În 5 zile, inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi de 76.500 de lei

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

În perioada 1 – 5 noiembrie, inspectorii ITM Alba au derulat o campanie de identificare şi sancţionare a muncii nedeclarate, în vederea diminuării acestui fenomen. Astfel, în domeniul relaţiilor de muncă au fost controlate 90 de unităţi, la care s-au depistat 189 de nereguli pentru care au fost aplicate 32 de sancţiuni: 16 amenzi în valoare de 49.000 lei (12 pentru munca la negru cifrate la 39.000 lei) şi 16 avertismente. Potrivit informaţiilor primite din partea inspectorului şef al ITM Alba, Horaţiu Puiu, principalele deficienţe constatate în timpul controalelor au fost: primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea contractelor individuale de muncă şi în absenţa fişelor de aptitudine; nu se conducea evidenţa orelor prestate de salariaţi; nu s-a făcut dovada achitării drepturilor salariale prin semnarea statelor de plată sau prin alte documente care atestă plata acestor drepturi către salariaţi; nu s-au compensat în bani, la încetarea activităţii, concediile legale de odihnă neefectuate în perioada lucrată; netransmiterea la ITM Alba a registrului general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările intervenite; dosarele personale ale salariaţilor nu conţineau actele necesare angajării; nu au fost stabilite atribuţiile corespunzătoare postului, prin fişa postului. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorii au verificat 47 de societăţi la care s-au depistat 141 de deficienţe, motiv pentru care s-au aplicat 30 de sancţiuni, din care 8 amenzi în valoare de 27.500 lei şi 22 de avertismente. Dintre neregulile care au ieşit la iveală în timpul controalelor amintim: lipsa instrucţiunilor proprii de securitatea muncii pentru activităţile desfăşurate; desfăşurarea activităţii fără efectuarea examenului medical la angajarea lucrătorilor; lipsa instruirii la angajarea lucrătorilor sau efectuarea necorespunzătoare a instruirii; lipsa verificărilor periodice a echipamentelor tehnice; lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru activităţile desfăşurate; lipsa fişelor de aptitudine eliberate în urma examinării medicale la angajare şi/sau periodică a lucrătorilor. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419