Interviu cu preşedintele Casei de Asigurări de Sănătate Alba, director general ec. Gheorghe ŞTEF

CAS Alba facilitează accesul asiguraţilor la servicii medicale şi medicamente în toate zonele judeţului

    – Domnule director general, ec. Gheorghe Ştef, anul 2011 a fost unul destul de dificil din punct de vedere economic, în România. Cum a reuşit CAS Alba să atragă fonduri pentru sănătate?
– În 2011, încasările totale în judeţul Alba s-au ridicat la suma de 161.459.870 ron, adică peste 1.614 de miliarde de lei vechi. O parte din aceste venituri s-au datorat contribuţiilor angajatorilor, care s-au ridicat la suma de 65.369.980 ron, precum şi contribuţiilor asiguraţilor, care au atins cifra de 92.287.880 ron. Încasările Casei de Asigurări de Sănătate Alba de la persoane fizice (PFA-uri şi persoane fizice fără venit care au încheiat contract cu CAS Alba) au fost de 5.301.190 lei, sume deosebit de mari care au depăşit cu 42% prevederile bugetare şi care s-au datorat intensificării procedurilor de executare silită (înştiinţări de plată, titluri executorii întocmite şi transmise la titulari) de către Serviciul evidenţă asiguraţi al Casei de Asigurări de Sănătate Alba.
    – Cum a împărţit CAS Alba, în 2011, banii pentru sănătatea locuitorilor din judeţul nostru?
– În anul 2011, cheltuielile efectuate de CAS Alba s-au ridicat la suma de 258.515.670 lei, din care cea mai mare parte s-a atribuit pentru materiale şi prestări de servicii cu carecter medical – 240.650.830 lei. Suma a fost defalcată astfel: lmedicamente cu şi fără contribuţie personală: 78.580.410 lei; lmedicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ: 16.243.170 lei; lmateriale sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ: 1.074.780 lei; ldispozitive şi echipamente medicale: 2.048.000 lei; lasistenţă medicală primară: 21.466.790 lei; lasistenţă medicală pentru specialităţi clinice: 3.165.000 lei; lasistenţă medicală stomatologică: 1.068.000 lei; lasistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice: 2.359.750 lei; lasistenţă medicală în centre multifuncţionale: 1.417.130 lei; lservicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar: 12.470.870 lei; lservicii medicale în unităţi sanitare cu paturi: 100.143.960 lei; lîngrijiri medicale la domiciliu: 456.000 lei, lprestaţii medicale acordate în baza documentelor internaţionale: 156.970 lei
O pondere însemnată în cadrul plăţilor pentru materiale şi servicii cu caracter medical, pe domenii de asistenţă medicală, o reprezintă plăţile pentru servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi: 41,61% şi plăţile pentru servicii farmaceutice, materiale sanitare şi dispozitive medicale: 40,70%, plăţile pentru medicamente înregistrând cea mai mare creştere în ultimii ani. De exemplu, în anul 2009 reprezentau doar 26,29% din totalul cheltuit pentru materiale şi prestări de servicii cu caracter medical.
În cadrul plăţilor pentru servicii medicale în ambulatoriu, pe primul loc ca pondere se situează plăţile pentru asistenţă medicală primară: 72,82%, urmate de plăţile aferente serviciilor medicale clinice: 10,73% şi de plăţile asistenţei medicale pentru specialităţi paraclinice: 8 %.
 – Câte contracte cu CAS Alba au fost înregistrate în 2011 şi câte s-au făcut deja pentru 2012?
– În primul semestru al anului 2011 au fost întocmite 1464 acte adiţionale la contractul anului 2010, în confirmitate cu prevederile Contracului cadru după cum urmează: lasistenţă medicală primară: 636, lmedicină dentară: 231, lfarmacii: 252, lasistenţă medicală spitalicească: 33, lspecialităţi clinice: 48, lspecialităţi paraclinice: 33, lasistenţă medicală de recuperare-reabilitare (în unităţi sanitarii ambulatorii de recuperare): 24, lrecuperare – reabilitare în unităţi spitaliceşti cu paturi: 3, lasistenţă medicală de urgenţă şi transport sanitar: 3, lîngrijiri medicale la domiciliu: 9, dispozitive medicale: 192.
În luna iunie 2011 s-a derulat activitatea de contractare a serviciilor medicale, farmaceutice şi de dispozitive medicale pentru anii 2011-2012 conform Contractului cadru nr. 864/538/2011 şi a Normelor metodologice pentru anul 2011. La 31 decembrie 2011 erau încheiate 492 de contracte din care: lasistenţă medicală primară: 214, lmedicină dentară: 69, farmacii: 290, lasistenţă medicală spitalicească: 9, lspecialităţi clinice: 20, specialităţi paraclinice: 14, asistenţă medicală de recuperare-reabilitare (în unităţi sanitarii ambulatorii de recuperare): 8, lasistenţă medicală de urgenţă şi transport sanitar: 1, îngrijiri medicale şi îngrijiri paleative la domiciliu: 1, dispozitive medicale: 61
În anul 2011, au fost aprobate 951 de dosare de dispozitive medicale: 230 pentru proteze auditive, 11 pentru proteze fonatorii, 8 pentru canule, 92 pentru proteze de membru inferior şi superior, 96 pentru dispozitive de mers, 325 pentru orteze, 166 pentru încălţăminte ortopedică, 23 pentru cristalin artificial, valoarea totală pentru aceste dispozitive medicale ridicându-se la 1.036.305,70 lei, adică peste 10 miliarde de lei vechi. Pe lângă aceste 951 de dosare, s-au mai aprobat şi 3.328 de dosare pentru dispozitive de protezare stomi şi 773 pentru aparate de administrare continuă cu oxigen, dosare care au prioritate şi se aprobă pe loc, valoarea lor fiind de 1.011.692,30 lei.
    – Îşi fac locuitorii judeţului Alba carduri europene de asigurări de sănătate ?
– În anul 2011, s-au eliberat 7686 de carduri europene de asigurări de sănătate, în creştere faţă de anul 2010 când s-au solicitat 5615 de carduri europene. Perioada de vară şi perioada sărbătorilor de iarnă sunt cele mai aglomerate, numărul de cereri pentru cardul european crescând considerabil în aceste intervale, deşi pentru 2011 se poate spune că cererile pentru aceste carduri s-au depus în număr mare pe tot parcursul anului şi vrem să comunicăm asiguraţilor care doresc să călătorească în spaţiul Uniunii Europene şi care doresc să intre în posesia cardului să se prezinte la sediul nostru cu cel puţin două săptâmâni înainte de plecare cu o copie după actul de identitate şi cu un act doveditor al calităţii de asigurat (adeverinţă de la locul de muncă, cupon de pensie, adeverinţă de student, copie după carnetul de şomaj, etc.). În şapte zile lucrătoare după depunerea acestor acte, persoana asigurată va primi la domiciliu Cardul european de asigurări de sănătate, care are valabilitatea de 6 luni şi conferă asiguratului dreptul de a beneficia de asistenţa medicală necesară în cursul unei şederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene.
 – Cum a fost monitorizată activitatea unităţilor medicale din judeţul Alba?
– Calitatea serviciilor medicale a fost urmărită permanent pe două paliere, respectiv prin procedurile de evaluare a noilor furnizori intraţi în relaţie contractuală cu CAS ALBA în anul 2011, sau a furnizorilor care şi-au schimbat condiţiile/datele iniţiale de evaluare. Al doilea palier a fost reprezentat de controalele efectuate de Biroul de control care are ca obiectiv permanent modul de respectare de către furnizor a condiţiilor existente la momentul evaluării. În anul 2011, în urma verificărilor efectuate la furnizorii de servicii medicale, am constatat neconcordanţe între datele raportate la CAS Alba şi evidenţele primare ale furnizorilor, identificându-se debite în sumă de 121.233,91 lei pe următoarea structură: lfurnizorii de servicii medicale în asistenţă medicală primară = 11.321,69 lei, lfurnizorii de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice = 1.521,56 lei, lfurnizorii de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile stomatologice = 383,83 lei, lfurnizorii de servicii medicale spitaliceşti = 95.520,75 lei, furnizorii de medicamente = 3863,05 lei, lîngrijiri medicale la domiciliu = 8.623,03 lei. Debitele constatate în suma de 121.233,91 lei s-au recuperat în totalitate.
De asemenea, în anul 2011, s-au verificat conform normelor prescripţiile medicale eliberate în farmaciile aflate în relaţii contractuale cu CAS ALBA, refuzând la plată reţetele care nu îndeplineau condiţiile prevăzute în norme, suma refuzată pentru perioada ianuarie-octombrie 2011 ridicându-se la 84.889,07 lei.
   – Pe ce s-au bazat direcţiile principale de acţiune asumate de către CAS ALBA, în 2011?
– CAS Alba s-a orientat în 2011 spre îmbunătăţirea managementului şi creşterea eficienţei utilizării Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate alocat, asigurarea continuităţii accesului asiguraţilor la servicii medicale şi medicamente în toate zonele judeţului Alba, creşterea gradului de acoperire cu servicii şi a calităţii actului medical, continuarea aplicării sistemului informatic unic integrat al asigurarilor sociale de sănătate la nivel local şi comunicarea activă cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi materiale sanitare aflaţi în relaţie contractuală cu CAS ALBA.
Au mai fost urmărite următoarele măsuri menite să asigure echilibrul între sumele alocate sistemului asigurărilor sociale de sănătate la nivelul judeţului Alba şi necesarul de fonduri pentru realizarea obiectivelor propuse: lidentificarea necesarului real de servicii medicale la nivelul judeţului pentru realizarea unei accesibilităţi optime a populaţiei la serviciile medicale oferite de sistem; lmonitorizarea serviciilor medicale acordate de furnizori asiguraţilor; ltransparenţa sistemului (a resurselor şi a cheltuielilor); lpreluarea şi implementarea deciziilor CNAS la nivel teritorial; lpromovarea unei relaţii de colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică, Administraţia locală şi Colegiile profesionale (medici, farmacişti, asistenţi medicali).
Recomandăm tuturor asiguraţilor care întâmpină probleme legate de serviciile medicale să sune la linia telefonică gratuită TEL VERDE 0 800 800 976, iar Casa de Asigurări de Sănătate Alba va veni în sprijinul lor. (N.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

5 Comentarii

Gogu 7 februarie 2012 at 22:57

Bai smechere, intrebarea era cum atrage fonduri CAS si tu vorbesti de contributii. Pai care e meritul tau?
Dupa care vii cu bomba: la incasari de 161.459.870 lei ati avut cheltuieli de 258.515.670 lei, deci o gaura de aproximativ 97.000.000 lei sau 22.000.000 euro si asta doar in 2011. Pai bai incapabilule DEMISIA si inca urgent. La privat erai concediat la prima gaura si tu ai tupeul de a te mai lauda si in ziar. Tupeu jegos de matusalem comunist. Cum drak te tin astia in functie de atata timp? Au toti orbul gainii?
Nu ai nici bunul simt de a raspunde la sesizari de parca mamica dvs. v-a lasat mostenire functia. Hai bagajul si dupa Boc regruparea.

fraieru 9 februarie 2012 at 13:27

am stat 3 ore la coada sa platesc CAS,cica au un program nou, probabil ca o fi costat si o carca de bani, bataie de joc, tehnica asta ne omoara, daca tot ne luiati banii macar nu va mai si bateti joc de noi, dupa ce o reusit D-na de la ghiseu, cu chiu cu vai sa butoneze la calculatoru ala, m-o trimis la casierie sa platesc, acolo o trebuit sa mai astept, cica nu-i apare pe calculator, se poate, o fi venit din bucuresti confirmarea, si cum ii zapada pe drum.
acelasi lucru se intampla si in alte institutii, cand nu erau calculatoare asteptai mai putin

dolfi 9 februarie 2012 at 13:49

problema cu fondurile se trage si de la sistemul informatic facu de siveco. A costat cam 120 milioane de euro si inca mai costa ca inca vreo 10 ani mai are CNAS-ul de platit la siveco.
Asta in timp ce softul e un mastodont imens, neeficient si plin de probleme…
Deh firme securiste… ce sa-i facem

Mihai 9 februarie 2012 at 14:05

Programele lor nu functioneaza cum trebuie de ani de zile. Stateai la coada ore in sir sa-ti depui declaratiile. La fel este si acum ,nu s-a schimbat nimic, desi se transmit electronic.Ca sa nu mai spun de concediile medicale? Ti se platesc dupa mai bine de un an. Si daca-i intrebi de bani ,iti raspund ca nu si-au achitat toti contribuabili obligatiile.Pai ce ma intereseaza pe mine de altii? Daca eu le-am platit la timp, de ce Casa de Sanatate nu -ti plateste tot la timp.Vezi banii fara dobanda. Dar daca tu intarzii, plateste penalitati.Ca sa nu mai spun ca sunt asigurat din 98, si o singura data am avut nevoie de medicamente mai scumpe. Si atunci, medicul de familie mi-a spus ca nu mai poate sa-mi dea compensate ca si-a facut norma.La ce-l platesc si pe el lunar, cand tot platesc medicii specialisti daca am nevoie?Ca sa stati voi la caldurica, cei de la Casa de Sanatate?Ma mir ca nu ti-e rusine sa te lauzi in ziar cu asemenea minciuni? Ce repartitie a banilor ai facut ?Ca mori prin spitale.Daca ai zile de la Dzeu. si punga plina, mai ai sanse sa te faci bine. Daca nu ,ti-a sunat ceasul.Sistemul sanitar in Romania este mort de mult. Odihneasca-se in pace si Dzeu sa-l ierte! Amin.Iar voua cei care l-ati adus in halul asta , sa va pasca iadul.

monica 13 februarie 2012 at 8:29

trebuie platit pentru cardu de sanatate?

Comentariile sunt oprite