ITM Alba: Amenzi de 8.000 de lei. Mai multe sancțiuni și avertismente aplicate de inspectori în urma controalelor din perioada 24 – 28.02.2020

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala
ITM Alba: Amenzi de 8.000 de lei. Mai multe sancțiuni și avertismente aplicate de inspectori în urma controalelor din perioada 24 – 28.02.2020

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2020, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii.

Pro România - Misiunea ieșirii din criză

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 24 – 28.02.2020, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:
Total unităţi controlate: 37
Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 880
Din care – femei : 563
Număr deficienţe constatate: 50

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : 5
-4 amenzi în cuantum de 8.000 lei;
-1 avertisment.

Principalele deficienţe stabilite în controale:

neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă, anuale;
neplata drepturilor salariale la termenul prevăzut în contractul individual de muncă;
neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat;
contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
Nr. total unităţi controlate: 41
Număr deficienţe constatate: 64
Număr de măsuri dispuse : 64
Angajatori sancționați: 10
Nr. sancţiuni aplicate: 10
Din care : – 10 avertismente;
Nr. evenimente în curs de cercetare: 3

Principalele deficienţe stabilite în controale :

Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419