Rămâi conectat

Politică Administrație

Joi, 31 iulie: Ședință la Consiliul Local Alba Iulia – Se aprobă regulamentul pentru parcările cu plată din Cetatea Alba Carolina

Publicat

în

sedinta cl alba iulia1Consiliul local al municipiului Alba Iulia este convocat în şedinţă ordinară, pe data de 31 iulie a.c., de la ora 13.00. Pe ordinea de zi se află 22 de puncte, între cele mai importante proiecte de hotărâre fiind: Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată în Cetatea Alba Carolina; Aprobarea finanţărilor nerambursabile alocate pentru activităţile non profit de interes local pentru anul 2014; Atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Alba Iulia; Aprobarea unor documentaţii de urbanism etc.

Iată ordinea de zi:

1. Rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli  al municipiului Alba Iulia
2. Execuţia bugetului general de venituri şi cheltuieli pe trimestrul II anul 2014, al municipiului Alba Iulia
3. Modificarea HCL nr. 19/2014 cu privire la aprobarea redistribuirii pe obiective de investiţii şi reeşalonarea creditului bancar contractat în anul 2010
4. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată în Cetatea Alba Carolina
5. Aprobarea participării la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional a Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia
6. Aprobarea finanţărilor nerambursabile alocate pentru activităţile non profit de interes local pentru anul 2014
7. Modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 din Hotărârea nr. 118/2014 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
8. Modificarea HCL nr. 183/2014 privind aprobarea Cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente proiectului  “Creşterea performanţei  energetice a unor blocuri de locuinţe din Municipiul Alba Iulia”
9. Aprobarea protocolului de Cooperare privind amenajarea unui teren de volei pe nisip în cadrul proiectului ”Reţea Pilot Focusată pe activităţi temoprare ca instrumente de regenerare urbană” –  Acronim TUTUR
10. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, fază PT, aferenţi obiectivului ”Creşterea performanţei energetice a blocului 20 scara A+B, cu 88 apartamente” din municipiul Alba Iulia
11. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, fază PT, aferenţi obiectivului ”Creşterea performanţei energetice a blocului 18 scara A+B, cu 88 apartamente” din municipiul Alba Iulia
12. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, fază PT, aferenţi obiectivului ”Creşterea performanţei energetice a blocului 16 scara A+B, cu 88 apartamente” din municipiul Alba Iulia
13. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, al Serviciului public ”Administrarea patrimoniului local”, al Serviciului public comunitar local de evindenţă a persoanelor, al Direcţiei de asistenţă socială, al Serviciului public de asitenţă medicală aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia
14. Aprobarea unui schimb de locuinţe pentru tineri destinate închirierii din municipiul Alba Iulia
15. Repartizarea unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii, rămase vacantă din municipiul Alba Iulia
16. Alocarea unor sume de bani, din bugetul local, pentru activităţi culturale
17. Îndreptarea erorii materiale la documentatia ,,Plan urbanistic general şi amenajarea teritoriului administrativ al municipiului Alba Iulia – reactualizare“ aprobat prin HCL nr.158/2014
18. Atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Alba Iulia
19. Aprobarea unor documentaţii de urbanism:
Art.1: Nu Avizează Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE ALINIAMENT LA STR. MUNCEL (APROBAT CU HCL 108/2008), ALBA IULIA-MICEŞTI, STR. MUNCEL, NR.7, solicitant PETRE ILIE ŞI MARIA, GHERMAN NICOLAE MARIUS, NICOARĂ CĂLIN NICOLAE, ZGARDAN CRISTINA MARIA”
Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „PARCELARE LOTURI, CONSTRUIRE LOCUINŢE FAMILIALE ŞI REALIZARE ACCES, ALBA IULIA, MICEŞTI, STR. DRĂGĂŞANI NR.20, solicitant MAN PETRU RAUL, DAN IOAN ŞI SOŢIA ARANKA”
Art.3: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE ALTAR DE VARĂ, ALBA IULIA, CETATE ALBA CAROLINA, STR. MITROPOLIT SIMION ŞTEFAN, solicitant ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ”
Art.4: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „AMPLASARE PANOU TRIDIMENSIONAL, ALB A IULIA, STR. GH. ŞINCAI, solicitant SC TIPOREX SRL”
Art.5: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, ALBA IULIA, STR. IPOTEŞTI NR.25, solicitant DRĂGHIŢĂ GABRIELA MARIA”
Art.6: Nu Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „SCHIMB DE DESTINAŢIE DIN SPAŢIU COMERCIAL ÎN SPAŢIU ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI CONSTRUIRE COPERTINĂ PENTRU TERASĂ, ALBA IULIA, B-DUL TRANSILVANIEI NR.56, solicitant ONIŢĂ DAN MIHAI”
Art.7: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE HALĂ ÎNTREŢINERE UTILAJE ŞI DEPOZITARE MATERIALE, ALBA IULIA, STR. TURNATORIEI NR.10, solicitant SC SIPATUB SRL”
Art.8: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE 3 LOCUINŢE ÎNŞIRUITE, ALBA IULIA – MICEŞTI, STR. ALEEA BĂIŞOARA NR.4, solicitant SC SENIDO SRL”
Art.9: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „AMPLASARE TOTEM, ALBA IULIA, ZONA PARCULUI UNIRII, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA” conform planului de situaţie anexat.
Art.10: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSERVAREA ŞI REVITALIZAREA CAPONIEREI DINTRE BASTIONUL SF. ELISABETHA ŞI BASTIONUL SF. CAROL, CETATEA ALBA CAROLINA, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”
Art.11: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSERVAREA ŞI REVITALIZAREA IMOBILULUI SITUAT PE STR. MILITARI NR.3 ÎN VEDEREA AMENAJĂRII SPAŢIULUI CULTURAL ANTIQUITAS, CETATEA ALBA CAROLINA, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”,
Art.12: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINŢE INDIVIDUALE ŞI COLECTIVE, ALBA IULIA, DEALUL FURCILOR, solicitant BUCUR VASILE şi BUCUR ANA”
Art.13: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „ELIMINARE TRONSON STRADA ZONA LALELELOR, ALBA IULIA, ZONA STR. I. LĂNCRĂNJAN – FÂNTÂNELE, solicitant CAMELIA CIOANCĂ ŞI DAN PAVELEAN”
Art.14: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE ALINIAMENT LA PUZ “DUPĂ GRĂDINI” APROBAT CU HCL 41/1998, ALBA IULIA, STR. MIHAIL KOGALNICEANU NR.17, solicitant MOGA CRISTIAN DANIEL, MOGA ELENA”
Art.15: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINŢE INDIVIDUALE – MODIFICARE PUZ DEALUL FURCILOR, ALBA IULIA, STR. BRÂNDUŞEI, solicitant SIMESCU MIRCEA ŞI ELISABETA, SIMESCU MARIANA, BORZA SIMILIE, BORZA VASILE”
Art.16: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE HALE INDUSTRIALE ŞI SERVICII, ZONA CENTURII DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI ALBA IULIA, solicitant URSA  IOAN, BOBOTEAN GLIGOR”
20. Parcelarea şi înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia asupra imobilului (teren) situat în Alba Iulia, Calea Moţilor FN
21. Însuşirea documentaţiei de parcelare în vederea înscrierii în evidenţele de carte funciară a construcţiei ”Casa de cultură a Sindicatelor” Alba Iulia
22. Rectificarea suprafeţei imobilelor (terenuri) situate în Alba Iulia, str. Decebal, nr. 21
– Diverse
– Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba Iulia pentru luna august 2014

Elit - Gustul Desăvârșit

 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Politică Administrație

Comunicat de presă| Dragoș Crișan Consilier local USR – Aiud: Spitalul Municipal Aiud penalizat cu 856.055 lei pentru că a limitat nejustificat concurența la licitația pentru achiziția de echipamente medicale

Publicat

în

Comunicat de presă| Dragoș Crișan Consilier local USR – Aiud: Spitalul Municipal Aiud penalizat cu 856.055 lei pentru că a limitat nejustificat concurența la licitația pentru achiziția de echipamente medicale

Spitalului Municipal Aiud i s-a aplicat o corecție financiară foarte mare, în valoare de 856.055, lei de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare, pentru că a limitat nejustificat concurența la licitația pentru achiziția de echipamente medicale.

„Consider că pierderea acestei sume mari de bani prin nerespectarea legii și prin incompetență, reprezintă un lucru extrem de grav pentru orașul nostru. Corecția financiară a fost efectuată prin două rapoarte de neconformitate emise de instituția de stat, care inițial nu ne-a fost prezentată în ședință, ci doar ulterior după ce am solicitat, în mod expres, acest lucru.

Cel mai grav aspect este că gaura de 856.055 lei a fost astupată prin reducerea cheltuielilor spitalului pentru materiale sanitare, medicamente, hrană pentru oameni, încălzire, iluminat și forță motrică, alte bunuri și servicii, materiale și prestări servicii cu caracter funcțional.

Elit - Gustul Desăvârșit

Pe scurt, incompetența este suportată de către cetățeni și nu de cei vinovați. În urma acestei corecții financiare, cetățenii bolnavi vor beneficia de materiale sanitare mai puține, de medicamente mai puține și în general de servicii mai proaste și nu din cauza personalului medical ci din cauza incompetenței și/ sau părtinirii unora aflați „la butoane”.
În data de 19 mai 2022 am fost chemați în ședința de Consiliu Local, pentru a aproba rectificarea bugetului Spitalului Municipal Aiud, în urma acestei corecții financiare, în valoare de 856.055 lei. Potrivit Procesului verbal nr. 14110/17.05.2022, suma de 856.055 lei care nu va mai fi finanțată din fonduri europene a determinat o reducere a sumelor destinate funcționării optime a Spitalului astfel:

1. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 385.000 lei, pentru materiale și prestări servicii cu caracter funcțional;
2. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 170.000 lei, pentru alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare;
3. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 55.220 lei, pentru încălzit, iluminat și forță motrică;
4. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 80 lei, pentru hrană pentru oameni;
5. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 21.880 lei, pentru medicamente;
6. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 223.960 lei, pentru materiale sanitare;

Iată un pasaj extras din Raportul prin care i s-a aplicat corecția financiară Spitalului Municipal:

”Nici anunțul de participare/concesionare/invitația la procedura concurențială publicat/publicată nici documentația de atribuire sau răspunsurile autorității/entității contractante la solicitările de clarificări ale operatorilor economici nu descriu suficient de detaliat criteriile de atribuire împreună cu factorii de evaluare și ponderile acestora având astfel un efect de limitare nejustificată a concurenței (ca de exemplu, absența detaliilor suficiente ar fi putut avea un efect de descurajare a potențialilor ofertanți)”

În opinia acestei autorități a statului, Spitalul Municipal Aiud a descurajat concurența pentru a nu se depune mai multe oferte în procedura de licitație a materialelor medicale. Culmea-culmilor este că se discută tocmai despre achiziția acelor materiale medicale despre care aproximativ acum un an, colega mea, doamna consilier Nistea, afirma că sunt supraevaluate cu prețuri astronomice.

În loc să fie profund preocupate de acest subiect și de stabilirea vinovaților și de recuperarea sumelor, atât doamna primar cât și doamna viceprimar au afirmat că aceste corecții sunt obișnuite. M-au facut curios, sincer să fiu, cu aceste afirmații.

Consider că autoritățile competente trebuie să facă lumină în acest caz, chiar dacă consilierii PNL-UDMR au votat rectificarea bugetului spitalului și ”acoperirea găurii”. Consider că orașul nostru a fost prejudiciat direct sau indirect cu această sumă iar vinovații trebuie să plătească și nu cetățenii.

Supărată de intervențiile mele în legătură cu spitalul și cu operatorul de salubritate, doamna primar a afirmat în ședință faptul că eu am ajuns la apogeul incompetenței.

Consider că nu privește unde trebuie atunci când se referă la incompetență. Oare dânsa consideră competenți pe cei care prejudiciază acest oraș?

O să revin cu detalii și despre acest subiect cât și despre situația operatorului de salubritate dezbătută în CL.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă| Senator PNL de Alba, Sorin Bumb: „Obiectivele lăsate în paragină de întreprinderile de stat pot fi preluate de administrațiile locale”. Legea, adoptată în Senat

Publicat

în

Comunicat de presă| Senator PNL de Alba, Sorin Bumb: „Obiectivele lăsate în paragină de întreprinderile de stat pot fi preluate de administrațiile locale”. Legea, adoptată în Senat

Senatul a adoptat ieri o nouă lege care vine în sprijinul administrațiilor locale, permițându-le să preia terenuri și clădiri din patrimoniul regiilor de stat și al societăților comerciale cu capital majoritar sau integral de stat, care nu mai sunt utilizate de către acestea pentru realizarea obiectului lor de activitate.

Sunt numeroase cazuri de acest gen în țară, inclusiv în județul Alba, în care blocuri, stadioane, hale sau terenuri sunt lăsate în paragină de ani de zile, insalubre și degradate, dar nu pot fi reabilitate și utilizate din cauză că societățile comerciale nu mai au nevoie de ele și nici nu au resurse să investească în ele, iar administrațiile locale, deși ar avea nevoie de ele, nu le pot prelua din cauza birocrației și a cadrului legal incomplet și alambicat.

Elit - Gustul Desăvârșit

Plecând de la aceste necesități ale administrațiilor locale, dar și ale regiilor de stat și ale societăților comerciale cu capital majoritar sau integral de stat, am inițiat acest proiect de lege, tocmai pentru a ajuta comunitățile locale să preia obiectivele în cauză, la valoarea lor de inventar actualizată. Plătind această valoare de inventar actualizată se rezolvă și problema contabilicească a transferului acestor bunuri, care a constituit, până acum, principalul obstacol în calea realizării acestor transferuri. Soluția este una echitabilă și favorabilă pentru ambele părți, deoarece societățile scapă de niște active care le generează doar pierderi, iar administrațiile locale pot transforma aceste imobile în obiective folositoare pentru comunitate, mai ales că acum au numeroase oportunități de accesare a fondurilor europene și pot realiza proiecte importante de regenerare a acestor obiective și de repunere a lor în circuitul comunitar. Astfel, transferând de la stat la stat aceste obiective le putem transforma din ruine abandonate în obiective de interes pentru comunitate, folositoare cetățenilor.

Le mulțumesc pe această cale colegilor de la Ministerul Finanțelor și colegilor mei senatori din Comisia de Administrație Publică și din Comisia Juridică, cu care am dezbătut ieri îndelung acest proiect de lege și i-am adus amendamente importante, care au permis adoptarea sa de către plen și realizarea unei legi utile și deplin operabile.

Sorin Ioan BUMB,

Senator PNL de Alba


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă| PSD Alba: Situația de la Spitalul Municipal Aiud putea fi soluționată de către conducerea unității medicale și a primăriei!

Publicat

în

PSD Alba: Situația de la Spitalul Municipal Aiud putea fi soluționată de către conducerea unității medicale și a primăriei!

Conducerea Primăriei Aiud și a unității medicale sunt responsabile de situația creată la Spitalul Municipal unde 67 de cadre medicale, angajate pe perioada pandemiei, riscă să rămână fără locul de muncă, în 6 iunie, după expirarea contractelor.

”Întreaga vină e a primăriei Aiud care, alături de conducerea unității medicale, nu a acționat pentru binele pacienților si pentru creșterea calității serviciilor medicale. Managerul spitalului trebuia să constituie o nouă organigramă, să organizeze examene pentru aceste posturi, să angajeze inclusiv medici, să presteze servicii medicale pentru populație, să le dezvolte, iar apoi să solicite bani, conform prevederilor legale, Casei Județene de Asigurări de Sănătate, aflate în subordinea Casei Naționale de Asigurări Sănătate”, a transmis senatorul Călin Matieș, în urma unei discuții cu angajați ai spitalului, dar și cu prof. univ. dr. Alexandru Rafila.

Doar pe durata pandemiei, Spitalul Municipal a primit de la Ministerul Sănătății circa 4 milioane de euro pentru proiecte de investiții. De asemenea, toate cheltuielile efectuate au fost decontate și toate necesitățile financiare au fost acoperite integral.

Elit - Gustul Desăvârșit

”Ministerul Sănătății a creat cadrul legal pentru ca personalul medical angajat în pandemie să fie păstrat în sistem, iar în Parlament există un proiect de lege prin care acești angajați să poată lucra, în continuare, prin contracte de muncă fără durată limitată. De asemenea, trebuie respectate toate prevederile legale privind ocuparea posturilor. Cadrele medicale de la Aiud și-au demonstrat utilitatea și au făcut mari eforturi pentru tratarea oamenilor din tot județul Alba. A fost rândul conducerii unității medicale și a primăriei, în subordinea căreia se află spitalul, să continue demersurile legale pentru menținerea lor în activitate”, a spus ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

Trebuie precizat faptul că Ministerul Sănătății nu are atribuții în plata salariilor angajaților de la Spitalul Municipal Aiud.

Nu exista risc privind apariția unui deficit bugetar dacă strategia spitalului era de dezvoltare a serviciilor medicale.

Dezvoltarea activității spitalului și, implicit, creșterea valorii contractului cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Alba înseamnă acoperirea din propriile surse a oricărui posibil deficit bugetar. Mai mult, doar din luna octombrie 2022 decontarea sumelor prevăzute în contractul cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Alba se va face exclusiv corespunzător serviciilor raportate și nu în baza cheltuielilor efective, așa cum este cazul acum și cum a fost cazul în ultimii 2 ani, pe perioada pandemiei.

La Spitalul Municipal Aiud există deficit de personal chiar și în condițiile angajării celor 67 de cadre medicale cărora le expiră contractul de muncă în 6 iunie. Astfel, spitalul are mare nevoie de acești angajați.

Toate celelalte unități  sanitare din județ au organizat examene pentru angajații din timpul pandemiei și au reușit să gestioneze situația corespunzător.

Probleme și proteste sunt doar la Aiud, exclusiv din cauza factorilor locali de decizie care nu au gestionat situația corespunzător!

Organizația județeană a PSD Alba


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare