Rămâi conectat

Politică Administrație

MIERCURI: Şedinţă la Consiliul Local Aiud. Finanţări nerambursabile pe 2015, închirieri de pajişti şi parcări, titlu de cetăţean de onoare şi lucrări la grădiniţă şi canalizare

Publicat

în

Miercuri, 25 februarie, de la ora 14.00, consilierii locali ai municipiului Aiud sunt convocaţi să participe la şedinţa ordinară de Consiliu Local. Ordinea de zi, propusă de primarul Mihai Horaţiu Josan, cuprinde 27 proiecte de hotărâri. Printre acestea se numără aprobarea programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2015, rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului, aprobarea cotizaţiilor la asociaţiile OER şi Apa Alba, acordarea titlului de cetăţean de onoare doamnei Sătmărean Jenica, aprobarea unor delegaţii în Franţa şi Turcia, proiecte privind închirierea unor suprafeţe de pajişti, licitaţie pentru 17 locuri de parcare pe strada Transilvaniei şi aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi extinderea prin mansardare a Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 2 Aiud”.

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unor  terenuri, conform art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată, privind fondul funciar, cu modificările și completările ulterioare

Electrica Furnizare Discount

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Aiud pe anul 2015.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2015, în condiţiile Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Aiud alocate pentru activităţi nonprofit de interes local.

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea plăţii cotizaţiei ce revine municipiului Aiud, ca membru al Asociaţiei “Oraşe Energie România” Braşov (OER).

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei lunare  la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații din partea Municipiului Aiud la întâlnirea Internațională a Orașelor A    asociate la Festivalul „STE SOIS STE LUAS” – FRANȚA, în perioada 10.04.2015 -12.04.2015.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării delegaţiei municipiului Aiud şi a ansamblului folcloric Doina Aiudului la Festivalul Internaţional de Cultură şi Artă Manisa  din Turcia, în perioada 20 -27 Aprilie  2015.

8. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Aiud doamnei Sătmărean Jenica.

9. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 258 din 17.12.2015 privind aprobarea încheierii convenției de colaborare între municipiul Aiud și Filiala Filantropia Ortodoxă Aiud.

10.  Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Social Multifuncţional pentru Persoane cu Dizabilităţi Aiud.

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea alocării  cu titlu gratuit a unei cantităţi de 20 mc material lemnos pentru construcţii către Parohia Ortodoxă Nr. 2 Aiud.

13. Proiect de hotărâre  privind aprobarea alocării cu titlu gratuit a unei cantităţi de 20 mc material lemnos pentru construcţii către Parohia Ortodoxă Română Ciumbrud

14. Proiect de hotărâre  privind aprobarea alocării cu titlu gratuit a unei cantităţi de 20 mc material lemnos pentru construcţii către Parohia Ortodoxă Română Gâmbaş-Păgida.

15. Proiect de hotărâre  privind aprobarea alocării cu titlu gratuit a unei cantităţi de 20 mc material lemnos pentru construcţii către Parohia Reformată Sîncrai.

16. Proiect de hotărâre  privind aprobarea vânzării prin licitație a cantității nete de 300 mc  masă lemnoasă pe picior, rezultată din valorificarea arborilor amplasați pe terenul situat în zona numită Danemarca (Brațul Mort al Mureșului)  identificat prin CF 12.074-Aiud, Nr. Cadastral 1265.

17. Proiect de hotărâre privind  restituirea sumei de 668,97 lei, reprezentând contravaloarea îmbunătăţirilor aduse prin racordarea la reţeaua electrică, a apartamentului nr. 3, din imobilul situat în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 18, jud. Alba, de către domnul MATE CAROL.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației – Amenajament Pastoral pentru parcelele aflate în proprietatea publică/privată a municipiului Aiud.

19. Proiect de hotărâre privind  închirierea unor suprafeţe de pajişti aflate în domeniul public/privat al Municipiului Aiud.

20. Proiect de hotărâre privind diminuarea obiectului Contractului de păşunat nr. 801/15.04.2011 cu suprafaţa de 7,12 ha păşune, cu nr. cadastral 1435, situat în parcela Între Sălcii – Gâmbaş.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului arendei  pentru terenurile agricole din extravilan, aflate în administrarea Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local, pe anul 2015.

22. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei de „parcări auto pentru autoturisme” şi închirierea prin licitaţie publică deschisă a unui nr. de 17 parcele de teren, situate în municipiul AIUD pe strada Transilvaniei, în zona blocurilor A8 şi A9.

23. Proiect de hotărâre privind completarea art. 5 din Acordul de colaborare încheiat între Municipiul Aiud şi Societatea TIRRENA SCAVI CONDOTTE Sannicoara, jud. Cluj, însuşit prin HCL nr. 212/29.10.2014.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi extinderea prin mansardare a Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 2 Aiud”

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat aferent obiectivul de investiții  “Canalizare ape pluviale cartier Gheorghe Doja în municipiul Aiud” cu evidențierea cheltuielilor neeligibile.

26. Proiect de hotărâre privind  înscrierea  dreptului de proprietate privată a municipiului Aiud asupra imobilului înscris în CF nr. 70979 Aiud,  (provenit din conversia de pe hârtie a CF nr. 10422) cu nr. top. 2090/1 şi 2091/1 cu suprafaţă de 21307 mp, având categorie de folosinţă arabil şi altele imobilului teren situat administrativ în Aiud, str. Tudor Vladimirescu , nr.51, jud. Alba

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de identificare, modificarea suprafeței, alipire și întabulare aferentă  Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 2 Aiud”, situat administrativ în str. Unirii, nr. 10.

Publicitate

Politică Administrație

Aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă Actualizat, pentru Municipiul Alba Iulia, lansat în consultare publică

Publicat

în

Aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă Actualizat, pentru Municipiul Alba Iulia, lansat în consultare publică

Serviciul Administraţie publică locală, juridic contencios – Direcția juridică, administrație publică locală din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, informează publicul interesat cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Alba Iulia Actualizat.

Etapa de consultare a populației se desfăşoară în perioada 26.11.2021-11.01.2022.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu privire la acest proiect de hotărâre, se pot depune în scris specificându-se articolul sau articolele din proiect sau regulament la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, de pe str. : Calea Moților, nr. 5 A, Camera 8 – Registratură sau în format electronic pe adresa de e-mail: [email protected] în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț, respectiv până la data de 10.12.2021, ora.16.00.

Electrica Furnizare Discount

Proiectul de hotărâre și documentația referitoare la acest proiect pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, camera 1 (Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului) sau pe site-ul instituției www.apulum.ro, secțiunea Consultare publică.

Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă| Consilierii locali ai PSD Alba Iulia: Alianța PNL-USR vrea ca albaiulienii să asfalteze străzile pe care își construiesc casele

Publicat

în

Alianța PNL-USR din Consiliul Local a luat o decizie împotriva tuturor albaiulienilor care vor să își construiască o locuință familială în zone nemodernizate, fără Plan Urbanistic Zonal. Efectuarea recepției la terminarea lucrărilor de construire este condiționată de amenajarea străzilor din banii oamenilor. Astfel, conducerea primăriei vrea să primească ”donații” doar drumuri modernizate de la cetățeni. În acest fel, foarte multe terenuri pentru care albaiulienii au plătit zeci de mii de euro devin practic neconstruibile. O parte din oameni rămân cu rate în bănci și cu devalorizarea peste noapte a terenurilor.

Noul regulament local privind investițiile private și publice în domeniul urbanismului și construcțiilor, votat de PNL și USR, conține o prevedere care este împotriva drepturilor și intereselor albaiulienilor de a-și construi o locuință familială pe un teren achiziționat cu acest scop. Potrivit acesteia, efectuarea recepției la terminarea lucrărilor de construire se va realiza numai împreună cu recepția la terminarea lucrărilor branșamentelor la infrastructura tehnico-edilitară aferente noilor construcții și a căilor de acces. Calea de acces trebuie să fie la stadiu de drum bordurat, balastat, să aibă proiectată scurgerea apelor pluviale și circulații pietonale la strat de uzură.

Practic, cei care vor să își construiască o casă pe o stradă nemodernizată, fără PUZ, din zona Micești sau Pâclișa, spre exemplu, trebuie să aibă în vedere introducerea sistemului de canalizare și modernizarea drumului. Pe lângă că nu este justificată, o astfel de investiție este imposibilă pentru peste 95% dintre albaiulieni, iar prin decizia luată PNL și USR își bat joc de cei care până ieri au plătit mulți bani pe un astfel de teren pentru a avea o locuință personală.

Electrica Furnizare Discount

Cel mai grav este că PNL și USR au schimbat regulile în timpul jocului, afectând oamenii cinstiți, care și-au cumpărat un teren în zone nemodernizate, cu zeci de mii de euro, iar valoarea acestora va scădea peste noapte, în contextul în care recepția tehnică a locuințelor nu va mai putea fi făcută.

Practic, ceea ce vrea conducerea PNL-USR a Primăriei Alba Iulia este să se scape de modernizarea drumurilor și introducerea unor utilități, uitând că unul dintre rolurile sale principale este chiar acela de a investi în infrastructura rutieră și edilitară.

PSD nu a fost niciodată de acord cu haosul urbanistic din Alba Iulia, cu blocurile ”răsărite” între case, dar considerăm că nu putem să condiționăm recepția tehnică a locuințelor de amenajarea străzilor. Sunt foarte mulți oameni care nu au posibilitate financiară să își cumpere locuințe familiale sau terenuri în zonele centrale ale orașului, iar singura lor posibilitate este să se orienteze spre zonele marginale și suburbii.

Consilierii social-democrați au fost singurii care au ținut partea albaiulienilor și i-au îndemnat pe cei de la PNL și USR să chibzuiască mai mult această decizie care afectează în mod direct oamenii. În continuare, PSD consideră că trebuie căutate soluții, împreună cu specialiștii, pentru a îmbunătăți dezvoltarea urbană și pentru a avea un oraș mai prietenos cu oamenii, dar fără ca interesele lor să fie afectate.

Consilierii locali ai PSD Alba Iulia

Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă| Mircea HAVA: Mediul rural din România are nevoie de investiții solide, nu anemice, de rezultate, nu de catastrofe

Publicat

în

Mircea HAVA: Mediul rural din România are nevoie de investiții solide, nu anemice, de rezultate, nu de catastrofe

Pe agenda săptămânii curente a Parlamentului European s-au aflat trei mari capitole ce vizează structuri și reforme îndreptate către zonele rurale ale Europei și, evident, României. Ca membru al PPE am susținut, prin votul meu, alocări bugetare ample pentru planurile strategice naționale, reforme și strategii ce au menirea să susțină un sector ca agricultura.

Dacă analizăm situația Planului Național Strategic al României avem suficiente motive de optimism să spunem că această a doua versiune de negociere, pentru fondurile europene ce urmează să susțină viața la sat cu tot ce implică aceasta, va aduce multe îmbunătățiri. Dar ar trebui să ne dea de gândit minima atenție și sumele derizorii ce ar urma să fie cheltuite de primăriile comunelor și satelor din România pentru chestiuni ce țin de reducerea diferențelor dintre orașe și sate, în privința calității vieții și infrastructurii.

Voi intra direct în subiect: mediul rural din România, în marea lui parte, e mai apropiat de Evul Mediu decât de anul de grație 2021. Ne-o arată sutele de mii de toalete din fundul curții, școlile-n paragină, apa trasă-n găleata fântânii, drumurile înfundate de noroi sau dispensarele care mai există doar în filmele cu Mircea Diaconu. Și multe altele…

Electrica Furnizare Discount

Așadar, românii care trăiesc la țară au toate motivele să fie supărați, fiindcă de minciuni și promisiuni le e plin podul. Oamenii nu mai au nevoie de povești, atâta vreme cât „veșnicia născută la sat” e înecată în lipsuri greu de îndurat.

Cifrele, care nu mint niciodată, ne arată că bugetul de dezvoltare rurală, pentru perioada 2023-2027, e de 5,65 de miliarde de euro, din care 4,83 de miliarde vin din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). Bani negociați, după opinia mea nu foarte bine, de către statul român. De reținut e că din toată această sumă, doar 500 de milioane de euro reprezintă investiții în infrastructura comunală și sătească și doar 700 de milioane merg către proiecte finanțate prin Grupurile de Acțiune Locală.

Și-acum, puțină matematică: România are 2861 de comune iar dacă împărțim, „frățește”, banii pentru infrastructură, fiecare primărie se va alege cu, țineți-vă bine, 175. 000 de euro. O sumă cu care, ca edil, în afară de a o număra, poți face…mai nimic!Legat de alocările de pe cele 8 POR-uri, nici acestea nu sunt generoase cu zonele urbane funcționale. Acolo unde, prin parteneriate între administrațiile publice locale din orașe și comune sau prin Asociații de Dezvoltare Intercomunitare se pot realiza proiecte de utilitate atât pentru cetățenii de la sat, cât și cei de la oraș. Nu vreau să trec cu vederea nici Programul „Anghel Saligny”, cu alocări de numai 4 milioane de lei/UAT: nu e rău că se fac lucruri, dar e rău că venim numai cu picături într-un ocean. E clar că, în ansamblu, România dovedește că printr-un program național, la care contribuie financiar fiecare român, se depășesc alocări financiare europene pentru infrastructura la sat. Dar sunt aproape sigur că ar trebui să existe și o a doua versiune care să suplimenteze acești bani. Altfel, în anii următori, nu doar că vom rămâne cu certitudinea că țara noastră nu va fi niciodată profund urbanizată dar și că, pentru o perioadă de 5-6 ani, chiar și cu bani din PNRR sau de la CNI, o primărie de la sat nu va putea depăși un prag de investiții, în infrastructură, de 1,5 milioane de euro.

Până acum, s-au tot auzit semnale de alarmă. De data asta trebuie bătut gongul. Pentru că mediul rural din România are nevoie de investiții solide, nu anemice, de rezultate, nu de catastrofe. De viziune, nu de praf în ochii oamenilor.

Mircea HAVA eurodeputat PNL

Membru al PPE

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare