LANSARE PROIECT: “SES – ȘANSĂ EGALĂ SIGURĂ pentru incluziunea ta socială”

proiect sesProiectul “SES – SANSĂ EGALĂ SIGURĂ pentru incluziunea ta socială”, contract nr. POSDRU/173/6.1/S/147880, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni!, axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”,  al cărui beneficiar este Fundaţia Caritabilă Sfântul Daniel cu sediul în Turda, în parteneriat cu SC T Smart Servicii SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Asociaţia Asistenţilor Sociali Profesionişti “PROSOCIAL”, cu sediul în Cluj-Napoca, Asociaţia Mentor în Munca Socială, cu sediul în Alba Iulia şi Asociaţia Umanitară HILF-RO, cu sediul în Cluj-Napoca, se implementează în Regiunea Nord-Vest şi Centru, pe o perioadă de 12 luni, începând cu data de 29.12.2014.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea a 8 structuri ale economiei sociale pentru valorificarea forţei de muncă locale, în scopul integrării durabile pe piaţa muncii a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, supuse riscurilor de excluziune socială, prin dezvoltarea competenţelor şi capacităţii de ocupare ale acestora şi prin crearea de 32 de locuri de muncă în zone urbane şi rurale.

Grupul ţintă al proiectului constă în GT 1 alcătuit din 100 de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile: 50 persoane de etnie romă, 10 persoane cu dizabilităţi, 30 de familii care au mai mult de 2 copii şi 10 familii monoparentale, GT 2 – 17 persoane: 5 asistenţi personali, 10 asistenţi comunitari, 2 mediatori sanitari, şi GT 3 – 8 manageri ai structurilor economiei sociale,

Din grupul ţintă al proiectului, 100 de persoane vor participa la programe integrate: informare şi consiliere profesională, asistenţă şi mediere pentru integrare/reintegrare pe piaţa muncii.

Programele de formare profesionala oferite gratuit in cadrul proiectului sunt:

– comunicare in limba engleză – iniţiere;
– lucrător în structuri pentru construcţii.

Valoarea totala eligibila a proiectului este de 6.006.514 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 5.886.383,72 lei.

Pentru mai multe informaţii privind proiectul puteți contacta:

Manager de proiect: Daniela Constantinescu, tel. 0744246970, email: office.sfdaniel@yahoo.com

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...