Ziarul Unirea

Înregistrarea în scopuri de TVA a firmelor, în funcţie de anumite criterii

PNL - Alegeri Locale Partiale - 27 iunie

Societăţile comerciale vor putea să se înregistreze în scopuri de TVA doar dacă îndeplinesc anumite condiţii impuse de Ministerul Finanţelor Publice, conform unui recent ordin. Potrivit noilor reglementări, persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA şi care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului trebuie să depună la organele fiscale competente o anexă la declaraţia de menţiuni, care serveşte la evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanelor respective de a desfăşura activităţi economice ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România.
Criteriile impuse de MFP, în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile sunt: a) persoana impozabilă nu se află în situaţia de a nu desfăşura la sediul social sau la sediile secundare activităţi economice. Pentru a dovedi că persoana impozabilă nu se află în această situaţie, anexa la declaraţia de menţiuni trebuie să fie însoţită de un certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului din care să rezulte fie că persoana impozabilă îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip, fie că persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social sau la sediile secundare, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani; b) niciunul dintre administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA şi nici persoana impozabilă însăşi nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) criteriul care face obiectul verificării faptice privind existenţa spaţiului destinat sediului social/domiciliului fiscal şi, după caz, sediilor secundare declarate, care să corespundă obiectului de activitate pe care persoana impozabilă intenţionează să o desfăşoare/o desfăşoară; d) criteriile de evaluare – stabilite în anexa ordinului MFP. Pentru a soluţiona solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA, organele fiscale competente procedează astfel: a) realizează controlul documentar privind criteriile prevăzute la literele a) şi b) la sediul administraţiei fiscale, pe baza documentelor prezentate de persoana impozabilă sau de reprezentantul legal al acesteia, după caz, ori pe baza evidenţelor proprii ale organului fiscal, astfel: 1. verifică în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii declaraţiei de menţiuni şi a anexei criteriul prevăzut la litera a). Dacă în urma verificării efectuate rezultă că persoana impozabilă nu desfăşoară activităţi economice la sediul social/domiciliul fiscal sau la sediile secundare, persoana impozabilă nu este înregistrată în scopuri de TVA, fără a se mai efectua verificarea celorlalte criterii. În cazul persoanelor impozabile care nu se află în situaţia descrisă mai sus se consideră că acest criteriu este îndeplinit şi se poate proceda la verificarea celorlalte criterii; 2. verifică în cadrul termenului prevăzut mai sus criteriul prevăzut la art. b). Dacă persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA ori, după caz, asociaţii şi/sau administratorii acesteia au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni ori fapte prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoana impozabilă nu este înregistrată în scopuri de TVA, fără a se mai efectua verificarea celorlalte criterii. În cazul persoanelor impozabile care nu se află în situaţia descrisă mai sus se consideră că acest criteriu este îndeplinit şi se poate proceda la verificarea celorlalte criterii. În situaţia în care, ca urmare a controlului documentar privind criteriile prevăzute la lit. a) şi b), organele fiscale competente stabilesc că persoana impozabilă nu poate fi înregistrată în scopuri de TVA, comunică solicitantului decizia privind respingerea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, precum şi motivaţia care stă la baza respingerii; b) după efectuarea controlului documentar privind criteriile prevăzute la lit. a) şi b) şi numai în cazul persoanelor impozabile ale căror solicitări de înregistrare în scopuri de TVA nu au fost respinse ca urmare a acestui control, solicită în scris organului fiscal competent, în maximum 24 de ore de la data finalizării controlului documentar, să verifice existenţa faptică a spaţiului aferent sediului social şi, după caz, a sediilor secundare declarate, care să corespundă obiectului de activitate pe care persoana impozabilă intenţionează să o desfăşoare/o desfăşoară; organul fiscal competent cu efectuarea controlului faptic, în termen de 4 zile lucrătoare de la primirea solicitării, efectuează o cercetare la faţa locului. c) în situaţia în care s-a stabilit că persoana impozabilă a îndeplinit criteriile prevăzute la lit. a)—c), verifică în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii declaraţiei de menţiuni şi a anexei criteriile de evaluare. Decizia de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA trebuie emisă în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data depunerii declaraţiei de menţiuni. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Anunț începere proiect „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru SC LUK DE LUX SRL

Comunicat de presă 04.01.2021 ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT  “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă finalizare proiect „Dezvoltare Dirom Intertrans SRL” din cadrul măsurii Granturi pentru capital de lucru

Comunicat de presă DIROM INTERTRANS SRL anunță finalizarea proiectul cu titlul „Dezvoltare Dirom Intertrans SRL” proiect  nr. RUE 2419 înscris… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă – implementarea proiectului „Modernizare birou de topografie prin achiziționare de echipamente și tehnologii noi”

Comunicat de presă ”MODERNIZARE BIROU DE TOPOGRAFIE PRIN ACHIZIȚIONARE DE ECHIPAMENTE ȘI TEHNOLOGII NOI” ADY GEO TOP SRL, cu sediul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă: DIROM INTERTRANS SRL anunță lansarea proiectul cu titlul „Dezvoltare Dirom In-tertrans SRL” înscris în cadrul Măsurii „Granturi pentru capital de lucru”

Comunicat de presă 30.12.2020 Comunicat de presă demarare proiect DIROM INTERTRANS SRL anunță lansarea proiectul cu titlul ”Dezvoltare Dirom Intertrans… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Anunț demarare proiect – Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor pentru beneficiar SC OPAL DESIGN SRL

Comunicat de presă 06.01.2021 ANUNȚ DEMARARE PROIECT „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

ANUNȚ începere proiect Alba Doner Production SRL, măsura 2: “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

Comunicat de presă 24.12.2020 ALBA DONER PRODUCTION S.R.L., cu sediul în ALBA, localitatea Alba Iulia, str. Str. LIVEZII, nr. 35… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro