Ziarul Unirea

Oraşul Cugir mai face parte din judeţul Alba?!

În primul rând merită felicitări conducerea şi redacţia ziarului “Unirea” pentru facilitarea unor dezbateri pertinente cu privire la problemele concetăţenilor.
În al doilea rând, problemele prezentate şi dezbaterile care au avut loc în şedinţa Consiliului Local Cugir, din 31 august a.c., s-au înscris în linia decenţei şi obiectivităţii. Articolul despre Cindeni, respectiv afirmaţiile autorului, au “ridicat” gravitatea acuzelor, “de la ţânţar la armăsar”, după cum zice un proverb înţelept. Acuzele curg “năvalnic” în mod surprinzător de grav şi neavenite. Acuzele au adresant greşit. Nu-mi stă în caracter să lovesc “sub centură”. Rog pe autor să mediteze asupra celor de mai jos, ca răspunsuri punctuale la cele atribuite subsemnatului:
1. SOLICITĂRILE CONCETĂŢENILOR – prezentate în şedinţa Consiliului Local (CL) sunt corecte (fapt recunoscut şi în articol, chiar de autor). În acest sens exemplificăm starea necorespunzătoare a carosabilului străzii Mihai Viteazul: de la nr. de casă 106 la podul roşu (pe lungimea menţionată) are denivelări de până la 35 cm. Lucrarea începută de mai multe luni este nefinalizată. În această zonă sunt până la 1800 locuitori şi 110 autoturisme.
2. În şedinţa respectivă am prezentat 2 propuneri (fără acuze, fără nominalizări de vinovaţi) .
a) SALUBRIZAREA albiei râului Cugir (ca şi a afluenţilor lui: Râul Mare, Râul Mic, pâraiele: Gugului, Buschi, Viilor, Roghini, ş.a.) să se realizeze cu contribuţia cetăţenilor care primesc ajutor social (cca 90) sau a celor care au obligaţia de a presta munca în folosul comunităţii – urmare unor hotărâri judecătoreşti. Tot cu scopul de a preveni depunerea gunoaielor în albia apelor curgătoare – trebuie înăsprite măsurile împotriva celor vinovaţi.
b) DEFRIŞAREA ARBORETULUI din albia apelor curgătoare -menţionate mai sus – să se realizeze de “administratorul” acestora – Apele Române – după cum aţi menţionat în şedinţă. Dar să fie chemat şi determinat să rezolve problema.
c) “TOT CE MIŞCĂ ÎN ORAŞUL CUGIR” trebuie să ţină seama de reglementările şi autoritatea publică locală. Poliţia locală, Serviciul Domeniului Public, Comisia de ordine publică, s.a., sunt subordonate primarului. Poliţia Română – unitatea din Cugir – de regulă, este prezentă la solicitări. Deci, pârghiile de asigurare a curăţeniei apelor curgătoare şi eliminarea unor blocaje ale cursului apelor sunt la îndemâna primarului.
3. AFIRMAŢIA PRECUM CĂ “INCITĂ CETĂŢENII” este complet neadevărată şi nu onorează autorul articolului. Se cunoaşte că, în mod sistematic: subsemnatul informează C.L. şi desigur pe domnul primar – prin cele 5 interpelări prezentate sistematic în cadrul şedinţelor ordinare ale C.L., informările trimestriale şi rapoartele anuale privind activitatea de consilier local. Din 2008 şi până în prezent nu au fost comentarii negative la modul de desfăşurare a dialogului subsemnatului cu cetăţenii. Vă rog să dovediţi cazul de incitare. Afirmaţia este gravă.
4. IMPLICAREA SUBSEMNATULUI în repartizarea de fonduri judeţene sau guvernamentale (desigur relativ modestă) a fost şi este concretă, fără “simpatii”şi fără laudă. a – Drumuri (Şibot-Vinerea), proiectele de la Poarta Raiului care sunt benefice şi pentru Cugir ş.a; b – Sumele substanţiale date pe programe, deci cu destinaţie justificată (şcoli, cultură, ş.a); c – sume defalcate din TVA prin DGFP Alba – după formula cunoscută şi uniform aplicată; d – sume defalcate din impozitul pe venit – desigur după formula cunoscută; e – alte sume date la cererea autorităţilor locale.
Cel puţin o dată – de două ori pe lună convorbim cu conducerea consiliului judeţean, cu parlamentari şi demnitari ai PDL judeţeni asupra problemelor din Cugir.
Subiectele principale abordate sunt: activitatea Uzinei Mecanice, a FAC, şi, desigur, a situaţiei economice locale; situaţia pensionarilor, a vieţii acestora şi problemele medicamentelor. (Vedeţi acţiunea concretă cu grupele de muncă); situaţia şomajului – a locurilor de muncă – vedeţi intervenţiile parlamentarului, dl senator Alexandru Pereş, inclusiv prin organizarea sistematică a audienţelor – cu participarea conducerii casei de pensii şi a AJOFM; situaţia spitalului din Cugir continuă să fie în atenţia demnitarilor judeţeni, însă atribuţiunile conducerii unităţii trebuie să se manifeste; diverse alte preocupări ale cetăţenilor prezentate în mod direct sau prin petiţii punctuale
5. DAR, DAR este un DAR!. Este de notorietate publică faptul că preşedintele Ion Dumitrel poartă şi încurajează dialogul cu toţi primarii judeţului – de la preşedinte la primar şi invers. De regulă, în mod frecvent, rezultatele sunt bune. S-a aflat că printre primarii care se consultă cu conducerea CJ – mai rar se numără şi al nostru. Subsemnatul, de 2-3 ani v-am sugerat să mergem împreună la conducerea judeţului – să pledăm pentru problemele oraşului – nu am reuşit să vă conving. Regret sincer.
Faptul că demnitarii judeţeni ai PDL – de regulă – au răspuns întotdeauna invitaţiilor C.L. sau primarului din Cugir, pentru a participa la anumite acţiuni şi evenimente locale, conving că sunt de bună credinţă şi consideră oraşul nostru de importanţă deosebită. Poate este potrivit să menţionăm înţeleptul proverb “vorba dulce mult aduce”. Pentru cugireni merită efortul unei vorbe alese a gospodarului oraşului, în dialog cu responsabilii instituţiilor judeţene.
ing. Aurel VOICU, consilier local

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

2 Comentarii

qwerty 20 septembrie 2011 at 7:57

hoitu e in italia acuma la seminarii si vorbeste de banii de medicamente ale pensionarilor. sunt chiar curios in ce limba comunica dansul acolo, ca cea de lemn nu prea se foloseste pe acolo

moi 20 septembrie 2011 at 8:32

bai nnnnnenene iti faci reclama gratis….

Comentariile sunt oprite