Rămâi conectat

Curier Județean

Miercuri, 27 martie, Consiliul Local aprobă bugetul orașului Ocna Mureș

Publicat

în

Consiliul Local al oraşului Ocna Mureş este convocat în ședință ordinară, pe data de 27 martie 2013, ora 17.00. Între cele 20 de proiecte se află aprobarea bugetului  și a listei obiectivelor de investiţii din oraş, pentru anul 2013; aprobarea achiziţiei publice de lucrări pe câteva străzi din Ocna Mureș și Uioara de Sus; aprobarea vânzării prin licitație publică a unor terenuri și a unei centrale termice; aprobarea concesionarii, prin licitație publică, pe o perioada de 5 de ani, a unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, situate în incinta Policlinicii Ocna Mureş etc.

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind reducerea impozitului datorat pe anul 2013, pentru clădirile si terenurile ce le deţin, de către contribuabilii persoane fizice îndreptăţite, nominalizate in ANEXA care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Elit - Gustul Desăvârșit

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării imobilului ucasă şi curţi, construcţii” situat administrativ în Ocna Mureş, str. 9 Mai, nr 1 A, în suprafaţă de 391 mp înscris in CF 71741 Ocna Mureş, cu nr top 1753/1/3 în două loturi, în vederea concesionării

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării imobilului „casă şi curţi, construcţii” situat administrativ în Ocna Mureş, str. 9 Mai, nr 1 A, în suprafaţă de 99 mp înscris în CF 71654 Ocna Mureş, cu nr top 1753/1/4 în două loturi, în vederea concesionării

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei publice „LUCRĂRI DE MODERNIZARE STRADA VASILE ALECSANDRI, TUDOR VLADIMIRESCU ŞI DR ION RAŢIU DIN ORAŞUL OCNA MUREŞ-COD CPV 45233252-0 lucrări de îmbrăcare a străzilor prin procedura „cerere de oferte”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut” , aprobarea comisiei de evaluarea ofertelor în vederea achiziţiei

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei publice „LUCRĂRI DE MODERNIZARE CARTIER UIOARA DE SUS-COD CPV 45233252-0 lucrări de îmbrăcare a străzilor şi 45223300-9 -Lucrări de construcţii şi parcări prin procedura „cerere de oferte”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”, aprobarea comisiei de evaluarea ofertelor în vederea achiziţiei

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul nr 104/2013-” REABILITAREA REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A STRĂZILOR: STR.BLOCURILOR, ALEEA INDEPENDENŢEI, STR SALCÂMILOR, STR. LUNGĂ ŞI STR CIOCÂRLIEI întocmit de SC APA CITA SA ALBA,conform adocumentaţiei anexate, aprobarea achiziţiei şi a caietului de sarcini „Lucrări de modernizare reţele de apă cartier Uioara de Sus, str Salcâmilor, Blocurilor, al- Independenţei şi Lungă”cod CPV:45232150-8 prin procedura „cerere de oferte” criteriul de atribuire fiind „ preţul cei mai scăzut”, aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea achiziţiei

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţia „Planului Urbanistic Zonal DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE DEPOZITARE ŞI STOCARE A PRODUCŢIEI AGRICOLE DE CEREALE. CONSTRUIRE DEPOZIT PRODUSE AGROCHIMICE- EXTRAVILAN OCNA MUREŞ, JUDEŢUL ALBA şi înscrierea terenului ce face obiectul PUZ- ului în intravilanul oraşului Ocna Mureş.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii, în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a unei suprafeţe de teren in suprafaţa de 700 mp. înscris în C-F 72 1 00 Ocna Mureş, cu nr top 359/2/5, situat administrativ in Ocna Mureş sat Razboieni, str. Gării, nr 229

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş-teren cu destinaţia de „curţi, construcţii” în suprafaţă de 148 m.p, situat îm oraşul Ocna Mureş, strada Dâmbului, nr 39, jud. Alba,înscris in C.F. nr 72063 Ocna Mureş, cu ntr top/cad 72063

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a contractului de închiriere nr 15873/14.11.2012 cu încă un an, contract încheiat între oraşul Ocna Mureş în calitate de locator-proprietar şi domnul Armanca Vasile, în calitate de locatar-chiriaş pentru închirierea unui spațiu locativ situat în oraşul Ocna Mureş, str Colonia Monchim, nr 12, BL 7 AB 73 ANL, scara B ap.7, jud. Alba.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a contractului de închiriere nr 15866/14,11.2012 cu încă un an, contract încheiat între oraşul Ocna Mureş în calitate de locator-proprietar şi doamna Haiduc Mihaela Persida, în calitate de locatar- chiriaş pentru închirierea unui spațiu locativ situat în oraşul Ocna Mureş, str Colonia Monchim, nr 12, BL 7 AB 73 ANL, scara A ap. I, jud. Alba

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitatie publică, a cantităţii de 140 m.c. de material lemnos pe picior constituit dintr-un număr de 46 arbori din specia „plop”.

13. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plata creanţelor contractuale accesorii (majorări de întârziere) datorate bugetului local şi care au ca izvor contracte de folosinţă a unor bunuri proprietate publică sau privată a oraşului Ocna Mureş.

14. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri Ia plata obligaţiilor fiscale aceesorii (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice sau juridice, altele decât datoriile rezultate din contracte de folosinţă a unor bunuri proprietate publică sau privată a oraşului Ocna Mureş.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de Asistenţă Socială a araşului Ocna Mureş, a Organigramei şi a Statului de Funcţii, conform anexelor, parte integrantă din proiectul de hotărâre

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, pe o perioada de 5 de ani, a unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, situate în incinta Policlinicii Ocna Mureş, conform Anexei nr. 1; preţurile de pornire a licitaţiei au fost determinate pe baza raportului de evaluare a terenului în cauză – Anexa nr. 2; schiţele privind amplasamentul şi numerotarea spaţiilor formează anexele nr.3.a.,3.b. şi 3.c.,

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilelor proprietate privată a oraşului Ocna Mureş – centrala termică cartier Soda, dezafectată, situată în Ocna Mureş, strada Colonia Monchim. nr.7, compusă din construcţii şi teren aferent în suprafaţă totală de 416 m.p., înscrisă în C.F. nr. 71126 Ocna Mureş, cu nr. top./cad. 71126

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii, prin licitație publică, pe o perioada de 10 de ani, a unui imobil- terenuri situate în Ocna Mureş, str. Ştefan Cel Mare, f.n. înscrise în CF 71099 Ocna Mureș, în suprafaţă de 1000 m.p, în CF 71100 Ocna Mureş în suprafaţă de 1279 mp şi în C-F 72072 Ocna Mureş în suprafaţă de 1000 m.p

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică , pe o durată de 5 ani a unui spaţiu compus din două camere cu suprafaţă utilă de 87,07 mp (subsol sub bibliotecă) înscris în C.F 70391-C1-U4 Ocna Mureş, cu nr cad 70391 C1-U4 situat în Ocna Mureş. str. N. Iorga ,nr.25, jud Alba, preţul minim de pornire al licitaţiei fiind de 100 lei/lună.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba si Lista obiectivelor de investiţii a Oraşului Ocna Mureş, pentru anul 2013, conform anexelor.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Curier Județean

FOTO| ASCOR Alba Iulia, prezentă la evenimentul „Studentul ieșean” în capitala Moldovei. Conferință cu tema „Rugăciunea – drum către tine(ri)”

Publicat

în

FOTO| ASCOR Alba Iulia, prezentă la evenimentul „Studentul ieșean” în capitala Moldovei. Conferință cu tema „Rugăciunea – drum către tine(ri)”

Sâmbătă, 14 mai a.c., ASCOR Iași a organizat ediția a VIII-a a evenimentului „Studentul ieșean”, la care au participat și tinerii ascoriști albaiulieni.

„Studentul ieșean”, unul din cele mai importante evenimente organizate de ASCOR Iași, a ajuns anul acesta la cea de-a VIII-a ediție. Evenimentul s-a desfășurat sâmbătă, 14 mai, și, ca în fiecare an, a debutat cu participarea studenților la Sfânta Liturghie săvârșită la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” – Talpalari din Iași.

Elit - Gustul Desăvârșit

În continuare, studenții s-au deplasat către sala „Iustin Moisescu” din cadrul ansamblului mitropolitan, unde voluntarii ASCOR au organizat conferința cu tema „Rugăciunea – drum către tine(ri)”, susținută de părintele Serapion Pantea de la mănăstirea Partoș (jud. Timiș).

În cea de-a doua parte a zilei, tinerii studenți, organizați pe grupe de lucru, au participat la ateliere interactive organizate pe tema rugăciunii în viața creștinului. De asemenea, a avut loc evenimentul cultural Noaptea Muzeelor 2022, iar tinerii ascoriști ai celor două filiale s-au bucurat de vizitarea unor muzee din municipiul Iași.”, a transmis Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia, Mitropolia Ardealului


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

FOTO| PREMII la Concursul Național de Fizică „Constantin Sălceanu”, primite de elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

Publicat

în

PREMII la Concursul Național de Fizică „Constantin Sălceanu”, primite de elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, pasionați de domeniul științei și de disciplina fizică, au obținut premii la Concursul Național de Fizică „Constantin Sălceanu”.

Organizat începând cu anul 2003 de către de Facultatea de Fizică din cadrul Universității de Vest Timișoara, concursul are ca scop promovarea interesului pentru fizică în rândul elevilor de liceu și selectarea de studenți. Anul acesta, concursul s-a desfășurat online atât la Facultatea de Fizică din Timișaora, cât și în centrele de concurs din Alba Iulia (Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”), Reșița și Drobeta Turnu-Severin, reunind peste 300 de liceeni.

Premierea câștigătorilor a avut loc în weekend la Facultatea de Fizică din Timișoara, ocazie cu care, premianții au avut posibilitatea de a lua contact cu mediul academic, de la vizita facultatea, laboratoarele și sălile de curs și de a se familiariza cu dispozitivele experimentale din cabinetele de fizică.

Elit - Gustul Desăvârșit

Elevii colegiului militar, coordonați de doamnele profesoare Dorina Filipescu, Sanda Irimie și Laura Ciobanu au obținut la acest concurs premii și mențiuni astfel:

Premiul II:
Eleva sergent Diana Olteanu (clasa a XII-a);
Eleva sergent Andreea Ghițoiu (clasa a XII-a);
Elev sergent major Andrei Zobrinschi (clasa a XII-a);
Premiul III:
Elev sergent Denis Rus (clasa a XII-a);
Eleva sergent Diana Dandu (clasa a XII-a);
Eleva plutonier adjutant Anamaria Șteopoae (clasa a XII-a);
Eleva sergent major Larisa Filip (clasa a XII-a);
Eleva sergent Maria Noja (clasa a XI-a);
Elev sergent Adi Tuță (clasa a XI-a).

Felicitări tuturor!


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

FOTO| Mii de oameni au participat, sâmbătă și duminică, la Sărbătoarea Libertății de la Blaj. Goran Bregovic a fost invitatul special al evenimentului

Publicat

în

FOTO| Mii de oameni au participat, sâmbătă și duminică, la Sărbătoarea Libertății de la Blaj. Goran Bregovic a fost invitatul special al evenimentului

Mii de oameni au participat, sâmbătă și duminică, 14 – 15 mai 2022, la manifestările organizate în cadrul Sărbătorii Libertății de la Blaj, un eveniment care a îmbinat folclorul tradițional românesc, din prima zi, cu recitaluri susținute de Goran Bregovic și Delia, în a doua zi.

Proiectul cultural este dedicat unuia dintre cele mai importante momente din istoria românilor: Adunarea Națională de la Blaj. Astfel, evenimentul s-a desfășurat pe Câmpia Libertății din Blaj, locul istoric unde a avut loc Adunarea Națională din 1848.

Elit - Gustul Desăvârșit

Ziua de sâmbătă a fost dedicată folclorului autentic și a cuprins spectacolul extraordinar „Cântec pentru făuritorii libertății”, cu participarea Ansamblului Folcloric al Județului Alba, dirijor Alexandru Pal. Pe scenă au urcat artiștii Veta Biriș, Mariana Anghel, Alexandru Pugna, Alina Pinca, Cornel Borza, Mirela Mănescu, Traian Jurchela, Roxana Reche, Nicolae Plută, Dorina Narița, Floricica Moga și Maria Filimon.

Programul a fost completat cu momente de reconstituire istorică in memoriam: Horea, Cloșca și Crișan, Avram Iancu, Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza, Regele Ferdinand și Regina Maria. Concertul folcloric de pe Câmpia Libertății de la Blaj a fost prezentat, sâmbătă, de jurnalista Andreea Bogdan.

Sărbătorea Libertății de la Blaj a continuat în a doua zi, duminică, 15 mai 2022, cu recitaluri susținute, începând cu ora 19:00, de trupa „RE-BORN” din Blaj și apoi de îndrăgita artistă Delia.
Sărbătoarea Libertății s-a duminică seara cu un concert extraordinar susținut de Goran Bregovic.

Sărbătoarea Libertății este deja un eveniment de tradiție și are loc pe Câmpia Libertății din Blaj, locul de desfășurare al Adunării Naționale din 3/15 mai – 5/ 17 mai 1848. Această adunare a românilor transilvăneni, în timpul Revoluției de la 1848, a fost momentul exprimării publice a revendicărilor naționale, politice, religioase și sociale.

Sărbătoarea Libertății a fost organizată de Consiliul Județean Alba prin Centrul de Cultură „Augustin Bena”, în parteneriat cu Primăria Municipiului Blaj și Palatul Cultural Blaj.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare