În 19 noiembrie, ședința CJ Alba: Rectificarea bugetară pe 2019 și omologarea unor trasee turistice, pe ordinea de zi

În 19 noiembrie, ședința CJ Alba: Rectificarea bugetară pe 2019 și omologarea unor trasee turistice, pe ordinea de zi

Consiliul Judeţean Alba este convocat în şedinţa „ordinară”, în ziua de 19 noiembrie 2019. Între proiectele de pe Ordinea de zi se află rectificarea bugetară pe 2019 și omologarea unor trasee turistice, pe ordinea de zi.

PROIECTUL ORDINII DE ZI

INFORMARE COVID-19

1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 24 octombrie 2019.
Redactat: Vasile Bumbu, Secretar general al Județului Alba

2. Proiect de hotărâre nr. 189/30 septembrie 2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, în judeţul Alba.
Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri

3. Proiect de hotărâre nr. 216/4 noiembrie 2019 privind aprobarea modificării și completării poziției nr. crt. 114 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului

4. Proiect de hotărâre nr. 217/4 noiembrie 2019 cu privire la aprobarea propunerii de omologare a traseelor turistice montane din judeţul Alba.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport

5. Proiect de hotărâre nr. 218/4 noiembrie 2019 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii şi Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri

6. Proiect de hotărâre nr. 219/4 noiembrie 2019 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii şi Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri

7. Proiect de hotărâre nr. 221/8 noiembrie 2019 privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora se calculează veniturile din arendă în anul 2020, în judeţul Alba.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii şi Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri

8. Proiect de hotărâre nr. 222/8 noiembrie 2019 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică și Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială

9. Proiect de hotărâre nr. 223/8 noiembrie 2019 cu privire la aprobarea Planului de restructurare al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități Galda de Jos, cu sediul în comuna Galda de Jos, nr. 376, județul Alba.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică și Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială

10. Proiect de hotărâre nr. 224/12 noiembrie 2019 privind acceptarea donației bunului imobil înscris în CF nr. 72174 Blaj și declararea acestuia ca bun imobil aparținând domeniul public al Județului Alba.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică și Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială

11. Proiect de hotărâre nr. 225/12 noiembrie 2019 cu privire la însuşirea Documentaţiilor cadastrale privind actualizare date imobile, având categoria de folosinţă drum, asupra unor imobile – poduri, în vederea înscrierii construcţiilor în cartea funciară acestea fiind situate pe DJ 107I, pe raza administrativ teritorială a localităţilor Aiud, Ponor, Mogoş, Bucium, ca bunuri aparţinând domeniului public al Judeţului Alba.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului

12. Proiect de hotărâre nr. 226/12 noiembrie 2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul „Modernizare drum județean DJ 142L: Ciumbrud – Sâncrai – Rădești – Leorinț – Meșcreac – Pețelca – Căpud – Zărieș – Gara Podu Mureș (DN 14B)” și a indicatorilor tehnico-economici corespunzători tronsonului cuprins între km 16+850 – 21+222,24.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului

13. Proiect de hotărâre nr. 227/12 noiembrie 2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Pod pe DJ 141C peste Valea Cenade km 2 + 600, județul Alba”.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului

14. Proiect de hotărâre nr. 228/12 noiembrie 2019 privind aprobarea modificării Statului de funcţii ale Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 4 Educaţie. cultură, tineret, ONG-uri şi sport

15. Proiect de hotărâre nr. 193/14 octombrie 2019 privind preluarea cotei de 1/2 părți asupra unui bun imobil – teren situat administrativ în municipiul Aiud, din domeniul public al Municipiului Aiud și din administrarea Consiliului local al municipiului Aiud, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului

16. Proiect de hotărâre nr. 202/16 octombrie 2019 privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între UAT – Municipiul Aiud prin Consiliul local al municipiului Aiud şi UAT – Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport

17. Întrebări, interpelări, declaraţii politice.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...