// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

Joi, 22 februarie 2018: Ședința ordinară a Consiliului Local Cugir

Prin decizie a primarului Adrian Teban a fost convocat Consiliulul Local al orașului Cugir în şedinţă ordinară în ziua de joi, 22 februarie 2018, ora 16,00.

Pe agenda dezbaterilor se află: Aprobarea bugetului local pe 2018; Asigurarea echipamentelor medicale şi nemedicale necesare funcţionalităţii Secţiei de Maternitate şi Pediatrie din cadrul Spitalului orăşenesc Cugir; Aprobarea documentației tehnice ”Extindere reţea electrică de distribuţie pentru electrificare Frăsinei-oraş Cugir.

Prezentăm mai jos celelalte proiecte înscrise pe ordinea de zi:

  1. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

-.Aprobarea utilizarii sumei de 5.000.000 lei din excedentul inregistrat la 31.12.2017, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii dezvoltare;

-Aprobarea utilizarii in anul 2018 a excedentului inregistrat la 31.12.2017, de către institutiile publice subordonate;

-Aprobarea completării art.1 din HCL nr.218/2017 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Serviciului Poliția Locală a oraşului Cugir;

-Alocarea sumei de 18.000 lei pentru acordarea stimulentelor financiare lunare personalului medical din cadrul Spitalului Orășenesc Cugir în anul 2018 și modificarea art.7 din Regulamnetul de acordare a stimulentelor financiare lunare, aprobat prin HCL nr.10/2017;

-Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 la Ocolul Silvic Sâpcea Cugir RA;

-Aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă din bugetul local al orașului Cugir, în condițiile Legii nr.350/2005, pentru anul 2018;

-Aprobarea proiectului “Creşterea eficienţei energetice în clădirea publică Secţia Maternitate şi Pediatrie – Spital orăşenesc Cugir” şi a cheltuielilor aferente;

-Aprobarea documentației topografice privind întabularea unui număr de 46 strazi din orașul Cugir;

-Completarea HCL nr.126/2017 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Munții Șurianu”;

-Prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele ANL situate pe strada 21 Decembrie 1989  nr.156, bl. HD, ap. 4 ṣi pe strada Narciselor nr.2,sc. B, ap. 10;

-Încetarea contractului de închiriere nr.19232/27.12.2017 încheiat între Consiliul Local al Oraṣului  Cugir  şi doamna Grigorescu-Banu Ioana Maria;

-Constatarea rezoluțiunii de plin drept a Contracului de vânzare-cumpărare cu plata în rate nr.8258/22.05.2015 încheiat între Orașul Cugir și dna Horoba Cornelia Ileana, respectiv minorul Horoba Robert Daniel;

-Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al oraşului Cugir;

II.Informare privind actele normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 20.01.2018-16.02.2018;

III.Informare privind modul de soluționare a cauzelor în luna februarie 2018;

IV.Raport de activitate al Serviciului Poliția Locală a Orașului Cugir pentru anul 2017;

V.Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului

VI.Întrebări, interpelări, declarații politice;

 

      (C.P.)

 

 

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419