LISTA CONTRAVENŢIILOR care intră sub incidenţa Legii prevenției

Lista amenzilor de care firmele sunt iertate la prima abatere, conform Legii prevenției, a fost publicată în Monitorul Oficial. Legea prevenției a apărut în Monitorul Oficial cu doar câteva zile înainte de trecerea în noul an și a intrat în vigoare pe 17 ianuarie 2018, însă abia de luni se aplică efectiv, odată cu apariția contravențiilor acoperite de aceasta.

Conform Legii prevenirii nr. 270/2017, care era cunoscută în stadiul de proiect ca Legea prevenției, Guvernul trebuia să adopte, prin hotărâre, lista contravențiilor pentru care se va aplica prevenirea până la data de 15 ianuarie 2018.

Hotărârea se aplică de la momentul apariției sale, astfel că putem spune că Legea prevenției se poate aplica efectiv abia de azi înainte.

Inițial, Legea nr. 270/2017 conținea, în forma sa de proiect, o listă cu numeroase amenzi pentru care urma să se aplice prevenirea. Însă parlamentarii au decis s-o scoată și să lase Guvernul s-o stabilească prin hotărâre, ca să fie mai ușor de actualizat pe viitor.

Prevenirea face referire la faptul că firmele vor fi iertate la prima abatere, o dată la trei ani, pentru anumite fapte de natură contravențională. Acestea vor avea o perioadă determinată pentru a-și îndrepta greșelile, iar dacă se vor conforma, vor scăpa de amenzi.

*CONTRAVENŢIILE care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017

1. Art. 23, pentru încălcarea prevederilor art. 5, art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1) şi (4), art. 11 şi art. 12 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 7 august 2013, cu modificările ulterioare;

2. Art. 217 alin. (1) lit. c) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 625 din 31 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Art. 13 alin. (1) din Legea nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii

4. Art. 113 lit. a), b), e), h) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Art. 9 din Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1006 din 18 decembrie 2006;

6. Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 12 decembrie 2013, cu modificările ulterioare;

7. Art. 39 alin. (2), pentru încălcarea prevederilor art. 13 lit. c), art. 39 alin. (6) lit. a) pentru încălcarea prevederilor art. 9 alin. (1). art. 39 alin. (6) lit. b) pentru încălcarea prevederilor art. 14 şi 15, art. 39 alin. (8) lit. a), pentru încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. d), art. 13 lit. g) şi art. 18 alin. (6), precum şi art. 40 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006, cu modificările ulterioare;

8. Art. 23 alin. (1) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006, cu modificările ulterioare;

9. Art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 797 din 1 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Art. 68 lit. a)—d) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Art. 1392 lit. a)—c) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificările şi completările ulterioare;

12. Art. 360 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare;

13. Art. 31 lit. c) şi d) din Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activităţii electronice notariale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.227 din 20 decembrie 2004;

14. Art. 19, pentru încălcarea prevederilor art. 6 din Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 25 februarie 2014;

15. Art. 22 lit. a), c)—f) din Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare;

16. Art. 15 lit. c)—e), n), p) şi q) din Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 23 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;

17. Art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 237/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire turistică, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 12 septembrie 2008;

18. Art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 511/2001 privind unele măsuri de organizare a activităţii de agrement în staţiunile turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 11 iunie 2001, cu modificările ulterioare;

19. Art. 10 lit. a), f)—h) din Hotărârea Guvernului nr. 452/2003 privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 23 aprilie 2003;

20. Art. 7 lit. b)—g) din Hotărârea Guvernului nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 12 septembrie 2008;

21. Art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 16 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;

22. Art. 32 alin. (1) lit. d) şi f) din Legea zootehniei nr. 72/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 2 aprilie 2014;

23. Art. 18 alin. (1) lit. b)—f) din Legea apiculturii nr. 383/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 9 ianuarie 2014, cu modificările ulterioare;

24. Art. 13 lit. a)—c) şi f) din Legea nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 din 19 noiembrie 2013; O

25. Art. 14 alin. (1) lit. g), h) şi I) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 martie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 191/2012;

26. Art. 31 pct. 1 lit. a) şi d). precum şi pct. 4 lit. c)—e) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 30 ianuarie 1995, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995, cu modificările şi completările ulterioare;

27. Art. 3 alin. (1) lit. h) şi i) din Hotărârea Guvernului nr. 1.230/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 876 din 21 decembrie 2012;

28. Art. 18, 19 şi 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 431 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

29. Art. 65 alin. (1) lit. b). c), e)—g). n). p), s), ş), ţ) şi aa) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 30 iunie 2015, cu modificările ulterioare;

30. Art. 2 alin. (1) lit. c)din Hotărârea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 5 aprilie 2013;

31. Art. II alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 639 din 30 august 2014, aprobată prin Legea nr. 30/2015; Partea I, nr. 794 din 31 octombrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare;

32. Art. 16 lit. a), pentru încălcarea prevederilor art. 9 alin. (1), precum şi art. 11 şi art. 13 alin. (1) din Legea nr. 312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor, republicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 548 din 10 august 2007;

33. Art. 29 din Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 17 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;

34. Art. 112 |jt. c), d) şi g) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 16 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

35. Art. 45 lit. e) şi f) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 3 aprilie 2014;

36. Art. 14 alin. (1) lit. a)—d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

37. Art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2002 privind instituirea Sistemului naţional de gradare a seminţelor de consum, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 888 din 9 decembrie 2002, cu completările ulterioare;

38. Art. 21 lit. a)—g) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 169/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 26 martie 2015;

39. Art. 3 alin. (2), alin. (3) lit. a) şi b), art. 4, art. 6 lit. a) şi c), art. 7 alin. (1) lit. djşif), art. 9 lit. f), art. 10 lit. a), art. 12 lit a)—c) şid), g) şi h). art. 13 alin. (1) lit. e) şi 0 şi alin. (2), art. 15 alin. (1) lit. c) şi e), art. 16 alin. (3), art. 17 lit. a) şi e), art, ^9 alin. (4) lit. g)—i), m) şi o), art. 21 lit. a) şi b) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 23 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;

40. Art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 183 4ta 23 martie 2010, cu modificările ulterioare;

41. Art. 48 alin. (1) lit. a), pentru încălcarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. m), art. 48 alin. (1) lit. c1) şi art. 48 alin. (1) lit. d), pentru încălcarea prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;

42. Art. 10 lit. f)—h), j) şi u) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;

43. Art. 336 alin. (1) lit, a), b), d)—0, h). s) şi ş), art. 336 alin. (3’) şi alin. (32) şi art. 337 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare;

44. Art. 16 lit. a) şi c)—h) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României.

45. Art. 7 lit. a) din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 18 iunie 2003;

46. Art. 73 pct. 5, 6. 8—11, 13, 14. 17—19 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007, cu modificările si completările ulterioare;

47. Art. 2703 alin. (1) şi (2) din Legea societăţilor nr. 31/1990. republicată în Monitorul Oficial ai României. Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

48. Art. 45 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare;

49. Art. 24 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 31 mai 1999, cu modificările şi completările ulterioare;

50. Art. 337 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare;

51. Art. 14 alin. (1) lit. d) din Legea serviciilor nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare;

52. Art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

53. Art. 23 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 856 din 5 decembrie 2011, cu modificările ulterioare;

54. Art. 10 alin. (1) şi art. 13 alin. (1) din Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă, republicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. nr. 454 din 24 iulie 2013;

55. Art. 50 alin. (1) lit. d), pentru încălcarea art. 18, art. 19. art. 20 şi a art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

56. Art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare, republicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 643 din 9 septembrie 2008, cu modificările ulterioare;

57. Art. 36 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare;

58. Art. 8 lit. d) din Instrucţiunile de metrologie legală IML 8-01 „Preambalarea unor produse în funcţie de masă sau volum”, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 530/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 11 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

59. Art. 493 alin. (2) lit. a) şi b), precum şi alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare;
diminuează stratul de ozon şi de abrogare a Ordonanţei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 252/2011;

60. Art. 26 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

61. Art. 32 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 30 septembrie 2016;

62. Art. 47 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi b) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare;

63. Art. 39 alin. (3) şi alin. (4) lit. a) şi b) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 679 din 7 septembrie 2015;

64. Art. 30 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 658 din 8 septembrie 2014, cu modificările ulterioare;

65. Art. 37 din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 15 iunie 2006;

66. Art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele care sau al unor părţi ale acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 28 martie 2006;

67. Art. 53 alin. (1) lit. c), i), j) şi I) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

68. Art. 23 alin. (1) lit. a), pentru încălcarea prevederilor art. 5 lit. g) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 764 din 10 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare;

69. Art. 8 alin. (1) lit. a), pentru încălcarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. nr. 201 din 27 martie 2012;

70. Art. 12 pct. 8, 13 şi 36 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, cu modificările şi completările ulterioare

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...