Rămâi conectat
Festivalul Roman Apulum - 2022

Economie

În agricultura judeţeană s-au plătit subvenţii de peste 85 de milioane de euro

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

Începând cu 1 ianuarie 2007, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) implementează măsuri de sprijin pentru fermieri finanţate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură – FEGA ca plăţi directe în cadrul schemei de plată unice pe suprafaţă – SAPS, precum şi măsuri de sprijin finanţate din bugetul naţional şi Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală – FEADR ca plăţi naţionale directe complementare – PNDC. În cadrul Axei nr. 2 din PNDR 2007-2013 sunt prevăzute măsuri cu finanţare FEADR (Măsurile 211, 212, 214) ce vizează acordarea de plăţi compensatorii pentru terenurile agricole situate în zonele defavorizate.
În vederea administrării şi controlului sprijinului acordat fermierilor după aderarea României la Uniunea Europeană s-a creat în cadrul APIA un instrument denumit Sistemul Integrat de Administrare şi Control – IACS. Componentele IACS urmăresc să gestioneze cererile de plată înaintate de către fermieri şi să se asigure de corectitudinea informaţiilor declarate de aceştia. Acest control al corectitudinii se realizează prin compararea datelor declarate de fermier în cererea de plată cu o serie de date de referinţă, stocate în baza de date a sistemului. Plăţile directe în cadrul schemei de plata unice pe suprafaţă (SAPS) acordă ca plată unică pe hectarul de teren agricol, independent de nivelul producţiei (decuplate de producţie). România a aplicat această schemă în primii 3 ani după aderare, prelungindu-se aplicarea  cu încă 2 ani, cu aprobarea Comisiei Europene. Conform Tratatului de aderare, România suplimentează acest sprijin prin plăţi naţionale directe complementare (PNDC) aşa numitele “top up-uri” (Măsuri finanţate din FEADR  şi din  bugetul naţional).
Fermierii pot beneficia de plăţile directe pe suprafaţă dacă: completează şi depun o cerere în termenul şi forma cerută de APIA care să fie înregistrată de către Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS);  utilizează o suprafaţă agricolă care este întreţinută în bune condiţii agricole şi de mediu – GAEC; suprafaţa exploataţiei îndeplineşte criteriile de mărime (este egală sau mai mare de 1 hectar şi este compusă din parcele agricole eligibile egale sau mai mari de 0,3 ha sau 0,1 ha pentru vii, livezi, arbuşti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole şi viticole).
Fiecare stat membru al Uniunii Europene şi-a stabilit bunele condiţii agricole şi de mediu pe care trebuie să le respecte fermierii care solicită plăţi directe. Bunele condiţii agricole şi de mediu sunt obligatorii pentru toţi utilizatorii de teren agricol care solicită sprijin în cadrul schemelor de plată pe suprafaţă după data aderării. De asemenea, aceste condiţii sunt obligatorii pentru toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, indiferent dacă fermierul solicită sprijin numai pentru o parte dintre ele. Fermierii sunt informaţi asupra modalităţii de accesare a sprijinului sub forma plăţilor directe printr-un ghid al fermierilor. Informaţii generale pentru fermieri privind plăţile directe pe suprafaţă sunt puse la dispoziţia lor şi pe site-ul  APIA, www.apia.org.ro.
Prin amabilitatea reprezentanţilor APIA Alba am aflat care este situaţia atragerii fondurilor europene pentru agricultură în judeţul Alba de la aderarea României la Uniunea Europeană, la 1 Ianuarie 2007, până în prezent. Astfel, în campania 2007, au încasat fonduri europene 24.000 de fermieri,  fiind efectuate plăţi din următoarele fonduri: FEGA: 26081797,93 lei, FEADR: 11061809,45 lei (). La acestea se adaugă sume de la bugetul naţional 4274340,17 lei şi cofinanţarea de la bugetul naţional, de 2530317,90 lei, suma totală pentru campania 2007 ajungând astfel la 43948265.45 lei.
În campania din 2008, numărul beneficiarilor a fost de 23.568 de fermieri, care au fost plătiţi cu următoarele sume: fonduri FEGA: 38718032.63 lei, FEADR: 48793533,31 LEI, buget naţional: 4058009,44 lei, cofinanţare de la bugetul naţional: 10859369,79 lei, totalul subvenţiilor europene şi naţionale ajungând în 2008 la 102428945,17 lei. În campania din 2009, numărul fermierilor beneficiari a crescut la 24066, aceştia beneficiind de plăţi din fonduri FEGA: 52017560,57 lei, FEADR: 60318760,88 lei, la care se adaugă plăţile din bugetul naţional, de 9071491,19 lei, şi cofinanţarea de la bugetul naţional 13326582,14 lei, totalul plăţilor efectuate în campania 2009 fiind de  134734394,78 lei. În campania din 2010 s-au acordat subvenţii unui număr de 24785 de fermieri. Aceştia au beneficiat de plăţi din următoarele fonduri: FEGA: 61091516,27 lei, FEADR: 0 lei şi buget naţional: 12817371,85 lei, totalul subvenţiilor acordate în campania 2010 fiind de  73908888,12 lei.
Pentru perioada 2007 – 2010, totalul general al subvenţiilor primite de agricultorii din judeţul Alba se ridică la suma de 355020493,52 lei, adică aproximativ 88755123 euro, la cursul de schimb valutar al anului 2011.
Situaţia plăţilor efectuate în judeţul Alba din fonduri FEGA pe anul 2011 este următoarea: subvenţii pentru crescătorii de vaci din zonele defavorizate (HG 755) – 5790 cereri cu 1841560,92 euro, subvenţii pentru agricultură ecologică (HG 759) – 18 cereri cu 33022 ,00 euro, reconversie vii – 9 cereri cu 8663465,7 euro, defrişări – 1 cerere cu 4962,44 euro şi laptele în şcoli -1 cerere cu 115680,86 euro. Astfel, din această situaţie rezultă că valoarea totală a subvenţiilor se apropie de 100 de milioane de euro, mai precis 99,5 milioane, din care fondurile europene depăşesc 85 de milioane de euro. (R.G.)


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Economie

COMUNICAT DE PRESĂ FINALIZARE PROIECT „Îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educație, în unitățile de învățământ din Comuna Noșlac”

Andreea Ștefan

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

Comunicat de presă

Comuna Noșlac, județul Alba, anunță finalizarea proiectuluiÎmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educație, în unitățile de învățământ din Comuna Noșlac, cod MySMIS 144600, realizat în baza contractului de finanțare nr.215/233t/19.07.2021, încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar pentru Promovarea Societății informaționale.

Elit - Gustul Desăvârșit

Proiectul a fost finanțatprin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020,Axa prioritară 4, Acțiunea 4.2.1 Sprijin pentru procesul educațional on-line.

Valoarea totală a proiectului: 217.408,65 lei.

Valoarea finanțării nerambursabile: 188.720,23 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line, prin dotarea unității de învățământ de pe raza comuneiNoșlac, cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitiveelectronice.

Rezultatele prevăzute prin proiect sunt următoarele:

– 114 elevi și 15 de cadre didactice sprijinite cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației, necesare desfășurării activităților didactice în mediul on-line.

– 1 unitate de învățământ de pe raza Comunei Noșlac dotată cu echipamente de tip IT, astfel încât să se asigure în bune condițiidesfășurarea activităților didactice în anul școlar 2020-2021.

Perioada de implementare:19.07.2021–19.10.2022.

Proiect cofinanțat din FondulEuropean de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Competitivi împreună !

 

Date de contact beneficiar:         

                                                                                                                       Comuna Noșlac,

str. Principală, nr. 78,  județul Alba, România

tel.0258889101, fax.0258889101


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Economie

Amendament la documentul de Ofertă Publică de Cumpărare a PREBET S.A. Aiud aprobat prin decizia A.S.F nr. 1039 din data de 03.08.2022

rlucian

Publicat

în

De

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

APROBAREA AMENDAMENTULUI NU ARE VALOARE DE GARANŢIE ŞI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A A.S.F. CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACŢIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ ÎN PRIVINŢA EXIGENŢELOR LEGII ŞI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.

Preambul

Principalul scop al acestui document este să furnizeze date actualizate în legătură cu unele informații prezentate în Documentul de Ofertă și trebuie citit doar împreună cu Documentul de Ofertă și în contextul Ofertei descrise în Documentul de Ofertă. Ofertanții și/sau intermediarul nu au actualizat nicio altă informație  decât cea prezentată în cuprinsul acestui amendament, celelalte informații prezentate în documentul de ofertă fiind corecte și complete la data Documentului de ofertă. Astfel, nici ofertanții și nici Intermediarul nu își asumă nicio responsabilitate privind acuratețea și caracterul complet al informațiilor prezentate în documentul de Ofertă, cu excepția datelor prezentate în acest amendament, la o dată ulterioară datei Documentului de ofertă.

Elit - Gustul Desăvârșit

Publicarea Amendamentului

Prezentul Amendament este pus la dispoziția investitorilor după aprobarea sa de către A.S.F. prin publicarea unui anunț conform aceleiași proceduri utilizate pentru publicarea Documentului de Ofertă.

Amendamentul la Ofertă va fi disponibil în același mod în care este și Documentul de Ofertă astfel:

1. în format electronic de pe website-ul Intermediarului GOLDRING SA (goldring.ro), al Ofertantului PREBET Aiud S.A. (www.prebet.ro) și al Bursei de Valori București (www.bvb.ro).

2. pe suport de hârtie, disponibil investitorilor la sediul Intermediarului (Tg. Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș) și la agențiile sale (Agenția din Cluj-Napoca str. Samuil Micu nr. 1A, ap.2, Cluj, Agenția din Sibiu str. Nicolaus Olahus nr. 5, corp B, et. 2, Sibiu), precum și la sediul Ofertantului din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba.

Ofertanții au convenit la modificarea Documentului de ofertă după cum urmează:

Se modifică prețul oferit în cadrul ofertei publice de la 1,84 lei/acțiune la 1,85 lei/acțiune și implicit valoarea ofertei de la 6.705.407,12 lei la 6.741.849,55 lei peste tot acolo unde aceste valori sunt menționate în Documentul de ofertă.

Paragraful de la punctul 4: „Ofertantul nu deține acțiuni proprii iar împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat deține 385.657 acțiuni reprezentând 0,8467% din capitalul Emitentului.

 Persoanele cu care Ofertantul acționează în mod concertat și care dețin acțiuni sunt următoarele:

Acționar Dețineri Procent%
Moruțan Iulian Alin 43.399 0,0953%
Moruțan Mihaela 42.731 0,0938%
Mitruș Marius 30.000 0,0659%
Kerekes Ioan Csaba 269.527 0,5917%

 se modifică astfel:

Ofertantul nu deține acțiuni proprii iar împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat deține 465.785 acțiuni reprezentând 1,0225% din capitalul Emitentului.

 Persoanele cu care Ofertantul acționează în mod concertat și care dețin acțiuni sunt următoarele:

Acționar Dețineri Procent%
Moruțan Iulian Alin 43.399 0,0953%
Moruțan Mihaela 42.731 0,0938%
Mitruș Marius 30.000 0,0659%
Kerekes Ioan Csaba 349.655 0,7676%

Potrivit prevederilor art. 28 (3) din Legea nr. 24/2017, ale art. 54 (4) din Regulamentul 5/2018 și ale Documentului de Ofertă,  investitorii care au acceptat să subscrie în oferta publică de cumpărare înaintea publicării amendamentului pot să îşi retragă acceptul în termen de două zile lucrătoare de la publicarea amendamentului.

Celelalte prevederi ale Anunțului și ale Documentului de Ofertă rămân neschimbate.

Prezentul amendament  este întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările si completările ulterioare

OFERTANT INTERMEDIAR
Prebet Aiud S.A. Goldring SA
Kerekes Csaba Zahan Virgil Adrian
Director general adjunct Director general adjunct

 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Economie

Anunț – Asociația FLAG din Bazinul Mureşului, Secaşelor şi a Afluenţilor Acestora (FLAG Mureş) anunță public prelungirea celei de-a șaptea sesiuni de depunere proiecte

Andreea Ștefan

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

Comunicat de presă

Asociația FLAG din Bazinul Mureşului, Secaşelor şi a Afluenţilor Acestora (FLAG Mureş) anunță public prelungirea în aceleași condiții a celei de-a șaptea sesiuni de depunere proiecte din cadrul STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI FLAG DIN BAZINUL MUREŞULUI, SECAŞELOR ŞI A AFLUENŢILOR ACESTORA, finanțată prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-2020, care este în desfășurare având ca termen limită de depunere data de 03.08.2022, ora 15:00, până la data de 17.08.2022, ora 15:00. PRIORITATEA UNIUNII NR. 4 – Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale

Elit - Gustul Desăvârșit

MĂSURA 2 – Consolidarea și Diversificarea activitaţilor în zona de pescuit şi acvacultură

APEL DE SELECŢIE NR. 7/2022, COD SMIS: 1032/4/1/Articolul 63

Alocarea financiară totală: 2 352 248,36 lei, echivalentul a 475 557,15  EURO

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil): 1 978 520 lei / 400 000 euro.

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil):  32 699,98 lei / 6611 euro.

Termenul  limită pentru depunerea  proiectelor este: 17.08.2022, ora 15:00.

Valoarea totală eligibilă a unui proiect nu poate depăși 400.000 euro.

Cursul de schimb RON-EURO utilizat pentru conversia în EURO este de 1 euro=4,9463 lei, conform Deciziei DGP AMPOPAM nr. 14/22.03.2022.

În cadrul prezentului apel de selecţie, cererile de finanţare si documentele anexate vor fi depuse on-line pe platforma informatica Smis/MySmis2014 în format electronic, doar în intervalul mai sus menţionat.

În cadrul prezentului apel de selecţie, cererile de finanţare si documentele anexate vor fi depuse on-line pe platforma informatica Smis/MySmis2014 în format electronic, doar până la data mai sus menţionată.

Ghidul solicitantului precum şi procedura de evaluare şi selecţie sunt afişate pe site-ul www.flagbazinulmuresului.ro și sunt disponibile la cerere la sediul FLAG Bazinul Mureşului, comuna Ciugud, localitatea Ciugud, str. Simion Bran, nr. 50, județul Alba.

Informaţii suplimentare se pot solicita de la sediul Asociaţiei FLAG din Bazinul Mureşului, Secaşelor şi a Afluenţilor Acestora (FLAG Bazinul Mureşului), comuna Ciugud, localitatea Ciugud str. Simion Bran, nr. 50, județul Alba, tel. 0770501093, e-mail [email protected], www.flagbazinulmuresului.ro.

 


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2022 Ziarul Unirea