Numărul solicitărilor a crescut cu mai mult de jumătate la ISU Alba

În primul semestru al anului 2011, în zona de competenţă a Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba s-au înregistrat 1638 solicitări, faţă de 1054 solicitări înregistrate în primul semestru din 2010, cu 55 la sută mai multe, în medie 9,04 solicitări pe zi. Situaţia comparativă a solicitărilor pentru echipajele de intervenţie este următoarea: total intervenţii 404 în 2011 (377 în 2010), din care: intervenţii la incendii 108 (80), arderi necontrolate 157 (65), asistenţa persoanelor 35 (31), inundaţii 18 (88), asanări 15 (6), distrugeri de muniţie 1 (1), protecţia mediului 10 (12), alte intervenţii şi situaţii    31 (48), salvări animale 1 (6), alarmă falsă 3 (11), deplasări fără intervenţie 6 (4), întors din drum 19 (25), Se remarcă o scădere cu 79,55 % pentru intervenţiile la inundaţii, de la 88 în 2010 la 18 în 2011. Intervenţii S.M.U.R.D.: total S.M.U.R.D. 1234 în 2011 (677 în 2010), din care: ajutor medical de urgenţă 1156 (572), descarcerare    10 (18), asistenţă de persoane 30 (49), alte intervenţii şi situaţii 1 (0), întors din drum 9 (11), deplasări fără intervenţie 13 (13), alertă falsă 15 (14). Comparativ cu semestrul I din anul 2010, în primul semestru din acest an a crescut cu 82,27 la sută numărul cazurilor de urgenţă la care au participat echipajele S.M.U.R.D – de la 677 intervenţii în 2010, la 1234 intervenţii în 2011.
Raportat la primul semestru din 2010, în primele 6 luni din acest an a crescut cu 7,14 la sută numărul solicitărilor (fără S.M.U.R.D.), de la 377 în anul 2010 la 404 în anul 2011, fapt cauzat, în principal, de creşterea cu 141,54 la sută a numărului de intervenţii la arderi necontrolate, de la 65 în 2010 la 157 în 2011 şi creşterii cu 35 la sută a numărului de participări la incendii, de la 80 în 2010 la 108 în 2011.
Din punct de vedere al timpului mediu de deplasare la incendii la nivelul inspectoratului, în anul 2010 a fost de 17’10”, iar în anul 2011 a fost de 16’59”, remarcându-se o scădere cu 2,98 la sută. Ponderea comparativă a împrejurărilor care au determinat producerea incendiilor este următoarea: total incendii: 108 în 2011 (80 în 2010), instalaţii electrice defecte 20 (26), echipamente electrice improvizate 4 (2), aparate electrice sub tensiune 2 (2), sisteme de încălzire defecte 1 (3), mijloace de încălzire improvizate 4 (2), mijloace de încălzire nesupravegheate 3 (2), coş de fum defect sau necurăţat 13 (16), cenuşă, jar şi scântei de la sisteme de încălzire 5(2), jocul copiilor cu focul 4 (1), fumatul, fără respectarea normelor 8 (8), focul deschis 21 (1), sudura 1 (0), autoaprinderea, reacţii chimice 1 (0), scântei mecanice, electrostatice şi frecare 2 (1), scurgeri sau scăpări de produse inflamabile 0 (2), defecţiuni tehnice de exploatare 1(2), nereguli organizatorice 0 (1), trăsnet sau alte fenomene naturale 3 (3), acţiune intenţionată 10 (6), foc deschis în spaţii închise 5 (0).
Comparând semestrul I din 2010 cu semestrul I din 2011, cele mai multe incendii şi arderi necontrolate au avut ca împrejurare determinantă focul deschis în spaţii deschise, ce a crescut de la 1 în anul 2010 la 21 în anul 2011 şi acţiunea intenţionată, ce a crescut de la 6 în anul 2010 la 10 în anul 2011. Cele mai multe incendii au avut ca sursă probabilă de aprindere flacăra (focul în aer liber) care a crescut de la 14 în 2010 la 42 în anul 2011.
Robert GHERGU

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419