// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

Modificări în CODUL FISCAL de la 1 ianuarie. Cum vor fi afectate veniturile

furt baniDe la 1 ianuarie 2014 Codul Fiscal se modifică, iar unele dintre schimbări vizează impozitul pe venit.

Principalele modificări și completări în acest sens sunt:

– acordarea deductibilității cheltuielilor cu dobânzile aferente împrumuturilor în valută de la persoane fizice şi juridice, altele decât instituțiile care desfășoară activitatea de creditare cu titlu profesional, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente la care venitul net anual se determina pe baza datelor din contabilitatea în partida simplă, la nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută;

– posibilitatea de actualizare a preţului mediu pentru determinarea venitului impozabil în cazul veniturilor obţinute de persoanele fizice sub formă de arenda primită în natură

– simplificarea tratamentului fiscal al veniturilor obţinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal prin abrogarea prevederilor referitoare la opţiunea contribuabililor de a determina venitului net din arenda în sistem real

– deducerea din veniturile realizate anual din categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate

– neimpozitarea veniturilor obţinute din cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde destinate furajării animalelor deţinute de contribuabilii pentru care venitul se determina pe baza normelor de venit sau care obţin venituri neimpozabile din activităţi agricole

– stabilirea tratamentului fiscal în cazul persoanelor fizice care primesc materiale publicitare, pliante, mostre, puncte bonus acordate cu scopul stimulării vânzărilor.

– crearea cadrului legal pentru că persoanele fizice rezidente într-un stat UE sau SEE, care obţin venituri impozabile din România, să beneficieze de deducerile fiscale prevăzute de lege pentru contribuabilii rezidenţi, ţinând seama de situaţia contribuabilului

– s-au introdus prevederi referitoare la tratamentul fiscal al veniturilor obţinute din străinătate de natura celor obţinute din România în situaţia în care acestea din urmă sunt venituri neimpozabile în sensul că se aplica acelaşi tratament fiscal ca şi pentru cele obţinute din România.

Sursa: realitatea.net

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419