Rămâi conectat

Politică Administrație

În 18 decembrie, ședința CL Alba Iulia – Aprobarea nivelurilor pentru amenzi, impozite și taxele locale, aplicabile în anul 2019, pe Ordinea de zi

Publicat

în

Consiliul local al municipiului Alba Iulia este convocat în şedinţă ordinară, pe data de 18 decembrie 2018. Între proiectele de pe Ordinea de zi se află și aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2019.

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

I Proiecte de hotărâri privind:

Electrica Furnizare Discount

1.Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al municipiului Alba Iulia.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

2.Execuția bugetului general de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV anul 2018 al Municipiului Alba Iulia. Iniţiator, Primar Mircea Hava

3.Modificarea Hotărârii nr. 52/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului local din anii precedenți ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018, cu modificările și completările ulterioare.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

4.Aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2019.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

5.Documentația tehnico-economică, faza SF pentru obiectivul: „Extindere rețea canalizare menajeră și racorduri pe strada Modena din municipiul Alba Iulia”.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

6.Modificarea Hotărârii nr. 427/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

7.Modificarea Hotărârii nr. 428/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

8.Îndreptarea unei erori materiale din anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 425/2018 a Consiliului local.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

9.Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 223/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului:”Măsuri privind implementare cerinţe ISU pentru Grădiniţa cu program normal Bărăbanţ din municipiul Alba Iulia str. Mureşului nr. 136”.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

10.Modificarea Hotărârii nr. 311/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

11.Modificarea statului de funcții, ca urmare a promovării personalului contractual în grade/trepte profesionale din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și al Serviciului public „Administrarea patrimoniului local” aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

12.Modificarea statului de funcții, ca urmare a promovării funcționarilor publici în grad profesional din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și al Serviciului public „Administrarea patrimoniului local” aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

13.Aprobarea statului de funcţii al Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și pentru reglementarea unor măsuri privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual al căminului, altul decât personalul de specialitate.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

14.Modificarea Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi în municipiul Alba Iulia aprobat prin Hotărârea nr. 298/2013 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

15.Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ DIGITALĂ”, finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, CP 10/2018.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

16.Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Transport Innovation Gender Observatory” – acronim TInnGO, finanțat în cadrul programului european HORIZON 2020.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

17.Participarea Municipiului Alba Iulia în calitate de partener în cadrul proiectului Rumorless Cities, finanțat prin Programul european URBACT III 2014-2020 – Rețele de transfer.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

18.Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Positive City ExChange” – acronim CityxChange, finanțat în cadrul programului european HORIZON 2020.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

19.Încheierea Actului adițional nr. 5 la Contractul nr. 109752/2625/22.12.2015, încheiat prin Direcția de Asistență Socială Alba Iulia din subordinea. Consiliului Local Alba Iulia și Asociaţia Non-Guvernamentală Maria Beatrice Alba Iulia.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

20.Încheierea Actului adițional nr. 5 la Contractul nr. 109754/349/22.12.2015 încheiat între Direcția de Asistență Socială și Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia pentru susținerea financiară a Centrului de servicii acordate în comunitate Sf. Meletie Alba Iulia.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

21.Încheierea Actului adițional nr. 6 la Contractul nr. 109748/157/22.12.2015, încheiat prin Direcția de Asistență Socială Alba Iulia din subordinea Consiliului Local Alba Iulia și Asociaţia pentru Consiliere și Asistență Specializată A.C.A.S Alba Iulia.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

22.Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local Alba Iulia pentru anul 2019.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

23.Aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Alba Iulia pentru perioada 2019-2023.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

24.Stabilirea numărului de posturi, pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2019.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

25.Aprobarea unor documentații de urbanism din municipiului Alba Iulia:
Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE 2 TRONSOANE A CÂTE 4 LOCUINȚE SEMICOLECTIVE ȘI ÎMPREJMUIRE – MODIFICARE REGLEMENTĂRI DIN PUZ APROBAT CU HCL 108/2008, ALBA IULIA, STRADA NAZARETH ILLIT, FN, solicitant CIBU SIMONA, CIBU DAN-MARIUS, ILISIA ELENA”.
Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI REALIZARE ACCES, ALBA IULIA, STRADA MERILOR, FN, solicitant GHIURA ION”.
Art.3: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI STRADA DE ACCES, ALBA IULIA, STRADA APUSENI, FN, solicitant ȚĂLNAR CORNEL, TRIF LUCIAN GHEORGHE, TRIF OLTEA, CREIVEAN MARIA”.
Art.4: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE DEPOZIT CU PARCARE ȘI ÎMPREJMUIRE, ALBA IULIA, DRUM DIN DN1/E81, FN, solicitant FĂT DANIEL, CREIVEAN OVIDIU MARIUS, CREIVEAN DELIA MARCELA”.
Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL – ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, ALBA IULIA, STRADA TRAIAN VUIA, NR. 13, solicitant TRIFAN NICOLAE, TRIFAN SOFIA”.
Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE, ALBA IULIA, BULEVARDUL FERDINAND I NR. 22A, solicitant SINEA DUMITRU”.
Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINȚE ÎNȘIRUITE SEMICOLECTIVE ȘI ÎMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STRADA ȘIRIA NR. 1, solicitant SILEA ION, SILEA LIVIA”.
Art.8: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „MODIFICARE PUD APROBAT CU HCL 57, ART. 7/28.02.2017 PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, ALBA IULIA, STRADA ALESSANDRIA NR. 2, solicitant DOBREAN VICTOR, DOBREAN ANCA, PACURAR ANA”.
Art.9: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE A DOUĂ LOCUINȚE PE PARCELA CU DEMOLAREA PARȚIALĂ A LOCUINȚEI PRINCIPALE, ALBA IULIA, PIAȚA NAȚIUNII, NR. 8, solicitant COMAN VOICHIȚA MARIA”.
Art.10: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE PARCAJ COLECTIV ȘI AMENAJARE INCINTĂ, ALBA IULIA, STRADA ARNSBERG, FN, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”.
Art.11: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI CUPLATE, CREARE STRADĂ ACCES – MODIFICARE PUZ APROBAT CU HCL 108/2008, ALBA IULIA, STR. VALEA POPII, FN, solicitant LAZĂR VIOREL, LAZĂR MARIA MĂRIOARA”.
Art.12: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚE UNIFAMILIALE, ALBA IULIA, STR. IZVORULUI, FN, solicitant HAȚEGAN NELU MITRU, BÎRSAN IORDACHE, SIMU ALEXANDRA VALERIA”.
Art.13: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE REGLEMENTĂRI URBANISTICE APROBATE PRIN HCL 108/2008 PENTRU CONSTRUIRE ANEXE BISERICEȘTI – CAPELĂ, CLOPOTNIȚĂ ȘI GRUP SANITAR, ALBA IULIA, STR. VIDRA NR. 48, solicitant FUNDAȚIA TRANSAVIA”.
Art.14: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN PENTRU EXTINDERE BAZĂ DE AGREMENT: PENSIUNE, TERENURI SPORT, BUNGALOURI, BALTĂ PESCUIT SPORTIV, ALBA IULIA, EXTRAVILAN, ZONA FUNDOAIE, solicitant SC NEWTER DRUM SRL”.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

26.Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Bazinului olimpic din municipiul Alba Iulia și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a curusului de inițiere înot.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

27.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit nr. 1, bl.C, ap.10.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

28.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Livezii nr. 46-48, bl. ANL, ap. 5.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

29.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit nr.1, bl.C, ap. 18.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

30.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit nr.5, bl.A, ap. 20.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

31.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Arieșului nr.37, bl.235, sc.C, ap.16
Iniţiator, Primar Mircea Hava

32.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit nr. 1, bl. C, ap. 9.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

33.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit nr. 5, bl. A, ap. 4.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

34.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit nr. 5, bl.A, ap. 19.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

35.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit nr. 1, bl. C, ap. 16.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

36.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit nr.5, bl.A, ap. 5.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

37.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Livezii nr. 46-48, bl. ANL, ap. 14.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

38.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Livezii nr. 46-48, bl.ANL, ap. 25.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

39.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr. 46-48, bl. ANL, ap. 8.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

40.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit nr. 3, bl. B, ap. 5.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

41.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Arieșului nr. 37, bl. 235, sc. B, ap. 2.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

42.Acceptarea donației făcute municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Frații Jderi
Iniţiator, Primar Mircea Hava

43.Acceptarea donației făcute municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Cigașului
Iniţiator, Primar Mircea Hava

44.Însușirea raportului de expertiză tehnică extrajudiciară efectuată în Dosar nr. 7340/176/2018 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia
Iniţiator, Primar Mircea Hava

45.Dezmembrarea și înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra unui teren situat în Alba Iulia, strada Albăstrelelor
Iniţiator, Primar Mircea Hava

46.Însușirea raportului de expertiză tehnică judiciară efectuată în Dosar nr. 7509/176/2018 aflată pe rol la Judecătoria Alba Iulia
Iniţiator, Primar Mircea Hava

II Diverse
III Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba Iulia pentru luna ianuarie 2018.

Publicitate

Politică Administrație

Cîţu, planuri pentru PNL: „Să câştigăm ALBA, Craiova, Braşov, Timişoara, să luăm sectoarele Capitalei şi Primăria generală”

Publicat

în

Cîţu, planuri pentru PNL: „Să câştigăm Alba, Craiova, Braşov, Timişoara, să luăm sectoarele Capitalei şi Primăria generală”

Premierul Florin Cîţu a prezentat sâmbătă, la Tulcea, unele dintre obiectivele sale pentru viitoarele alegeri locale, enumerând mari localităţi unde PNL a pierdut alegerile trecute sau sectoare ale Capitalei, dar şi Primăria Generală, unde a fost susţinut Nicuşor Dan.

Florin Cîţu a declarat că nimeni nu a dat mai mulţi bani de la buget decât PSD-ul şi nu a cheltuit mai mulţi bani „degeaba”, premierul încurajând liberalii să facă performanţă.

„Oamenii au înţeles un aspect: acolo unde un primar are performanţă, mai primeşte un mandat, acolo unde vine cu pomeni, cu ajutoare sociale, cu tot felul de programe susţinute prin tot felul de ministere, cu tot felul de subvenţii, aţi văzut că nu merge mai departe. Primarii liberali care au făcut performanţă, peste tot în ţară şi-au reconfirmat mandatele şi au fost aleşi de oameni. Asta înseamnă liberalism, asta vrem noi să facem: vrem să facem România liberală”, a afirmat Florin Cîţu sâmbătă, în discursul ţinut la conferinţa de alegeri a PNL Tulcea.

Electrica Furnizare Discount

Premierul, candidat la şefia PNL, a arătat care sunt obiectivele sale pentru următoarele alegeri locale, pronunţând numele unor mari localităţi unde PNL nu a câştigat alegerile, dar şi pe cele ale sectoarelor Capitalei şi Primăria generală a Bucureştiului, unde PNL a susţinut un candidat din afara partidului.

„Contează foarte mult să înţelegem că 25 septembrie nu este un final, este, de fapt, un început. Un început pentru Partidul Naţional Liberal care trece într-o nouă etapă, o etapă unde trebuie să devenim cel mai mare partid politic din România. Doar aşa putem să implementăm liberalismul. Şi în acelaşi timp trebuie să ne recâştigăm electoratul nostru tradiţional, electoratul care crede în proprietatea privată care este sfântă şi în antreprenor care este un erou, acel electorat pe care l-am pierdut pe drum. Şi pentru asta va trebui să ne întoarcem să recâştigăm municipiile, oraşele.

Vreau că câştigăm Craiova, vreau să câştigăm din nou Braşov, vreau să recâştigăm Timişoara, Alba, vreau să luă sectoarele 3,4, 5, dar şi sectorul 1 şi 2. Vreau să luăm Primăria Generală (a Capitalei – n.r.). Vreau să luăm, pentru că am arătat românilor că doar prin liberalism putem să dezvoltăm România şi este normal ca toţi românii să beneficieze de pe urmele liberalismului”, a mai afirmat Florin Cîţu.

sursa: adevarul.ro

Citește mai mult

Politică Administrație

VEȘTI BUNE pentru românii din DIASPORA. Procedura consulară s-a schimbat. Ce modificări au fost aduse

Publicat

în

VEȘTI BUNE pentru românii din DIASPORA. Procedura consulară s-a schimbat. Ce modificări au fost aduse

Milioanele de români din diaspora nu mai trebuie să prezinte copii xerox după documente atunci când au nevoie de servicii consulare. Un comunicat al Ministerului de Externe anunță că măsura este deja în vigoare din 20 iulie.

Astfel, românii care merg la un consulat și depun o cerere nu trebuie să mai anexeze și copii ale documentelor originale solicitate, așa cum era până acum. Acestea vor fi făcute pe loc de personalul consular, așa că solicitanții de servicii consulare vor prezenta, la momentul depunerii cererii la ghișeu, doar documentele în original.

Citește și: Ce trebuie să știe românii care se întorc din concediile din străinătate?

Ministerul de Externe spune că este o măsură menite să reducă din birocrație și să reducă arhiva consulară în format clasic, documentele urmând să fie păstrate pe suport electronic, cu respectarea normelor legale în domeniu.

Electrica Furnizare Discount

Românii din străinătate sunt încurajați să nu mergă fizic la ghișeu, ci să-și încarce cererile și documentele în format electronic, prin intermediul portalului www.econsulat.ro.

Citește mai mult

Politică Administrație

Cîțu pe urmele lui Dragnea? Plângere penală la DNA pe numele Premierului României. Acuzație de instigare la abuz în serviciu

Publicat

în

Cîțu pe urmele lui Dragnea? Plângere penală la DNA pe numele Premierului României. Acuzație de instigare la abuz în serviciu

Avocatul a precizat că plângerea penală îl vizează şi pe premierul Florin Cîţu, pentru instigare la abuz în serviciu, deoarece acesta este singurul care a profitat de pe urma acelui document. „Prin raportare la documentul care a devenit viral, rezultă destul de clar că singurul căruia îi profită conţinutul acestui document este prim-ministrul României, domnul Florin Cîţu”, a indicat el.

”În măsura în care ancheta penală va dovedi că angajarea în sine a avut ca scop tocmai folosirea resurselor Guvernului pentru a-şi asigura o persoană care să-i facă campanie politică, vorbim de un abuz în serviciu şi pentru premier”, a mai declarat Toni Decean.

Pe de altă parte, avocatul a explicat că există asemănări, dar şi diferenţe între acest caz şi cel al fostului preşedinte al PSD Liviu Dragnea, condamnat pentru angajarea a două consiliere de la DGASPC Teleorman la sediul partidului.

Electrica Furnizare Discount

„Există nişte diferenţe substanţiale, care ar consta în faptul că, din ceea ce ştiu eu, în cazul Dragnea cele două angajate nu au prestat deloc muncă la Direcţia Copilului, unde erau angajate, au semnat în fals pontaje şi alte documentele şi de fapt s-au aflat la sediul PSD. În cazul de faţă, doamna consilier de stat era la sediul Guvernului şi ea a lucrat efectiv acolo. O asemănare ar fi că, în ambele cazuri, vorbim de un angajat al statului, un funcţionar public, care se implică într-o luptă politică”, a spus avocatul.

La rândul său, un reprezentant al Comunităţii Declic a declarat că este trist faptul că procurorii nu s-au sesizat în acest caz şi trebuie ca acest lucru să îl facă cetăţenii.

„Ne-am fi aşteptat ca procurorii DNA să se sesizeze. Când am văzut că nu o fac, atunci ne-am consultat cu avocaţii noştri şi am decis să mergem mai departe. Mi se pare trist că, într-o ţară în care atât de mulţi am luptat pentru o justiţie independentă, încă trebuie să facem noi, cetăţenii, astfel de sesizări, mai ales când este vorba de înalţi demnitari ai statului”, a declarat reprezentantul Declic.

Mioara Costin a fost eliberată săptămâna trecută, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului.

Plecarea acesteia vine după ce în presă a apărut un „document” cu antetul Guvernului, unde apare şi semnătura Mioarei Costin, şi care s-ar referi la strategia premierului în campania pentru alegerile interne din PNL.

Chestionat pe această temă, într-o conferinţă de presă, premierul Florin Cîţu a explicat: „Eu, din funcţia de premier, pot să comentez doar pe documente oficiale. (…) Niciodată un astfel de document nu a fost înregistrat sau mi-a fost mie prezentat în niciun moment”.

„Despre documente care apar în presă sau hârtii, că nu ştiu dacă sunt documente, fiţuici sau documente editabile care apar în presă, nu pot să comentez. Eu pot să comentez doar pe documente oficiale. (…) Documente oficiale, din punctul meu de vedere, înseamnă documente înregistrate, documente care au trecut printr-o anumită procedură”, a spus atunci Cîţu.

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2021 Ziarul Unirea