MIERCURI: Ședință ordinară la Consiliul Local Aiud. Organizarea evenimentelor ”Gala Sportului Aiudean” și ”Sărbătoarea Primăverii”, între cele 31 de proiecte de pe ordinea de zi

Miercuri, 22 februarie 2017, începând cu ora 14:00, în sala Ion I.C. Brătianu a Primăriei municipiului Aiud, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Aiud.

Ședința va avea următorul proiect al ordinii de zi:

ELIT
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului „Gala Sportului Aiudean”.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului ”Sărbătoarea Primăverii”.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea și finanțarea Planului de acțiuni aferent anului 2017 în cadrul Protocolului de Cooperare cu Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Alba.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în municipiul Aiud.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, pentru lucrările rest de executat, după actualizarea TVA și de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, după actualizarea TVA pentru obiectivul de investiții  “Canalizare ape pluviale cartier Gheorghe Doja în municipiul Aiud”.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat cu noua cotă de TVA de 19 %, respectiv a indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Locuinţe sociale, str. Hotar, Municipiul Aiud”, jud. Alba.
 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării  DOCUMENTAȚIEI TEHNICE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII   și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare Centrul Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud.
 2. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în proprietate a unor terenuri, conform art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Proiect de hotărâre privind retragerea autorizaţiilor taxi şi rezilierea contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport nr. 13739/16.10.2012 de la PFA MUREȘAN EMIL și a contractului nr.13739/16.10.2012 de la  PFA NEMETH ZOLTAN „ELIZA”.
 4. Proiect de hotărâre privind stadiul înscrierii datelor în Registrul agricol pentru perioada 2015 – 2019 și aprobarea Programului de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în registrul agricol.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare între Municipiul Aiud și Societatea TIRRENA SCAVI CONDOTE G.I.E. Italia, Sucursala Cluj.
 6. Proiect de hotărâre privind închirierea directă a terenului aferent garajului nr.82 în suprafață de 15 mp, situat administrativ în Aiud, str. Transilvaniei d-lui Polgar Gheorghe.
 7. Proiect de hotărâre privind repartizarea cu titlu gratuit  a parcărilor: nr. 183 B şi nr. 67 din str. M. Viteazu respectiv str. TRANSILVANIEI, către dl. RADU NICOLAIE şi dl. TATAR I.VIOREL.                             
 8. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită Companiei Naţionale de Investiţii SA  asupra  terenului în suprafaţă de 900 mp, situat în Municipiul Aiud, str. Cuza-Vodă, nr. 35, identificat prin CF nr. 3608 Aiud, nr. top. 1309/2, 1310/2, 1311, 1312.
 9. Proiect de hotărâre privind scutirea de plată a impozitului pe clădire şi a impozitului pe teren pentru SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA  pe anul 2017.
 10. Proiect de hotărâre privind scutirea de plată a taxei pe clădire şi a taxei pe teren pentru ASOCIAŢIA  NAȚIONALĂ A SURZILOR DIN ROMÂNIA FILIALA ALBA  pe anul 2017.
 11. Proiect de hotărâre privind scutirea de plată a impozitului pe clădire şi a impozitului pe teren pentru ASOCIAŢIA CASA NĂDEJDEI AIUD pe anul 2017.
 12. Proiect de hotărâre privind scutirea de plată a taxei pe clădire şi a taxei pe teren pentru ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV DOJOKAN ACTIV AIUD pe anul 2017.
 1. Proiect de hotărâre privind scutirea de plată a impozitului pe clădire şi a impozitului pe teren pentru FUNDAŢIA HOPE&HOMES FOR CHILDREN ROMÂNIA  pe anul 2017.
 2. Proiect de hotărâre privind scutirea de plată a taxei pe clădire şi a taxei pe teren pentru FUNDAŢIA INTER-ART AIUD  pe anul 2017.
 1. Proiect de hotărâre privind scutirea de plată a impozitului pe clădire şi a taxei pe teren pentru SOCIETATEA FILANTROPICĂ „KRISTENT CENTER”  pe anul 2017.
 2. Proiect de hotărâre privind scutirea de plată a taxei pe clădire şi a taxei pe teren pentru „ASOCIAŢIA MARIA AGAPIA”  pe anul 2017.
 3. Proiect de hotărâre privind scutirea de plată a impozitului pe clădire şi a impozitului pe teren pentru ASOCIAŢIA „UN PAS ÎNAINTE ALEXANDRA”  pe anul 2017.
 1. Proiect de hotărâre privind scutirea de plată a impozitului pe clădire şi a impozitului pe teren pentru CASA DE TIP FAMILIAL VILLA KUNTERBUNT pe anul 2017.          
 2. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și vânzarea prin licitație publică a imobilului situat administrativ în Aiud, str. T. Tudoran, nr. 5, jud. Alba, identificat în CF nr. 73963 Aiud, provenită din CF vechi nr. 9283 Aiud, sub nr. top. 1740/3/1/3/2/2/1/12, 1742/3/1/3/3/2/2/1/12, 1743/1/2/1/3/3/2/2/1/12, nr. cad. 561, teren în suprafaţă de 873 m2 .
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Municipal Aiud, începând cu data de 01.03.2017.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea recalculării chiriei pentru locuințele ANL existente în bl.P2F, str. Ecaterina Varga nr. 61A din Municipiul Aiud, titularilor contractelor de închiriere.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud şi a serviciilor publice, fără personalitate juridică, subordonate Consiliului Local Aiud, pentru anul 2017.
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 3 la Contractul de asociere aprobat prin HCL nr. 208/27.09.2007 – Anexa 1, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Aiud şi ASOCIAŢIA „TENIS CLUB PARC AIUD”.
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  rețelei şcolare  pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din raza teritorială a Municipiului Aiud, pentru anul şcolar 2017-2018, potrivit Avizului Conform al Inspectoratului Școlar Județean Alba nr. 280/05/16.01.2017.

Alexandra MATEȘ

Email: ale_mates@yahoo.com
Tel: 0722.661.325

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...