IȘJ Alba: Rezultatele interviurilor pentru 25 de posturi vacante de director și director adjunct, la școli din județ

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba a publicat rezultatele interviurilor pentru 25 de posturi vacante de director și director adjunct, la instituții de învățământ din județ.

Au fost admiși toți candidații, mai puțin doi, care nu s-au prezentat.

ELIT

Click AICI pentru a vedea tabelul nominal cu rezultatele obținute la interviul pentru ocuparea posturilor vacante de director și director adjunct.

În județul Alba mai sunt vacante alte circa 20 de posturi de director sau director adjunct.

La interviul pentru ocuparea funcției vacante de director sau de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar au putut candida persoanele care au îndeplinit, cumulativ, următoarele condiții:

  1. au absolvit cu diplomă de licenţă/absolvire studii universitare, inclusiv specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar“;
  2. sunt membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional, conform prevederilor 246 alin. (3) şi art. 257 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. sunt titulare în învăţământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puţin gradul didactic II în învăţământ sau au dobândit titlul ştiinţific de doctor;
  4. dovedesc calităţi profesionale, manageriale şi morale, reflectate prin calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 4 ani şcolari lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/ casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei Naţionale ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice Ministerului Educaţiei Naţionale;
  5. nu au fost sancţionate disciplinar în ultimul an şcolar anterior anului desfăşurării concursului şi nici în anul şcolar în curs, în care au funcţionat sau funcţionează efectiv la catedră, indiferent de perioada în care şi-au desfăşurat activitatea şi de funcţiile ocupate, funcţii didactice, de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei Naţionale ori de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice în Ministerul Educaţiei Naţionale sau a intervenit radierea de drept a sancţiunii, potrivit 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  6. nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
  7. sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  8. nu au avut statutul de „lucrător al Securităţii“ sau „colaborator al Securităţii“;

Pentru înscrierea la interviu, candidații au depus la secretariatul  Inspectoratului Școlar Județean Alba un dosar plic care a conținut ACORDUL pentru detașarea în interesul învățământului pe funcția de director/director adjunct în anul școlar 2018 – 2019, CV-ul însoțit de documentele care justifică îndeplinirea cumulativă a condițiilor de participare la concurs precum și Planul operațional managerial al unității de învățămant pentru care candidează, an școlar 2018 – 2019.

La interviu candidații au prezentat în fața comisiei o copie a planului operațional managerial depus în dosarul de înscriere la concurs.

 

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419