Mai multe STRĂZI din Alba Iulia vor fi MODERNIZATE: Care sunt acestea și când vor fi finalizate lucrările

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Mai multe STRĂZI din Alba Iulia vor fi MODERNIZATE în următorii ani. Consilierii locali vor avea de aprobat în ședința ordinară de marți, 28 iulie 2020, indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiți “MODERNIZARE STRĂZI ZONE DE DEZVOLTARE MUNICIPIUL ALBA IULIA LOTURILE 1, 2 și 3.

În prezent, străzile din zona studiată sunt nemodernizate, respectiv sunt în stadiul de drum pietruit care prezintă gropi si denivelări, partea carosabila nu are asigurata panta transversala necesara, favorizând stagnarea apelor pluviale si infiltrarea acestora la nivelul patului drumului; pietruirea existentă are grosimi variabile 15,0…20,0 cm. Toate aceste defecțiuni îngreunează foarte mult desfășurarea circulației riveranilor, a mașinilor de intervenție si afecteaza dezvoltarea economica a zonei,

USR - Alegeri parlamentare 2020

Dezvoltarea într-o zonă a unui oraș este dependenta de realizarea unei infrastructuri adecvate. Realizarea infrastructurii rutiere si de iluminat public ar duce la creșterea calității vieții populației din zonă si la posibila creare de noi oportunități investitionale din partea agentilor economici.

PMP - Alegeri parlamentare 2020

Întrucât se impune realizarea/modernizarea tramei stradale, autoritatea locala a contractat serviciul de elaborare a studiului de fezabilitate cu SC ALPIN CONSTRUCT SRL Vulcan, jud Hunedoara. Măsurile prevăzute în proiect constau în principal în următoarele:

1. amenajarea carosabilului cu beton asfaltic
2. amenajarea trotuarelor cu pavaj
3. amenajare pista biciclete din beton asfaltic
4. realizare canale tehnice îngropate;
5. realizare rețea de canalizare cu guri de scurgere pentru preluarea apelor pluviale;
6. realizare rețea iluminat public.

Lotul 1 cuprinde străzile Alcala de Henares (inclusiv legătura cu Str. Gheorghe Șincai), Garda, Drăgășani, Zăvoi, Lupșa, Calistrat Hogaș, Abrudului, Vidra, Albac, Stadionului, Cornel Medrea, Calea Labului, Meteș, Lotru.

Luând în considerare propunerea de realizare a unor străzi cu lățime medie cuprinsă între 7 ml si 10 ml incluzând pista de biciclete, trotuar și carosabil, suprafața propusă pentru amenajare este de 86386 mp cu o lungime de 9161 ml.

Terenul pe care se va amenaja drumul se află parțial in în domeniul public al Municipiului Alba lulia si parțial pe proprietăți private. In cadrul studiului de fezabilitate a fost analizat si culoarul de expropriere, inclusiv valoarea imprejmuirilor ce limitează actualmente proprietățile si care intra sub incidența masurilor propuse prin proiect.

Suprafața totală a terenului propus pentru expropriere in vederea lărgirii tramei stradale este de 25758,83 mp. Valoarea de piață estimată a terenului, potrivit raportului de evaluare întocmit de către evaluator autorizat, este de 2.512.155 lei fără TVA. Valoarea s-a stabilit ca fiind 75 lei/mp pentru încadrarea ca teren arabil intravilan zona D. Exproprierea terenului pentru amenajarea zonei de colectare ape pluviale in suprafața de cca 32000 mp este 2.780.494,50 lei fără TVA pentru deversarea controlata in canalul ANIF.

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) este de 62.508.084,41 lei din care: C + M 47.462.644,42 lei.

Lotul 2 cuprinde străzile Constantin Noica, Mircea Eliade, Nada Florilor, Mihail Sadoveanu, Sliven, Alessandria, Viadana, Modena, Nazareth Illit, Aleea Stejarilor, Cerbului, Tuberozelor, Aleea Cetinei.

Luând in considerare propunerea de realizare străzilor cu lățime medie cuprinsa intre 7 ml si 10 ml incluzând pista de biciclete, trotuar si carosabil, suprafața propusa pentru amenajare este de 85967 mp si o lungimea de 7289 ml.

Terenul pe care se va amenaja drumul se află parțial in în domeniul public al Municipiului Alba lulia si parțial pe proprietăți private. In cadrul studiului de fezabilitate a fost analizat si culoarul de expropriere, inclusiv valoarea imprejmuirilor ce limitează actualmente proprietățile si care intra sub incidența masurilor propuse prin proiect.

Suprafața totală a terenului propus pentru expropriere in vederea lărgirii tramei stradale este este de 10216,27 mp. Valoarea de piață estimată a terenului, potrivit raportului de evaluare întocmit de către evaluator autorizat, este de 766.220,25 lei fără TVA. Valoarea s-a stabilit ca fiind 75 lei/mp pentru încadrarea ca teren arabil intravilan zona D.

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) este de 41 694 106,72 lei, din care: C + M 33 013 236,85 lei.

Lotul 3 cuprinde străzile Emil Racoviță, Grigore Antipa, Petre Ispirescu, Dimitrie Bolintineanu, Simion Mândrescu, AleXandru Odobescu și Arieșului.

Terenul pe care se va amenaja drumul se află parțial in în domeniul public al Municipiului Alba lulia si parțial pe proprietăți private. In cadrul studiului de fezabilitate a fost analizat si culoarul de expropriere, inclusiv valoarea împrejmuirilor ce limitează actualmente proprietățile si care intra sub incidența masurilor propuse prin proiect.

Suprafața totală a terenului propus pentru expropriere in vederea lărgirii tramei stradale este de 10261,27 mp. Valoarea de piață estimată a terenului, potrivit raportului de evaluare întocmit de către evaluator autorizat, este de 766.220,25 lei fără TVA. Valoarea s-a stabilit ca fiind 75 lei/mp pentru încadrarea ca teren arabil intravilan zona D.

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) este de 24,147,889.89 lei, din care: C + M 18,969,170.37 lei. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții – 31 luni.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419