În 16 noiembrie 2020, ședința CL Teiuș – Depunerea jurământului de către primarul orașului, alegerea comisiilor de specialitate și alegerea viceprimarului, printre proiectele pe ordinea de zi

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Consiliul Local al orașului Teiuș este convocat în şedinţă publică extraordinară pentru ziua de luni, 16 noiembrie 2020, de la ora 10:00. Între proiectele de pe Ordinea de zi se află și depunerea jurământului de către primarul orașului, alegerea comisiilor de specialitate și alegerea viceprimarului.

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

USR - Alegeri parlamentare 2020

1.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni (noiembrie 2020-ianuarie 2021)
-iniţiator primar Hălălai Mirel Vasile
2.Prezentarea hotărârii judecătoreşti de validare a mandatului primarului orașului Teiuș
3.Depunerea juramantului de catre primarul orasului Teius,declarat ales,al carui mandat a fost validat de instanta de judecata
4.Prezentarea hotărârii judecătoreşti de validare a mandatelor consilierilor locali supleanti
5.Depunerea juramantului de catre consilierii locali supleanti ale caror mandate au fost validate de catre instanta de judecata
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei mixte care are ca obiect organizarea votului ,,secret,, în situațiile expres prevăzute de legislația în vigoare,precum și în cazurile în care Consiliul local oraș Teiuș stabilește adoptarea unor hotărâri prin vot ,,secret,,
-iniţiator primar Hălălai Mirel Vasile
7.Proiect de hotarare privind alegerea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului local oras Teius
-iniţiator primar Hălălai Mirel Vasile
8.Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului orasului Teius.
-iniţiator primar Hălălai Mirel Vasile
9.Proiect de hotărâre privind Privind înfiinţarea Serviciului de Iluminat Public al U.A.T. Oras Teius şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare ,a Caietului de sarcini al Serviciului de Iluminat Public , a Studiului de Oportunitate privind modalitatea de delegare a Serviciului de Iluminat Public si a contractului cadru de delegare a serviciului de iluminat public al orasului Teius.

PMP - Alegeri parlamentare 2020

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419