Inspecţie la lucrările de apă şi canalizare din Alba Iulia. Vezi în ce stare se află străzile afectate

În perioada 27.02.2013 – 01.03.2013 a avut loc o vizualizare a stării tehnice a străzilor afectate de realizarea lucrărilor de înlocuire reţea apă şi extindere reţea canalizare în municipiul Alba Iulia, cartierele Partoş, Bărăbanţ, Miceşti, Oarda de Jos, Oarda de Sus. Vizita în teren s-a efectuat în prezenţa constructorilor: SC Apa CTTA –SA Alba Sucursala Alba Iulia, SC Hidroconstrucţia SA Sebeş şi SC Dafora SA Mediaş. 

În data de 4.03.2013, primarul Mircea Hava şi reprezentanţii Direcţiei Tehnice din primărie, au avut o nouă întâlnire cu operatorii menţionaţi anterior. S-a convenit asumarea de către executanţii lucrărilor a tuturor obiecţiilor identificate. Termenul convenit este data de 31 martie.

ELIT

Vă prezentăm străzile şi lucrările consemnate de primăria Alba Iulia:

Oviectiv: Reabilitare reţele apă Oarda de Jos – Lucrări finanţate din bugetul local în baza contractului de lucrări nr. 77268/19.10.2012 încheiat cu SC Apa CTTA –SA Alba Sucursala ALBA IULIA, străzile: Merişor, Gloriei, Lacrimeoarei, Câmpului, Bucegi, Castanilor, Trifoiului, Cocorilor, Cărăbuşilor şi Duzilor

 • Pentru a aduce terenul la starea iniţială se impune decopertarea a 10 cm balast,  aşternerea unui strat de 10 cm piatră spartă urmat de acţiunea de compactare, fără a se depăşi partea superioară a căminelor;
 • Se impune refacerea rigolelor pe zonele unde sunt condiţii de descărcare a apei de ploaie (str. Castanului partea dreaptă din str. Biruinţei, str. Armoniei un tronson, str. Cărăbuşului);
 • Se impune a se transporta surplusul de pământ şi nisip de pe str. Duzilor;
 • Imobilul de pe str. Cărăbuşului nr. 27 deversează apa de la bucătărie – baie în rigolă

Oviectiv: Reabilitare reţele apă Oardă de Jos – Lucrări finanţate din IID, str. Biruinţei, Dumbrăviţei, Busuiocului, Armoniei, Garoafelor – constructor: SC Apa CTTA –SA Alba Sucursala ALBA IULIA

ADEZIUNE PLUS
 • Reţeaua de apă pe str. Biruinţei s-a introdus în acostamentul drumului în proporţie de 90%, refacerea s-a executat cu balast compactat pe toată adâncimea săpăturii până la conductă de apă. Se impune completarea punctuală pe traseu cu balast (în acostament)  sau piatră spartă (carosabil). Pe zona unde reţeaua a traversat carosabilul se impune decopertarea stratului de balast şi executarea structurii rutiere din: 4cm uzura din asfalt, 6cm binder, 12cm balast stabilizat (conf. Adresa nr. 13883/2010)
 • Pe str. Armoniei şi Garoafelor (zona modernizată) se impune decopertarea stratului de balast şi executarea structurii rutiere din: 4cm uzura din asfalt, 6cm binder, 12cm balast stabilizat (conf. Adresa nr. 13883/2010)
 • Este necesar a se reface rigolele pe o zonă din str. Armoniei şi Garoafelor;
 • Imobilul aflat la intersecţia str. Armoniei cu Gloriei şi Garoafelor nr.2G deversează apa menajeră în rigolă;
 • Surplusul de pământ de pe str. Armoniei (zona nemodernizată) trebuie transportat la rampa de gunoi;

Oviectiv: Modernizarea şi reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Alba Iulia

Cartier Oarda de Jos: str. Biruinţei, Dumbrăviţei, Busuiocului, Armoniei, Garoafelor, Merişor, Gloriei, Lăcrimeoarei, Câmpului, Bucegi, Castanilor, Trifoiului, Cocorilor, Cărăbuşilor şi Duzilor – constructor: SC Hidroconstrucţia SA Sebeş

 • Refacere cu asfalt – branşament str. Biruinţei nr. 42 (tasare) şi completare în acostament cu piatră spartă (lângă staţia de autobus);
 • Decapare piatră spartă pe str. Dumbrăviţei (în apropierea intersecţiei cu str. Merişor) şi refacerea sistemului rutier conform adresei nr. 13883/2010 (4cm uzura din asfalt, 6cm binder, 12cm balast stabilizat);
 • Decapare piatră spartă pe str. Garoafelor, zona modernizată, şi refacerea sistemului rutier conform adresei nr. 13883/2010 (4cm uzură din asfalt, 6cm binder, 12cm balast stabilizat);
 • Pe str. Lăcrimeoarei – de refăcut 2 traversări (tasări pe branşamente)
 • Pe străzile nemodernizate se impune completare punctuală cu piatră spartă compactată pe traseul reţelei de canalizare şi al branşamentelor; Surplusul de pământ – de transportat; De curăţat zonele unde s-au depozitat balast şi piatră spartă; După finalizarea lucrărilor de refacere partea superioară a căminelor trebuie să fie la nivelul carosabilului (terenului – în zona verde)

Cartier Oarda de Sus: str. Cedrului, Haiducilor, Victoriei – constructor: SC Hidroconstrucţia SA Sebeş

 • Str. Cedrului: – în zona imobilului nr. 13 – de curăţat cu lama noroiul şi completat cu piatră spartă compactată; De transportat surplusul de pământ şi curăţat zonele unde s-a depozitat balast şi piatră spartă; Completări punctuale cu piatră spartă compactată; După finalizarea lucrărilor de refacere partea superioară a căminelor trebuie să fie la nivelul carosabilului (terenului – în zona verde)
 • Str. Haiducilor: Completări punctuale cu piatră spartă compactată; De transportat surplusul de pământ şi curăţat zonele unde s-a depozitat balast şi piatră spartă; Este necesar a se reface parţial  rigolele.
 • Str. Victoriei: În zona nemodernizată se impune completare cu piatră spartă compactată (în zona zidului de sprijin); De transportat surplusul de pământ şi curăţat zonele unde s-a depozitat balast şi piatră spartă;

Cartier Partoş : str. Dacilor, Liliacului, Regiment 5 Vânători, Ana Ipătescu, Lupa Capitolină, Gemenilor – constructor: SC Dafora SA Mediaş.

 • Str Dacilor: – completări punctuale cu piatra spartă compactată;
 • De transportat surplusul de pământ ;
 • Str. Liliacului  – refacere structura rutieră pe toate racordurile de canalizare menajeră conform precizărilor din adresa nr. 13883/2010 (20 cm beton rutier şi 6 cm uzura din asfalt);
 • În zona SGA – de nivelat şi completare cu piatra spartă compactată; De transportat surplusul de pământ şi curăţat zonele unde şi-au depozitat balast şi piatra spartă;

 • Str. Regiment 5 Vânători: Completare cu borduri la zona verde şi accese în curţi; Refacere pavaj; Curăţarea zonei verzi de spărturile de beton şi asfalt, asigurând condiţii pentru plantari; Refacere carosabil în zona imobilului cu nr. 68 (tasări în jurul căminului de canalizare); De transportat surplusul de pământ şi curăţat zonele unde şi-au depozitat balast şi piatra spartă;
 • Str. Ana Ipătescu: – completări punctuale cu piatra spartă compactată;
 • Str. Lupa Capitolină – de curăţat cu lama noroiul şi completat cu piatra spartă compactată;
 • Str. Gemenilor: refacere structura rutieră spre pasarelă conform precizărilor din adresa nr. 13883/2010; completări punctuale cu piatra spartă compactată fără a se ridica nivelul străzii şi refacere în jurul căminului de canalizare în dreptul imobilului cu nr. 8;

Cartier Partoş : str. Regiment 5 Vânători – constructor: SC Apa CTTA –SA Alba Sucursala ALBA IULIA

 • De coborât căminul de apă în dreptul imobilului cu nr. 73;
 • Curăţarea zonei verzi de spărturile de beton şi asfalt, asigurând condiţii pentru plantari;
 • Refacere structură rutieră în zona de intersecţie cu str. Gemenilor conform precizărilor din adresa nr. 13883/2010;
 • De transportat surplusul de pământ din zona verde.

Cartier Bărăbanţ : – constructor : SC Dafora SA Mediaş

 • Str. Taberei  intersecţie cu str. Ciocârliei –in căminul vechi de canalizare –s-a spart peretele căminului pentru preluare ape pluviale din curtea imobilului din zonă, completări punctuale cu piatra spartă compactată pe toate străzile fără a se acoperii capacele de cămin; de transportat surplusul de pământ şi curăţat zonele unde şi-au depozitat balast şi piatra spartă.

Cartier Miceşti : – constructor: SC Hidroconstrucţia SA Sebeş

 • Str. Apuseni: Prezintă depuneri de pământ de pe străzile laterale; branşament de apă executat de persoana fizică iar refacerea s-a făcut numai cu pământ; completări cu piatra spartă compactată –punctual; de ridicat la cota două cămine de canalizare menajeră
 • Str. Pădurii – drum de pământ –de completat cu piatra spartă compactată; de transportat surplusul de pământ ;
 • Str. Valea Aurului, Postăvarului, Uricani, Vâlcele, Carpaţi, Inului, Rotundă, Paraului – de completat cu piatra spartă compactată – punctual;
 • Str. Zăvoiului – refacere structura rutieră la două branşamente, conform precizărilor din adresa nr. 13883/2010;
 • Str. Lupşa – aducere la cota un cămin de canalizare şi completări cu piatra spartă ;
 • Str. Garda :- pe un tronson de cca. 80 ml drumul nemodernizat a fost arăt şi trei cămine de canalizare au rămas în zona arata; completări cu piatra spartă compactată.

Cartier Miceşti : – constructor: SC Dafora SA Mediaş

 • Calea Labului – pe o lungime de 8 ml – refacere structura rutieră conform precizărilor din adresa nr. 13883/2010;
 • Str. Scărişoara – are cedări în carosabil şi necesită refacere structura rutieră conform precizărilor din adresa nr. 13883/2010;
 • Str. Lăpuşului – cedări pe branşamente, refacere cu piatra spartă compactată;
 • Str. Strunga, Mioriţei, Trestiei – de completat cu piatra spartă compactată – punctual;

Cartier Bărăbanţ : – constructor : SC Dafora SA Mediaş

 • Str. Taberei  intersecţie cu str. Ciocârliei –in căminul vechi de canalizare –s-a spart peretele căminului pentru preluare ape pluviale din curtea imobilului din zonă;
 • Str. Aluniş, Câmpeni, Gorunului, Iazului, Pescarilor, Stejarului, Streiului, Sureanu, Valea Mică, Streiului, Ciocârliei – completări punctuale cu piatra spartă compactată pe toate străzile fără a se acoperii capacele de cămin; de transportat surplusul de pământ şi curăţat zonele unde şi-au depozitat balast şi piatra spartă.

Cartier Miceşti : – constructor: SC Hidroconstrucţia SA Sebeş

 • De transportat surplusul de pământ şi curăţat zonele unde şi-au depozitat balast şi piatra spartă.
 • Str. Apuseni- Prezintă depuneri de pământ de pe străzile laterale; branşament de apă executat de persoana fizică iar refacerea s-a făcut numai cu pământ; completări cu piatra spartă compactată –punctual; de ridicat la cota două cămine de canalizare menajeră;
 • Str. Pădurii – drum de pământ –de completat cu piatra spartă compactată; De transportat surplusul de pământ ;
 • Str. Valea Aurului, Postăvarului, Uricani, Vâlcele, Carpaţi, Inului, Rotundă, Pârâului, Bobâlna, Topliţa, Dealului, Cumpenei, Bujorului, Stadionului, Magurei – de completat cu piatra spartă compactată – punctual;
 • Str. Zăvoiului – refacere structura rutieră la două branşamente, conform precizărilor din adresa nr. 13883/2010;
 • Str. Lupşa – aducere la cota un cămin de canalizare şi completări cu piatra spartă ;
 • Str. Garda :- pe un tronson de cca. 80 ml drumul nemodernizat a fost arăt şi trei cămine de canalizare au rămas în zona arata; completări cu piatra spartă compactată.

Cartier Miceşti : – constructor: SC Dafora SA Mediaş

 •  De transportat surplusul de pământ şi curăţat zonele unde şi-au depozitat balast şi piatra spartă.
 • Calea Labului – pe o lungime de 8 ml – refacere structura rutieră conform precizărilor din adresa nr. 13883/2010;
 • Str. Scărişoara – are cedări în carosabil şi necesită refacere structura rutieră conform precizărilor din adresa nr. 13883/2010;
 • Str. Lăpuşului – cedări pe branşamente, refacere cu piatra spartă compactată;
 • Str. Strunga, Mioriţei, Trestiei – de completat cu piatra spartă compactată – punctual;

Alexandra MATEȘ

Email: ale_mates@yahoo.com
Tel: 0722.661.325

Te-ar putea interesa și:

Alba Iulia REVINE la SCENARIUL ROȘU. Incidența de infectare a ajuns la 3 cazuri/1000 de locuitori

Deși carantinarea Municipiului Alba Iulia a „dat roade” în ceea ce privește scăderea numărului de persoane infectate, orașul nostru a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Orașul Abrud SCAPĂ de restricții. Incidența de infectare a scăzut sub 1,5/1000 de locuitori

Datorită scăderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, orașul Abrud scapă de restricțiile impuse prevenirii răspândirii noului coronavirus,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Comuna Stremț în scenariul ROȘU, Ocna Mureș, Cetatea de Baltă și Sântimbru în scenariul GALBEN. Măsuri pentru următoarele 14 zile stabilite de CJSU Alba

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a dispus menținerea în scenariul roșu a localității Stremț și în… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL| 3.697 cazuri noi de coronavirus în România. Bilanțul total ajunge la 676.968 de îmbolnăviri

Marți, 12 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noul bilanț al pandemiei de COVID-19 în România. Până… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL: Starea de alertă, PRELUNGITĂ cu încă 30 de zile: Măsurile și restricțiile care vor trebui respectate

Prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă, începând de miercuri, 13 ianuarie a fost aprobată de către Guvernul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

RADARE de WEEKEND în Alba: Drumurile monitorizate de Poliţia Rutieră, în perioada 27 februarie – 01 martie 2021 Inspectoratul de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VIDEO| PERCHEZIȚII în Alba și alte județe din țară într-un dosar cu acuzaţii de fals de monedă: Cum opera gruparea infracţională

Ofițerii BCCO Piteşti au efectuat marţi, 12 ianuarie, mai multe percheziţii domiciliare, în judeţele Alba, Sibiu, Arad şi Bacău, într-un… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

2 Comentarii

Ioan Albu 5 martie 2013 at 19:10

Dar despre cum au lăsat Str. Tache Ionescu din Alba Iulia nu se spune nimic? Crapă casele de la şocurile provocate de maşinile de mare tonaj cere lovesc în zecile de denivelări rezultate în urma traversărilor drumului. Să nu mai vorbim despre dezastrul lăsat pe spaţiul verde (ALO! GARDA DE MEDIU NU A TRECUT NICIODATA PE AICI?) de peste drum de cimitirul Maieri: grămezi de pământ, betoane ….

ionica 6 martie 2013 at 8:49

De ce li se mai incredinteaza lucrari[vezi Daia Romana]daca au restante si nu se pot incadra in termen[numai ptr. a lua banii?]
DE CE NU SE VERIFICA SI CALITATEA LUCRAREILOR EXECUTATE,DAR MAI ALES INTRETINEREA RETELELOR IN EXPLOATARE[CAMINE CU VANE INUNDATE,RUGINITE,COLMATATE,NE SPALATE DE CIND AU FOST DATE IN FUNCTIUNE]CIND APARE O DEFECTIUNE OPRESC 1/2 DIN ORAS,IAR 24 DE ORE APA NU-I POTABILA[e namol sau clor]Nu poti opri o str. de la colt din camin ca nu inchid vanele,iar retelele sunt colmatate50la suta.NU-I LOEGAL CA CTTA SA FIE SI BENEFICIAR SI CONSTRUCTOR.TOTDEAUNA EI HOTARASC DE DINAINTE CU CONSTRUCTORI CINE SA CISTIGE LICITATIA .S-A APROBAT DEZAFECTAREA PUTURILOR SI RETELELOR AFERENTE DIN ZONA BARABANT,DAR NIMENI NU INREGISTREAZA METALUL CE SE RECUPEREAZA SI IN BUZUNARUL CUI INTRA TOT ACEST FIER VECHI.??RECOMANDAREA ESTE SA-L PENSIONATI PE ACEST DIR.GEN SI SA REFACETI ORGANIGRAMA FARA RUDENII==NUMAI ATUNCI PUTEM SPERA LA REDUCEREA PRETULUI PE MC DE APA CONSUMATA==

5%

Comentariile sunt oprite