșit

Această recuperare de mare însemnătate a fost posibilă graţie unei echipe din care au făcut parte „detectivii John Roch, Ray Swan şi Sophie Hayes, de la Unitatea Art & Antiques din cadrul Metropolitan Police, alături de colegii noştri ataşaţi de interne de la Londra”, notează Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, potrivit Agerpres.

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare