// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

Joi, 26 iulie 2018: Ședința ordinară a Consiliului Local Cugir. Vezi cele 10 proiecte înscrise pe ordinea de zi

Primarul Cugirului, Adrian Teban a convocat Consiliul Local al oraşului Cugir în şedinţă ordinară în ziua de joi, 26 iulie 2018, ora 16:00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local Cugir, cu următorul:

PROIECT AL ORDINEI  DE  ZI :

I.Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței extraordinară a Consiliului Local Cugir din data de 23 iulie 2018;

PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

-Înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate al orașului Cugir – domeniul public, în cotă definitivă, pentru 10 imobile-străzi din orașul Cugir;

-Înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate al orașului Cugir – domeniul public, în cotă definitivă, pentru 29 imobile-străzi și parcuri din orașul Cugir;

 -Aprobarea listei cu prețurile de pornire la licitaţie de masă lemnoasă pe picior şi masă lemnoasă fasonată pentru producţia anului 2018 şi a tipului de licitaţie;

-Atribuirea în proprietate de către Instituţia Prefectului-Judeţul Alba către Bîrloncea Elisabeta a terenului aferent construcţiei-apartament situat în Cugir, str. 1 Decembrie 1918, nr. 6, bl. 6, sc. B, ap. 13, jud. Alba;

-Atribuirea în proprietate de către Instituţia Prefectului-Judeţul Alba către Cetină Adrian ṣi soţia Cetină Carmen Monica a terenului aferent construcţiei-apartament situat în Cugir, str. Rozelor, nr. 14, bl. 19, et. parter, ap. 1, jud. Alba;

-Stabilirea spațiilor destinate staționării sau parcării autovehiculelor cu masa mai mare de 3,5 tone și completarea Anexei 4 ”Alte taxe locale”, pct.26 din HCL nr.217/2017 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile pentru anul fiscal 2018;

-Înființarea grupului de reenactment Dacii Singidavei în cadrul Centrului Cultural al Oraşului Cugir;

-Aprobarea modelului Contractului Cadru de închiriere pentru locuinţele din Fondul Locativ;

-Aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de posturi în anul 2018 privind Ocolul Silvic Sâpcea – Cugir R.A;

-Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Centrului Cultural Cugir aflat în subordinea Consiliului local al orasului Cugir;

III. Informare privind actele normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 26.05.2018-20.07.2018;

  1. Informare privind modul de soluționare a cauzelor în lunile iunie-iulie 2018;
  2. Raport semestrial privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară desfăşurate la nivel local în perioada ianuarie – iunie 2018;

        VI.Informare privind depunerea unei inițiative cetățenești pentru ”Înființarea la Cugir a unui cabinet stomatologic necesar asigurării urgențelor medicale în zilele de sâmbăta și duminica, precum și acordarea de înlesniri persoanelor de vârsta a treia și a patra, cu venituri financiare modeste, care solicită tratamente dentare”;

         VII. Întrebări, interpelări, declarații politice;

 

 

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419