Rămâi conectat

Economie

Întârzie norma de hrană pentru cadrele didactice. Când vin banii pe primele luni?

Publicat

în

Din acest an, personalul din învăţământ va primi norma de hrană, în limita a doua salarii minime pe economie, împărţite în 12 luni, în funcţie şi de numărul de zile lucrate. Sindicaliştii din domeniu spun că norma de hrană va fi plătită abia de luna viitoare, din cauza unor neclarităţi în cadrul Ministerului Finanţelor. Vestea bună este că luna aceasta se va plăti cadrelor didactice „sporul de solicitare neuropsihică”, de 10% din salariu.

Deşi norma de hrană trebuia deja acordată bugetarilor, deocamdată nu s-a anunţat când vor primi dascălii banii.
Dacă se va lua în calcul luna decembrie, atunci norma de hrană va fi de 3.800 de lei, dacă nu, aceasta va fi de 4.160 de lei.

Cu această normă, salariile profesorilor, dar şi a celor încadraţi că personal nedidactic şi auxiliar ar urma să crească cu mai bine de 300 de lei lunar.

Electrica Furnizare Discount

Indemnizaţia de hrană promisă bugetarilor şi, implicit, şi cadrelor didactice, ar fi creat o bulversare a sistemului. Astfel, chiar dacă echipa de specialişti în IT ar fi introdus noi specificaţii în programul de salarizare din învăţământ încă din luna decembrie, pentru că Ministerul Finanţelor interpretează diferit cele 4 legi şi ordonanţe pe baza cărora se seglementeaza indemnizaţia de hrană, sumele de bani vor ajunge în buzunarele profesorilor abia la jumătatea lunii februarie, când are loc plata lichidării pe luna ianuarie.

Reprezentanţii profesorilor din sindicate specifică că această interpretare a Ministerului Finanţelor nu va afecta în niciun fel veniturile profesorilor, iar singurul efect este acela că banii pe cele două luni vor veni într-o singură transă, şi nu în două, cum ar fi trebuit.

Indemnizaţia de hrană se calculează în raport cu suma de 4.160 de lei, care reprezintă brutul a doua salarii minime, aşa cum prevede legea cuantumul ei, bani pe care profesorii ar trebui să-i primească pe tot parcursul anului. Practic, în fiecare lună, profesorii vor primi peste 300 de lei brut în plus la salarii, cu condiţia să aibă toată zilele lucrate. Mai exact, din această sumă se va mai scădea, dacă personalul din învăţământ are zile de concediu.

Indemnizaţiile sunt asimilate salariilor, prin urmare se vor opri toate contribuţiile şi impozitele pe venit. La lichidarea pentru luna decembrie, care va avea loc la mijlocul acestei luni, profesorii nu vor primi aşadar indemnizaţia de hrană, dar vor primi sporul de 10% pentru solicitarea neuropsihică.

În învăţământ au mai avut loc două creşteri salariale, una în decembrie, şi una care se va aplica din această lună.

Sursa: portalinvatamant.ro

Publicitate

Economie

Comunicat de presă – U.A.T. DAIA ROMÂNĂ anunță demararea proiectului „REABILITARE, DOTARE ȘI ÎMPREJMUIRE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA”, COD SMIS 124771

Publicat

în

Comunicat de presă

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ DAIA ROMÂNĂ, în calitate de beneficiar, cu sediul în Daia Română, Str. Principală, nr. 326, județul Alba, cod poștal 517270, România, derulează proiectul  „REABILITARE, DOTARE ȘI ÎMPREJMUIRE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA”, COD SMIS 124771, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza Contractului de finanţare nr. 6895 din 07.05.2021 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar.

Electrica Furnizare Discount

Programul de finanţare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020

Axa Prioritară 10 ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”

Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație și formare, inclusiv în formarea profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului „REABILITARE, DOTARE ȘI ÎMPREJMUIRE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA” îl constituie îmbunătățirea infrastructurii educaționale la nivelul comunei Daia Română, având în vedere că locația și tipul infrastructurii educaționale are impact deosebit nu numai asupra accesului la educație, ci și asupra calității acesteia. În acest sens asigurarea bazei materiale minime (clădiri reabilitate/ modernizate, condiții sanitare necesare pentru funcționare, dotarea cu echipamente, material didactic, etc) pentru desfășurarea actului educațional sunt condiții esențiale pentru co-interesarea elevului, pentru descurajarea absenteismului și reducerea fenomenului de abandon/părăsirea timpurie a școlii, pentru creșterea ratei de absolvire și tranziție spre niveluri superioare de educație.

Obiectivele specifice:

1.Reabilitarea clădirii școlii gimnaziale având clasele I-VIII din Daia Română. Realizarea acestui obiectiv are un impact pozitiv asupra comunității locale din mai multe puncte de vedere:

– Arhitectural: reabilitarea fațadelor clădirilor presupune îmbunătățirea semnificativă a aspectului arhitectural, respectând totodată prevederile urbanistice în vigoare, și implicit creșterea atractivității amplasamentului;

– Siguranță și sănătate: reabilitarea reduce riscul accidentelor cauzate de degradări (desprinderi de tencuială, tavane, acoperiș etc.); aducerea clădirii la standarde europene de siguranță și sănătate;

– Economic: reabilitarea termică presupune reducerea pierderilor de energie termică prin anvelopa clădirilor, tâmplăria necorespunzătoare și prin instalațiile interioare de încălzire și de alimentare cu apă caldă de consum; creșterea valorii construcției;

– Social: desfășurarea în condiții normale a procesului educațional, dezvoltarea infrastructurii de educație și formare;

– Al mediului: reducerea consumului de energie implică reducerea consumului de materie primă, precum și scăderea gradului de poluare.

2.Dotarea școli gimnaziale Daia Română cu echipamente și materiale didactice moderne. Calitatea procesului de învățământ este influențat în mod direct de calitatea echipamentelor și materialelor didactice, alături de infrastructura materială și calitatea cadrelor didactice. Prin proiect se dorește procurarea de dotări care să deservească cabinetele sală de clasă ale școlii precum și dotări IT.

 Locul de implementare: Județul Alba, Comuna Daia Română, Localitatea Daia Română, str. Principală, nr. 649A.

Valoarea totală a proiectului: este de 7.279.900,60 lei, asistență financiară nerambursabilă 7.279.900,60 (din care 6.186.094,81 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională și 946.108,61 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată din bugetul de stat).

Perioada de implementare: 72 luni

Dată începere proiect: 01.01.2018

Dată finalizare proiect: 31.12.2023

Citește mai mult

Economie

ANUNŢ FINALIZARE IMPLEMENTARE PROIECT “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” – CERTA CONS SRL

Publicat

în

Comunicat de presă

CERTA CONS SRL anunță finalizarea proiectului cu titlul ” Grant capital de lucru” proiect nr. RUE 3793 din 22.10.2020 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Electrica Furnizare Discount

Implementarea proiectului s-a derulat pe o perioadă de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 23-03-2021.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea CERTA CONS SRL

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 248.644,61 lei (valoarea totala) din care: 216.212,70 lei grant si 32.431,91 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020]

CERTA CONS S.R.L., cu sediul în jud. Alba, sat Tau Bistra,  Str. Poarta Raiului, nr. 22,telefon 0744592942, înregistrată sub nr. J01/1289/2007 la oficiul Registrului Comerţului,CUI/CIF 22567732, reprezentată legal prin DRAGOLEA IOAN CALIN

  Persoană de contact:

DRAGOLEA IOAN CALIN

Tel: 0744592942; email: [email protected]

 

Citește mai mult

Economie

Anunţ demarare proiect „Dezvoltarea integrată a orașului Abrud prin realizarea unui centru recreativ în clădirea fostei Biserici Unitariene și reabilitarea infrastructurii urbane aferente din Piața Eroilor, Piața Cuza Vodă și str. Ion Buteanu”

Publicat

în

Comunicat de presă – Anunţ demarare proiect „Dezvoltarea integrată a orașului Abrud prin realizarea unui centru recreativ în clădirea fostei Biserici Unitariene și reabilitarea infrastructurii urbane aferente din Piața Eroilor, Piața Cuza Vodă și str. Ion Buteanu”

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘ ABRUD, în calitate de beneficiar, cu sediul în oraș Abrud, str. Piața Eroilor, nr. 1, județul Alba, România, derulează proiectul  „DEZVOLTAREA INTEGRATA A ORAȘULUI ABRUD PRIN REALIZAREA UNUI CENTRU RECREATIV ÎN CLĂDIREA FOSTEI BISERICI UNITARIENE ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII URBANE AFERENTE DIN PIAȚA EROILOR, PIAȚA CUZA VODA ȘI STR. ION BUTEANU”, COD SMIS 125919, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza Contractului de finanţare nr. 6946/11.06.2021 încheiat cu Ministerul Dezvoltarii. Lucrarilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar. COD SMIS 125919.

Electrica Furnizare Discount

Programul de finanţare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020.

AXA PRIORITARĂ 13 – SPRIJINIREA REGENERĂRII ORAȘELOR MICI ȘI MIJLOCII.

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9B – PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE, COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A ORICĂREI FORME DE DISCRIMINARE.

OBIECTIV SPECIFIC 13.1 – ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII POPULAŢIEI ÎN ORAŞELE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA.

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului „DEZVOLTAREA INTEGRATA A ORASULUI ABRUD PRIN REALIZAREA UNUI CENTRU RECREATIV IN CLADIREA FOSTEI BISERICI UNITARIENE SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII URBANE AFERENTE DIN PIATA EROILOR, PIATA CUZA VODA SI STR. ION BUTEANU” il constituie îmbunatatirea serviciilor culturale si recreative, precum si îmbunatatirea spatiilor publice urbane cu implicatii asupra îmbunatatirii calitatii vietii populatiei din Abrud si asupra cresterii atractivitatii turistice a Orasului Abrud.

Obiectivele specifice: Îmbunatatirea infrastructurii rutiere si cresterea accesibilitatii; Modernizarea si extinderea infrastructurii tehnico-edilitare; Dezvoltarea infrastructurii turistice; Valorificarea potentialului natural si cultural local; Promovarea zonei Abrud în scop turistic; Sprijinirea si diversificarea activitatilor culturale locale; Conservarea, protejarea si restaurarea patrimoniului cultural local; Înfrumusetarea aspectului urban; Îmbunatatirea conditiilor de mediu; Cresterea eficientei serviciilor publice; Modernizarea infrastructurii.

  Locul de implementare: Oraşul Abrud, piata Cuza Voda, nr. 14, piata Cuza Voda, piata Eroilor si str. Ion Buteanu, cod postal 515100, jud. Alba.

Valoarea totală a proiectului: este de 22.892.522,17 lei, asistenţă financiară nerambursabilă 22.051.003,35 (din care 19.125.870,27 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională şi  2.925.133,08 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din bugetul de stat).

Perioada de implementare: 71 luni.

Data începere proiect: 01.02.2018.

Data finalizare proiect: 31.12.2023.

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare