În 18 decembrie, ședința CL Alba Iulia – Aprobarea nivelurilor pentru amenzi, impozite și taxele locale, aplicabile în anul 2019, pe Ordinea de zi

Paul Voicu - Primar 2020

Consiliul local al municipiului Alba Iulia este convocat în şedinţă ordinară, pe data de 18 decembrie 2018. Între proiectele de pe Ordinea de zi se află și aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2019.

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

ELIT

I Proiecte de hotărâri privind:

1.Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al municipiului Alba Iulia.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

Mihail David - 2020

2.Execuția bugetului general de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV anul 2018 al Municipiului Alba Iulia. Iniţiator, Primar Mircea Hava

Gheorge Valentin Rotar - Alegeri Locale 2020

3.Modificarea Hotărârii nr. 52/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului local din anii precedenți ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018, cu modificările și completările ulterioare.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

4.Aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2019.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

5.Documentația tehnico-economică, faza SF pentru obiectivul: „Extindere rețea canalizare menajeră și racorduri pe strada Modena din municipiul Alba Iulia”.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

6.Modificarea Hotărârii nr. 427/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

7.Modificarea Hotărârii nr. 428/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

8.Îndreptarea unei erori materiale din anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 425/2018 a Consiliului local.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

9.Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 223/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului:”Măsuri privind implementare cerinţe ISU pentru Grădiniţa cu program normal Bărăbanţ din municipiul Alba Iulia str. Mureşului nr. 136”.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

10.Modificarea Hotărârii nr. 311/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

11.Modificarea statului de funcții, ca urmare a promovării personalului contractual în grade/trepte profesionale din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și al Serviciului public „Administrarea patrimoniului local” aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

12.Modificarea statului de funcții, ca urmare a promovării funcționarilor publici în grad profesional din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și al Serviciului public „Administrarea patrimoniului local” aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

13.Aprobarea statului de funcţii al Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și pentru reglementarea unor măsuri privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual al căminului, altul decât personalul de specialitate.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

14.Modificarea Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi în municipiul Alba Iulia aprobat prin Hotărârea nr. 298/2013 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

15.Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ DIGITALĂ”, finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, CP 10/2018.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

16.Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Transport Innovation Gender Observatory” – acronim TInnGO, finanțat în cadrul programului european HORIZON 2020.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

17.Participarea Municipiului Alba Iulia în calitate de partener în cadrul proiectului Rumorless Cities, finanțat prin Programul european URBACT III 2014-2020 – Rețele de transfer.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

18.Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Positive City ExChange” – acronim CityxChange, finanțat în cadrul programului european HORIZON 2020.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

19.Încheierea Actului adițional nr. 5 la Contractul nr. 109752/2625/22.12.2015, încheiat prin Direcția de Asistență Socială Alba Iulia din subordinea. Consiliului Local Alba Iulia și Asociaţia Non-Guvernamentală Maria Beatrice Alba Iulia.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

20.Încheierea Actului adițional nr. 5 la Contractul nr. 109754/349/22.12.2015 încheiat între Direcția de Asistență Socială și Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia pentru susținerea financiară a Centrului de servicii acordate în comunitate Sf. Meletie Alba Iulia.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

21.Încheierea Actului adițional nr. 6 la Contractul nr. 109748/157/22.12.2015, încheiat prin Direcția de Asistență Socială Alba Iulia din subordinea Consiliului Local Alba Iulia și Asociaţia pentru Consiliere și Asistență Specializată A.C.A.S Alba Iulia.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

22.Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local Alba Iulia pentru anul 2019.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

23.Aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Alba Iulia pentru perioada 2019-2023.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

24.Stabilirea numărului de posturi, pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2019.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

25.Aprobarea unor documentații de urbanism din municipiului Alba Iulia:
Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE 2 TRONSOANE A CÂTE 4 LOCUINȚE SEMICOLECTIVE ȘI ÎMPREJMUIRE – MODIFICARE REGLEMENTĂRI DIN PUZ APROBAT CU HCL 108/2008, ALBA IULIA, STRADA NAZARETH ILLIT, FN, solicitant CIBU SIMONA, CIBU DAN-MARIUS, ILISIA ELENA”.
Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI REALIZARE ACCES, ALBA IULIA, STRADA MERILOR, FN, solicitant GHIURA ION”.
Art.3: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI STRADA DE ACCES, ALBA IULIA, STRADA APUSENI, FN, solicitant ȚĂLNAR CORNEL, TRIF LUCIAN GHEORGHE, TRIF OLTEA, CREIVEAN MARIA”.
Art.4: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE DEPOZIT CU PARCARE ȘI ÎMPREJMUIRE, ALBA IULIA, DRUM DIN DN1/E81, FN, solicitant FĂT DANIEL, CREIVEAN OVIDIU MARIUS, CREIVEAN DELIA MARCELA”.
Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL – ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, ALBA IULIA, STRADA TRAIAN VUIA, NR. 13, solicitant TRIFAN NICOLAE, TRIFAN SOFIA”.
Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE, ALBA IULIA, BULEVARDUL FERDINAND I NR. 22A, solicitant SINEA DUMITRU”.
Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINȚE ÎNȘIRUITE SEMICOLECTIVE ȘI ÎMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STRADA ȘIRIA NR. 1, solicitant SILEA ION, SILEA LIVIA”.
Art.8: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „MODIFICARE PUD APROBAT CU HCL 57, ART. 7/28.02.2017 PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, ALBA IULIA, STRADA ALESSANDRIA NR. 2, solicitant DOBREAN VICTOR, DOBREAN ANCA, PACURAR ANA”.
Art.9: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE A DOUĂ LOCUINȚE PE PARCELA CU DEMOLAREA PARȚIALĂ A LOCUINȚEI PRINCIPALE, ALBA IULIA, PIAȚA NAȚIUNII, NR. 8, solicitant COMAN VOICHIȚA MARIA”.
Art.10: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE PARCAJ COLECTIV ȘI AMENAJARE INCINTĂ, ALBA IULIA, STRADA ARNSBERG, FN, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”.
Art.11: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI CUPLATE, CREARE STRADĂ ACCES – MODIFICARE PUZ APROBAT CU HCL 108/2008, ALBA IULIA, STR. VALEA POPII, FN, solicitant LAZĂR VIOREL, LAZĂR MARIA MĂRIOARA”.
Art.12: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚE UNIFAMILIALE, ALBA IULIA, STR. IZVORULUI, FN, solicitant HAȚEGAN NELU MITRU, BÎRSAN IORDACHE, SIMU ALEXANDRA VALERIA”.
Art.13: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE REGLEMENTĂRI URBANISTICE APROBATE PRIN HCL 108/2008 PENTRU CONSTRUIRE ANEXE BISERICEȘTI – CAPELĂ, CLOPOTNIȚĂ ȘI GRUP SANITAR, ALBA IULIA, STR. VIDRA NR. 48, solicitant FUNDAȚIA TRANSAVIA”.
Art.14: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN PENTRU EXTINDERE BAZĂ DE AGREMENT: PENSIUNE, TERENURI SPORT, BUNGALOURI, BALTĂ PESCUIT SPORTIV, ALBA IULIA, EXTRAVILAN, ZONA FUNDOAIE, solicitant SC NEWTER DRUM SRL”.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

26.Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Bazinului olimpic din municipiul Alba Iulia și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a curusului de inițiere înot.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

27.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit nr. 1, bl.C, ap.10.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

28.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Livezii nr. 46-48, bl. ANL, ap. 5.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

29.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit nr.1, bl.C, ap. 18.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

30.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit nr.5, bl.A, ap. 20.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

31.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Arieșului nr.37, bl.235, sc.C, ap.16
Iniţiator, Primar Mircea Hava

32.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit nr. 1, bl. C, ap. 9.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

33.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit nr. 5, bl. A, ap. 4.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

34.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit nr. 5, bl.A, ap. 19.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

35.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit nr. 1, bl. C, ap. 16.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

36.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit nr.5, bl.A, ap. 5.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

37.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Livezii nr. 46-48, bl. ANL, ap. 14.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

38.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Livezii nr. 46-48, bl.ANL, ap. 25.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

39.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr. 46-48, bl. ANL, ap. 8.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

40.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit nr. 3, bl. B, ap. 5.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

41.Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Arieșului nr. 37, bl. 235, sc. B, ap. 2.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

42.Acceptarea donației făcute municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Frații Jderi
Iniţiator, Primar Mircea Hava

43.Acceptarea donației făcute municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Cigașului
Iniţiator, Primar Mircea Hava

44.Însușirea raportului de expertiză tehnică extrajudiciară efectuată în Dosar nr. 7340/176/2018 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia
Iniţiator, Primar Mircea Hava

45.Dezmembrarea și înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra unui teren situat în Alba Iulia, strada Albăstrelelor
Iniţiator, Primar Mircea Hava

46.Însușirea raportului de expertiză tehnică judiciară efectuată în Dosar nr. 7509/176/2018 aflată pe rol la Judecătoria Alba Iulia
Iniţiator, Primar Mircea Hava

II Diverse
III Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba Iulia pentru luna ianuarie 2018.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...