Ministerul Sănătăţii vrea Fond Unic de Asigurări de Sănătate separat

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Noua preocupare a Ministerului Sănătăţii este aceea de aducere a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în subordine dar şi scoaterea Fondului Unic de Asigurări de Sănătate din administrarea Ministerului de Finanţe Publice şi trecerea acestuia în administrarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Pentru a realiza aceste deziderate M.S. va promova în perioada următoare un nou pachet legislativ în Sănătate prin care, conform celor spuse de reprezentanţii ministerului, se urmăreşte eficientizarea mai multor domenii, atât din punct de vedere financiar cât şi în ceea ce priveşte domeniul resurselor umane. Astfel, Ministerul Sănătăţii vrea ca Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate să fie administrat, separat, de o instituţie din domeniul sanitar. „Măsura va duce la o transparenţă totală a cifrelor care vor arăta exact sumele cu care asiguraţii contribuie la Fondul de Sănătate şi sumele care reprezintă cheltuielile din acest fond. Un alt avantaj îl reprezintă acela că banii plătiţi la Sănătate vor fi cheltuiţi tot în Sănătate, fără intermediar. De asemenea, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va fi o instituţie publică, de interes national, în subordinea M.S., cu personalitate juridică, care va administra şi gestiona sistemul de asigurări sociale de sănătate în vederea aplicării politicilor şi programelor Guvernului în domeniul sanitar” se precizează în comunicatul de presă al M.S. Dacă măsurile dorite de M.S. vor fi puse în practică ministrul Sănătăţii va fi ordonator principal de credite pentru administrarea şi gestionarea fondului şi va reprezenta Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în relaţiile cu terţi şi pe asiguraţi în raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, componente ale sistemului asigurărilor sociale de sănătate, iar preşedintele CNAS va fi secretar de stat în M.S. De asemenea se va realiza şi reducerea indemnizaţiilor comisiilor de experţi, de la 10% la 1% din indemnizaţia lunară a preşedintelui CNAS. Redus va fi şi consiliul de administraţie de la 17 membri la 13, care avea, la fel ca şi membrii comisiilor, o indemnizaţie lunară redusă de la 20% la 1% din indemnizaţia preşedintelui CNAS. În cazul caselor de asigurări de sănătate judeţene, consiliile de administraţie vor avea 7 membri în loc de 11. Conform noului pachet legislativ, colectarea contribuţiilor se va face de către CNAS într-un cont deschis în condiţiile legii. De asemenea se va renunţa şi la sistemul prin care colectarea se face prin ANAF, de către Ministerul Finanţelor Publice. Executarea în cazul neplăţii contribuţiilor va rămâne tot o atribuţie a ANAF.
O altă propunere a Ministerului Sănătăţii în noul pachet legislativ este introducerea programelor multianuale naţionale de sănătate şi contract-cadru multianual. De asemenea, va fi introdus dreptul de practică limitată pentru absolvenţii facultăţilor de medicină, pe anumite competenţe stabilite de către minister cu avizul Colegiului Medicilor din România. Tinerii absolvenţi ai facultăţilor de medicină vor putea fi angajaţi după ce termină facultatea ca ajutoare în anumite secţii, la UPU, cabinetele medicilor de familie şi vor lucra sub îndrumare, fără a avea dreptul însă la parafă sau semnătură. (L.I.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419