ÎPS Irineu, arhiepiscop de Alba Iulia, în Statele Unite ale Americii, alături de creștinii ortodocși de peste ocean

Vineri, 29 iunie, a început Congresul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Statelor Unite ale Americii, la care iau parte numeroși clerici și credincioși din întreg cuprinsul acestei eparhii.

Ajuns la cea de-a 82-a ediție, Congresul reprezintă un moment festiv pentru Eparhia Americii și oferă un prilej tuturor românilor, clerici și mireni, de a trăi bucuria comuniunii și de a-și împărtăși reciproc trăiri și emoții, precum și de a discuta despre problemele pe care le întâmpină în viața de zi cu zi.

În contextul Anului Centenar – 2018, lucrările Congresului abordează în prim plan unitatea de credință și de neam a românilor și problematizează asupra modalităților de păstrare a identității românești într-o lume a globalismului.

Vineri fiind sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Statelor Unite ale Americii și Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi, au celebrat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Chicago. La finalul Liturghiei, Părintele Arhiepiscop Irineu a rostit un cuvânt de mulțumire adresat Părintelui Mitropolit Nicolae și a evidențiat pe scurt parcursul istoric al românilor spre devenirea loc ca popor.

În finalul cuvântării rostite, Înaltpreasfinția Sa a spus: „Dacă dorim să ne fie bine pe pământ și în veacul viitor, trebuie să ne înarmăm cu credința în Dumnezeu. Credința ne pune în relație intimă și iubitoare cu Creatorul și Răscumpărătorul nostru, credința ne dă călăuzire pe cărările spinoase ale vieții, credința ne dă tărie în lupta vieții, iar la sfârșit, prin credință, vom dobândi răsplată veșnică, «cununa vieții», precum citim în Cartea Apocalipsei. Privind la trecutul nostru glorios și la credința cu care înaintașii noștri au străbătut veacurile vitrege, trebuie să ne străduim a ne îndeplini datoriile noastre cu responsabilitate, oricât sacrificiu ni s-ar cere.

Un dicton străvechi răsună așa: «Per apera ad astra» (Prin nevoințe ajungi la stele), adică la piscul însorit al frumoaselor împliniri. Moșii și strămoșii noștri din Țara Carpatică au fost conduși prin suferințele Golgotei, spre învierea statului național unitar român și spre câștigarea unui nume între popoarele lumii. Avea dreptate genialul Petre Țuțea când zicea «Poporul român este una din minunile lui Dumnezeu, în marșul Său pe pământ».

Mulțumesc Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit pentru dragostea și cinstea pe care mi le-a arătat, invitându-mă să particip la Congresul Românilor Creștini Ortodocși, din Eparhia pe care Înaltpreasfinția Sa o păstorește cu înțelepciune și cu o râvnă apostolică admirabilă”.

În continuare, cei doi ierarhi, înconjurați de un frumos sobor de preoți și diaconi, au oficiat slujba de Te-Deum, aducând mulțumire lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra poporului român, după care au săvârșit slujba Parastasului pentru ierarhii, clericii și credincioșii Eparhiei Americii, trecuți la Domnul.

În deschiderea lucrărilor Congresului, după cuvântul de bun-venit al Părintelui Mitropolit Nicolae, Părintele Arhiepiscop Irineu a susținut discursul de deschidere, intitulat Marea Unire din 1918, eveniment sublim al istoriei românești. Bucurie, biruință și responsabilitate. Spre sfârșitul acestei emoționante și cuprinzătoare cuvântări, Înaltpreasfinția Sa a spus:

„Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 a însemnat înfăptuirea celui mai înalt ideal patriotic și politico-național al poporului român. Precum afirma scriitorul Ion Agârbiceanu, «pentru închegarea firească a neamului românesc pe teritoriul său etnic, au curs sângele și lacrimile noastre în râu de jertfe, pe care puține popoare l-au vărsat cu atâta belșug ca noi». De aceea, suntem răspunzători de modul în care ne îndeplinim datoriile față de neam și față de țară.

Pentru a valorifica darul acesta, se cere să dăm dovadă de unitate sufletească, să fim uniți în cuget și simțire. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel ne dă acest îndemn: «Să păstrăm și să cultivăm darul unității naționale, obținut cu multe jertfe de vieți omenești și cu multe eforturi spirituale și materiale, spre binele României și spre bucuria românilor de pretutindeni».

Această sfântă unire sufletească nu o putem realiza prin stearpa gălăgie a politicianismului și nici printr-o periculoasă cultură a confruntării și a conflictului, ci printr-o înfățișare obștească a tuturor energiilor și valorilor morale, servind cu fidelitate și dăruire, prin muncă și trăire virtuoasă, țara și neamul”.

____

Sâmbătă, 30 iunie a.c., s-a desfășurat a doua parte a Congresului Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Statelor Unite ale Americii, sub conducerea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Nicolae. În cadrul acestei secțiuni a evenimentului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a susținut o conferință tematică ieromonahilor, preoților și diaconilor din Eparhia Americii. Ierarhul nostru le-a vorbit râvnitorilor sacerdoți despre sublimitatea preoției, despre misiunea sfântă la care trebuie să ne ridicăm prin slujirea Dumnezeului Celui viu și a turmei cuvântătoare. De asemenea, Înaltpreasfinția Sa nu a trecut cu vederea provocările pastorale ale societății contemporane și dificultățile pe care le întâlnim zi de zi în activitatea misionară. Printre altele, în cuvântarea rostită, Părintele Arhiepiscop Irineu a spus:

„În lumea noastră răzvrătită și înrăită este multă nelegiuire: crime, violuri, avorturi, divorțuri, păcate împotriva firii, poluarea mediului înconjurător etc. Noaptea păcatului a cuprins lumea, iar răul s-a răspândit pretutindeni ca un cancer înfiorător. Hristos are nevoie de preoți preocupați de a sculpta, zi de zi, efigia Sa divină pe chipul creștinilor. Hristos are nevoie de preoți dăruiți, în primul rând, realităților suprafirești, ca să însuflețească viața reală a omului de azi. De îndeplinirea misiunii preoțești depinde, în mare parte, vitalitatea Bisericii lui Hristos pe pământ. După Sfântul Vasile cel Mare, preoții trebuie să arate «râvnă și sârguință, pentru a aduce o îmbunătățire cât de mică Bisericii».

Balaurul infernal, Satana, seamănă pretutindeni dezbinare, împiedică sufletele să pătrundă realitățile spirituale și împietrește inimile la chemările iubirii lui Hristos. Preoții au datoria să reacționeze, conlucrând cu Domnul lor pentru viața și mântuirea lumii. Aceasta cere jertfă și dăruire iubitoare, în folosul omenirii. Pentru a oferi lui Dumnezeu sufletele credincioșilor, câștigate pentru adevăr și mântuire, preotul trebuie să fie profund implicat în viața turmei sale, «făcând tot ce-i stă în putință pentru a preveni sufletele cele sănătoase, spre a vindeca pe cele bolnave și spre a smulge din ghearele morții pe cele în agonie», precum sfătuia Părintele profesor Ioan G. Coman. Străduiți-vă, așadar, să slujiți turma cea cuvântătoare prin cuvânt și prin faptă, asemenea lui Hristos, «Marele Păstor al oilor»”.

În continuare, în cadrul lucrărilor Congresului, mai mulți preoți și reprezentanți ai parohiilor ortodoxe române din Statele Unite ale Americii au prezentat mai multe activități pe care le-au realizat în comunitățile lor și care au avut în prim plan tematica Anului omagial și a Anului comemorativ2018. De asemenea, a fost prezentată activitatea Association of Romanian Orthodox Ladies’ Auxiliary (AROLA) și ai fost invitați la cuvânt și reprezentanți ai altor eparhii ortodoxe din America. La finalul zilei, cei doi ierarhi au participat la slujba Vecerniei, după care s-a dat citire Declarației de reunire, semnată de către toți preoții Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a SUA, în frunte cu Părintele Mitropolit Nicolae. Documentul a fost înmânat Părintelui Arhiepiscop Irineu pentru a fi adus la Alba Iulia, în capitala Marii Uniri. Textul Declarației îndeamnă fiii poporului român să păzească pe mai departe unitatea de credință și de neam, câștigată cu mare preț de către bravii noștri înaintași.

Sursa Reîntregirea.ro

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...