În 28 ianuarie, ședința CL Alba Iulia – Aprobarea taxelor pentru 2020 pentru creșele din Alba Iulia și repartizarea de locuințe sociale, pe ordinea de zi

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

Consiliul local al municipiului Alba Iulia este convocat în şedinţă ordinară, pe data de 28 ianuarie 2019. Între proiectele de pe Ordinea de zi se află și aprobarea taxelor pentru 2020 pentru creșele din Alba Iulia și repartizarea de locuințe sociale.

PROIECT AL ORDINII DE ZI :   

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia privind evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru anul 2019, ale Secretarului General al Municipiului Alba Iulia

Inițiatori, consilieri locali: Popescu Antoniu Emil

PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

                                              Lazar Ioan Bogdan

                                              Trifu Marian Mircea

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 184/2016 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

Inițiator, viceprimar Pleșa Gabriel Codru

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plată unor persoane
 2. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plată unei persoane fizice
 3. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plată unei persoane fizice
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei contractări unei finanțări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 45/2018 cu privire la modificarea Statului de funcții al Club Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, precum și stabilirea nivelului salariilor lunare pentru această categorie de personal în contextul transferului contribuțiilor sociale obligatorii în totalitate la salariați conform OUG nr.79/2017 privind modificarea Codului fiscal
 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice instituționalizate în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia și/sau a susținătorilor legali ai acestora pentru anul 2020
 7. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în proiectul ”Sănătate pentru toți2/Salute per Tutti2”
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Cooperare între Municipiul Alba Iulia și Asociația “Micul Prinț” Alba Iulia si a contribuției aferente anului 2020
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei și contribuției Municipiului Alba Iulia la Asociația Grupul de AcțiuneLocală Alba Iulia inclusivă (GAL Alba Iulia Inclusivă ) aferentă anului 2020
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici majorați în baza actului adițional 6/2019 și a actului adițional 7/2019 pentru obiectivul : ”Reabilitarea și extinderea clădirii Colegiului Economic Dionisie Pop Marțian din municipiul Alba Iulia, județul Alba ”
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, fază SF, pentru obiectivul de investiții ”Construire cresă cartierul Orhideelor – strada Lalelelor, nr. 91A, municipiul Alba Iulia, județul Alba”
 12. Proiect de hotărâre privind însușirea investițiilor realizate din fonduri IID și darea în administrare și exploatare operatorului regional SC APA CTTA SA Alba
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării prețurilor și tarifelor la Contractul de Delegare prin Concesionare a Serviciului de iluminat public din municipiul Alba Iulia
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunat de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copii care frecventează creșele din municipiul Alba Iulia în anul 2020
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Alba Iulia, pentru anul 2020
 16. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale în anul 2020
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni/lucrări de interes local pentru anul 2020
 18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 258/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Alba Iulia în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul școlar 2019-2020,  cu modificările şi completările ulterioare
 19. Proiect de hotărâre aprobarea Proiectului „Educație și sănătate prin înot” pentru anul școlar 2019 – 2020
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul școlar 2020 – 2021
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism :

Art.1: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 813/07.01.2020

Avizează Planul Urbanistic Zonal ,,REGLEMENTARE ZONA MIXTA PENTRU FUNCTIUNE TURISTICA – APARTAMENTE/CAMERE IN REGIM HOTELIER”, ALBA IULIA, STR. LUCIAN BLAGA, NR 10A, solicitant SC LINZEN SPEDITION SRL, conform planului de situație anexat.

Art.2: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 799/07.01.2020

Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ,,EXTINDERE PE ORIZONTALA SI MANSARDARE LOCUINTA”, ALBA IULIA, BD. HOREA, NR. 24A, solicitant FRUHN VALERIA, PUIU VALERIA, conform planului de situație anexat.

Art.3: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 652/07.01.2020

Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE DOUA LOCUINTE INDIVIDUALE IN REGIM CUPLAT”, ALBA IULIA, STR. IASILOR, NR. 54A, solicitant BRADESCU LUCIAN TEOFIL SI HAN CORNELIA NICULINA, conform planului de situație anexat.

Art.4: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 654/07.01.2020

Aprobă Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI STRADA PRIVATA”, ALBA IULIA, STR. ALEXANDRU ODOBESCU, FN, solicitant MUNTEAN MARIA, NICOLICEA DOINA, VODA MIHAI, VODA MARIANA, BUZA MIHAELA CORNELIA, CIUHAT GABRIELA IOANA, STANCIU MARIANA ILEANA, conform planului de situație anexat.

Art.5: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 778/07.01.2020

Aprobă Planul Urbanistic Zonal ,,MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE ZONA M3”, ALBA IULIA, STR. ZLATNEI, NR. 22, solicitant FLOREA FLORIN, FLOREA DIANA MARIA, FLOREA HORATIU, conform planului de situație anexat.

Art.6: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 600/07.01.2020

Aprobă Planul Urbanistic Zonal ,,CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SI SEMICOLECTIVE SI REALIZARE DRUM ACCES”, ALBA IULIA, STR. EMIL RACOVITA, FN, solicitant DAVID CORNELIA NICOLINA, conform planului de situație anexat.

Art.7: Prelungește termenul de valabilitate de la 3 ani la 4 ani pentru Plan Urbanistic de Detaliu aprobat prin HCL nr. 57/28.02.2017, ART. 6, „CONSTRUIRE A DOUA LOCUINTA FAMILIALA PE PARCELA”, Alba Iulia, str. Valea Popii, nr. 5, solicitant Oroian Gheorghe.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Nazareth Illit, nr.3, bl.B, ap.4
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Nazareth Illit, nr.3, bl.B, ap.2
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței unui imobil (teren) situat pe strada biruinței, nr. 56 (Stadion Oarda)
 4. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale a unui imobil situat în Alba Iulia, Bulevardul Republicii
 5. Proiect de hotărâre privind neînsușirea raportului de expertiză tehnică judiciară efectuată în Dosar nr. 6481/176/2018 aflată pe rol la Judecătoria Alba Iulia
 6. Proiect de hotărâre privind înscrierea unui imobil în domeniul public al municipiului Alba Iulia, situat în Alba Iulia, strada Gheorghe Șincai, nr. 10
 7. DIVERSE

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419