Rămâi conectat

Economie

LISTA AMENZILOR care se aplică pentru încălcarea reglementărilor privind contabilitatea, fiscalitatea şi procedura fiscală

Publicat

în

*Încălcarea reglementărilor contabile privind conducerea, organizarea şi ţinerea contabilităţii

1. Amenda: de la 100 lei la 200 lei pentru nerespectarea reglementărilor emise de MFP, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii (BNR, pentru instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică şi pentru Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar; precum şi ASF, pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de această instituţie – piaţa de capital, piaţa de asigurări şi piaţa pensiilor private) cu privire la depunerea declaraţiei de inactivitate, respectiv a înştiinţării privind exerciţiul financiar ales, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exerciţiului financiar ales. (art.41 punctul 2 litera g) din Legea nr. 82/1991)

2. Amenda: de la 200 lei la 1.000 lei pentru prezentarea de situaţii financiare care conţin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare; (art.41 punctul 3 din Legea nr. 82/1991)

Elit - Gustul Desăvârșit

3. Amenda:  de la 300 lei la 4.000 lei pentru nerespectarea reglementărilor emise de MFP, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii (BNR, pentru instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică şi pentru Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar; precum şi ASF, pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de această instituţie – piaţa de capital, piaţa de asigurări şi piaţa pensiilor private) cu privire la aprobarea politicilor şi procedurilor contabile prevăzute de legislaţie; (art.41 punctul 2 litera a) din Legea nr. 82/1991)

4. Amenda:  de la 300 lei la 4.000 lei pentru nerespectarea reglementărilor emise de MFP, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii (BNR, pentru instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică şi pentru Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar; precum şi ASF, pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de această instituţie – piaţa de capital, piaţa de asigurări şi piaţa pensiilor private) cu privire la utilizarea şi ţinerea registrelor de contabilitate; (art.41 punctul 2 litera b) din Legea nr. 82/1991)

5. Amenda: de la 300 lei la 4.000 lei pentru nerespectarea reglementărilor emise de MFP, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii (BNR, pentru instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică şi pentru Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar; precum şi ASF, pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de această instituţie – piaţa de capital, piaţa de asigurări şi piaţa pensiilor private) cu privire la întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea şi arhivarea acestora, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse; (art.41 punctul 2 litera c) din Legea nr. 82/1991)

*Încălcarea reglementărilor contabile privind inventarierea patrimoniului

6. Amenda:  de la 400 lei la 5.000 lei pentru nerespectarea reglementărilor emise de MFP, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii (BNR, pentru instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică şi pentru Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar; precum şi ASF, pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de această instituţie – piaţa de capital, piaţa de asigurări şi piaţa pensiilor private) cu privire la efectuarea inventarierii; (art.41 punctul 2 litera d) din Legea nr. 82/1991)

*Încălcarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale

7. Amenda: de la 400 lei la 5.000 lei pentru nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea declaraţiilor prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi respectiv pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate (art.41 punctul 4 din Legea nr. 82/1991)

8. Amenda:  400 lei la 5.000 lei pentru nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere de a întocmi şi de a publica situaţiile financiare anuale; (art.41 punctul 5 din Legea nr. 82/1991)

9. Amenda: de la 1.000 lei la 10.000 lei pentru deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate; (art.41 punctul 1 din Legea nr. 82/1991)

10. Amenda: de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru nerespectarea reglementărilor emise de MFP, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii (BNR, pentru instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică şi pentru Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar; precum şi ASF, pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de această instituţie – piaţa de capital, piaţa de asigurări şi piaţa pensiilor private) cu privire la întocmirea, semnarea şi depunerea la MFP şi la unităţile teritoriale ale acestuia, precum şi la instituţiile publice ierarhic superioare a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale ale instituţiilor publice, potrivit legii; (art.41 punctul 2 litera f) din Legea nr. 82/1991)

11. Amenda: de la 1.000 lei la 10.000 lei pentru nerespectarea prevederilor organizarea şi conducerea contabilităţii (art.41 punctul 9 teza 1 din Legea nr. 82/1991)

12. Amenda:  de la 1.000 lei la 10.000 lei pentru nerespectarea prevederilor potrivit cărora se interzice depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a mai multor seturi de situaţii financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar (art.41 punctul 9 teza 2 din Legea nr. 82/1991)

13. Amenda:  de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru nedepunerea situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile; (art.41 punctul 8 din Legea nr. 82/1991)

14. Amenda:
de la 300 lei la 1.000 lei, pentru cele referitoare la depunerea în termenul legal, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare;
de la 1.000 lei la 3.000 lei, pentru cele referitoare la depunerea în termenul legal, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare;
de la 1.500 lei la 4.500 lei, , pentru cele referitoare la depunerea în termenul legal, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare.
de la 2.000 lei la 3.000 lei, pentru cele referitoare la întocmire şi semnare

pentru nerespectarea reglementărilor emise de MFP, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii (BNR, pentru instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică şi pentru Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar; precum şi ASF, pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de această instituţie – piaţa de capital, piaţa de asigurări şi piaţa pensiilor private) cu privire la întocmirea, semnarea şi depunerea în termenul legal la unităţile teritoriale ale MFP a situaţiilor financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile; (art.41 punctul 2 litera e) din Legea nr. 82/1991)

15. Amenda:  de la 10.000 lei la 30.000 lei pentru nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale societăţii-mamă de a întocmi şi de a publica situaţiile financiare anuale consolidate; (art.41 punctul 6 din Legea nr. 82/1991)

16. Amenda: de la 30.000 lei la 40.000 lei pentru nerespectarea obligaţiei privind auditarea, conform legii, a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate; (art.41 punctul 7 din Legea nr. 82/1991)

*Depunerea peste termen a declarațiilor de impunere pentru clădiri

 

17. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru depunerea peste termen a declarațiilor de impunere în cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului la organul fiscal local (art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

18. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru depunerea peste termen a declarațiilor de impunere în cazul extinderii, îmbunătățirii, desființării parțiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parțială a folosinței, care determină creșterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii cu mai mult de 25%, la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea. (art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

19. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru depunerea peste termen a declarațiilor de impunere în cazul desființării unei clădiri, la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea (art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

20. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru depunerea peste termen a declarațiilor de impunere în cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, la organul fiscal local în a cărui rază de competență se află clădirea. (art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

21. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru depunerea peste termen a declarațiilor de impunere în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mici de o lună, la organul fiscal local, (art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

22. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru depunerea peste termen a declarațiilor de impunere în cazul unei situații care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea. (art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

*Depunerea peste termen a declarațiilor de impunere pentru teren

23. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru depunerea peste termen a declarațiilor de impunere în cazul dobândirii unui teren în cursul anului, la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul, (art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

24. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru depunerea peste termen a declarațiilor de impunere în cazul modificării categoriei de folosință a terenului, la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul. (art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

25. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru depunerea peste termen a declarațiilor de impunere în cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, la organul fiscal local în a cărui rază de competență se află terenul, (art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

26.Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru depunerea peste termen a declarațiilor de impunere în cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mici de o lună, la organul fiscal local, (art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

27. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru depunerea peste termen a declarațiilor de impunere în cazul unei situații care determină modificarea taxei pe teren datorate, la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul. (art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

*Depunerea peste termen a declarațiilor de impunere pentru mijlocul de transport

28. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru depunerea peste termen a declarațiilor de impunere în cazul dobândirii unui mijloc de transport, la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, (art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

29. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru depunerea peste termen a declarațiilor de impunere în cazul radierii din circulație a unui mijloc de transport, la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competență își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru. (art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

30. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru depunerea peste termen a declarațiilor de impunere în cazul oricărei situații care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială își are domiciliul/sediul/punctul de lucru, (art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

31. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru depunerea peste termen a declarațiilor de impunere în cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, la organul fiscal local în a cărui rază de competență se înregistrează mijlocul de transport(art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

32. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru depunerea peste termen a declarațiilor de impunere la încetarea contractului de leasing, la consiliul local competent (art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

*Depunerea peste termen a declarațiilor de impunere pentru lucări de construcţie

33. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru depunerea peste termen a declarațiilor de impunere privind valoarea lucrărilor de construcție la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale (art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

34. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru depunerea peste termen a declarațiilor de impunere privind suprafața efectiv afectată de foraje sau excavări (art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

*Depunerea peste termen a declarațiilor de impunere pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate

35. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru depunerea peste termen a declarațiilor de impunere privind afișajul în scop de reclamă și publicitate (art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

*Depunerea peste termen a declarațiilor de impunere pentru spectacole

36. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru depunerea peste termen a declarațiilor de impunere privind impozitul pe spectacole la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale  (art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

*Nedepunerea declarațiilor de impunere pentru clădiri

37. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru nedepunerea declarațiilor de impunere în cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015)

38. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru nedepunerea declarațiilor de impunere în cazul extinderii, îmbunătățirii, desființării parțiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parțială a folosinței, care determină creșterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii cu mai mult de 25%, la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015)

39. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru nedepunerea declarațiilor de impunere în cazul desființării unei clădiri, la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015)

40. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru nedepunerea declarațiilor de impunere în cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, la organul fiscal local în a cărui rază de competență se află clădirea, (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015)

41. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru nedepunerea declarațiilor de impunere în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mici de o lună, la organul fiscal local, (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015)

42. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru nedepunerea declarațiilor de impunere în cazul unei situații care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015)

*Nedepunerea declarațiilor de impunere pentru terenuri

43. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru nedepunerea declarațiilor de impunere în cazul dobândirii unui teren în cursul anului, la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015)

44. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru nedepunerea declarațiilor de impunere în cazul modificării categoriei de folosință a terenului, la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015)

45. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru nedepunerea declarațiilor de impunere în cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, la organul fiscal local în a cărui rază de competență se află terenul, (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015)

46. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru nedepunerea declarațiilor de impunere în cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mici de o lună, la organul fiscal local, (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015)

47. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru nedepunerea declarațiilor de impunere în cazul unei situații care determină modificarea taxei pe teren datorate, la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul. (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015)

*Nedepunerea declarațiilor de impunere pentru mijloace de transport

48. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru nedepunerea declarațiilor de impunere în cazul dobândirii unui mijloc de transport, la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015)

49. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru nedepunerea declarațiilor de impunere în cazul radierii din circulație a unui mijloc de transport, la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competență își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015)

50. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru nedepunerea declarațiilor de impunere în cazul oricărei situații care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială își are domiciliul/sediul/punctul de lucru, (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015)

51. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru nedepunerea declarațiilor de impunere în cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, la organul fiscal local în a cărui rază de competență se înregistrează mijlocul de transport (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015)

52. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru nedepunerea declarațiilor de impunere în cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, la încetarea contractului de leasing, la consiliul local competent, (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015)

*Nedepunerea declarațiilor de impunere pentru lucrările de construcţie

53. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru nedepunerea declarațiilor de impunere privind valoarea lucrărilor de construcție la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015)

54. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru nedepunerea declarațiilor de impunere privind suprafața efectiv afectată de foraje sau excavări (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015)

*Nedepunerea declarațiilor de impunere pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate

55. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru nedepunerea declarațiilor de impunere privind afișajul în scop de reclamă și publicitate, la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale. (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015)

*Nedepunerea declarațiilor de impunere pentru spectacole

56. Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru nedepunerea declarațiilor de impunere privind impozitul pe spectacole, la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale, (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015, art. 483 alin. (2) )

57. Amendă: În cazul persoanelor fizice, de la 325 lei la 1.578 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300% pentru încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole. (art. 493 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

*Necomunicarea informațiilor și a documentelor

58. Amendă: de la 500 la 2.500 lei pentru necomunicarea informațiilor și a documentelor cu relevanță fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz. (art. 493 alin. (4^1) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

*Sancțiuni pentru procedură fiscală, prevăzute de Codul de procedură fiscal în anul 2017, actualizat cu OUG nr. 30/2017 şi OUG nr. 42/2017

59. Amenda: de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice; (art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015) pentru nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau de menţiuni; (art. 336 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015)

60. Amenda: de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice; – (art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015) pentru neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor şi veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume, precum şi orice informaţii în legătură cu impozitele, taxele, contribuţiile, bunurile şi veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora; (art. 336 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015)

61. Amenda: de la 25.000 lei la 27.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice; – (art. 336 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 207/2015) pentru nerespectarea de către contribuabil/plătitor, precum şi de persoanele cu care acesta are sau a avut raporturi economice sau juridice a obligaţiei de a pune la dispoziţia organului fiscal registre, evidenţe, documente de afaceri şi orice alte înscrisuri la locul indicat de organul fiscal, precum şi nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de  a permite persoanelor împuternicite de organul fiscal pentru a efectua o constatare la faţa locului, precum şi experţilor folosiţi pentru această acţiune intrarea acestora pe terenuri, în încăperi şi în orice alte incinte, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face constatări în interes fiscal. (art. 336 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 207/2015)

62. Amenda: de la 5.000 lei la 7.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice; – (art. 336 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 207/2015) pentru nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de a da o declaraţie scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziţie toate documentele şi informaţiile solicitate pentru inspecţia fiscală. În declaraţie se menţionează şi faptul că au fost restituite toate documentele solicitate şi puse la dispoziţie de contribuabil/plătitor. (art. 336 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 207/2015)

63. Amenda: de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice; – (art. 336 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 207/2015) pentru nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiilor de întocmire a dosarului preţurilor de transfer în condiţiile şi la termenele prevăzute prin ordinul preşedintelui A.N.A.F., precum şi nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de a prezenta dosarul preţurilor de transfer la solicitarea organului fiscal central competent. (art. 336 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 207/2015)

64. Amenda: de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice; – (art. 336 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 207/2015) pentru nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de a păstra, precum şi a obligaţiei de a prezenta organului fiscal, a datelor arhivate în format electronic şi a aplicaţiilor informatice cu ajutorul cărora le-a generat. (art. 336 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 207/2015)

65. Amenda: de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice; – (art. 336 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 207/2015) pentru neîndeplinirea măsurilor dispuse, astfel cum sunt prevăzute în actul întocmit cu ocazia inspecţiei fiscale, în termenele şi condiţiile stabilite de organul de inspecţie fiscal. (art. 336 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 207/2015)

66. Amenda: de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice; – (art. 336 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 207/2015) pentru nefurnizarea la termen de către contribuabil/plătitor a informaţiilor periodice, cu privire la activitatea desfășurată, prin completarea unei declaraţii pe propria răspundere, astfel cum sunt solicitate de organul fiscal. (art. 336 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 207/2015)

67. Amenda: de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice; – (art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015) pentru nerespectarea de către instituţiile de credit, precum şi de alte persoane care transmit informaţii către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor: a oricărei obligaţii privind furnizarea informaţiilor referitoare la rulajele şi/sau soldurile conturilor bancare deschise la acestea, precum şi informaţiile şi documentele privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi bancare pentru fiecare titular care face subiectul solicitării, precum și a oricărei obligaţii privind furnizarea zilnică către organul fiscal central a informaţiilor referitoare la:
a) lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi bancare, precum şi datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură pentru conturile bancare deschise la acestea;
b) lista persoanelor care închiriază casete de valori, precum şi încetarea contractului de închiriere. (art. 336 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 207/2015)

68. Sancțiunea 10. nerespectarea de către orice entitate a obligaţiei privind furnizarea informaţiilor despre conturile bancare,

referitoare la rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum şi informaţiile şi documentele privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi pentru fiecare titular care face subiectul solicitării, precum și
referitoare la:
a) lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, precum şi datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea;
b) lista persoanelor care închiriază casete de valori, precum şi încetarea contractului de închiriere. (art. 336 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 207/2015)

69. Amenda: de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice; – (art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015) pentru nerespectarea obligaţiilor ce-i revin terţului poprit, potrivit cărora:

După înfiinţarea popririi, terţul poprit este obligat: a) să plătească, de îndată sau după data la care creanţa devine exigibilă, organului fiscal suma reţinută şi cuvenită, în contul indicat de organul de executare silită; b) să indisponibilizeze bunurile mobile necorporale poprite, înştiinţând despre aceasta organul de executare silită; c) în cazul înfiinţării popririi asigurătorii, cu excepţia popririi asigurătorii asupra sumelor din conturile bancare, să vireze, de îndată sau după data la care creanţa devine exigibilă, organului fiscal suma indicată, în contul de garanţii menţionat de organul de executare silită. Suma virată reprezintă o garanţie.
În situaţia în care, la data comunicării adresei de înfiinţare a popririi, terţul poprit nu datorează vreo sumă de bani debitorului urmărit sau nu va datora în viitor asemenea sume în temeiul unor raporturi juridice existente, înştiinţează despre acest fapt organul de executare silită în termen de 5 zile de la primirea adresei de înfiinţare a popririi.
În cazul în care sumele datorate debitorului sunt poprite de mai mulţi creditori, terţul poprit anunţă în scris despre aceasta pe creditori şi procedează la distribuirea sumelor potrivit ordinii de preferinţă. (art. 336 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 207/2015)

70. Amenda: de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice; – (art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015) pentru neîndeplinirea la termen de către Biroul de carte funciară a obligaţiei de comunicare potrivit căreia Biroul de carte funciară comunică organului de executare silită, la cererea acestuia, în termen de 10 zile, celelalte drepturi reale şi sarcini care grevează imobilul urmărit, precum şi titularii acestora, care trebuie înştiinţaţi de către organul de executare silită şi chemaţi la termenele fixate pentru vânzarea bunului imobil şi distribuirea preţului. (art. 336 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 207/2015)

71. Amenda: de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice; – (art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015) pentru refuzul debitorului supus executării silite de a preda bunurile organului de executare silită spre a fi sechestrate sau de a le pune la dispoziţie acestuia pentru a fi identificate şi evaluate; (art. 336 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 207/2015)

72. Amenda: de la 4.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice; – (art. 336 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 207/2015) pentru refuzul contribuabilului/plătitorului de a prezenta organului fiscal bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale, în vederea stabilirii realităţii declaraţiei fiscale; (art. 336 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 207/2015)

73. Amenda:
de la 4.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt de până la 50.000 lei inclusiv; – (art. 336 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 207/2015)
de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt cuprinse între 50.000 lei şi 100.000 lei inclusiv; – (art. 336 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 207/2015)
de la 25.000 lei la 27.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt mai mari de 100.000 lei; – (art. 336 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 207/2015)

pentru nereţinerea, potrivit legii, de către plătitorii obligaţiilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă; (art. 336 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 207/2015)

74. Amenda:
de la 4.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt de până la 50.000 lei inclusiv; – (art. 336 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 207/2015)
de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt cuprinse între 50.000 lei şi 100.000 lei inclusiv; – (art. 336 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 207/2015)
de la 25.000 lei la 27.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt mai mari de 100.000 lei; – (art. 336 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 207/2015)

pentru reţinerea şi nevărsarea în totalitate, de către plătitorii obligaţiilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă; (art. 336 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 207/2015)

75. Amenda: de la 4.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice; – (art. 336 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 207/2015) pentru nerespectarea de către contribuabil/plătitor sau persoana împuternicită de acesta, precum şi nerespectarea de către persoanele cu care contribuabilul/plătitorul are sau a avut raporturi economice sau juridice, a obligaţiei de a furniza organului fiscal informaţiile necesare determinării stării de fapt fiscal. În acelaşi scop, organul fiscal are dreptul să solicite informaţii şi altor persoane cu care contribuabilul/plătitorul are sau a avut raporturi economice sau juridice, iar acestea au obligaţia de a furniza informaţiile solicitate. Informaţiile furnizate de alte persoane se iau în considerare numai în măsura în care sunt confirmate şi de alte mijloace de probă. (art. 336 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 207/2015)

76. Amenda: de la 10.000 lei la 50.000 lei în cazul săvârşirii faptei prevăzute la alin. (1) lit. s); – (art. 336 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 207/2015) pentru nerespectarea de către persoana supusă verificării situaţiei fiscale personale a obligaţiei de a depune declaraţia de patrimoniu şi de venituri la solicitarea organului fiscal central. (art. 336 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 207/2015)

77. Amenda: de la 1.000 lei la 5.000 lei în cazul săvârşirii faptei prevăzute la alin. (1) lit. ş); – (art. 336 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 207/2015) pentru efectuarea de operaţiuni intracomunitare de către persoanele care au obligaţia înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari fără a fi înscrise, conform legii, în acest registru; (art. 336 alin. (1) lit. ş) din Legea nr. 207/2015)

78. Amenda: de la 1.000 lei la 5.000 lei în cazul săvârşirii faptei prevăzute la alin. (1) lit. t). – (art. 336 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 207/2015) pentru nerespectarea de către instituţia solicitantă a obligaţiei de a iniţia hotărârea de constituire a dreptului de administrare, potrivit căruia în termen de 90 de zile de la data comunicării procesului-verbal de trecere în proprietatea publică a bunului imobil, instituţia care a solicitat preluarea în administrare a bunului are obligaţia de a efectua demersurile pentru iniţierea hotărârii de constituire a dreptului de administrare conform art. 867 din Codul civil. (art. 336 alin. (1) lit. t) din Legea nr. 207/2015)

79. Amenda: de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice; – (art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015) pentru netransmiterea, de către instituţiile financiare, la termenul prevăzut de lege a informaţiilor privind contribuabilii nerezidenţi, sau transmiterea de informaţii incorecte ori incomplete. (art. 336 alin. (1) lit. ţ) din Legea nr. 207/2015)

80. Amenda:  de la 50 lei la 500 lei pentru persoanele fizice. nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de venit.

81. Amenda: de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor recapitulative reglementate de normele din Codul fiscal privind TVA; (art. 337 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015)

82. Amenda: de la 500 lei la 1.500 lei pentru depunerea de declaraţii recapitulative incorecte ori incomplete. (art. 337 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015)

*Alte sancţiuni referitoare la activitatea unei societăţi

83. Amenda: de la 2.500 lei la 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor potrivit cărora „Art. 74. – (1) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuințate în comerț, emanând de la o societate, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului și codul unic de înregistrare. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu. (2) Dacă societatea pe acțiuni optează pentru un sistem dualist de administrare, în conformitate cu prevederile art. 153, documentele prevăzute la alin. (1) vor conține și mențiunea «societate administrată în sistem dualist». (3) În documentele prevăzute la alin. (1), dacă acestea provin de la o societate cu răspundere limitată, se va menționa și capitalul social, iar dacă ele provin de la o societate pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni, se vor menționa atât capitalul social subscris, cât și cel vărsat. (4) În situația în care documentele prevăzute la alin. (1) sunt emise de o sucursală, acestea trebuie să menționeze și oficiul registrului comerțului la care a fost înregistrată sucursala și numărul ei de înregistrare. (5) Dacă societatea deține o pagină de internet proprie, informațiile prevăzute la alin. (1) și (3) vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.” (art. 270^3. alin. (1) din Legea nr. 31/1990)

84. Amenda: de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor potrivit cărora „Art. 131. – (1) Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. (2) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. (3) Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale. (4) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. (5) La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Dacă societatea deține o pagină de internet proprie, rezultatele se vor publica și pe această pagină, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale.” (art. 270^3. alin. (2) din Legea nr. 31/1990)

85. Amenda: de la 50 lei la 100 lei pentru nerespectarea obligației de depunere a raportului privind situația economică a societății, in cazul lichidării acesteia. (art. 260 din Legea nr. 31/1990)

86. Amenda: de la 50 lei la 100 lei pentru neintroducerea cererii de deschidere a procedurii de faliment în termenul legal (art. 260 din Legea nr. 31/1990)

Sursa: legestart.ro


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Economie

Școala duală de la Star Transmission și Star Assembly, parte semnificativă a strategiei de dezvoltare a celor două companii, cu scopul de a asigura viitoarea generație de talente (P)

Publicat

în

Școala duală de la Star Transmission și Star Assembly, parte semnificativă a strategiei de dezvoltare a celor două companii, cu scopul de a asigura viitoarea generație de talente (P)

Învățământul dual permite elevilor înscriși la o școală profesională de stat să-și dezvolte cunoștințele practice în mediul real de lucru oferit de companii.

Formarea profesională duală oferă posibilitatea dezvoltării competențelor tinerei generații, punând la dispoziție, în același timp, mijloacele adecvate de formare pentru a deveni profesioniști.

Școala duală de la Star Transmission și Star Assembly este o parte semnificativă a strategiei de dezvoltare a celor două companii, cu scopul de a asigura viitoarea generație de talente. Implicarea companiilor în școala duală datează din 2013, odată cu inaugurarea primei școli profesionale duale din județ – Școala Profesională Germană Alba, situată într-o clădire a Colegiului Tehnic „Alexandru Domșa”, oferind specializarea electromecanic utilaje și instalații industriale și ulterior operator CNC. În 2019, a început colaborarea cu Colegiul Tehnic „Ion D. Lăzărescu” Cugir cu aceleași două specializări, iar din 2021 cu Liceul Tehnologic Sebeș, unde a fost introdusă o nouă calificare de operator montator subansamble pentru linii automate.

Elit - Gustul Desăvârșit

Star Transmission & Star Assembly găzduiesc centre de instruire în ambele locații, Sebeș și Cugir, oferind cele mai bune condiții de practică și învățare, cu săli de clasă și echipamente moderne (stand electromecanic, stand pneumatic și hidraulic, mașini-unelte controlate numeric). Aici, prin efectuarea de lucrări practice sub îndrumarea și supravegherea unor specialiști în domeniu, elevii deprind abilitățile necesare în meseria de electromecanic, operator CNC și montator subansamblu pentru linii automate.

„Prin eforturile noastre de formare profesională, subliniem responsabilitatea socială și angajamentul de a contribui la dezvoltarea industriei auto. Suntem mândri să oferim această oportunitate, care se traduce prin perspective de creștere și calificare a forței de muncă locale. Sub îndrumarea noastră, elevii au ocazia să descopere munca din spatele Mercedes-Benz, să aibă acces direct la tehnologie și să se formeze alături de profesioniști.”, spune Gheorghe Achim, director general Star Transmission.

O pondere însemnată din timpul efectuării perioadei (stagiului) de practică al electromecanicilor utilaje și instalații industriale se desfășoară în cadrul departamentului de mentenanță, în timp ce operatorii CNC și montatorii subansamble își desfășoară activitatea direct în liniile de producție, pentru a se adapta condițiilor și cerințelor viitorului loc de muncă.
În prezent, Star Transmission și Star Assembly susțin 270 de elevi ai școlii duale, care se desfășoară pe o durată de 3 ani. Programul poate fi accesat de absolvenții clasei a VIII-a, iar ponderea orelor de pregătire practică și teoretică a fiecărui an de studiu este următoarea:

-Anul I de studiu: 20% practică – 80% teorie;
-Anul II de studiu: 74% practică – 26% teorie;
-Anul III de studiu: 75% practică – 25% teorie.

De ce să te înscrii la școala duală?

-descoperă de la o vârstă fragedă ce înseamnă să lucrezi într-o companie din industria auto;
-accent pe componenta practică;
-bursă lunară în valoare de 400 RON (200 de la companie, 200 de la stat);
-transportul și masa de prânz asigurate pe parcursul întregii perioade de practică;
-prioritate la angajare după absolvire;
-certificat de calificare profesională recunoscut în UE;
-posibilitatea continuării studiilor liceale, în vederea obținerii diplomei de bacalaureat.

Pentru anul școlar 2022-2023, oferta educațională a fost îmbogățită, fiind astfel disponibile 75 de locuri, după cum urmează:

-Școala Profesională Germană Alba Iulia – 25 locuri, electromecanic utilaje și instalații industriale;
-Colegiul Tehnic „Ion D. Lăzărescu” Cugir – 25 locuri, operator CNC;
-Liceul Tehnologic Sebeș – 25 de locuri, operator montator subansamble.

Înscriere:

4-8 iulie: Etapa I de admitere în învățământul dual.
8 iulie: Afișarea listei candidaților înscriși la învățământul dual.
26-28 iulie: Etapa a II-a de admitere în învățământul dual.
28 iulie: Afișarea listei candidaților înscriși la învățământul dual.

„Prin strategia noastră de formare profesională, deja îi implicăm în activitate pe colegii noștri cei mai tineri, subliniind contribuția fiecăruia la succesul comun. Sprijinim orientarea noastră strategică prin pregătirea viitorilor profesioniști și calificarea acestora într-un mod adecvat. Oferim pregătire adaptată nevoilor companiei și calificăm elevii în funcție de cerințele operaționale. La absolvire, au prioritate la angajare pe postul pentru care s-au pregătit.”, spune Frank Streicher, director general Star Assembly.

Află mai multe detalii despre program accesând pagina: www.stcu.ro/elevi sau contactează-ne la adresa: [email protected].

Începe cu dreptul, alături de profesioniștii Mercedes-Benz Group AG!

Despre Star Transmission și Star Assembly

Locațiile de producție din Romania, respectiv compania Star Transmission cu sediul în Cugir și compania Star Assembly cu locația în Sebeș, sunt subsidiare deținute integral de Mercedes-Benz Group AG. Ambele sunt parte importantă a rețelei globale de producție powertrain Mercedes-Benz autoturisme.

La Sebeș sunt asamblate transmisii pentru Mercedes-Benz.

Locația Cugir găzduiește producția de roți, axe, țevi de înaltă presiune și componente prelucrate mecanic pentru motoare, transmisii și sisteme de direcție, precum și un centru tehnologic unde sunt produse, printre altele, prototipuri.
Cu sprijinul guvernului român, Star Transmission este una dintre primele companii românești care oferă un sistem de învățământ dual bazat pe modelul german din Baden-Württemberg. În calitate de parteneri ai acestui program, Star Transmission și Star Assembly oferă instruire practică în fiecare din cele două unități de producție.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Economie

Anunț| Asociația FLAG anunță deschiderea celei de-a șaptea sesiune de depunere proiecte în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului FLAG

Publicat

în

Anunț

 

 

Elit - Gustul Desăvârșit

 

 

Asociația FLAG din Bazinul Mureșului, Secașelor și a Afluenților Acestora, cu sediul în localitatea Ciugud, Str. Simion Bran, nr. 50, judeţul Alba, anunţă deschiderea celei de-a șaptea sesiuni de depunere proiecte în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Teritoriului FLAG din Bazinul Mureșului, Secașelor și a Afluenților Acestora

PRIORITATEA UNIUNII NR. 4 – Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale

Măsura 2 – Consolidarea și Diversificarea activităţilor în zona de pescuit şi acvacultură, începând cu data de 20.06.2022, ora 12:00.

Tipul apelului este competitiv, termenul limită pentru depunerea proiectelor fiind 03.08.2022, ora 15:00.

 

Măsura 2

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 2352248,36 lei, echivalentul a 475557,15  euro.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil): 1978520 lei / 400000 euro.

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil): 32699,98 lei / 6611 euro.

În cadrul prezentului apel de selecţie, cererile de finanţare si documentele anexate vor fi depuse on-line pe platforma informatica Smis/MySmis2014 în format electronic, doar în intervalul mai sus menţionat.

Cod apeluri: Măsura 2 – POPAM/1032/4/1/Articolul 63

Valoarea totală eligibilă a unui proiect nu poate depăși suma de 400.000 euro.

Cursul de schimb RON-EURO utilizat pentru conversia în EURO este de 1 euro=4,9463 lei, conform Deciziei DGP AMPOPAM nr. 14/22.03.2022.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Economie

Sof Production Stanija angajează în această vară aproximativ 50 de muncitori pentru fabrica de volane din Abrud

Publicat

în

Sof Production Stanija angajează în această vară aproximativ 50 de muncitori pentru fabrica de volane din Abrud

Fabrica de îmbrăcare a volanelor pentru autoturisme din Abrud, care funcționează în sediul fostei filaturi din localitate, își continuă cu succes activitatea începută cu mai mulți ani în urmă, însă acum, la începutul verii, se confruntă cu o problemă destul de mare: lipsa forței de muncă.

Astfel, în viitorul apropiat, societatea ar mai avea nevoie de încă aproximativ 50 de muncitori calificați sau necalificați, bărbați sau femei, chiar și pensionari, care pot fi integrați echipei existente și pot fi angajați treptat, pe parcursul acestui an, ca montatori articole piele și ca operatori îmbrăcare volane în piele. Pentru cei nou veniți și fără experiență, societatea investește și le asigură școlarizarea pe o durată de 3 luni chiar la locul de muncă, pentru a se putea integra eficient în echipa existentă și a da un randament crescut în realizarea producției, ținând cont de faptul că norma pe zi pentru un operator foarte bun și cu experiență se poate face chiar și în puțin peste 5 ore.

Elit - Gustul Desăvârșit

Administratorul Sof Production Stanija SRL, Cosmina Mărcuș Achim, a declarat că societatea oferă celor angajați o serie de beneficii: nivelul salarial este la fel cu cel oferit de firmele cu același profil din județul Alba; se lucrează pe un singur schimb; se oferă transport gratuit dus-întors de la Avram Iancu, Scărișoara, Horea, Lupșa, Roșia Montană, Bucium Poieni, Buceș-Vulcan și cu intenția de extindere până în Zlatna; se acordă tichete de masă pentru zilele lucrate; se oferă bonusuri pentru performanță și prezență; se poate munci suplimentar sâmbăta, iar orele sunt plătite cu 175% față de cele din timpul săptămânii, iar detalii suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0784.41.21.51.

Dar există și probleme: „În ultimii doi ani am avut fluctuații sau stagnări ale producției, care a fost afectată în primul rând de pandemie și de criza semiconductorilor, iar în acest timp mașinile s-au produs mai încet și a crescut timpul de așteptare pentru clienți. Acum cererea de mașini noi a crescut, în prezent avem comenzi constante și proiecte de volum mare pe care dorim să le onorăm, iar de aceea mai avem nevoie de personal serios în producție. Noi activăm în Abrud din 2015, însă de-a lungul timpului am constatat o scădere a forței de muncă – un fenomen național care ajuns și la noi în zonă – populația tânără este în scădere accentuată mai ales aici și de aceea am început să întâmpinăm dificultăți în recrutarea de personal.

De asemenea, pe baza experienței acumulate aici de când am deschis secția, am constatat lipsa stabilității la locul de muncă și absenteism foarte mare, aproximativ 15-20 %, iar cu mulți angajați lipsă nu se pot onora comenzile la timp și trebuie realizate neapărat ore suplimentare. Totodată, au fost sau există numeroase cazuri de concedii medicale date angajaților noștri, unele neîntemeiate, pentru a munci în agricultură sau pentru alte activități pe perioada verii, iar lipsa motivată sau nemotivată de la serviciu poate duce la reducerea producției, destabilizarea comenzilor și chiar pierderea clienților. Dacă pe viitor nu putem asigura personal suficient din zona Apusenilor pentru a ne onora comenzile, va trebui să luăm măsuri radicale și să importăm forță de muncă asiatică, așa cum se practică din ce în ce mai des de către firmele mai mici sau mai mari de producție.  Deocamdată suntem doar în discuții cu firme de recrutare care asigură în România personal din acea zonă a lumii, iar dacă nu găsim angajați pe plan local va trebui să angajăm străini. La nivel național, probabil una dintre soluțiile pentru lipsa forței de muncă ar fi reducerea ajutoarelor sociale acordate persoanelor care pot fi integrate pe piața muncii.” a transmis administratorul societății.

SOF Production Stanija SRL, cu sediul în județul Hunedoara, are deschis de aproape 7 ani punctul de lucru din Abrud, pe strada Avram Iancu, nr. 2, iar numărul angajaților a fluctuat de-a lungul timpului până la un maxim de aproximativ 300 de persoane. În urma investițiilor și creării de locuri de muncă în zona Munților Apuseni, această societate a fost recompensată de-a lungul timpului cu mai multe premii și diplome atribuite de Consiliul Județean Alba și  Camera de Comerț și Industrie Hunedoara.

Ovidiu CULDA


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare