Rămâi conectat

Politică Administrație

Infrastructura de apă și canalizare din județul Alba continuă să se extindă! Vezi în ce localități!

Publicat

în

Conducerea operatorului județean APA CTTA ALBA a prezentat vineri, 21 august, situația lucrărilor de extindere a rețelei de apă și canalizare din județ.

conferinta de presa APA CTTA AlbaLa conferința de presă organizată la sediul companiei au participat directorul general Viorel Lazăr și Ioan Meteș, Ștefan Bardan și Eugen Ioniță, directori în cadrul aceleaiași societăți.

În prezent, la nivelul județului Alba există peste 80.000 imobile conectate la rețeaua de apă și canalizare, circa jumătate din populația județului (180.000 de persoane) având acces la aceste servicii.

Electrica Furnizare Discount

 

Investiții în infrastructura de apă și canalizare perioada 2007-2013 de peste 100.000.000 de euro

SC APA CTTA Alba a realizat prin Programul Operațional Sectorial „Mediu”, în perioada exercițiului financiar 2007-2013, investiții în valoare de 102.000.000 euro. Proiectele au vizat aglomerările de peste 2000 de locuitori, pentru a putea fi elegibile la finanțarea cu bani europeni.

 

Au fost finalizate până în prezent, prin contracte de execuţie lucrări, reţelele de apă şi de canalizare din Sebeş şi Aiud, reţelele de canalizare din Alba lulia, Blaj, Cîmpeni şi Gura Sohodol şi, prin contracte de proiectare şi execuţie lucrări, staţiile de epurare din Alba lulia, Blaj, Cugir, Aiud şi Ocna Mureş precum şi contractul de furnizare vehicule operaţionale.

Până la sfârşitul anului 2015 vor fi finalizate şi celelalte contracte de lucrări ale proiectului finanţat prin POS „Mediu” 2007 – 2013 (reţelele de canalizare din Ocna Mureş şi Cugir, staţiile de epurare Sebeş şi Cîmpeni şi reabilitarea staţiilor de tratare a apei Sebeşel, Petreşti şi Cugir)

 

Din economiile făcute au fost incepute alte doua proiecte! Pe lângă aceste lucrări, Autoritatea de Management pentru POS Mediu a aprobat în trimestrul I 2015, pentru judeţul Alba, investiţii suplimentare, finanţate din fonduri nerambursabile din economiile rezultate în urma procedurilor de achiziţii publice, în infrastructura de apă şi apă uzată ale judeţului nostru: „Subtraversarea râului Mureş cu conducte magistrale de aducţiune cu apă”, „Extinderea reţelelor de canalizare în Alba lulia (cartierele Oarda de Sus şi Miceşti) şi Blaj (cartierul Mănărade), staţie de pompare ape uzate şi conductă de refulare pentru preluarea reţelelor de canalizare din cartierul Vinerea la staţia de epurare Cugir’’. Aceste lucrări suplimentare se vor finaliza până la 31 decembrie 2015, data limită de finalizare a Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007 – 2013.

 

Viorel Lazăr, directorul APA CTTA a ținut să mulțumească prin intermediul presei detinatorilor de teren din zona podului peste Mureș pentru ca au inteles necesitatea acestor lucrari si nu s-au impotrivit accesului muncitorilor pe proprietile lor.

 

Singura situație în care există riscul ca lucrările să nu fie finalizate la termen este la Cugir, unde executantul lucrării, SC Fibec Câmpina, a intrat în insolvență. Conducerea operatorului județean de apă speră totuși ca firma să se încadreze în termen, altfel vor termina anul viitor, pe cheltuiala lor.

 

Ce urmează să se facă în în perioada 2014-2020? Investiții estimate la peste de 94 milioane euro

În perioada 2014-2020 vor fi finanţate prin Programul Operaţional „Infrastructura Mare” lucrări în infrastructura de apă şi apă uzată în aglomerările cu populaţia cuprinsă între 2.000 şi 10.000 locuitori.

Prin revizuirea Maşter Planului judeţean de apă şi apă uzată au fost identificate lucrări în infrastructura de apă şi apă uzată ce pot fi finanţate prin POIM 2014-2020 în valoare estimată de 94 milioane euro,

din care:

– Lucrări în infrastructura de apă potabilă: conducte de aducţiune Galda de Jos – Blaj, Galda de Jos – Teiuş – Aiud – Ocna Mureş, Cîmpeni – Abrud (inclusiv reabilitarea staţiei de pompare Gura Roşie), Gârde – Baia de Arieş (inclusiv patru gospodării de apă potabilă în comuna Lupşa şi două în Baia de Arieş); extinderea reţelelor de distribuţia apei potabile în Alba lulia (cartier Pâclişa), Abrud şi Baia de Arieş, comuna Ighiu (sat Ţelna), aducţiuni, rezervoare de apă şi reabilitarea parţială a reţelelor de distribuţie apă potabilă în comunele Mihalţ (sat Cistei) şi Bucerdea Grânoasă, reabilitarea parţială a reţelelor de distribuţie în comuna Crăctunelul de Jos, execuţia a două surse de apă, a gospodăriilor de apă, conducte de aducţiune şi reţele de distribuţia apei în comuna Arieşeni, reabilitarea staţiei de tratare a apei Zlatna, reabilitarea staţiei de pompare a apei potabile Galda şi introducerea SCADA pe sistemul regional de apă potabilă – valoare estimată: 58.500.000 euro.

  • Lucrări în infrastructura de apă uzată: construcţia staţiilor de epurare Abrud, Baia de Arieş, Arieşeni; extinderea reţelelor de canalizare în Alba lulia (cartier Pâclişa), în aglomerarea Aiud – Lopadea Nouă (Aiud II, Sâncrai-Ciumbrud-Băgău), aglomerarea Blaj – Sâncel (Petrisat – Sâncel – Iclod), Abrud, Baia de Arieş, aglomerarea Ocna Mureş – Unirea (Unirea I! – Războieni), comuna Arieşeni, comuna Ighiu (sat Ţelna), achiziţia de vehicule operaţionale şi introducerea SCADA pe sistemele de canalizare – valoare estimata: 35.500.000 euro.

Toate aceste lucrări vor fi cuprinse în unsprezece contracte de lucrări şi unul de furnizare autovehicule speciale astfel:

  • două contracte de proiectare şi execuţie lucrări tip FIDIC galben (un contract pentru staţii de epurare şi staţii de tratare apă şi un contract pentru SCADA);
  • nouă contracte de execuţie lucrări tip FIDIC roşu pentru aducţiuni şi reţele de apă şi de canalizare;
  • un contract de furnizare pentru achiziţia vehiculelor operaţionale (pentru spălarea şi vidanjarea conductelor de canalizare şi încărcarea, transportul şi împrăştierea nămolurilor din staţiile de epurare pe terenurile agricole).

Aplicaţia de finanţare pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Alba, în perioada 2014-2020, va fi scrisă de către Unitatea de Implementare a Proiectelor cu finanţare externă din cadrul S.C. APA CTTA S.A ALBA în baza Studiului de Fezabilitate şi ale documentelor suport întocmite de consultantul Halcrow România S.R.L. care a fost declarat câştigător al contractului de servicii de consultanţă atribuit în urma licitaţiei publice desfăşurate în cursul anului 2014. Acest contract de servicii este finanţat parţial din economiile rezultate din POS Mediu 2007 – 2013 şi parţial din POIM 2014 – 2020 şi are valoarea de 12.860.000 lei fără TVA. Graficul de implementare al acestui contract de servicii este următorul:

  1. Elaborarea Aplicaţiei de Finanţare si a documentelor suport (Studiu de fezabilitate, Analiza cost- beneficiu, Analiza instituţională, Evaluarea impactului asupra mediului) – termen de finalizare: decembrie 2015;
  2. Elaborarea documentaţiilor de atribuire pentru contractele de sevicii, furnizare şi lucrări (FIDIC galben, FIDIC roşu) inclusiv elaborarea proiectelor tehnice pentru contractele FIDIC roşu – termen de finalizare: aprilie 2016;
  3. Sprijin acordat beneficiarului pe perioada licitaţiilor – până la finalizarea licitaţiilor;
  4. Asistenţă tehnică în calitate de proiectant în faza de execuţie a lucrărilor – termen de finalizare: iunie 2020.

în baza experienţei dobândite de Unitatea de Implementare a Proiectelor cu finanţare externă din cadrul S.C. APA CTTA S.A ALBA, estimăm că în semestrul I 2016 va fi aprobată Aplicaţia de finanţare pentru proiectul major finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, urmând ca in semestrul II 2016 să înceapă licitaţiile pentru contractele de servicii şi lucrări. Execuţia primelor contracte de lucrări (printre care şi conducta de aducţiune Cîmpeni – Abrud) este prevăzută să înceapă în semestrul I 2017. Menţionăm că toate reţelele de canalizare (precum şi staţiile de epurare noi) finanţate din fonduri nerambursabile europene sunt dimensionate să preia doar canalizarea menajeră, canalizările pluviale nefiind eligibile prin aceste programe. Apa provenită din ploi trebuie preluată prin canalizări pluviale şi/sau rigole deschise şi conduse direct în emisar prin investiţii ale primăriilor.

Considerăm că, în scurta perioadă de timp de când S.C. APA CTTA S.A. Alba este operator regional în judeţul Alba, au fost făcuţi paşi importanţi în dezvoltarea infrastructurii de apă şi de canalizare atât prin fonduri nerambursabile (programele SAMTID, POS Mediu şi, în perioada următoare, POIM 2014 – 2020) cât şi prin fonduri proprii şi din fondul IID (întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a reţelelor), fond constituit din impozitul pe profit şi redevenţa pe care S.C. APA CTTA S.A. ALBA o datorează Unităţilor Administrativ Teritorile ale judeţului Alba, membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Alba” Rămâne ca, în perioada 2104 – 2020, primăriile de comune să acceseze fonduri europene (altele decât programul POIM 2014-2020 – de exemplu Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020) pentru extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în aceste localităţi.

Facem apel la locuitorii judeţului Alba, care beneficiază de reţele stradale de canalizare, să se racordeze în cel mai scurt timp la aceste reţele, pentru a asigura o funcţionare normală a staţiilor de epurare care au fost proiectate pentru preluarea apelor uzate de la toţi locuitorii deserviţi. în acest scop, Sucursalele S.C. APA CTTA S.A. Alba vă vor sprijini prin asistenţă tehnică de specialitate. Conform modificărilor la Legea 241/2006, publicate în Monitorul Oficial din 30.07.2015, toţi locuitorii care au acces la o reţea stradală de canalizare şi nu se racordează la aceasta, sunt pasibili de amenzi aplicate de Garda de Mediu.

“Pe această cale asigurăm clienţii noştri, actuali şi viitori, locuitori ai judeţului Alba, că în anul 2020 vor fi beneficiari ai unei infrastructuri de apă şi apă uzată similară oricărei ţări din Uniunea Europeană”, a declarat Viorel Laz[r, director general SC APA CTTA Alba.

B.P.

Publicitate

Politică Administrație

Comunicat de presă| Sorin Ioan BUMB, Senator PNL de Alba​: Cu ocazia Zilei Naționale, la mulți ani România, la mulți ani dragi români, oriunde vă aflați!

Publicat

în

Comunicat de presă| Sorin Ioan BUMB, Senator PNL de Alba​: Cu ocazia Zilei Naționale, la mulți ani România, la mulți ani dragi români, oriunde vă aflați!

Ziua Marii Uniri este sărbătoarea de suflet a tuturor românilor, momentul de bucurie și deplină demnitate națională ce ne învață că suveranitatea, independența națională și democrația sunt valori fără de care un popor nu poate exista și nu se poate dezvolta.

Păstrând vie memoria și recunoștința personalităților care au înfăptuit Marea Unire, avem credința că trebuie să ne mobilizăm cu toții pentru a garanta un viitor mai bun tuturor românilor, mai ales că perioada actuală este marcată de provocări cum nu s-au mai văzut. De aceea, aniversarea acestei zile sfinte trebuie să ne găsească sub semnul unității în jurul intereselor naționale și al perspectivelor strategice prioritare ale României; să fim uniți în credința că, deși traversăm vremuri tulburi și primejdioase, suntem pe drumul sigur al unui viitor mai bun.

Electrica Furnizare Discount

Poate că România de acum nu este chiar cea pe care ne-o dorim și, cu siguranță, clasa politică de azi nu este, nici pe departe, la înălțimea generației de aur care a înfăptuit unirea cea mare de la Alba Iulia. Dar tocmai de aceea, trebuie să ne uităm cu luciditate la prezent, să discernem adevărul de falșii profeți și să ne mobilizăm pentru a ne împlini destinul într-o lume în care evenimentele se desfășoară cu o rapiditate nemaiîntâlnită în trecut.

Să prețuim ceea ce ne unește și să ne bucurăm de această zi minunată! Să fim mândri că suntem români!

Cu ocazia Zilei Naționale, la mulți ani România, la mulți ani dragi români, oriunde vă aflați!

Sorin Ioan BUMB,

Senator PNL de Alba​

Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă| Radu Tuhuț, deputat PSD de Alba: Respectăm trecutul, prețuim prezentul și privim cu încredere spre viitor! La mulți ani, România!

Publicat

în

Comunicat de presă| Radu Tuhuț, deputat PSD de Alba: Respectăm trecutul, prețuim prezentul și privim cu încredere spre viitor! La mulți ani, România!

Dragi români, stimați locuitori ai județului Alba,

Ziua Națională a României să vă găsească voioși și sănătoși, să rămâneți plini de încredere și speranță. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să învățăm din pildele trecutului, iar vicisitudinile zilei de ieri să ne facă astăzi mai puternici și mai uniți!

Avem datoria și responsabilitatea să prindem curaj, să privim spre viitor cu aceeași încredere și mândrie cu care vorbim despre trecut, despre Marea Unire a tuturor românilor într-o națiune liberă și respectată pe plan internațional, așa cum a fost respectată România Mare, din Occident și până în Orientul îndepărtat.

Electrica Furnizare Discount

Orice lucru măreț, neprețuit ca însemnătate, nu se poate realiza ușor, fără mari eforturi și sacrificii din partea oamenilor. Dar istoria ne-a demonstrat că rămân în eternitate doar generațiile care reușesc să pună binele țării și al urmașilor în fața binelui personal, a orgoliilor și ambițiilor de moment.

Victoriile nu se obțin fără suferință, iar marile realizări se dobândesc doar cu mari sacrificii. Haideți să iubim România și pe români, mai mult, în fiecare zi. Iar multe lucruri bune care ni se vor întâmpla apoi vor fi consecințe firești ale faptelor și acțiunilor noastre!

De la Alba Iulia și până la cel mai mic sat din Țara Moților, de la podișul Târnavelor și până pe Valea Sebeșului, de la fostele Ampelum sau Apulon și până la cele mai noi așezări comunitare, transmit tuturor locuitorilor județului Alba: ”La mulți ani!”.

Citește mai mult

Politică Administrație

LIVE VIDEO| Conferință de presă AUR Alba: Doi ani de la înființarea partidului. „Nu suntem antivacciniști”

Publicat

în

LIVE VIDEO| Conferință de presă AUR Alba: Doi ani de la înființarea partidului. „Nu suntem antivacciniști”

Membri AUR din întreaga țară s-au reunit în data de 30 noiembrie în Alba Iulia, ca parte a unui schimb de experiență între filiale, a precizat deputatul AUR de Alba, Daniel Gheorghe Rusu, în deschiderea conferinței de presă.

În cadrul conferinței de presă s-au punctat subiecte de actualitate precum vaccinarea, măsurile sanitare și modul în care acestea sunt aplicate în România, în prezent, dar totodată au fost aduse precizări cu privire la prezența membrilor partidului AUR la Alba Iulia cu ocazia Zilei Naționale a României și au fost invocate personalități ce au marcat istoria țării noastre.

Electrica Furnizare Discount

 

 

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare