Măsura de finanțare deschisă: MĂSURA M2/2A – ,,Soluţii inovative pentru o agricultură/industrie alimentară competitivă în microregiunea Țara Secașelor”

GRUPUL  DE ACŢIUNE LOCALĂ ASOCIAŢIA ŢARA SECAŞELOR ALBA-SIBIU anunță public lansarea sesiunii de cerere de proiecte LEADER :

Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte:

M19.2-M2/2A-04/10.05.2019-10.06.2019

Data lansării apelului: 10 mai 2019

Măsura de finanțare deschisă: MĂSURA M2/2A  – ,,Soluţii inovative pentru o agricultură/industrie alimentară competitivă în microregiunea Țara Secașelor

 Beneficiari Eligibili:

– Exploataţii agricole cu activitatea în teritoriul GAL din categoria micro-intreprinderilor sau întreprinderilor mici;

– Unităţi de procesare din categoria întreprinderilor mici sau micro-întreprinderi din teritoriul GAL;

– Asociaţii de crescători de animale din teritoriul GAL;

– Cooperative agricole din teritoriul GAL;

– Intreprinderi sociale;

Fondul nerambursabil total disponibil: 336 058 Euro.

Suma maximă nerambursabilă/proiect poate fi cuprinsă între 5.000 – 31.800 Euro.

Intensitatatea sprijinului nerambursabil va fi de 50%  din totalul cheltuielilor eligibile din proiect.

Aceasta poate fi majorată cu 20 de puncte procentuale suplimentare cu condiția ca rata maximă a sprijinului combinat să nu depășească 90% în cazul:

  • tinerilor fermieri, cu vârsta până la 40 de ani, inclusiv,la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305)
  • investițiilor colective, inclusiv al celor legate de o fuziune a unor organizații de producători;
  • zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice (menționate la art. 32, Reg. 1305/2013)
  • Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013.

Data limită pentru depunerea proiectelor: 10 iunie 2019.

Depunerea proiectelor  se poate face  in perioada: 10 mai 2019 – 10 iunie 2019, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08.00 – 16.00, la Sediul GAL Țara Secașelor Alba-Sibiu, localitatea Ciugud, comuna Ciugud, nr.141, judetul Alba.

Date de contact: Pop Dan Doru – Manager, Arsu Marius – responsabil tehnic,

tel. 0770 501 021, email: asociatiatarasecaselor@yahoo.com

Pentru mai multe informații, vă invităm să consultați variantele detaliate ale apelurilor, disponibile în format electronic sau tipărit, la sediul GAL sau pe site-ul asociației. Informaţii detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibil pe suport tiparit la sediul GAL si pe site-ul www.tarasecaselor.ro.

Tel. 0729.399.891
e-mail: publicitate@unirea-pres.ro

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...