Licitație pentru exploatarea a 4.300 mc de masă lemnoasă în valoare de peste 350.000 de lei, pe 4 parcele, în Alba

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Licitație pentru exploatarea lemnoasă în valoare de aproximativ pe 4 parcele, în Alba. Este vorba de aproximativ 4.300 mc, în valoare de peste 354.000 lei

Direcția Silvică Alba achiziționează servicii de exploatare masă lemnoasă – producția anului 2020. Lictitație pentru exploatarea lemoansă pe 4 parcele aparținând Ocolului Silvic Blaj, valoarea totală fiind de 354.781 lei.

Peste 247 de hectare aparținând Ocolului Silvic Blaj, corespunzând la 4 loturi aparținând suprafeței totale de 247,6 hectare, pe cele 4 loturi, aparținând Ocololului silvic Blaj, care au fost scoase la licitație, valoarea totală fiind de aproximativ

ELIT

Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA SA, prin Direcția Silvică Alba a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru achiziția unor servicii de exploatare masă lemnoasă pe picior – producția anului 2020, inclusiv sorarea acesteia în platforma primară.

Potrivit caietului de sarcini, pe cele 4 parcele cu o suprafață de peste 247 de hectare, se vor executa tăieri a cărui volum burut total va ajunge la 4.297 mc (volum brut). Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii va fi de 8 luni.

Cele patru loturi, aparținând Ocolului Silvic Blaj sunt:

Lot 1: Partida 97 Diudiu Mare – valoarea estimată 48.470 ron

Lot 2: Partida 100 Costeasa – valoarea estimată 150.306 ron

Lot 3: Partida 101 Diudiu Mare – valoarea estimată 111.356 ron

Lot 4: Partida 102 Valea Mare – valoarea estimată 44.649 ron

Predarea masei lemnoase și a suprafeței parchetului se va face având la bază prevederile autorizației de exploatare, actului de punere în valoare și luând în considerare documentația depusă de prestator privind tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete și din suprafețele afectate de produse accidentale, propunerea tehnica precum și amplasarea căilor de scos-apropiat și a instalațiilor aferente care se aprobă de emitentul autorizației de exploatare.

Este interzisă exploatarea parchetelor tară act de punere în valoare, autorizație de exploatare, proces verbal de predare-primire spre exploatare, precum și înainte sau după termenele prevăzute în aceste documente.

La expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, este obligatorie scoaterea întreg­ului volum de masă lemnoasă comerciabil aferent actului de punere în valoare cât și strângerea resturilor de exploatare nevalorificabile (crăci si vârfuri cu diametrul sub 2 cm grosime, zoburi, lemn Putregăios).

Foto: Arhivă

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419