Rămâi conectat

Politică Administrație

MIERCURI: Şedinţă la Consiliul Local Aiud. Finanţări nerambursabile pe 2015, închirieri de pajişti şi parcări, titlu de cetăţean de onoare şi lucrări la grădiniţă şi canalizare

Ziarul Unirea

Publicat

în

Miercuri, 25 februarie, de la ora 14.00, consilierii locali ai municipiului Aiud sunt convocaţi să participe la şedinţa ordinară de Consiliu Local. Ordinea de zi, propusă de primarul Mihai Horaţiu Josan, cuprinde 27 proiecte de hotărâri. Printre acestea se numără aprobarea programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2015, rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului, aprobarea cotizaţiilor la asociaţiile OER şi Apa Alba, acordarea titlului de cetăţean de onoare doamnei Sătmărean Jenica, aprobarea unor delegaţii în Franţa şi Turcia, proiecte privind închirierea unor suprafeţe de pajişti, licitaţie pentru 17 locuri de parcare pe strada Transilvaniei şi aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi extinderea prin mansardare a Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 2 Aiud”.

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unor  terenuri, conform art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată, privind fondul funciar, cu modificările și completările ulterioare

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Aiud pe anul 2015.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2015, în condiţiile Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Aiud alocate pentru activităţi nonprofit de interes local.

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea plăţii cotizaţiei ce revine municipiului Aiud, ca membru al Asociaţiei “Oraşe Energie România” Braşov (OER).

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei lunare  la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații din partea Municipiului Aiud la întâlnirea Internațională a Orașelor A    asociate la Festivalul „STE SOIS STE LUAS” – FRANȚA, în perioada 10.04.2015 -12.04.2015.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării delegaţiei municipiului Aiud şi a ansamblului folcloric Doina Aiudului la Festivalul Internaţional de Cultură şi Artă Manisa  din Turcia, în perioada 20 -27 Aprilie  2015.

8. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Aiud doamnei Sătmărean Jenica.

9. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 258 din 17.12.2015 privind aprobarea încheierii convenției de colaborare între municipiul Aiud și Filiala Filantropia Ortodoxă Aiud.

10.  Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Social Multifuncţional pentru Persoane cu Dizabilităţi Aiud.

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea alocării  cu titlu gratuit a unei cantităţi de 20 mc material lemnos pentru construcţii către Parohia Ortodoxă Nr. 2 Aiud.

13. Proiect de hotărâre  privind aprobarea alocării cu titlu gratuit a unei cantităţi de 20 mc material lemnos pentru construcţii către Parohia Ortodoxă Română Ciumbrud

14. Proiect de hotărâre  privind aprobarea alocării cu titlu gratuit a unei cantităţi de 20 mc material lemnos pentru construcţii către Parohia Ortodoxă Română Gâmbaş-Păgida.

15. Proiect de hotărâre  privind aprobarea alocării cu titlu gratuit a unei cantităţi de 20 mc material lemnos pentru construcţii către Parohia Reformată Sîncrai.

16. Proiect de hotărâre  privind aprobarea vânzării prin licitație a cantității nete de 300 mc  masă lemnoasă pe picior, rezultată din valorificarea arborilor amplasați pe terenul situat în zona numită Danemarca (Brațul Mort al Mureșului)  identificat prin CF 12.074-Aiud, Nr. Cadastral 1265.

17. Proiect de hotărâre privind  restituirea sumei de 668,97 lei, reprezentând contravaloarea îmbunătăţirilor aduse prin racordarea la reţeaua electrică, a apartamentului nr. 3, din imobilul situat în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 18, jud. Alba, de către domnul MATE CAROL.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației – Amenajament Pastoral pentru parcelele aflate în proprietatea publică/privată a municipiului Aiud.

19. Proiect de hotărâre privind  închirierea unor suprafeţe de pajişti aflate în domeniul public/privat al Municipiului Aiud.

20. Proiect de hotărâre privind diminuarea obiectului Contractului de păşunat nr. 801/15.04.2011 cu suprafaţa de 7,12 ha păşune, cu nr. cadastral 1435, situat în parcela Între Sălcii – Gâmbaş.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului arendei  pentru terenurile agricole din extravilan, aflate în administrarea Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local, pe anul 2015.

22. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei de „parcări auto pentru autoturisme” şi închirierea prin licitaţie publică deschisă a unui nr. de 17 parcele de teren, situate în municipiul AIUD pe strada Transilvaniei, în zona blocurilor A8 şi A9.

23. Proiect de hotărâre privind completarea art. 5 din Acordul de colaborare încheiat între Municipiul Aiud şi Societatea TIRRENA SCAVI CONDOTTE Sannicoara, jud. Cluj, însuşit prin HCL nr. 212/29.10.2014.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi extinderea prin mansardare a Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 2 Aiud”

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat aferent obiectivul de investiții  “Canalizare ape pluviale cartier Gheorghe Doja în municipiul Aiud” cu evidențierea cheltuielilor neeligibile.

26. Proiect de hotărâre privind  înscrierea  dreptului de proprietate privată a municipiului Aiud asupra imobilului înscris în CF nr. 70979 Aiud,  (provenit din conversia de pe hârtie a CF nr. 10422) cu nr. top. 2090/1 şi 2091/1 cu suprafaţă de 21307 mp, având categorie de folosinţă arabil şi altele imobilului teren situat administrativ în Aiud, str. Tudor Vladimirescu , nr.51, jud. Alba

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de identificare, modificarea suprafeței, alipire și întabulare aferentă  Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 2 Aiud”, situat administrativ în str. Unirii, nr. 10.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Politică Administrație

Politică Administrație

Modernizarea infrastructurii digitale în comuna Poșaga: Licitația de peste 1 milion de lei, lansată pe SEAP

Ziarul Unirea

Publicat

în

Modernizarea infrastructurii digitale în comuna Poșaga: Licitația de peste 1 milion de lei, lansată pe SEAP Administrația comunei Poșaga, a lansat pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice, licitația care prevede modernizarea infrastructurii digitale a comunei. Citește și: Microbuze electrice pentru elevii din județul Alba. Licitație lansată în SEAP de Consiliul Județean Potrivit caietului de sarcini […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea