Rămâi conectat

Politică Administrație

JOI: Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș. Acordarea unor stimulente financiare medicilor din cadrul spitalului și aprobarea unor teme pentru proiectarea mai multor investiții, printre proiectele de pe ordinea de zi

Publicat

în

Consilierii locali din Sebeș sunt convocați joi, 25 mai 2017, de la ora 14.00, în ședința ordinară, cu 34 de proiecte pe ordinea de zi.

Se vor supune la vot, printre altele, mai multe proiecte cu privire la acordul Consiliului Local pentru lucrări de săpătură pe domeniul public în vederea realizării unor investiții precum extindere conductă de gaze naturale sau alimentare cu energie electrică,  aprobarea unor teme pentru poiectarea mai multor investiții, printre care semnalistiză intrări în municipiu, reabilitare şi revitalizare Parc  Arini, reabilitare clădire maternitate sau modernizare străzi, dar și un proiect de hotătâre privind acordarea unor stimulente financiare medicilor din cadrul Spitalului Municipal Sebeș.

Şedinţa va avea loc în sala multimedia a Colegiului Naţional „Lucian Blaga”, având următorul Proiect al ordinii de zi:

Elit - Gustul Desăvârșit
 1. Proiect de hotărâre cu privire la  acordul Consiliului Local al Municipiului  Sebeş pentru lucrări de săpătura executate pe domeniul public, în vederea  realizării investiţiei „Lucrări  de intervenţie pentru instalarea  cablului magistral de fibre optice în conducta existentă proprietate Telekom /Ericsson din localitatea Lancrăm, jud. Alba”.
 1. Proiect de hotărâre cu privire la acordul Consiliului Local  al Municipiului Sebeş  pentru lucrări de săpătură  pe domeniul  public,în vederea realizării investiţiei „Extindere conductă de gaze naturale  presiune redusă şi două branşamente” – Petreşti, strada Fagului nr. 5, bl. 5F-5E, municipiul Sebeș
 1. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune privitor la cumpărarea imobilului situat administrativ în Municipiul Sebeş, str. Lucian Blaga , nr. 6, jud. Alba , imobil monument  istoric conform Listei Monumentelor  Istorice 2015 nr. crt. 548 cod AB-II-m-B-00334.         
 1. Proiect de hotărâre cu privire la acordul Consiliului Local al Municipiului Sebeş pentru lucrări de săpătură pe domeniul  public,în vederea realizării investiţiei „Extindere  conductă şi branşament  gaze naturale presiune redusă”- strada Tineretului nr. 1 A,Municipiul Sebeş .     
 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea  situaţiilor deosebite, a  metodologiei în vederea acordării ajutoarelor de urgenţă din bugetul local, persoanelor singure sau  familiilor din Municipiul Sebeş şi a localităţilor apartinătoare.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea alimentării cu gaze naturale a locuinţei – apartament 17, bloc. 2, str. Progresului, loc. Petreşti – Sebeş, proprietate privată a Municipiului Sebeş, locuinţă ce formează obiectul Contractului de închiriere nr. 100/29.07.2005, titular GROZAV  Anamaria – Bianca.
 3. Proiect de hotarare cu privire la  acordul Consiliului Local  al Municipiului  Sebeş pentru lucrări  de săpătură pe domeniul public, în vederea realizării investiţiei „Alimentare cu energie electrică  spaţiu comercial Profi str. Lucian Blaga, Sebeş, Alba”.
 4. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea Şcolii Gimnaziale Petreşti a imobilului Sc. Gimnaziala Petresti – Valea Sebesului nr. 9, identificat prin CF 79500, nr. Cad 79500-C1, inscris in domeniul public al Municipiului Sebes cu nr. de inventar 10910 şi darea în administrare către Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebes.
 5. Poiect de hotărâre privind introducerea  în inventarul domeniului public  al Municipiului Sebeş a unei suprafeţe de teren înscrise în CF nr. 84413 – 262 mp,  situată în intravilanul Mun. Sebeş conform PUZ nr. 28/2013, aprobat prin HCL 363/2013 şi darea în administrare către Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş .
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domneiului public al Municipiului Sebeş .      
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului  referitor la condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Municipiului Sebeş în vederea instalării,întreţinerii,înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură  necesare susţinerii acestora, modul de utilizare  partajată a elementelor de infrastructură,precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice  în subteran.
 8. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei 23 a H.C.L. 24/2009 privind Aprobarea Regulamentului de transport taxi şi Regulamentul de organizare a Activității de dispecerat la transport în regim de taxi  pe raza administrativ teritorială a Municipiului Sebeş, modificată prin HCL nr. 228/2013 şi HCL nr. 73/2017, în sensul introducerii punctajelor pentru autovehiculele hibride și electrice.
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea  denumirii unor obiective de investiţii din cadrul Cap.66 Sănătate şi Cap. 84 Transporturi, din Programul de investiţii publice  pe obiective de investiţii,pe grupe de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2017 şi estimări 2018 – 2020.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Temei de proiectare  17764/10.05.2017 pentru  proiectarea obiectivului de investiţii „Modernizare  drumuri de exploatare  agricolă”- faza  D.A.L.I.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare 15638/21.04.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii „Semnalistică intrări în Municipiul Sebeş „- faza SF.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare nr. 15673/24.04.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii  „Reabilitare şi revitalizare Parc  Arini „ – faza D.A.L.I.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare  2450/08.05.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii „Reabilitare clădire maternitate „- faza D.A.L.I.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare 15601/21.04.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii „Modernizare străzi : Lucian Blaga, Mihai Viteazul,9 Mai, Mioriţei ,24 Ianuarie, Piaţa Primăriei , Piaţa Libertăţii, Municipiul Sebeş „- faza D.A.L.I.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare reţea  apă strada Dorobanţi , Municipiul Sebeş „
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor  financiare  la Ocolul Silvic Sebeş RA pe anul 2016.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.  şi a R.L.U. Proiect nr. 9/2017”PUZ staţie de Epurare Răhău „,loc. Răhău, Municipiul Sebeş,- Extravilan , nr. FN, jud. Alba, beneficiar Municipiul Sebeş .
 18. Proiect de hotărâre privind Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare a gestiunii unor activități componente ale Serviciului de salubrizare în județul Alba, respectiv colectare și transport deșeuri municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri pe LOTUL 2, ZONA 2 de operare precum și caietul de sarcini al licitației de colectare și transport deșeuri, întocmit în baza acestuia.
 19. Proiect de hotarare privind retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş a locuinţei „Apartament bl. 70/8 M. Kogălniceanu” din Municipiul Sebeş şi repartizarea în regim de chirie către dl. Todor Nicolae Valentin.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea  întocmirii amenajamentului pastoral  pentru pajiştile aflate pe teritoriul  UAT Sebeş .
 21. Proiect de hotărâre privind reorganizarea  activităţii Serviciului Voluntar  pentru Situaţii de Urgenţă Sebeş, cu modificarea organigramei şi statului de funcţii  ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Sebeş  din subordinea Consiliului Local Sebeş .
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării  organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului  Public de Administrarea Patrimoniului , cu  privire la transformarea şi mutarea unor posturi vacante.
 23. Proiect de hotărâre referitor la acordul Municipiului Sebeş, prin Consiliul Local al Municipiului Sebeş, cu privire la modificarea Contractului de asociere  46064/30.12.2011 ca urmare a retragerii Comunei Şpring din cadrul asocierii  şi aprobarea intrării în asociere a Municipiului Alba – Iulia.
 24. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Temei de proiectare  1767/18.05.2017  pentru servicii întocmire Studiu de fezabilitate „Reabilitare şi eficientizare  sistem iluminat stradal în Municipiul Sebeş „.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare  2633/16.05.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii „Extindere Spitalul Municipal  Sebeş”- faza S.F.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare  2680/18.05.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii „Reabilitare  termică clădire  spital „- faza D.A.L.I.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare  2681/18.05.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii „Reabilitare  termică clădire  contagioase „- faza D.A.L.I.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare  2677/18.05.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii „Reabilitare  termică clădire  neuropsihiatrie „- faza D.A.L.I.
 5. Proiect de hotărâre privind  acordul Consiliului local al Municipiului Sebeş  pentru lucrări de săpătură pe domeniul public  în vederea realizării investiţiei „Relocare şi protejare conducte de distribuţie gaze naturale  de presiune redusă şi joasă afectate de traseul  autostrăzii Sebeş – Turda,Lotul 1, km 0 +300-14+000”, judeţul Alba.
 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unor  stimulente financiare medicilor din cadrul Spitalului Municipal
 7. Informarea nr. 17788/11.05.2017- Raportul delegaţiei Municipiului Sebeş la Komarom – Ungaria , din perioada 21.04.2017 – 24.04.2017.
 8. Informarea nr. 18.640/19.05.2017- Raportul delegaţiei Municipiului Sebeş la Komarom – Ungaria , din perioada 26.04.2017 – 01.05.2017.
 9. Informarea nr. 17043/04.05.2017 – Raport anual al Consiliului de Administraţie al Ocolului Silvic Sebeş R.A. pe anul 2016.
 10. Informarea nr. 17816/11.05.2017 – adresa completare Bilant SC ECOSTAR GROUP SRL. (A.M.)

 


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Politică Administrație

Comunicat de presă| Dragoș Crișan Consilier local USR – Aiud: Spitalul Municipal Aiud penalizat cu 856.055 lei pentru că a limitat nejustificat concurența la licitația pentru achiziția de echipamente medicale

Publicat

în

Comunicat de presă| Dragoș Crișan Consilier local USR – Aiud: Spitalul Municipal Aiud penalizat cu 856.055 lei pentru că a limitat nejustificat concurența la licitația pentru achiziția de echipamente medicale

Spitalului Municipal Aiud i s-a aplicat o corecție financiară foarte mare, în valoare de 856.055, lei de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare, pentru că a limitat nejustificat concurența la licitația pentru achiziția de echipamente medicale.

„Consider că pierderea acestei sume mari de bani prin nerespectarea legii și prin incompetență, reprezintă un lucru extrem de grav pentru orașul nostru. Corecția financiară a fost efectuată prin două rapoarte de neconformitate emise de instituția de stat, care inițial nu ne-a fost prezentată în ședință, ci doar ulterior după ce am solicitat, în mod expres, acest lucru.

Cel mai grav aspect este că gaura de 856.055 lei a fost astupată prin reducerea cheltuielilor spitalului pentru materiale sanitare, medicamente, hrană pentru oameni, încălzire, iluminat și forță motrică, alte bunuri și servicii, materiale și prestări servicii cu caracter funcțional.

Elit - Gustul Desăvârșit

Pe scurt, incompetența este suportată de către cetățeni și nu de cei vinovați. În urma acestei corecții financiare, cetățenii bolnavi vor beneficia de materiale sanitare mai puține, de medicamente mai puține și în general de servicii mai proaste și nu din cauza personalului medical ci din cauza incompetenței și/ sau părtinirii unora aflați „la butoane”.
În data de 19 mai 2022 am fost chemați în ședința de Consiliu Local, pentru a aproba rectificarea bugetului Spitalului Municipal Aiud, în urma acestei corecții financiare, în valoare de 856.055 lei. Potrivit Procesului verbal nr. 14110/17.05.2022, suma de 856.055 lei care nu va mai fi finanțată din fonduri europene a determinat o reducere a sumelor destinate funcționării optime a Spitalului astfel:

1. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 385.000 lei, pentru materiale și prestări servicii cu caracter funcțional;
2. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 170.000 lei, pentru alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare;
3. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 55.220 lei, pentru încălzit, iluminat și forță motrică;
4. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 80 lei, pentru hrană pentru oameni;
5. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 21.880 lei, pentru medicamente;
6. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 223.960 lei, pentru materiale sanitare;

Iată un pasaj extras din Raportul prin care i s-a aplicat corecția financiară Spitalului Municipal:

”Nici anunțul de participare/concesionare/invitația la procedura concurențială publicat/publicată nici documentația de atribuire sau răspunsurile autorității/entității contractante la solicitările de clarificări ale operatorilor economici nu descriu suficient de detaliat criteriile de atribuire împreună cu factorii de evaluare și ponderile acestora având astfel un efect de limitare nejustificată a concurenței (ca de exemplu, absența detaliilor suficiente ar fi putut avea un efect de descurajare a potențialilor ofertanți)”

În opinia acestei autorități a statului, Spitalul Municipal Aiud a descurajat concurența pentru a nu se depune mai multe oferte în procedura de licitație a materialelor medicale. Culmea-culmilor este că se discută tocmai despre achiziția acelor materiale medicale despre care aproximativ acum un an, colega mea, doamna consilier Nistea, afirma că sunt supraevaluate cu prețuri astronomice.

În loc să fie profund preocupate de acest subiect și de stabilirea vinovaților și de recuperarea sumelor, atât doamna primar cât și doamna viceprimar au afirmat că aceste corecții sunt obișnuite. M-au facut curios, sincer să fiu, cu aceste afirmații.

Consider că autoritățile competente trebuie să facă lumină în acest caz, chiar dacă consilierii PNL-UDMR au votat rectificarea bugetului spitalului și ”acoperirea găurii”. Consider că orașul nostru a fost prejudiciat direct sau indirect cu această sumă iar vinovații trebuie să plătească și nu cetățenii.

Supărată de intervențiile mele în legătură cu spitalul și cu operatorul de salubritate, doamna primar a afirmat în ședință faptul că eu am ajuns la apogeul incompetenței.

Consider că nu privește unde trebuie atunci când se referă la incompetență. Oare dânsa consideră competenți pe cei care prejudiciază acest oraș?

O să revin cu detalii și despre acest subiect cât și despre situația operatorului de salubritate dezbătută în CL.

Dragoș Crișan, Consilier local USR – Aiud


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă| Senator PNL de Alba, Sorin Bumb: „Obiectivele lăsate în paragină de întreprinderile de stat pot fi preluate de administrațiile locale”. Legea, adoptată în Senat

Publicat

în

Comunicat de presă| Senator PNL de Alba, Sorin Bumb: „Obiectivele lăsate în paragină de întreprinderile de stat pot fi preluate de administrațiile locale”. Legea, adoptată în Senat

Senatul a adoptat ieri o nouă lege care vine în sprijinul administrațiilor locale, permițându-le să preia terenuri și clădiri din patrimoniul regiilor de stat și al societăților comerciale cu capital majoritar sau integral de stat, care nu mai sunt utilizate de către acestea pentru realizarea obiectului lor de activitate.

Sunt numeroase cazuri de acest gen în țară, inclusiv în județul Alba, în care blocuri, stadioane, hale sau terenuri sunt lăsate în paragină de ani de zile, insalubre și degradate, dar nu pot fi reabilitate și utilizate din cauză că societățile comerciale nu mai au nevoie de ele și nici nu au resurse să investească în ele, iar administrațiile locale, deși ar avea nevoie de ele, nu le pot prelua din cauza birocrației și a cadrului legal incomplet și alambicat.

Elit - Gustul Desăvârșit

Plecând de la aceste necesități ale administrațiilor locale, dar și ale regiilor de stat și ale societăților comerciale cu capital majoritar sau integral de stat, am inițiat acest proiect de lege, tocmai pentru a ajuta comunitățile locale să preia obiectivele în cauză, la valoarea lor de inventar actualizată. Plătind această valoare de inventar actualizată se rezolvă și problema contabilicească a transferului acestor bunuri, care a constituit, până acum, principalul obstacol în calea realizării acestor transferuri. Soluția este una echitabilă și favorabilă pentru ambele părți, deoarece societățile scapă de niște active care le generează doar pierderi, iar administrațiile locale pot transforma aceste imobile în obiective folositoare pentru comunitate, mai ales că acum au numeroase oportunități de accesare a fondurilor europene și pot realiza proiecte importante de regenerare a acestor obiective și de repunere a lor în circuitul comunitar. Astfel, transferând de la stat la stat aceste obiective le putem transforma din ruine abandonate în obiective de interes pentru comunitate, folositoare cetățenilor.

Le mulțumesc pe această cale colegilor de la Ministerul Finanțelor și colegilor mei senatori din Comisia de Administrație Publică și din Comisia Juridică, cu care am dezbătut ieri îndelung acest proiect de lege și i-am adus amendamente importante, care au permis adoptarea sa de către plen și realizarea unei legi utile și deplin operabile.

Sorin Ioan BUMB,

Senator PNL de Alba


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă| PSD Alba: Situația de la Spitalul Municipal Aiud putea fi soluționată de către conducerea unității medicale și a primăriei!

Publicat

în

PSD Alba: Situația de la Spitalul Municipal Aiud putea fi soluționată de către conducerea unității medicale și a primăriei!

Conducerea Primăriei Aiud și a unității medicale sunt responsabile de situația creată la Spitalul Municipal unde 67 de cadre medicale, angajate pe perioada pandemiei, riscă să rămână fără locul de muncă, în 6 iunie, după expirarea contractelor.

”Întreaga vină e a primăriei Aiud care, alături de conducerea unității medicale, nu a acționat pentru binele pacienților si pentru creșterea calității serviciilor medicale. Managerul spitalului trebuia să constituie o nouă organigramă, să organizeze examene pentru aceste posturi, să angajeze inclusiv medici, să presteze servicii medicale pentru populație, să le dezvolte, iar apoi să solicite bani, conform prevederilor legale, Casei Județene de Asigurări de Sănătate, aflate în subordinea Casei Naționale de Asigurări Sănătate”, a transmis senatorul Călin Matieș, în urma unei discuții cu angajați ai spitalului, dar și cu prof. univ. dr. Alexandru Rafila.

Doar pe durata pandemiei, Spitalul Municipal a primit de la Ministerul Sănătății circa 4 milioane de euro pentru proiecte de investiții. De asemenea, toate cheltuielile efectuate au fost decontate și toate necesitățile financiare au fost acoperite integral.

Elit - Gustul Desăvârșit

”Ministerul Sănătății a creat cadrul legal pentru ca personalul medical angajat în pandemie să fie păstrat în sistem, iar în Parlament există un proiect de lege prin care acești angajați să poată lucra, în continuare, prin contracte de muncă fără durată limitată. De asemenea, trebuie respectate toate prevederile legale privind ocuparea posturilor. Cadrele medicale de la Aiud și-au demonstrat utilitatea și au făcut mari eforturi pentru tratarea oamenilor din tot județul Alba. A fost rândul conducerii unității medicale și a primăriei, în subordinea căreia se află spitalul, să continue demersurile legale pentru menținerea lor în activitate”, a spus ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

Trebuie precizat faptul că Ministerul Sănătății nu are atribuții în plata salariilor angajaților de la Spitalul Municipal Aiud.

Nu exista risc privind apariția unui deficit bugetar dacă strategia spitalului era de dezvoltare a serviciilor medicale.

Dezvoltarea activității spitalului și, implicit, creșterea valorii contractului cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Alba înseamnă acoperirea din propriile surse a oricărui posibil deficit bugetar. Mai mult, doar din luna octombrie 2022 decontarea sumelor prevăzute în contractul cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Alba se va face exclusiv corespunzător serviciilor raportate și nu în baza cheltuielilor efective, așa cum este cazul acum și cum a fost cazul în ultimii 2 ani, pe perioada pandemiei.

La Spitalul Municipal Aiud există deficit de personal chiar și în condițiile angajării celor 67 de cadre medicale cărora le expiră contractul de muncă în 6 iunie. Astfel, spitalul are mare nevoie de acești angajați.

Toate celelalte unități  sanitare din județ au organizat examene pentru angajații din timpul pandemiei și au reușit să gestioneze situația corespunzător.

Probleme și proteste sunt doar la Aiud, exclusiv din cauza factorilor locali de decizie care nu au gestionat situația corespunzător!

Organizația județeană a PSD Alba


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare