Ziarul Unirea

Înscrierile la Concursul Național de Creație Literară și Artă Plastică „Laudă Semințelor …”, din cadrul Festivalului „Lucian Blaga” Sebeș, ediția a XLI-a, 2021, au început în prima zi de mărțișor

Primăria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, organizează, în perioada 7 – 9 mai 2021, Festivalul Internațional „Lucian Blaga”, una dintre cele mai longevive și prestigioase manifestări cultural-științifice din România, ajunsă la cea de-a XLI-a ediție.

O tradiție frumoasă în cadrul festivalului o reprezintă organizarea Concursului Național de Creație Literară și Artă Plastică „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor”, inițiat cu scopul valorificării creativității participanților și menținerii vie, în conștiința publică, a memoriei poetului luminii și filosofului misterelor, Lucian Blaga, născut la Lancrăm.

ELIT

Concursul este structurat pe două secțiuni dedicate adulților și elevilor, fiecare secțiune având mai multe domenii: creație literară (poezie și eseu – pe teme legate de viața și opera lui Lucian Blaga), traducere (în limbile engleză, franceză sau germană) și artă plastică. Calendarul de desfășurare include: perioada înscrierilor între 1 martie și 16 aprilie, jurizarea lucrărilor 20 – 30 aprilie și premierea câștigătorilor. Menționăm faptul că decernarea premiilor se va face în cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga” Sebeș – Lancrăm (7 – 9 mai 2021) sau prin corespondență, în funcție de contextul determinat de pandemia cu noul Coronavirus. Laureații concursului vor fi înștiințați pentru a putea participa la festivitatea de premiere, în condițiile în care legislația privind ocrotirea sănătății publice o va permite.

Îi invităm pe toți cei care sunt interesați de concursul nostru să consulte regulamentul, condițiile de participare și criteriile de jurizare, disponibile pe site-ul Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, www.cclbsebes.ro, la rubrica „Anunțuri”.

Le mulțumim tuturor concurenților pentru interesul manifestat față de concursul organizat de Municipiul Sebeș, pe care îl considerăm un omagiu adus personalității lui Lucian Blaga, și le urăm mult succes!

ADEZIUNE PLUS ALBA

Concursul Național de Creație Literară și Artă Plastică, inițiat în cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga” Sebeș – Lancrăm, are ca scop valorificarea capacității participanților de a-și exprima, în mod creativ, gândurile, ideile și imaginația, în proză, în versuri sau reprezentare plastică. Prin acest demers ne propunem să menținem în conștiința publică memoria marelui scriitor LUCIAN BLAGA – poet, prozator, traducător, filosof și diplomat, personalitate marcantă a literaturii și culturii române.

Susținem, în continuare, secțiunea specială din cadrul concursului dedicată elevilor, prin care se urmărește promovarea și valorificarea tinerelor talente din școli, licee, asociații literare, cluburi ale elevilor, cenacluri, palate ale copiilor etc.

Numele proiectului: CONCURSUL NAȚIONAL DE CREAȚIE LITERARĂ ȘI ARTĂ PLASTICĂ „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor” SEBEȘ – LANCRĂM 2021.

Organizatori: PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SEBEȘ, CENTRUL CULTURAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ.

Condiții de participare: Concursul Național de Creație Literară și Artă Plastică este deschis tuturor creatorilor, afiliați sau neafiliați uniunilor de creație și se compune din următoarele domenii:

1)Creație literară – poezie și eseu (pe tema operei și vieții lui Lucian Blaga).

2)Traduceri în limbile engleză, franceză sau germană a unor poezii sau fragmente din opera scriitorului.

3)Artă plastică.

CAPITOLUL I – SECȚIUNEA „ADULȚI”

1)Un concurent poate aplica pentru mai multe domenii, participarea la un domeniu nefiind condiționată de participarea la celelalte domenii.

2)Pentru a intra în concurs, lucrările trimise pentru domeniul „creație literară-poezie și eseu” și „traduceri” vor fi tehnoredactate, listate pe format A4 și pe CD/suport digital, nesemnate, iar cele pentru domeniul „artă plastică” vor fi realizate pe suport fizic (pânză sau alte materiale textile, hârtie, hârtie fotografică, lut, ceramică, piatră, marmură, bronz, lemn etc.), nesemnate; lucrările vor fi trimise în plic sigilat/colet și fără elemente de identificare (fără numele expeditorului), dar purtând obligatoriu un motto (pentru identificarea autorului, ulterioară jurizării) și precizarea „domeniul adulți”. De asemenea, împreună cu plicul care conține lucrarea, se va trimite și un al doilea plic sigilat care conține datele de identificare ale autorului, respectând următoarea ordine:

-titlul lucrării;
-motto-ul de pe lucrare;
-numele și prenumele autorului;
-adresa completă;
-număr de telefon (fix și/sau mobil);
-adresa de e-mail a autorului (pentru a putea fi contactat).

În atenția participanților: recomandăm folosirea datelor din cartea de identitate, nu a pseudonimelor; plicul care conține datele de identificare ale autorului va fi însoțit, în mod obligatoriu, de o copie xerox a cărții de identitate.

3)Pe plicul care conține lucrarea se va specifica numai motto-ul lucrării și domeniul la care participă lucrarea (de exemplu: „Creație literară – adulți”). Pe plicul care conține datele de identificare se va specifica doar motto-ul și „Date de identificare”. Ambele plicuri se vor introduce într-un alt plic/colet, mai mare, pe care se vor trece datele necesare poștei, dar nu se va scrie numele autorului/expeditorului.

4)Lucrările se vor trimite pe adresa: Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, bulevardul ”Lucian Blaga”, numărul 45, cod poștal 515800, Sebeș, județul Alba și vor respecta cu strictețe prevederile din Capitolul III – Precizări privind modul de prezentare a lucrărilor concursului.

5)Plicurile cu elementele de identificare se vor deschide numai după jurizarea completă a lucrărilor și întocmirea unui proces verbal cu rezultatele jurizării.

6)Se vor acorda următoarele premii:
– Marele Premiu al Festivalului Internațional „Lucian Blaga” Sebeș – Lancrăm;
– Premiul I;
– Premiul II;
– Premiul III;
– Premiile speciale acordate de reviste literare, fundații, instituții de cultură, edituri etc.

7)Decernarea premiilor se va face în cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga” Sebeș – Lancrăm, în perioada 7-9 mai 2021 sau prin corespondență, în funcție de contextul determinat de pandemia cu noul Coronavirus. Laureații concursului vor fi înștiințați pentru a putea participa la festivitatea de premiere, în condițiile în care legislația privind ocrotirea sănătății publice o va permite.

8)Cheltuielile privind cazarea și masa premianților vor fi suportate de către organizatori, iar cele de deplasare de către fiecare participant.

9)Pentru participanții care nu au câștigat unul dintre locurile 1, 2 sau 3, organizatorii pot asigura participarea la Festival, la cererea și pe cheltuiala participanților.

10)Lucrările trimise în concurs nu se restituie autorilor, indiferent dacă au fost premiate sau nu.

11)Juriul concursului va analiza, selecționa, evalua și premia lucrările și va fi format din scriitori, critici literari, cadre didactice universitare, artiști, reprezentanți ai instituțiilor organizatoare.

12)Organizatorii concursului își rezervă dreptul de a edita o publicație care să conțină și unele lucrări participante la concurs sau fragmente din acestea. Publicația poate fi procurată de cei interesați de la organizatori.

13)Orice modificări care pot apărea ulterior, vor fi comunicate în scris, în timp util, tuturor celor implicați.

CAPITOLUL II – SECȚIUNEA „ELEVI”

7)Un concurent poate participa la mai multe domenii, participarea la un domeniu nefiind condiționată de participarea la celelalte domenii.

8)Pentru a intra în concurs, lucrările trimise pentru domeniul „creație literară – poezie și eseu” și „traduceri” vor fi tehnoredactate, listate pe format A4 și pe CD/suport digital, nesemnate, iar cele pentru domeniul „artă plastică” vor fi realizate pe suport fizic (pânză sau alte materiale textile, hârtie, hârtie fotografică, lut, ceramică, piatră, marmură, bronz, lemn etc.), nesemnate; lucrările vor fi trimise în plic sigilat/colet și fără elemente de identificare (fără numele expeditorului), dar purtând obligatoriu un motto (pentru identificarea autorului, ulterioară jurizării) și precizarea „domeniul elevi”. De asemenea, împreună cu plicul care conține lucrarea, se va trimite și un al doilea plic sigilat care conține datele de identificare ale autorului, respectând următoarea ordine:

-titlul lucrării;
-motto-ul de pe lucrare;
-numele și prenumele autorului;
-adresa completă;
-număr de telefon (fix și/sau mobil);
-adresa de e-mail a autorului (pentru a putea fi contactat);
-unitatea de învățământ (denumirea, adresa, telefon/fax);
-profesorul îndrumător al elevului (numele, specialitatea, telefon, e-mail).
În atenția participanților: recomandăm folosirea datelor din cartea de identitate, nu a pseudonimelor; plicul care conține datele de identificare ale autorului va fi însoțit, în mod obligatoriu, și de o copie xerox a cărții de identitate.

9)Pe plicul care conține lucrarea se va specifica numai rnoffo-ul lucrării și domeniul la care participă lucrarea (de exemplu: „Creație literară – elevi”). Pe plicul care conține datele de identificare se va specifica doar motto-ul și „Date de identificare”. Ambele plicuri se vor introduce într-un alt plic/colet, mai mare, pe care se vor trece datele necesare poștei, dar nu se va scrie numele autorului/expeditorului.

10)Lucrările se vor trimite pe adresa: Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, bulevardul ”Lucian Blaga”, numărul 45, cod poștal 515800, Sebeș, județul Alba și vor respecta cu strictețe prevederile din Capitolul III – Precizări privind modul de prezentare a lucrărilor concursului.

11)Plicurile cu elementele de identificare se vor deschide numai după jurizarea completă a lucrărilor și întocmirea unui proces verbal cu rezultatele jurizării.

6 Se vor acorda următoarele premii:
1)Premiul I;
2)Premiul II;
3)Premiul III;
4)Mențiune.

Decernarea premiilor se va face în cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga” Sebeș – Lancrăm, în perioada 7-9 mai 2021 sau prin corespondență, în funcție de contextul determinat de pandemia cu noul Coronavirus. Laureații concursului vor fi înștiințați pentru a putea participa la festivitatea de premiere, în condițiile în care legislația privind ocrotirea sănătății publice o va permite.

Cheltuielile privind cazarea și masa premianților vor fi suportate de către organizatori, iar cele de deplasare de către fiecare participant.

Pentru participanții care nu au câștigat unul dintre locurile 1, 2 sau 3, organizatorii pot asigura participarea la Festival, la cererea și pe cheltuiala participanților.

Lucrările trimise în concurs nu se restituie autorilor, indiferent dacă au fost premiate sau nu.
Juriul concursului va analiza, selecționa, evalua și premia lucrările și va fi format din scriitori, critici literari, cadre didactice universitare, artiști, reprezentanți ai instituțiilor organizatoare.
Organizatorii concursului își rezervă dreptul de a edita o publicație care să conțină și unele lucrări participante la concurs sau fragmente din acestea. Publicația poate fi procurată de cei interesați de la organizatori.

Orice modificări care pot apărea ulterior, vor fi comunicate în scris, în timp util, tuturor celor implicați.

CAPITOLUL III – Precizări privind modul de prezentare a lucrărilor concursului

Nu se admit lucrările prezentate la o ediție anterioară, indiferent dacă ele au fost premiate sau nu.

Nu se admit lucrări colective (cu 2 sau mai mulți autori).

Toate lucrările trimise (cu excepția celor de la domeniul „arte plastice”) vor fi tehnoredactate pe calculator, cu următoarele caracteristici:

-Format pagină A4;
-Margini: stânga – 2,5 cm.; sus, jos și dreapta – 2 cm.;
-Textul va fi tehnoredactat obligatoriu cu diacriticele limbii române (ă, î, â, ș, ț);
-Font Arial sau Times New Roman, mărime font 12, spațiere la un rând.

Pentru participarea la domeniul „creație literară – poezie”, autorii vor trimite 4-5 poezii originale, nepublicate în volum de autor sau colectiv.

Pentru domeniul „eseu”, autorii vor trimite o lucrare originală de 3 – 5 pagini, care să se refere strict la opera și/sau viața lui Lucian Blaga. Autorul, conform legislației în vigoare, răspunde în fața legii de cele scrise în lucrare în ceea ce privește plagiatul sau orice altă formă de atingere a legii drepturilor de autor, organizatorii nefiind implicați în eventualele litigii.

Pentru participare la domeniul „traduceri”, autorii vor trimite o lucrare care să conțină traducerile a 3 poezii sau a unui text de 2 – 3 pagini din scrierile lui Lucian Blaga. În plicul cu lucrarea se va introduce și versiunea în limba română a poeziilor sau textului tradus, cu specificarea bibliografică a volumului din care au fost luate. Traducerea se va face într-o singură limbă modernă (engleză, franceză sau germană).

Pentru participarea la domeniul „arte plastice”, autorii vor trimite câte o singură lucrare, fără elemente de identificare (cu motto-ul scris pe verso). Sunt permise: grafică, pictură (acuarelă, ulei, acrilic, guașă) și fotografie (neprelucrată pe calculator), sculptură etc. Fiecare lucrare va fi însoțită de un motto, diferit de versurile sau alte scrieri ale lui Lucian Blaga care au inspirat realizarea plastică. Versurile sau scrierile care l-au inspirat pe artist vor fi atașate lucrării. Datele de identificare se vor trimite în alt plic sigilat /colet.

CAPITOLUL IV – Precizări privind criteriile de jurizare

DOMENIUL POEZIE și ESEU:
La jurizarea lucrărilor se va ține cont de următoarele aspecte:

5)elemente de tematică și conținut;

6)elemente de substanțialitate a interpretării operei lui Blaga;

7)profunzimea și complexitatea mesajului transmis prin poezie;

8)elemente de originalitate;

9)calitatea exprimării literare (organizarea și succesiunea logică a ideilor, coerența textului, sublinierea ideilor prin construcția paragrafelor, echilibrul între ideile principale și secundare etc.);

10)utilizarea limbii literare (stil și vocabular adecvate eseului argumentativ sau critic, nuanțarea exprimării, relația între idei și argumente etc.);

11)corectitudinea gramaticală (ortografie, morfologie, sintaxă, vocabular, proprietatea termenilor folosiți);

12)utilizarea aparatului științific (bibliografic);

13)aspectul general al lucrării și calitatea tehnoredactării (încadrare în pagină, diacritice, punctuație, spații după semnele de punctuație etc.).

DOMENIUL TRADUCERI:

La jurizarea lucrărilor se va ține cont de următoarele aspecte:

14)profunzimea și complexitatea mesajului transmis prin poezia sau textul ales;

15)dificultatea limbajului utilizat în poezia sau textul ales;

16)echivalența stilistică utilizată;

17)redarea cât mai fidelă a conținutului și mesajului poetic;

18)talentul literar al traducătorului (redarea atmosferei poetice, a muzicalității versurilor și a ideilor filosofice);

19)corectitudinea gramaticală (ortografie, morfologie, sintaxă, vocabular, proprietatea termenilor folosiți);

20)calitatea tehnoredactării (încadrare în pagină, diacritice, spații după semnele de punctuație etc.).

DOMENIUL ARTE PLASTICE:

La jurizarea lucrărilor se vor avea în vedere două aspecte esențiale:

21)realizarea strict artistică a lucrării (realizare tehnică, originalitate etc.);

22)concordanța între mesajul versurilor sau a textului ales și redarea acestuia în limbaj plastic.

CAPITOLUL V – CALENDARUL CONCURSULUI:

1 martie – 16 aprilie 2021 – perioada de înscriere;

20 – 30 aprilie 2021 – jurizarea lucrărilor;

7 – 9 mai 2021 – acordarea premiilor și înmânarea diplomelor în cadru festiv (* Decernarea premiilor se va face în cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga” Sebeș – Lancrăm sau prin corespondență, în funcție de contextul determinat de pandemia cu noul Coronavirus. Laureații concursului vor fi înștiințați pentru a putea participa la festivitatea de premiere, în condițiile în care legislația privind ocrotirea sănătății publice o va permite).

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

67 de persoane sancționate de către polițiștii din Alba pentru nerespectarea măsurilor și normelor de protecție împotriva COVID-19. Activățile de verificare ale IPJ Alba continuă

Continuă activitățile Inspectoratului de Poliție Județean Alba în vederea verificării modului în care se respectă prevederile Legii nr 55 din… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

A prezentat polițiștilor un permis de conducere italian, care se presupune că este fals. Tânăr din Lunca Mureșului, CERCETAT de polițiști

Polițiștii din Ocna Mureș au oprit, în data de 11 ianuarie, un tânăr din comuna Lunca Mureșului, care a prezentat… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Primăria Sebeș continuă procedurile reabilitarea şi revitalizarea Parcului Arini. Licitația pentru proiectare a fost publicată în sistemul de achiziții publice

Primăria Sebeș continuă procedurile reabilitarea şi revitalizarea Parcului Arini. Licitația pentru proiectare a fost publicată în sistemul de achiziții publice… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

13 ianuarie: Exponatul lunii la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Depozitul de bronzuri de la Gâmbaș

Miercuri, 13 ianuarie 2021, ora 1100, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii ianuarie: Depozitul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO| Veteranul de război Gheorghe Tamaș din Daia Română, sărbătorit la 98 de ani de reprezentanți ai Armatei Române și oficialități

Veteranul de război Gheorghe Tamaș din Daia Română a fost omagiat la împlinirea venerabilei vârste de 98 de ani de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Nevoie URGENTĂ de donatori la Centrul de Transfuzie Alba: Ce grupe de sânge au stoc insuficient

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba face un apel către cetățenii județului, pentru a dona de urgență sânge, în special cei… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

ITM Alba: Trei amenzi de 120.000 de lei pentru muncă ”la negru” și zeci de avertismente, în perioada 12 – 17 aprilie 2021

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2021, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro