Ziarul Unirea

O.J.P.D.R.P. Alba – corectitudine şi seriozitate

În virtutea dreptului la replică şi pentru o informare cât mai corectă a cititorilor publicaţiei dumneavoastră, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit prin reprezentantul la nivel local – OJPDRP Alba, face următoarele precizări faţă de afirmaţiile şi acuzaţiile din articolul „Fondurile europene se dau pe criterii de rudenie şi prin… „algoritm politic!”.” semnat de către jurnalistul loan HĂNŢULESCU şi apărut în ziarul local independent UNIREA în data de 16 februarie 2011.
În articolul, care face subiectul dreptului la replică, din data de 16 februarie, se prezintă în mod eronat verificarea proiectului depus de către tânărul fermier Turuş Adrian, unul din cei patru solicitanţi ai Măsurii 112 -„Instalarea tinerilor fermieri”, ale căror proiecte au fost declarate neeligibile de către Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Alba (OJPDRP) şi Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 7 Centru (CRPDRP).
În sesiunea depunerii de proiecte pentru Măsura 112 – „Instalarea tinerilor fermieri” din iunie 2010, au fost depuse patru proiecte similare de către patru tineri. Exploataţia acestora, situată în localitatea Ohaba, era formată din câte 45 de scrofiţe de prăsilă cu o greutate de peste 50 kg, adăpostite într-un grajd de 112 mp împărţit în patru, revenind astfel fiecărui fermier câte 29 mp. Dorim să precizăm că spaţiile astfel împărţite nu asigurau condiţiile adecvate pentru aceste scrofiţe gestante, care urmau să fete în doar câteva luni. Tot în calculul dimensiunii exploataţiei (calculul UDE), se regăseau câte 5 arii de flori „Gypsofila paniculata”, cultivate pe un singur hectar de teren luat în arendă în localitatea Turdaş, comuna Hopârta, de către cei patru solicitanţi. Delimitarea terenului menţionat era efectuată cu o simplă panglică!!! Solicitanţii în cauză nu au înregistrat culturile de flori la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) în timp util, adică până la data de 9 iunie 2010, data de referinţă pentru calculul UDE din sesiunea menţionată. Aşadar solicitanţii   au   fost   nevoiţi să-şi refacă dimensiunea exploataţiei fără să includă această cultură.
O altă neregulă sesizată a fost intenţia de a dezvolta ferma prin cumpărarea de „teren agricol” cu o suprafaţă de 2000 mp în zona dintre Şard şi Ampoiţa. Având în vedere condiţiile prin care se pot aloca fonduri europene pentru dezvoltarea agriculturii şi criteriile de selecţie a proiectelor depuse de fiecare solicitant în parte, neeligibilitatea proiectelor celor patru tineri fermieri este pe deplin fundamentată. De reţinut este şi aspectul moral extras din această situaţie şi anume: fondurile nerambursabile alocate tinerilor fermieri se obţin  doar prin  corectitudinea,  seriozitatea şi  buna fundamentare a proiectelor, în condiţii de respectare a prevederilor Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) şi nu prin subterfugii de joasă speţă.
Având în vedere toate cele menţionate, este cu atât mai lăudabilă integritatea angajaţilor APDRP de la nivel judeţean şi regional, care au evaluat pozitiv 324 de proiecte ale Măsurii 112, corect fundamentate şi întocmite, respectând criteriile se selecţie, şi care vor aduce în judeţul Alba peste 6,5 milioane de Euro. În cadrul acestei sesiuni, au fost respinse 20 de cereri de finanţare, care nu respectau prevederile impuse de Ghidul Solicitantului, fiind astfel declarate neeligibile.
Trebuie menţionat că aceste proiecte au fost întocmite de o firmă de consultanţă care nu a reuşit să ne prezinte informaţii suplimentare la cele trei solicitări ale experţilor OJPDRP Alba. Din păcate clienţilor acestei firme nu li se prezintă toate informaţiile necesare şi corecte în întocmirea şi fundamentarea proiectelor pentru a fi şi declarate eligibile. Toate neregulile în întocmirea proiectelor incorect realizate şi, din păcate, plătite, ieşeau la iveală doar în momentul în care solicitanţii de fonduri europene nerambursabile discutau cu experţii evaluatori de la OJPDRP Alba.
Menirea angajaţilor APDRP este de a veni în ajutorul beneficiarilor, prin consilierea eficientă şi prezentarea tuturor soluţiilor corecte în respectarea criteriilor de selecţie a proiectelor, şi nu de a declara eligibile proiectele total greşit întocmite de firme de consultanţă care nu îşi îndeplinesc obligaţiile şi care nu cunosc modalităţile de realizare a unui proiect pentru obţinerea unei finanţări europene, luând doar banii clienţilor.
Tinerilor în cauză le-au fost prezentate şi alte proiecte corect întocmite, ca exemplificare, însă dorinţa acestora de a denigra experţii OJPDRP Alba şi de a obţine fonduri nerambursabile pe căi mai puţin cinstite a fost puternic susţinută de astfel de firme care se consideră „consultanţi”. Nu apartenenţa politică, ci corectitudinea întocmirii proiectelor şi documentele justificative care reflectă realitatea din teren vor ajuta solicitanţii să obţină fonduri europene nerambursabile oferite de APDRP. Acuzaţiile de părtinire ale unora dintre ei, aduse experţilor OJPDRP Alba, sunt total eronate şi neîndreptăţite după cum se poate deduce din toate detaliile prezentate în prezentul drept la replică. În cazul în care ar fi obţinut finanţare nerambursabilă, domnul Adrian Turuş trebuie să ştie că ar fi putut fi verificat de 17 entităţi de control diferite şi ar fi fost pus în ipostaza de a da declaraţii la DNA pentru intenţia de a utiliza în mod neadecvat fondurile europene.
Responsabilitatea Doamnei Carmen MORARIU, în calitate de Director al OJPDRP Alba, este de a urmări respectarea prevederilor Ghidului Solicitantului fiecărei Măsuri în parte a procedurilor şi a metodologiei de aplicare a criteriilor de selecţie. Foarte important de reţinut este şi faptul răspunderea pentru implementarea unui proiect nu o va avea consultantul, ci beneficiarul şi experţii Agenţiei. Cele 200 de milioane de Euro care vor veni în judeţul Alba prin FEADR, sunt argumente de neclintit pentru corecta şi integra etichetă profesională a experţilor OJPDRP Alba.  (O.J.P.D.R.P. Alba)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Comunicat de presă – implementarea proiectului „Modernizare birou de topografie prin achiziționare de echipamente și tehnologii noi”

Comunicat de presă ”MODERNIZARE BIROU DE TOPOGRAFIE PRIN ACHIZIȚIONARE DE ECHIPAMENTE ȘI TEHNOLOGII NOI” ADY GEO TOP SRL, cu sediul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

ANUNȚ începere proiect Alba Doner Production SRL, măsura 2: “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

Comunicat de presă 24.12.2020 ALBA DONER PRODUCTION S.R.L., cu sediul în ALBA, localitatea Alba Iulia, str. Str. LIVEZII, nr. 35… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Anunț demarare proiect – Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor pentru beneficiar SC OPAL DESIGN SRL

Comunicat de presă 06.01.2021 ANUNȚ DEMARARE PROIECT „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Anunț începere proiect „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru SC LUK DE LUX SRL

Comunicat de presă 04.01.2021 ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT  “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă: Municipiul Alba-Iulia anunță începerea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Alba Iulia – Lot 1.4

Comunicat de presă Comunicat de presă  18 Decembrie 2020 Municipiul Alba-Iulia anunță începerea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro