// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

Luni, 24 septembrie, ședință publică extraordinară la Consiliul Local Câmpeni. Vezi proiectul ordinii de zi

Consiliul Local Câmpeni este convocat pentru luni, 24.09.2018, în ședință publică extraordinară pe luna septembrie. Aceasta se va desfășura, începând cu ora 9, în sala de ședințe din cadrul Primăriei Câmpeni, celor 15 consilieri locali fiindu-le supuse spre dezbatere și aprobare 11 proiecte de hotărâre inițiate de primarul Ioan Călin Andreș, după următoarea

Ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 11673/2008;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului minim de pornire la licitație pentru masa lemnoasă care va fi vândută la licitație;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de valorificare a masei lemnoase către S.C. DUMIMON S.R.L.;
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea listei cu lucrările de reparații propuse a se realiza în anul 2018 în orașul Câmpeni;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de S.C. Salubritatea Apuseni Cîmpeni S.R.L.;
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 128/2017;
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 72/2018, modificată prin H.C.L. nr. 83/2018 de aprobare a programului manifestărilor cultural-sportive organizate la nivelul orașului Câmpeni cu ocazia Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru „Sala de sport nr. 2 – Reabilitare accese, acoperiș și igienizare”;
 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului orașului Câmpeni pe anul 2018;
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea programului anual – 2018 al achizițiilor publice;
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 44/2011 de aprobare a contractelor de voluntariat pentru personalul din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, modificată prin H.C.L. nr. 102/2012, H.C.L. nr. 62/2014, H.C.L. nr. 50/2016 și H.C.L. nr. 74/2017;
 12. Probleme curente.

 Ovidiu Culda

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419