Miercuri, 27 iunie 2018: Ședința ordinară a Consiliului Local Cugir – Vezi proiectele înscrise pe ordinea de zi

Primarul Adrian teban a convoacat Consiliul Local al oraşului Cugir în şedinţă ordinară în ziua de miercuri, 27 iunie 2018, ora 16:00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local Cugir, cu următorul:

PROIECT AL ORDINEI  DE  ZI :

  1. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:
  2. 1.Rectificarea  bugetului local al orașului Cugir pentru anul 2018 ;

2.Aprobarea numărului de participanţi şi a cheltuielilor ocazionate de deplasarea unei delegații în oraşul Wasserburg am Inn, Germania în perioada 12.07.2018-16.07.2018;3.Desfăşurarea Festivalului Național de Dansuri și Tradițiii Populare, în perioada 29 iunie – 1 iulie 2018, ediția a VII-a, în Poiana cu Goruni, Cugir-Vinerea;

  • Acordarea unui ajutor de urgență familiei dlui Farcaș Marian pentru acoperirea parțială a cheltuielilor efectuate cu transportul funerar al fiului;
  • Aprobarea Raportului anual al autorității tutelare aferent anului 2017, privind întreprinderile publice aflate în subordinea Consiliului Local Cugir;

6.Aprobarea listei cu prețurile de pornire la licitaţie pentru partizile care se vor scoate la licitaţie de masă lemnoasă fasonată loco cioată stabilite în baza preţurilor de referinţă aprobate pentru producţia anului 2018;

7.Atribuirea în proprietate de către Instituţia Prefectului-Judeţul Alba către Tioc Ioan şi Tioc Maria a terenului aferent construcţiei-apartament situat în Cugir, str. Gheorghe Asachi, nr. 15, sc. C, ap. 3, jud. Alba;

8.Atribuirea în proprietate de către Instituţia Prefectului-Judeţul Alba către Todea Marius Gabriel şi Todea Dana Iuliana a terenului aferent construcţiei-apartament situat în Cugir, str. Gheorghe Asachi, nr. 13, sc. B, et. 2 ap. 12, jud. Alba;

9.Cererea de atribuirea în proprietate de către Instituţia Prefectului-Judeţul Alba către Kadar Andrei a terenurilor situate în Cugir, str. Colinei, jud. Alba;

10.Completarea art.9 din HCL nr.109/2018 prin care s-a aprobat înființarea Centrului Cultural al orașului Cugir, structură cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Cugir;

11.Prelungirea contractului de închiriere nr.8329/06.06.2012 încheiat între Consiliul Local al Oraşului Cugir şi domnul Micu Silviu Claudiu;

12.Prelungirea contractului de închiriere nr. 9146/04.07.2011 încheiat între  Consiliul Local al Oraşului Cugir şi doamna  Mîrza Elena Mirela;

13.Prelungirea contractului de închiriere nr. 9144/04.07.2011 încheiat între Consiliul Local al Oraşului Cugir şi domnul Ciucur Ovidiu Ioan;

14.Modificarea, respectiv actualizarea art.1 pct.8 din Hotărârea Consiliului Local nr.2/2011 privind componenţa Comisiei Locale de Ordine Publică a Oraşului Cugir;

15.Aprobarea modificării poziţiei de instalare a indicatoarelor rutiere de intrare/ieşire în/din oraşul Cugir şi localitatea Vinerea, judeţul Alba;

II.Adresa nr.10141/20.06.2018 privind înaintarea Dispoziției nr.425/2018 privind decizia de expropriere a imobilelor proprietate privată care se află în coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local ,,Dezvoltarea infrastructurii rutiere în localitatea Vinerea-oraş Cugir” și a Dispoziției nr.441/2018 privind constituirea Comisiei de verificare a dreptului de proprietate;

III.Întrebări, interpelări, declarații politice;

(C.P.)

 

 

 

 

 

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...