Rămâi conectat

Politică Administrație

Joi, 27 februarie, ședință publică ordinară a consiliului local Sebeș. Aprobarea Regulamentului de transport taxi, printre proiectele aflate pe ordinea de zi

Publicat

în

Consiliul Local al Municipiului Sebeș, este convocat în ședință publică ordinară, joi, 27 februarie, ora 14,00. Ședința va avea loc în sala festivă a Colegiului National „Lucian Blaga” Sebeș.

PROIECT AL ORDINII DE ZI

1.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Sebeș, ca urmare a transformării funcției publice de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Stare Civilă la expirarea perioadei de stagiu.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Elit - Gustul Desăvârșit

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

2.Proiect de hotărâre privind retragerea din administrare Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, a mijocului fix,, Magazie zidărie “inventar 11048 la care s-au efectuat de reparații.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină. Și Comisiei  pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

3.Proiect de hotărâre privind retragerea din administrare Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, a locuinței, situată administrativ în Municipiul Sebeș, str. Dorobanți, nr.57, aflată în inventarul domeniului privat al Municipiului Sebeș cu nr. inv.10187, la care s-au efectuat lucrări de reparații.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină. Și Comisiei  pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

4.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea H.C.L 24/2009 privind aprobarea Regulamentului de transport taxi și Regulamentul de organizare a Activității de dispecerat la transport în regim de taxi pe raza administrative teritorială a Municipiului Sebeș, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiatorul proiectului. Consilier local, Matei Nicolaie

Transmis spre avizare Comisiei de administrație publică locală, juridică și de disciplină.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de protecție a mediului către Municipiul Sebeș.

Inițiatorul proiectului. Consilier local, Matei Nicolaie

Transmis spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie și Comisiei de administrație publică locală, juridică și de disciplină.

6.Proiect de hotărâre privind presemnalizarea, semnalizarea și marcarea benzilor de ghidaj pentru biciclete în Municipiul Sebeș.

Inițiatorul proiectului. Consilier local, Matei Nicolaie

Transmis spre avizare Comisiei de administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat .

7.Proiect de hotărâre cu privire la neasumarea de către UAT Sebeș a responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziția serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, pentru perioada 2020-2023.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

8.Proiect de hotărâre privind darea în administrarea S.P.A.P Sebeș, în vederea reabilitării, a 2 imobile(spații de locuit) aflate în domeniul privat al Municipiului Sebeș.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de administrație publică locală, juridică și de disciplină.

9.Proiect de hotărâre privind însușirea Listei cuprinzând punctajele obținute de solicitanții care au formulat cerere de repartizare în regim de închiriere a unei locuințe construite din fonduri A.N.L.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

10.Proiect de hotărâre privind constatarea rezilierii de plin drept a Contractului de închiriere pășune nr.140/51031/30.05.2019.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere –cabinet medical nr.40/39001/08.04.2019 situat în Sebeș, str. M. Kogălniceanu, nr.128.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

12.Proiect de hotărâre privind acordul de principiu referitor la vânzarea/cumpărarea imobilului (casă de locuit- stadiu demisol ), situat în mun. Sebeș, loc. Lancrăm, str. Ghiocelului, nr.12 înscris în CF nr.76106 Sebeș, nr. top. 76106, proprietar DRAGOMIR DAN, imobil edificat pe terenul atribuit în folosință gratuită proprietarului construcției.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de administrație publică locală, juridică și de disciplină.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de licitație, a tipului de valorificare, de licitație și a prețurilor de pornire pentru licitația masei lemnoase- producția anului 2020.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

14.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului .

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei de administrație publică locală, juridică și de disciplină.

15.Proiect de hotărâre privind însușirea Listei cuprinzând punctajele obținute de solicitanții care au formulat cerere de repartizare în folosință gratuită a unui lot de teren în vederea construirii unei locuințe în baza Legii nr.15/2003

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie .

16.Proiect de hotărâre privind acordul de principiu referitor la vânzarea/cumpărarea imobilului (casă de locuit-stadiu fundație), situat în mun. Sebeș, loc. Lancrăm, str. Arini, FN, înscris în CF nr.70783 Sebeș(nr. vechi 2551 Sebeș), proprietar ARSÎN Maria, imobil edificat pe terenul atribuit în folosință gratuită proprietarului construcției.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de administrație publică locală, juridică și de disciplină.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.19/9009/31.03.2006, pentru chiriașul Bota Alexandru, din blocul ANL 12, sc. A, ap.12- cartier Valea Frumoasei.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei de administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie .

18.Proiect de hotărâre privind acordul de principiu referitor la vânzarea/cumpărarea imobilului (casă de locuit-stadiu fundație), situat în mun. Sebeș, loc. Lancrăm, str. Ghiocelului, nr.4 înscris în C.F. nr. 76110 Sebeș, nr.top.76110, proprietar BOGDAN Irina-Sanda, imobil edificat pe terenul atribuit în folosință gratuită proprietarului construcției.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de administrație publică locală, juridică și de disciplină.

19.Proiect de hotărâre de atestare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Sebeș , jud. Alba.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de Comisiei de administrație publică locală, juridică și de disciplină ,Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

  1. Informarea nr.7183/31.01.2020 –Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi Alba.
  2. Informarea nr.7978/04.02.2020 –raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2019.
  3. Informarea nr.10452/12.02.2020- raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 în cursul anului 2019.
  4. Informare nr.242/08.01.2020 – raport de activitate al Centrului de zi pentru persoane vârstnice Sebeș pe anul 2019.
  5. Informarea nr.243/08.01.2020-raport de activitate al Centrului de îngrijire la dumiciliu pentru persoane vârstnice Sebeș pe anul 2019.
  6. Informarea nr.7801/14.02.2020 a Biroului Contencios Juridic Administrație Transparență Decizională și Arhivă –privind nemulțumirea domnului consilier Matei Nicolaie exprimată în ședința de consiliu ordinară din data de 30.01.2020.
  7. Informarea nr.13404/19.02.2020-Raport privind Agenda externă a Primarului Municipiului Sebeș, în luna februarie 2020.
  8. Informarea nr.10096/11.02.2020- privind propunerea de preluare în noul Plan Urbanistic General a înființării unei alei care să permită accesul auto și pietonal paralel zidului Cetății.

 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Politică Administrație

Comunicat de presă| Beniamin Todosiu, deputat USR: „România nu e săracă! România e sărăcită prin incompetența actualei coaliții”

Publicat

în

Comunicat de presă| Beniamin Todosiu, deputat USR: „România nu e săracă! România e sărăcită prin incompetența actualei coaliții”

Românii așteaptă de câteva luni pachetul de măsuri economice și sociale al Guvernului, care să sprijine România pentru a depăși problemele economice generate de pandemia COVID 19 și, acum, de războiul din Ucraina. Creșterea prețurilor la energie și carburanți a generat scumpiri în lanț pe care românii încep să le suporte tot mai greu.

În acest context, în care se vorbește tot mai mult despre o criză economică, Guvernul PSD – PNL vine cu pachetul „Sprijin pentru România” prin care propune finanțarea cu 1,1 miliarde de euro a unor așa-zise măsuri sociale și economice. Ar putea mai bine să îl denumească „Faliment pentru România”, pentru că măsurile nu vor face altceva decât să adâncească problemele din țară.

Elit - Gustul Desăvârșit

Din păcate, membrii coaliției de guvernare demonstrează că, fie nu înțeleg cum funcționează o economie sănătoasă, fie nu vor să înțeleagă pentru a face jocurile băieților deștepți care gravitează în jurul PSD și PNL. Pachetul acesta de măsuri va face ceea ce se întâmplă de peste 30 de ani: statul ne va da cu o mână și ne va lua înapoi cu zeci de mâini.

Ca exemplu, voucherele sociale în valoare de 50 de euro sunt doar praf în ochi și o bătaie de joc. În medie, un român care va beneficia de aceste vouchere, va primi 4 lei pe zi. Îi voi întreba pe domnii Ciolacu și Ciucă dacă pot mânca o masă cu această sumă. Sunt bani care sunt cheltuiți fără să aducă ajutor real pentru românii aflați în situații sociale dificile.
Apoi, într-o perioadă în care suntem în pragul unei noi crize, când ratele la bănci cresc și vor continua să crească, Guvernul garantează creditele și ne încurajează să ne îndatorăm. Ce vom face când vor exploda dobânzile?
Și măsurile pentru mediul de afaceri sunt un simulacru. Granturile pentru firme vor funcționa la fel de prost ca mai toate programele publice. În loc să reducă taxele pentru a sprijini mediul privat, statul va lua de la unii pentru a da la alții.

Guvernul vorbește despre accelerarea PNRR, dar își bate joc continuu de acest program. Cea mai recentă dovadă a fost modul în care a fost gestionat „Fondul Local” pentru administrațiile publice, când au schimbat ghidul cu doar câteva zile înainte de deschiderea apelului pentru depunerea proiectelor. În stilul acesta, România nu își va atinge jaloanele din Planul Național de Redresare și Reziliență.

În concluzie, pachetul „Sprijin pentru România” este de fapt „Faliment pentru România”, deoarece nu am văzut în cadrul acestuia măsuri clare care să ducă la reducerea deficitului bugetar, oprirea avântului cu care statul se împrumută și ținerea sub control a inflației.

În timp ce Guvernul PNL-PSD se întrece în promisiuni populiste de tipul „sutei” promise de Ceaușescu în decembrie ’89, vecinii noștri bulgari au eliminat complet TVA-ul la pâine, au redus TVA-ul la gaze și au scăzut taxele pentru familii tinere. În același timp, la București, guvernanții au tupeul să vorbească de creșterea taxelor, aruncând ca praf în ochi măsuri de genul voucherului de 4 lei/ zi.

România nu e săracă! România e sărăcită prin incompetența și hoția celor care o conduc acum: coaliția sărăciei PNL-PSD-UDMR!

Beniamin Todosiu
Deputat USR de Alba


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă| Prima întâlnire a noii conduceri a OFL Alba cu membri și simpatizanții acesteia. Noua președintă intenționează să crească vizibilitatea contribuției adusă de femei în toate domeniile de activitate

Publicat

în

În cursul săptămânii trecute a avut loc prima întâlnire a noii conduceri a Organizației Femeilor Liberale Alba cu membri și simpatizanții acesteia. Alina Hărăguș, noul președinte al organizației, a avut plăcerea de a interacționa cu membrele OFL Alba într-un cadru deschis și prietenos, alegând astfel să promoveze interacțiunea, relaționarea și cunoașterea între noii și vechii membri ai organizației și, de asemenea, să susțină prin organizarea acestor întâlniri și antreprenorii locali.

Printre invitații participanți la eveniment s-au numărat domnul Ion Dumitrel (președinte PNL Alba), domnul Marius Hațegan (secretar general PNL Alba), domnul Nicolae Albu (vicepreședinte PNL Alba), domnul Alexandru Pereș și doamna Rodica Andronescu (președinte de onoare al organizației). Doamnele Cornelia Baba și Alina Breaz au fost desemnate secretar general, respectiv secretar general adjunct ale OFL Alba.

Au fost discutate propuneri de proiecte și acțiuni care urmează să fie implementate pe teritoriul întregului județ în domeniile antreprenorial, social, educațional și medical și s-a stabilit pentru perioada imediat următoare desemnarea de coordonatorii zonali care, în primă instanță, vor avea un rol semnificativ în strângerea datelor din teren. Sub noua conducere, Organizația Femeilor Liberale Alba își propune să vină în întâmpinarea nevoilor femeilor din județ prin prisma unor acțiuni și proiecte cu impact asupra dezvoltării personale și profesionale a celor cu care interacționează. Astfel, au fost gândite, structurate și propuse acțiuni de informare, promovare, sprijin și dezvoltare a antreprenoriatului feminin, organizarea unor campanii de informare și conștientizare a abuzului, organizarea unor workshop-uri și conferințe pentru creșterea calității vieții și a vieții de familie, etc.

Elit - Gustul Desăvârșit

Alina Hărăguș menționează că își dorește ca organizația să reprezinte cu adevărat interesele comunității și să promoveze transparența, verticalitatea și sistemul meritocrat, promovând întotdeauna interesul public în detrimentul interesului individual. Noua președintă a Organizației Femeilor Liberale Alba intenționează să crească vizibilitatea contribuției adusă de femei în toate domeniile de activitate. Mai mult, încurajează activ adeziunea acelor membre valoroase ale comunității la OFL pentru ca, împreună, să transforme binele în normalitate.

Pentru termen lung, se dorește ca nucleul nou format în cadrul Organizației Femeilor Liberale Alba să vizeze rezolvarea problemelor reale cu care comunitatea se confruntă.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă| Florin Roman, Vicepreședintele Camerei Deputatilor: „Racordarea la rețeaua electrică este din nou posibilă pentru cetățenii care nu dețin cărți funciare”

Publicat

în

Comunicat de presă| Florin Roman, Vicepreședintele Camerei Deputatilor: „Racordarea la rețeaua electrică este din nou posibilă pentru cetățenii care nu dețin cărți funciare”

În ultimele luni mai mulți cetățeni, în special din zona munților Apuseni, au semnalat o problemă cu care se confruntă. Urmare a publicării în Monitorul Oficial a ordinului ANRE 17/2022, printre documentele necesare a fi depuse odată cu cererea de aviz tehnic de racordare (ATR) s-a introdus ca document obligatoriu și extrasul de carte funciară.

Acest lucru a blocat practic majoritatea solicitărilor venite din zona munților Apuseni, dar și din alte zone ale județului Alba unde proprietarii terenurilor nu au reușit intăbularea acestora până în prezent.

Elit - Gustul Desăvârșit

Pentru a veni în sprijinul a mii de familii aflate în această situație m-am adresat ANRE unde am semnalat blocajul apărut, legislația fiind corectată prin ordinul ANRE 81/2022.

Ii indemn pe această cale pe toți cetățenii care s-au confruntat cu această problemă să se adreseze din nou operatorului de distribuție DEER în vederea soluționării favorabile a cererilor lor.

Deputat Florin Roman, vicepreședinte al Camerei Deputatilor


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare