În 24 octombrie, ședința CJ Alba: Aprobarea unor cheltuieli care vor fi efectuate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2019, pe ordinea de zi

În 24 octombrie, ședința CJ Alba: Aprobarea unor cheltuieli care vor fi efectuate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2019, pe ordinea de zi

Consiliul Judeţean Alba este convocat în şedinţa „ordinară”, în ziua de 24 octombrie 2019. Între proiectele de pe Ordinea de zi se află repartizarea unor sume de bani la primării și actualizării Monografiei economico-militară a Județului Alba.

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei „ordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 24 octombrie 2019

ELIT

1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 26 septembrie 2019.
Redactat: Vasile Bumbu, Secretar general al Județului Alba

2. Proiect de hotărâre nr. 190/7 octombrie 2019 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil, în vederea înscrierii în CF nr. 109315 Alba Iulia a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT – Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public, a construcţiilor din incinta obiectivului „Închiderea depozitului neconform de deşeuri Alba Iulia”, situat în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului

3. Proiect de hotărâre nr. 191/14 octombrie 2019 privind aprobarea completării Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului

4. Proiect de hotărâre nr. 192/14 octombrie 2019 privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul III al anului 2019.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri și Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială

5. Proiect de hotărâre nr. 193/14 octombrie 2019 privind preluarea cotei de 1/2 părți asupra unui bun imobil – teren situat administrativ în municipiul Aiud, din domeniul public al Municipiului Aiud și din administrarea Consiliului local al municipiului Aiud, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului

6. Proiect de hotărâre nr. 194/14 octombrie 2019 privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA S.A. Alba.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului

7. Proiect de hotărâre nr. 196/15 octombrie 2019 cu privire la aprobarea unor cheltuieli care vor fi efectuate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2019.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii şi Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport

8. Proiect de hotărâre nr. 197/15 octombrie 2019 privind aprobarea modificării Statului de funcții al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică și Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport

9. Proiect de hotărâre nr. 198/15 octombrie 2019 pentru aprobarea „Planului operativ de acţiune privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor judeţene în perioada de iarnă 2019-2020”.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri

10. Proiect de hotărâre nr. 199/15 octombrie 2019 privind aprobarea modificării Statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport,

11. Proiect de hotărâre nr. 200/16 octombrie 2019 privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT – Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) – Teleac – Hăpria – Straja – Berghin – Colibi – Secăşel – Cergăul Mare – Veza – Blaj – Sâncel – Lunca Târnavei – Şona – Jidvei – Sântămărie – Cetatea de Baltă – Limita Judeţul Mureş.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului

12. Proiect de hotărâre nr. 202/16 octombrie 2019 privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între UAT – Municipiul Aiud prin Consiliul local al municipiului Aiud şi UAT – Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport

13. Proiect de hotărâre nr. 203/16 octombrie 2019 privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității culturale „Promovarea conceptului de peisaj cultural în rândul copiilor din comunele Câlnic, Cut, Gârbova, Pianu, Săsciori, Șpring, Șugag”.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport.

14. Proiect de hotărâre nr. 204/16 octombrie 2019 privind aprobarea constituirii Comisiei pentru coordonarea imprementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale şi a Regulamentului de funcționare a Comisiei privind aşezările informale.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport.

15. Proiect de hotărâre nr. 205/17 octombrie 2019 privind aprobarea modificării Statului de funcții al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport.

16. Proiect de hotărâre nr. 206/17 octombrie 2019 privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică și Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială

17. Proiect de hotărâre nr. 207/17 octombrie 2019 privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al Orașului Abrud, pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al Orașului Abrud și din administrarea Consiliului local al Orașului Abrud, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială

18. Proiect de hotărâre nr. 208/17 octombrie 2019 privind aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 desfășurat de Școala de Arte și meșteșuguri din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport

19. Proiect de hotărâre nr. 159/31 iulie 2019 privind acordarea unui ajutor individual de minimis pentru majorarea capitalului social la Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...