Ziarul Unirea

Lansare de carte la Blaj: „Drumul spre lumină” de Aurel Roman

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

    La Biblioteca municipală „Şcoala Ardeleană” din Blaj a fost lansată cartea „Drumul spre lumină” semnată de Aurel Roman, locuitor al oraşului de la confluenţa Târnavelor.
Născut în anul 1941, în comuna Bârghiş, jud. Sibiu, autorul a absolvit o şcoală tehnică veterinară şi liceul teoretic. Stabilit la Blaj, în urmă cu peste 50 de ani, a lucrat, multă vreme, în domeniul industriei laptelui. Autodidact, Aurel Roman a citit cu pasiune de-a lungul vieţii sale îndeosebi literatură beletristică de foarte bună calitate. Astfel a ajuns să posede un serios bagaj de cunoştinţe şi să-şi dezvolte modul de gândire şi de exprimare. La conturarea profilului său intelectual a contribuit, desigur, şi faptul că a ştiut să se apropie de numeroşi scriitori, ziarişti, oameni de cultură, ştiinţă şi artă, cu unii dintre ei legând chiar strânse prietenii. Mereu ancorat în viaţa culturală şi socială a urbei de pe Târnave şi din zona acesteia, el s-a remarcat ca un bun dansator şi interpret de muzică populară, precum şi ca recitator de poezie românească autentică. De circa 10 ani a început să scrie la diferite periodice şi mai ales la ziarul Unirea din Alba Iulia, al cărui colaborator fidel şi apreciat este şi în prezent.
Ampla carte „Drumul spre lumină”, ce cuprinde peste 350 de pagini, apărută la Editura „Unirea” din Alba Iulia în anul 2011, reuneşte o bună parte din creaţia jurnalistică şi literară a lui Aurel (Rică, cum îl numesc prietenii) Roman. Prefaţată de apreciatul poet şi scriitor Ion Mărginean, care îl numeşte pe autor „un truditor pe tărâm cultural”, cartea conţine articole foarte diverse, eseuri, interviuri, cronici literare, muzicale şi plastice, recenzii, epigrame şi catrene. În final sunt prezentate opiniile unor personalităţi referitoare la travaliul autorului, urmate de o Postfaţă, scrisă de Ana Cipariu, şi de un grupaj de fotografii cu referire la viaţa şi activitatea lui Aurel Roman.
În numeroasele şi variatele sale articole sau creaţii literare, în care abordează probleme de ordin cultural, social sau moral, ori din domeniile vieţii industriale, agrare, sportive, medicale etc., Aurel Roman îşi exprimă răspicat ataşamentul faţă de lucrurile şi faptele valoroase bune şi le combate pe cele rele, dăunătoare. Ca atare, scriitura autorului blăjean este una de atitudine, aşa cum este firesc să fie. El nu scrie niciodată la comandă (politică sau de altă natură), ci îşi exprimă sincer gândurile şi sentimentele. Interesantele informaţii pe care le furnizează sunt utile nu doar cititorilor contemporani. Acestea vor rămâne veritabile documente în timp. Nu întâmplător scrisul lui Aurel Roman este apreciat de scriitori şi oameni de cultură ca: Ion Brad, Ion Mărginean, Silvia Pop, Gheorghe Ciul ş.a.
Lansarea cărţii „Drumul spre lumină” a evidenţiat deopotrivă faptul că Aurel Roman este apreciat şi simpatizat de intelectualii din Blaj şi de cei care locuiesc în împrejurimi. La evenimentul de lansare au fost prezenţi profesori şi publicişti (Silvia Pop, Cornel Tatai-Baltă, Augustin Urian, Virgil Frăţilă, Emil Bochiş, Elena Bochiş, Ana Hinescu, Ioan Pop, Diana-Elena Tocaciu, Adrian Solomon, Ana Cipariu, Mărioara Pop), muzeografi, bibliotecari (Simona Frâncu, Emil Comşa, Alina Oprean), preoţi (Nicolae Oprean, Dumitru Frăcea), medici (Mircea Frenţiu, Sanda Sava, Ionel Guriţă), ingineri (Ioan Mihălţan, Nicolae Sărătean, Grigore Pop, Florin Leah, Ioan Mezei), jurişti (Maria Beldea), economişti (Ioan Şolea, fost primar al Blajului, Ştefan Chirilă ) etc.
Prin publicarea cărţii sale, Aurel Roman contribuie la o mai bună cunoaştere a Blajului, centru bisericesc, cultural şi politic de o deosebită însemnătate în istoria românilor.
Prof. univ. dr. Cornel TATAI-BALTĂ

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419