Jandarmeria Alba, la bilanţul anului 2014. Cu aproape 400 de misiuni mai multe în decât în 2013

Bilant Jandarmeria AlbaMiercuri, 7 ianuarie a.c., în prezenţa subprefectului Judeţului Alba, domnul Cornel Murg şi a Adjunctului Inspectorului General al Jandarmeriei Române, domnul colonel dr. ing. Ion Peligrad, s-a desfăşurat evaluarea activităţii desfăşurate de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean “ Avram Iancu ” Alba în anul 2014. Activitatea a fost condusă  de domnul colonel Felician Itu, Inspectorul şef al  Inspectoratului de Jandarmi Judeţean “Avram Iancu” Alba şi a evidenţiat rezultatele obţinute, greutăţile întâmpinate şi modul de rezolvare a acestora, conturând totodată şi principalele direcţii de acţiune pentru anul 2015.

Potrivit unui comunicat remis presei de Ofiţerul de Informare, Relaţii Publice şi Relaţii cu publicul, Locotenent colonel  Jurcoveţ Cosmin, “evenimentul a avut loc la sediul instituţiei, în prezenţa cadrelor inspectoratului  precum şi a invitaţilor din partea altor componente a Sistemului Naţional de Ordine şi Siguranţă Publică. Din partea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Alba, a fost prezent şeful instituţiei – domnul chestor principal de poliţie Ioan Nicolae Căbulea, iar Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Alba a fost reprezentat de inspectorul şef, domnul colonel Dorel Sofica.

ELIT

Potrivit documentelor de bilanţ, anul 2014 a reprezentat pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba o perioadă de perfecţionare acţional – instituţională determinată de campaniile electorale, de alegerile  Europarlamentare si Prezidenţiale precum  şi de dinamica accentuată a fenomenelor sociale ce au avut loc în judeţul Alba. Totodată, a fost un interval cu eforturi concertate de eficientizare a activităţilor şi misiunilor destinate creşterii gradului de siguranţă al cetăţenilor şi creşterii încrederii acestora în acţiunile efectivelor de jandarmi.

Prezervarea climatului de normalitate civică, de ordine şi siguranţă publică a reprezentat permanent o prioritate pentru Jandarmeria Alba, care, prin structurile sale specializate, a căutat să identifice cele mai eficiente forme şi modalităţi de realizare a acestui obiectiv. Astfel, pe linia asigurării ordinii publice, obiectivul principal l-a constituit îndeplinirea atribuţiilor legale referitoare la realizarea climatului de ordine şi siguranţă pe timpul desfăşurării manifestărilor şi adunărilor publice organizate în zona de competenţă. În acest context, menţionăm misiunile executate pentru asigurarea ordinii publice pe timpul alegerilor Europarlamentare şi alegerilor pentru Preşedintele României, manifestărilor dedicate Zilei Naţionale a României, cu participarea Preşedintelui ales al României, Zilelor municipiului Alba Iulia, „Târgului de Fete” de pe Muntele Găina şi din localitatea Avram Iancu, misiuni care au presupus un efort suplimentar pentru organizarea şi executarea activităţilor.

O categorie aparte a constituit-o asigurarea ordinii publice pe timpul manifestărilor de protest contra şi pro exploatării miniere de la Roşia Montană, unde prin modul de organizare şi executare a misiunilor s-a reuşit desfăşurarea acestora fără niciun incident. Totodată, prin eforturile de conştientizare depuse şi dialogul purtat permanent cu organizatori şi  protestatari, aceştia au înţeles necesitatea desfăşurării acestor manifestări în cadrul legal, depunând cereri de avizare la nivelul primăriilor.

Un alt obiectiv important l-a constituit pregătirea structurilor specializate şi asigurarea operativităţii pentru restabilirea ordinii publice în zona de responsabilitate a inspectoratului. Atât la nivelul unităţii cât şi la subunităţile dislocate din mun. Aiud, mun. Blaj, mun. Sebeş şi oraşele Cugir şi Câmpeni a funcţionat o grupă de intervenţie, care a răspuns operativ solicitărilor cetăţenilor pentru rezolvarea diferitelor probleme pe linia ordinii publice, marea majoritate fiind pentru aplanarea unor scandaluri sau conflicte de mică amploare. Astfel, pe parcursul anului 2014 au fost executate un număr de peste 600 de acţiuni de intervenţie la solicitări ,,112” şi alte solicitări telefonice şi 4 acţiuni de salvare-evacuare a persoanelor aflate în dificultate în mediul montan.

Activităţile de menţinere a ordinii publice, în număr de peste 4000, s-au desfăşurat sub coordonarea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Alba, caracteristica principală constituind-o executarea de patrulări în zone sau pe itinerare bine delimitate, de către patrulele mixte sau independente. Jandarmeria Alba a organizat şi executat independent patrule (auto /pedestre /schiuri) pe traseele montane şi pe pârtiile de schi cu efective din cadrul posturilor montane, prin intermediul cărora s-a realizat un climat de ordine şi siguranţă publică pe aceste trasee şi s-a participat, în situaţii deosebite, la căutarea şi salvarea unor persoane care au solicitat sprijin, (abateri de la traseele montane, accidentări etc.).

Pe linia executării misiunilor de asigurare a pazei şi protecţiei instituţionale, misiuni care ocupă o pondere importantă în activitatea instituţiei, s-a avut în vedere cunoaşterea şi aplicarea actelor normative incidente în materie şi gestionarea eficientă şi oportună a problematicii acestui gen de misiuni, având în vedere atât situaţia operativă existentă în zona de responsabilitate, cât şi dinamica adoptării şi intrării în vigoare a unor noi reglementări legale. Nu au fost înregistrate disfuncţionalităţi sau vulnerabilităţi ale dispozitivelor de pază şi protecţie, beneficiarii apreciind unanim profesionalismul efectivelor de jandarmi.

Situaţia infracţiunilor constatate de către jandarmi pe timpul executării misiunilor proprii, a crescut în anul 2014, creştere care se explică prin repoziţionarea şi reaşezarea întregii activităţi de constatare odată cu modificările survenite prin intrarea în vigoare a Noului Cod Penal şi a Noului Cod de Procedură Penală. Pentru toate infracţiunile constatate au fost întocmite acte de constatare, acestea fiind înaintate în timp oportun organelor în drept.

Priorităţile Jandarmeriei Alba în anul 2015 sunt stabilite în conformitate cu obiectivele prevăzute în documentele programatice, în  baza cărora sunt precizate direcţiile de acţiune în domeniul ordinii şi siguranţei publice la nivel naţional. Acestea vor viza, în principal, eficientizarea modului de organizare şi executare a misiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice, eficientizarea colaborării pentru îmbunătăţirea activităţilor de menţinere a ordinii publice în sistem integrat, pentru reducerea infracţionalităţii stradale şi creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului şi redimensionarea sistemului de formare profesională continuă organizat de unitate care să conducă la apropierea acestuia de nevoile reale de pregătire a personalului impuse de misiunile operative. Totodată, vor fi avute în vedere asigurarea unui management al resurselor care să permită funcţionarea  în limite normale a structurilor operative şi gestionarea unor situaţii de criză în domeniul ordinii şi siguranţei publice, perfecţionarea şi eficientizarea activităţii logistice în vederea asigurării unui suport optim îndeplinirii misiunilor şi gestionării resurselor avute la dispoziţie şi îmbunătăţirea dotării şi înzestrării cu tehnică, echipamente şi aparatură a structurilor operative, atât din fonduri bugetare, cât şi prin utilizarea fondurilor nerambursabile oferite de Uniunea Europeană.

Invitaţii prezenţi la activitatea de evaluare au evidenţiat colaborarea foarte bună cu Jandarmeria Alba pe parcursul anului precedent şi au remarcat profesionalismul dovedit de jandarmi pe timpul executării misiunilor în comun. Domnului chestor principal de poliţie Ioan Nicolae Căbulea a subliniat faptul că anul 2014 a fost unul foarte încărcat, cu multe misiuni, cu multe activităţi ale poliţiei şi jandarmeriei în spaţiul public, iar lipsa faptele fapte antisociale grave, comise cu mare violenţă sau săvârşite cu violenţă în spaţii publice, care au un impact emoţional deosebit asupra comunităţii, se datorează atât poliţiei cât şi jandarmilor, atât celor prezenţi la activitatea de bilanţ cât şi celor care la acea oră se aflau în stradă. Dânsul şi-a exprimat convingerea că poliţiştii şi jandarmii  au fost, sunt şi vor fi o echipă, îşi vor face datoria în continuare în folosul cetăţenilor şi se vor sprijini în orice situaţie. Domnul colonel Dorel Sofica a apreciat de asemenea modul în care jandarmii au cooperat cu pompierii militari şi a amintit în acest context eforturile comune ale celor două instituţii in domeniul urgenţelor civile. Potrivit dânsului,  există o cooperare excelentă între I.S.U. Alba şi jandarmerie, iar sprijinul acordat de echipajele de jandarmerie în situaţiile de urgenţă a fost, de fiecare dată, substanţial şi prompt.

Subprefectul judeţului Alba, domnul Cornel Murg,  a adresat celor prezenţi la şedinţă următoarele cuvinte: ”pe lângă toate lucrurile bune pe care le-aţi făcut am văzut că aţi avut o preocupare foarte intensă în ceea ce priveşte pregătirea şi instruirea personalului. Este un lucru  foarte important şi necesar –  ca de altfel în toate domeniile de activitate –  pentru că dumneavoastră sunteţi cei care participaţi la asigurarea liniştii şi ordinii publice şi trebuie să ştiţi dinamica modului de comportare a celor certaţi cu legea. Vă mulţumesc pentru activitatea pe care aţi desfăşurat-o şi, în numele meu şi al Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, vă felicit şi doresc să asigur comanda Jandarmeriei Române  că, pe plan local, există o colaborare strânsă între instituţiile noastre şi nu am înregistrat sincope în activitatea desfăşurată în comun. Vă doresc un an cât mai bun şi vă mai doresc ca pe parcursul acestuia să nu fie nevoie să ieşiţi foarte des din unitate” .

Adjunctul Inspectorului General al Jandarmeriei Române, domnul colonel dr. ing. Ion Peligrad, a remarcat activitatea bună şi foarte bună desfăşurată de jandarmii din Alba în anul pe care tocmai l-am încheiat şi i-a asigurat că rezultatele obţinute sunt cunoscute şi apreciate de conducerea Jandarmeriei Române. “Rezultatele muncii dumneavoastră vă arată capacitatea de a vă adapta şi transforma atât din punct de vedere acţional cât şi din punct de vedere conceptual. Remarc foarte buna colaborare între Jandarmeria Alba şi celelalte structuri locale ale Sistemului Naţional de Ordine şi Siguranţă Publică. Ultimele două sondaje de opinie, realizate în luna decembrie 2014, care reliefează încrederea populaţiei în instituţiile statului, poziţionează Jandarmeria Română pe locurile 2, respectiv 3. Este un fapt deosebit de important pentru noi şi el se datorează şi eforturilor pe care jandarmii din Alba le fac în fiecare zi pe linia asigurării climatului normal de ordine şi siguranţă publică. Suntem în 2015, un an în care Jandarmeria Română sărbătoreşte 165 de ani de la înfiinţare şi îmi exprim convingerea că, în continuare, veţi avea o activitate foarte bună  ” a mai spus domnul colonel dr. ing. Ion Peligrad.

În încheiere, domnul colonel Felician Itu a mulţumit pentru opiniile exprimate, referitoare la activitatea Jandarmeriei Alba în anul 2014 şi a concluzionat: “ considerăm că toate acţiunile planificate în perioada analizată au fost urmate de realizarea obiectivelor propuse. Apreciez că activitatea instituţiei a fost una pozitivă contribuind astfel, alături de celelalte instituţii abilitate, la apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, la întărirea climatului de ordine şi siguranţă publică, la prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional şi la creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului, pe întreg cuprinsul judeţului Alba ”.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Haos la Ministerul Sănătății: Un angajat a trimis spitalelor o somație greșită privind vaccinarea

Haos la Ministerul Sănătății după ce un angajat a trimis spitalelor o somație greșită privind vaccinarea. La câteva ore după… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Crește numărul românilor care se vaccinează anti-COVID: Vaccinul Pfizer BioNTech administrat unui număr de peste 76.000 de persoane până în prezent

Aproximativ 18.000 de cadre medicale din România au fost vaccinate împotriva COVID-19 în ultimele 24 de ore, acesta fiind cel… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat vor avea loc și în acest an! Ministerul Educației: „Din simulări va rezulta nivelul cunoștințelor elevilor”

Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației, iar președintele Consiliului Național al Elevilor a declarat că propunerea acceptată de Minister… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VIOLENȚELE din SUA: Primul polițist DECEDAT la protestele de la Washington. Bilanțul ajunge la 5 MORȚI

Brian D. Sicknick a fost rănit miercuri, într-o confruntare cu protestatarii, şi a revenit la biroul diviziei, unde i s-a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Restricții mai DURE de intrat în Marea Britanie. Prezentarea testului COVID negativ și carantinarea, necesare

Începând cu săptămâna viitoare, este nevoie de prezentarea unui test COVID negativ efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

INFOTRAFIC: Restricții de circulație, vineri, pe Valea Oltului, pentru decolmatarea șanțurilor de aluviuni . Recomandări pentru șoferi

Traficul se va desfășura dirijat, vineri, 8 ianuarie, pe Valea Oltului, DN7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, între kilometrii 227 și… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Unii patroni anunță că nu îi vor primi la muncă pe cei nevaccinați. 5 milioane de angajați își așteaptă rândul la vaccinare

Angajatorii sunt cei care îi înscriu pe liste pe angajați, 5 milioane dintre aceștia își așteaptă rândul la vaccinare. Romania… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro