Rămâi conectat

Curier Județean

În 2013, numărul beneficiarilor de alocaţii pentru susţinerea familiei a scăzut cu aproape 18% faţă de anul precedent

Sfarlea Ioana Raluca

Publicat

în

sigla AJPISConform analizei efectuate de AJPIS Alba, la sfârşitul anului 2013, plăţile beneficiilor de asistenţă socială efectuate de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba (AJPIS Alba) au înregistrat o uşoară scădere, comparativ cu sfârşitul anului 2012.

Potrivit reprezentanților instituției scăderea cu 0,15% a sumelor plătite în 2013 este determinată atât de modificarea numărului mediu de beneficiari, cât şi de modificarea cuantumului unora dintre beneficiile de asistenţă socială, pe de o parte, precum și de constrângerile legislative menite să descurajeze solicitarea diferitelor beneficii sociale de către persoanele care, în mod normal, nu au nevoie de acestea, pe de altă parte.

De asemenea, scăderea numărului de solicitanți/beneficiari de ajutoare sociale, a fost o consecinţă a debitelor constatate în urma controalelor. Acestea s-au desfăşurat în baza protocoalelor încheiate la nivel naţional între ANPIS, pe de o parte și ANAF, APIA, CNP, ANOFM etc., pe de altă parte, protocoale pe baza cărora a existat posibilitatea depistării neconcordanțelor dintre datele declarate de solicitanți/beneficiari și cele reale, conform bazelor de date existente la nivelul acestor instituții.

În ceea ce priveşte numărul beneficiarilor, cea mai mare scădere, de circa 18%, se înregistrează la alocaţiile pentru susţinerea familiei. În acelaşi context, numărul beneficiarilor de subvenţii pentru încălzirea locuinţei a scăzut cu 12,76%, iar cel al persoanelor care beneficiază de alocaţie de plasament a scăzut cu 10,45%.

Cea mai mare creştere în anul 2013 s-a înregistrat la plăţile aferente stimulentului de inserţie, numărul beneficiarilor fiind cu 58,80% mai mare faţă de anul 2012. Sumele alocate pentru programele de interes naţional au crescut, la rândul lor, cu 20,14%, iar cele plătite pentru ajutoarele sociale au fost mai mari cu aproape 18%, în condiţiile în care numărul beneficiarilor a crescut cu puţin peste 4%. Numărul beneficiarilor de indemnizaţii lunare care se acordă de Statul Român persoanelor cu HIV a crescut cu 14,29%, în timp ce numărul persoanelor care primesc indemnizaţii de handicap/ însoţitori ale persoanelor cu handicap a crescut cu circa 1%.

De precizat şi faptul că, la sfârşitul anului 2013, faţă de aceeaşi perioadă a lui 2012, scăderea numărului beneficiarilor, cu aproape 3%, este mai mare decât scăderea sumelor totale plătite de AJPIS Alba, aferente beneficiilor de asistenţă socială.

Activitatea pe linia inspecţiei sociale s-a intensificat în anul 2013 faţă de anul 2012, fiind desfăşurate 9 campanii care au avut ca obiect verificarea accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, controlul, evaluarea şi monitorizarea serviciilor sociale, informare şi consiliere privind modificările legislative majore în domeniul asistenţei sociale,  control privind plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului şi a stimulentului de inserţie, verificări privind plata alocaţiei pentru susţinerea familiei şi a venitului minim garantat, precum şi controale care au urmărit verificarea plăţilor aferente alocaţiilor de stat pentru copii sau cele privind ajutoarele pentru încălzira locuinţei, acordate în sezonul rece 2012-2013.

Flavius CozucÎn 2013, ne-am propus ca, prin activitatea noastră, plăţile beneficiilor de asistenţă socială să fie efectuate în mod optim, iar deschiderea şi transparenţa să fie definitorii în relaţia cu beneficiarii. Cred că, indiferent de obiectul de activitate al oricărei instituţii publice, principala preocupare trebuie să fie orientarea către cetăţeni şi nevoile lor, iar creşterea permanentă a calităţii serviciilor publice să fie constantă. Un alt obiectiv pe care mi l-am propus anul trecut a fost acela de a revitaliza activitatea în domeniul inspecţiei sociale, nu din dorinţa de a efectua mai multe controale, ci din grija faţă de acordarea corectă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a beneficiilor  de asistenţă socială plătite din bugetul de stat, în așa fel încât beneficiile sociale să ajungă doar acolo unde este într-adevăr nevoie. Rezultatele foarte bune ale campaniilor de inspecţie socială au demonstrat că astfel de acţiuni de control şi consiliere sunt absolut necesare şi conduc la o mai mare responsabilizare a celor care beneficiază de alocaţii, indemnizaţii ajutoare şi subvenţii pe linie de asistenţă socială”, a declarat Flaviu Cozuc, directorul AJPIS Alba.

*85% dintre deficienţele unităţilor de învăţământ în ceea ce priveşte asigurarea accesului persoanelor cu handicap au fost remediate  

În cadrul campaniei privind verificarea accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, 48 dintre cele 149 de şcoli din judeţul Alba au fost verificate cu privire la modul în care asigură accesul persoanelor cu handicap. Principalele deficienţe identificate în timpul controalelor au fost lipsa rampelor de acces în clădire şi lipsa adaptării grupurilor conform legislaţiei în vigoare privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. În urma monitorizării măsurilor dispuse, 85% din deficienţe s-au remediat, restul urmând a fi finalizate în perioada imediat următoare.

*Recuperare de aproape 380.000 lei în urma controalelor la plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului şi a stimulentului de inserţie

În cadrul acestei campanii, la nivelul Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială din judeţul Alba, au fost verificate 613 dosare, prin încrucişarea bazelor de date de la nivelul agenţiei cu bazele de date de la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba, Agenţia Judeţeană de Ocuparea Forţelor de Muncă Alba, Casa Judeţeană de Pensii Alba. Ca urmare, au fost descoperite 85 dosare cu suspiciuni confirmate şi s-au emis decizii de recuperare a sumelor încasate necuvenit în cuantum total de 370.176 lei. Din totalul debitului, prin AJPIS Alba s-a recuperat suma de 14.137 lei, restul debitelor fiind transferate la ANAF în vederea recuperării.

*Peste 150.000 lei din ajutoarele sociale au fost încasaţi necuvenit

66 de primării au fost controlate în cadrul acestei campanii, fiind dispuse măsuri de recalculare a cuantumului de ajutor social în 7 dosare, de suspendare a ajutorului social în 11 dosare, iar în 4 dosare s-a dispus încetarea dreptului pentru ajutor social. Recuperarea sumelor încasate necuvenit, în cuantum de 151.745 lei, a fost dispusă în 62 de dosare.

*Măsură de recuperare a sumelor încasate necuvenit dispusă în 233 de dosare de alocaţii pentru susţinerea familiei

După controalele efectuate la aceleași primării, a fost dispusă recalcularea cuantumului alocaţiei în 18 dosare, suspendarea alocaţiei în 54 de dosare şi încetarea acesteia în 11 dosare. 69.612 lei au fost încasaţi necuvenit, fiind dispusă recuperarea acestora în 233 dosare. În ceea ce priveşte acordarea alocaţiei de stat pentru copii, a cărei verificare a făcut obiectul unei alte campanii de inspecţie socială, au fost verificaţi 178 beneficiari, cu suspiciunea de plată după decesul minorului.

În urma verificărilor, s-au dispus măsuri de recuperare a plăţilor după deces pentru 9 beneficiari de alocaţie de stat, în cuantum de 12.380 lei. Din totalul debitului constatat de 12.380 lei, prin AJPIS Alba s-au recuperat până în prezent 3.486 lei, iar suma de 6038 lei a fost transferată la ANAF pentru recuperare, restul sumei, în cuantum de 2.856 lei, urmând să fie recuperată prin AJPIS Alba.

*1179 dosare de ajutor pentru încălzirea locuinţei au fost verificate. S-a dispus recuperarea 11.928 lei

În cadrul acestei campanii, au fost controlate 74 primarii, acţiuni finalizate cu procese verbale de control. Au fost verificate 1.179 dosare, din care 5 dosare cu suspiciunea  ajutoare multiple, 6 dosare cu suspiciunea primării multiple, 714 dosare cu suspiciunea venituri nedeclarate sau venituri declarate eronat, 322 dosare cu suspiciunea CNP inexistent şi 132 dosare cu suspiciunea CNP titular decedat.

Din totalul dosarelor verificate, 96 dosare au fost identificate cu suspiciune confirmată, cuantumul sumelor încasate necuvenit fiind de 11.928 lei, iar pentru alte 36 dosare de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne s-a dispus recalcularea cuantumului subvenţiei.

*33 de beneficiari ai indemnizaţiei lunare de handicap au fost verificaţi

Din numărul total al dosarelor care au făcut obiectul controlului, 22 dosare s-au aflat sub suspiciunea de plată după deces, 9 dosare cu suspiciunea CNP titular inexistent şi 2 dosare cu suspiciune plaţi în judeţe multiple. În urma verificărilor, s-au confirmat 18 suspiciuni pentru care s-a dispus măsuri de recuperare a plăţilor efectuate de către DGASPC Alba în cuantum de 4192 lei.  În cadrul aceleaşi campanii s-au verificat şi primăriile Cetatea de Baltă, Gîrbova, serviciile publice de asistenţă socială din Sebeş, Lopadea Nouă, Cugir şi Direcţia de Asistenţă Socială Alba Iulia. În urma verificărilor la DAS Alba Iulia a fost identificat un asistent social care a fost plătit după data transferului beneficiarului de indemnizaţie lunară de handicap în judeţul Vîlcea, fiind dispusă recuperarea sumei de 2730 lei.

*Aproape 350.000 lei încasaţi necuvenit din indemnizaţii pentru creşterea copilului

În cadrul verificărilor realizate prin încrucişarea bazelor de date la nivel naţional, dispuse de Curtea de Conturi, s-au verificat 819 dosare de ajutor social şi alocaţii pentru susţinerea familiei, cu suspiciunea venituri nedeclarate sau declarate eronat. În urma acestor controale, s-a constatat că 299 dosare verificate nu s-au confirmat, iar pentru 520 dosare confirmate s-a dispus recuperarea sumei încasate necuvenit în cuantum de 14.205 lei pentru alocaţia pentru susţinerea familiei şi 66.098 lei pentru ajutorul social.

În acelaşi context, s-au verificat 356 dosare de indemnizaţii pentru creşterea copilului, cu suspiciunea venituri realizate în perioada acordării indemnizaţiei. 21 dosare sunt cu suspiciunea venituri inexistente, iar alte 80 dosare sunt cu suspiciunea confirmată de venituri  realizate  în perioada acordării indemnizaţiei pentru creşterea copilului. Pentru suspiciunile confirmate s-a dispus recuperarea sumelor încasate necuvenit în cuantum de 348.934 lei, pentru care s-a emis decizie de recuperare.

Pentru anul 2014, ne menţinem obiectivele pe care le-am urmărit şi anul trecut, iar în privinţa campaniilor de inspecţie socială intenţionăm să continuăm acţiunile pe care le-am demarat în anul 2013. Am convingerea că aceste controale sunt extrem de utile şi vin atât în sprijinul cheltuirii corecte a banului public cât şi în deservirea corectă a cetăţenilor. Aş vrea, pe această cale, să îi invit pe cetăţenii judeţului Alba să ne sprijine în activitatea noastră şi să ne semnaleze orice nereguli în ceea ce priveşte plata beneficiilor de asistenţa socială”, a mai precizat directorul AJPIS Alba, Flaviu Cozuc.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

1 martie – 28 mai 2024: Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase în județul Alba. Localități și program

Ziarul Unirea

Publicat

în

În 1 martie începe o nouă campanie de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase în ZONA 1 a județului ALBA, adică în orașele Alba Iulia, Aiud, Teiuș și Ocna Mureș și comunele Ciugud, Berghin, Ohaba, Mihalț, Stremț, Galda de Jos, Cricău, Întregalde, Ighiu, Sântimbru, Râmeț, Rădești, Rimetea, Lopadea Nouă, Livezile, Mirăslău, Ponor, Hopârta, Fărău, Noșlac, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea