Ziarul Unirea

LIVE VIDEO| Ședința CL Alba Iulia: Mandatarea Primarului pentru delegarea la gestiunea serviciului de transport public local și contract de asistență juridică în litigiile cu AIDA – TL

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia este convocat în şedinţă publică ordinară astăzi, 26 februarie 2021, la ora 13:00, la sediul Direcției Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia.

Între proiectele de pe Ordinea de zi se află și încheierii unui contract de asistență juridică cu un Cabinet sau Societate de avocatură în vederea acordării consultanței, asistenței și reprezentării juridice în litigiile cu Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport local și acordarea sau neacordarea mandatului Primarului municipiului Alba Iulia pentru a semna contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate.

ELIT

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 341/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

ADEZIUNE PLUS ALBA

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice instituționalizate în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia și/sau susținătorilor legali ai acestora pentru anul 2021

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de conferire a titlului de ”Cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia ”

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se supun adoptării Consiliului local al municipiului Alba Iulia

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică cu un Cabinet/Societate de avocatură, în vederea acordării consultanței, asistenței și reprezentării juridice în litigiile cu Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport local cu privire la delegarea de gestiune a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în arealul AIDA – TL

7. Proiect de hotărâre privind acordarea/neacordarea mandatului Primarului municipiului Alba Iulia pentru a semna contractul de delegare a gesiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate

8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 13/2016 a Consiliului local

9. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 195/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

10. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea nr. 351/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

11. Proiect de hotărâre privind modificarea utilizării parcării – P_P_Casa de Cultură situată pe strada Mihai Viteazul, pe perioada desfășurării lucrărilor de creștere a eficienţei energetice a blocurilor de locuințe

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la finanțarea obiectivului ”Extindere rețele electrice de distribuție în zona str. Ana Ipătescu, din municipiului Alba Iulia” și aprobarea indicatorilor tehnico-econimici

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice si a indicatorilor aferenți obiectului de investiții : ”Extindere rețea apă potabilă și canalizare cu bransamente și racorduri str. George Sand”

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice si a indicatorilor aferenți obiectului de investiții : ”Extindere rețea distribuție apă potabilă str. Lalelelor (tronson str. Aurel Vlad – str. Pinului), pe str. Pinului, pe strada din PUZ14/A/2011 (tronson str. Lalelelor – str. Pinului) și extindere rețea de canalizare menajeră, alimentare cu apă potabilă și racordarea la rețeaua menajeră a Căminului studențesc de pe str. Pinului

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale a proiectului ”MUNICIPIUL ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ”, finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, CP12/2018

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 21/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 356/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pe anul 2021, în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii

19. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, rămase vacante realizate de Agenția Națională pentru Locuințe

20. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal ,,ELABORARE PUZ PENTRU MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE AFERENTE PUZ APROBAT CU HCL 108/2008”, ALBA IULIA, STR. ALEEA BAISOARA, ANA BLANDIANA, NR. FN, solicitant HATIEGAN RAMONA NICOLETA PENTRU SC LA BOLTA SATULUI SRL, conform planului de situatie anexat

21. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal ,,ELABORARE PUZ MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE APROBATE CU HCL 195/2013, ART. 8”, ALBA IULIA, STR. SEPTIMIU ALBINI, NR. 16, solicitant ROMITAN OVIDIU FLORIN SI ROMITAN GABRIELA MARIA, conform planului de situatie anexat

22. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal ,,ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SI REGLEMENTARE TRAMA STRADALA”, ALBA IULIA, STR. HATEG, FN, solicitant BACIU GRIGORE CORIOLAN, BACIU LILIANA, BACIU SIMINA, OPRUTA CRISTINA, STEFAN MONICA NICOLETA, ARION FLORINA EUGENIA, SIRBU MARIA, SIRBU CATALIN AUREL, conform planului de situatie anexat.

23. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal ,,CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA”, ALBA IULIA, STR. MIRCEA ELIADE, NR. 2A, 2B, solicitant BACILA RAZVAN, SC BARELI SRL, conform planului de situatie anexat

24. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 12174/03.02.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,DEMOLARE CORP C2, DEMOLARE PARTIALA CORP C1-CASA DE LOCUIT CU EXTINDERE, MODIFICARE SARPANTA SI INVELITOARE, REFATADIZARE SI REPARATII IMPREJMUIRE”, ALBA IULIA, STR. LIVEZII, NR. 16, solicitant PATRUT SERGIU SI PATRUT ALINA, conform planului de situatie anexat

25. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 11995/03.02.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA, ANEXE GOSPODARESTI (GARAJ, MAGAZIE) SI IMPREJMUIRE”, ALBA IULIA, STR. TINERETULUI, NR. 5, solicitant FLOREA BOGDAN, conform planului de situatie anexat

26. Proiect de hotărâre privind însușirea raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 12207/03.02.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,ELABORARE PUZ PENTRU ANULARE ALEE PIETONALA, MODIFICARE SI COMPLETARE REGLEMENTARI URBANISTICE APROBATE CU HCL 195/2013, ART. 8”, ALBA IULIA, STR. LUMINILOR, FN, solicitant CATANA MARIUS (VANDUT LA DAN ADINA RAMONA, GEAMANU-GRUIAN EUGEN STELIAN, CATANA XENIA-MARIA, CATANA -CIOARA LIVIU VASILE), conform planului de situatie anexat.

27. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 12311/03.02.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,ELABORARE PUZ PENTRU MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE”, ALBA IULIA, STR. LALELELOR, STR. MOLIDULUI, FN, solicitant SECARA RAZVAN, SECARA ALINA MARIA, conform planului de situatie anexat.

28. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 12200/03.02.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,ELABORARE PUZ – CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE”, ALBA IULIA, STR. REGIMENTUL V VANATORI, FN, solicitant IONESCU ANCA MIHAELA, SERDEAN PAVEL, SERDEAN PARASCHIVA, HAJ SABIN, HAJ VIORICA, conform planului de situatie anexat.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Transilvaniei, nr.14, lângă bl.28, ap.4

30. Proiect de hotărâre privind exonerarea de la plata chiriei aferente contractului de concesiune nr.101.513/2013 încheiat între municipiul Alba Iulia și S.C.CAPITAL PLUS S.R.L., pe perioada instituirii carantinei în municipiul Alba Iulia

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.33(1) lit.”c” din Regulamentul privind administrarea și funcționarea Cimitirului Municipal Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea nr.156/2011 a Consiliului local și modificat prin Hotărârea nr.356/22.12.2020 a Consiliului local

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de asociere nr.30.210/2007 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC ALBA CONS SA

33. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor obiecte de inventar și mijloace fixe

34. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației de dezmembrare a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Militari, nr.3

35. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de expertiză tehnică judiciară efectuată în Dosar nr. 2220/176/2018 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia
36. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței de Carte funciară pentru imobilul (drum) situat în Alba Iulia, str. Francesca

37. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de repoziționare pentru imobilul (teren) situat în Alba Iulia, str. Primăverii

38. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute Municipiului Alba Iulia asupra unor imobile (drumuri) situate în Alba Iulia, str. Muncel

39. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute Municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, str. Victor Hugo

40. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute Municipiului Alba Iulia asupra unor imobile (drumuri) situate în Alba Iulia, str. Poiana Vadului și str. Vidra

41. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 271/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
Inițiator, Consilier local – Bărbuleț Narcisa – Ioana

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Educație și sănătate prin înot” pentru anul școlar 2020-2021
Inițiatori , Grupul de consilieri locali PNL

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

DOCUMENT| Comuna Stremț în scenariul ROȘU, Ocna Mureș, Cetatea de Baltă și Sântimbru în scenariul GALBEN. Măsuri pentru următoarele 14 zile stabilite de CJSU Alba

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a dispus menținerea în scenariul roșu a localității Stremț și în… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Alba Iulia REVINE la SCENARIUL ROȘU. Incidența de infectare a ajuns la 3 cazuri/1000 de locuitori

Deși carantinarea Municipiului Alba Iulia a „dat roade” în ceea ce privește scăderea numărului de persoane infectate, orașul nostru a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL: Starea de alertă, PRELUNGITĂ cu încă 30 de zile: Măsurile și restricțiile care vor trebui respectate

Prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă, începând de miercuri, 13 ianuarie a fost aprobată de către Guvernul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL| 3.697 cazuri noi de coronavirus în România. Bilanțul total ajunge la 676.968 de îmbolnăviri

Marți, 12 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noul bilanț al pandemiei de COVID-19 în România. Până… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Orașul Abrud SCAPĂ de restricții. Incidența de infectare a scăzut sub 1,5/1000 de locuitori

Datorită scăderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, orașul Abrud scapă de restricțiile impuse prevenirii răspândirii noului coronavirus,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VIDEO| PERCHEZIȚII în Alba și alte județe din țară într-un dosar cu acuzaţii de fals de monedă: Cum opera gruparea infracţională

Ofițerii BCCO Piteşti au efectuat marţi, 12 ianuarie, mai multe percheziţii domiciliare, în judeţele Alba, Sibiu, Arad şi Bacău, într-un… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro