Începe distribuirea fondurilor UE pentru proiecte energetice. Procedura lansată de România, prima care se va derula

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Ministerul Economiei a lansat prima solicitare de proiecte ce vor finanțate începând de anul viitor cu banii europeni din Fondul pentru modernizare – un instrument al UE care are ca scop îmbunătățirea sistemelor energetice și a eficienței energetice din statele membre. Procedura lansată de România e prima care se va derula după operaționalizarea Parchetului European, instituția comunitară condusă de Laura Codruța Kovesi.

Ministerul Economiei arată în anunțul postat pe site-ul oficială că vor fi finanțate proiecte cu valoare mai mică de 12,5 milioane Euro.

Pro România - Misiunea ieșirii din criză

Termenul-limită pentru depunerea proiectelor este extrem de strâns: 16 octombrie 2020.

Fondul de modernizare reprezintă un instrument pentru dezvoltarea investițiilor în proiecte energetice, care prevăd îmbunătățiri în eficiență energetică, modernizarea sistemelor energetice și tranziția în regiunile dependente de cărbune în Statele Membre cu PIB pe cap de locuitor mai mic de 60% din media UE.

Care sunt cerințele minime pe care trebuie să le îndeplinească firmele și instituțiile care vor să aplice pentru finanțarea din fondurile europene:

a. Se încadrează ca eligibil orice operator economic (întreprindere mica, mijlocie sau mare)definit conform legislaţiei naționale în vigoare, care își desfășoară activitatea în România sau Unitate Administrativ Teritorială (UAT).

b. Inițiatorul nu se afla in procedură de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii, în conformitate cu prevederile Codului Civil, în forma actualizată, și ale Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.

c. Inițiatorul proiectului are calitatea de proprietar/concesionar/utilizator al terenului pe care se vor amplasa investițiile și are dreptul de construcție asupra acestuia, după caz, sau a întreprins demersurile necesare în acest sens (se vor preciza acțiunile demarate cu menționarea datei estimate de îndeplinire a calității de proprietar/concesionar/utilizator al terenului);

d. Inițiatorul proiectului poate asigura o contribuţie proprie la valoarea totală eligibilă a proiectului, poate asigura cheltuielile neeligibile ale proiectului și a identificat sursele de finanțare pentru asigurarea contribuției proprii.

Etapele procesului de finanțare:

– Statele Membre aleg investițiile care vor fi finanțate din Fondul de modernizare;
– Statele Membre trimit spre aprobare investițiile propuse către Banca Europeană de Investiții (BEI), Comitetul de Investiții și Comisia Europeană. Comitetul de Investiții se întrunește de doua ori pe an, începând cu 2021;
– BEI confirmă dacă o investiție este prioritară conform Directivei ETS. Pentru investițiile care nu sunt prioritare, BEI va elabora o evaluare și analiză tehnică și financiară, iar Comitetul de Investiții va evalua propunerea și va face recomandări privind finanțarea acesteia;
– Comisia Europeană decide alocarea fondurilor odată ce investiția a fost confirmată ca fiind prioritară de către BEI, sau daca a fost recomandată pentru finanțare de către Comitetul de Investiții în cazul investițiilor non-prioritare. Vor avea loc două sesiuni pe an de alocare de fonduri, care vor cuprinde investițiile la nivelul statelor membre beneficiare;
– BEI transferă fondurile către Statele Membre beneficiare în acord cu decizia de alocare de fonduri în termen de 30 de zile.

sursa: g4media.ro

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419