Rămâi conectat

Economie

Implementarea Programului Operaţional Regional în Regiunea Centru

Publicat

în

Un nou contract de finanţare semnat între MDRT şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru va asigura resursele necesare pentru buna desfăşurare a activităţii ADR Centru, în implementarea Programului Operaţional Regional, la nivelul Regiunii Centru. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru derulează activităţi de evaluare, contractare şi monitorizare a programului REGIO, dispunând de o alocare financiară de peste 3 milioane euro, pe o perioadă de doi ani. Fondurile sunt angajate în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru proiectul „Sprijin acordat în perioada 2011 – 2012 pentru OI din cadrul ADR Centru în implementarea şi monitorizarea la nivel regional a POR 2007 – 2013”, a cărui valoare este de peste 3,54 milioane euro.
Prin acest proiect, ADR Centru se angajează să atingă indicatori importanţi pentru evaluarea Programului REGIO, respectiv pentru asigurarea absorbţiei fondurilor structurale disponibile pentru Regiunea Centru prin Programul Operaţional Regional. Cel mai important indicator, prin care va fi evaluată performanţa activităţii ADR Centru, în calitate de Organism Intermediar, este reprezentat de contractarea până la sfârşitul perioadei de implementare a activităţilor proiectului a minim 95% din fondurile publice aferente POR alocate la nivelul Regiunii de dezvoltare Centru pentru domeniile de intervenţie lansate de AM, bugetate din Fondul European de Dezvoltare Regională şi cofinanţate de la bugetul de stat.
Prin contractul identificat prin Cod SMIS 36303, încheiat la sfârşitul semestrului I – 2011, ADR Centru, care are calitatea de Organism Intermediar în derularea programului Regio, obţine finanţare pentru realizarea activităţilor ce decurg din atribuţiile delegate prin Acordul cadru de implementare a Programului Operaţional Regional 2007-2013 în România. Practic, ADR Centru va putea accesa fonduri de 12.927.611,87 lei, care reprezintă valoarea totală a asistenţei financiare nerambursabile solicitate în cadrul proiectului menţionat. Această sumă este alocată, în Regiunea Centru, în cadrul Axei Prioritare 6  – Asistenţă tehnică, din cadrul Programului REGIO, pentru Domeniul Major de Intervenţie 1, „Sprijin pentru implementarea, managementul şi evaluarea POR”, valoarea totală a proiectului, care se va derula până în data de 31 decembrie 2010, fiind de 14.870.752,92 lei.
„Semnarea acestui contract reprezintă, de fapt, susţinerea activităţilor pe care le întreprindem pentru a asigura implementarea Programului Operaţional Regional în Regiunea Centru. Până la jumătatea anului 2011 am asigurat angajarea, prin contractele încheiate a 70% din totalul de 439,09 milioane euro pe care îi avem la dispoziţie şi am realizat plăţi, prefinanţări şi rambursări în proiecte, de circa 28% din această sumă. În aceste condiţii, până la sfărşitul anului 2011 vom contracta peste 90% din suma alocată regiunii noastre, urmând ca în anul 2012 să monitorizăm cu aceeaşi atenţie ca şi până acum activitatea beneficiarilor proiectelor contractate, ca să ne asigurăm de creşterea gradului de absorbţie a fondurilor. Conform misiunii sale, ADR Centru îi sprijină pe toţi beneficiarii acestui program, destinat dezvoltării regiunii noastre. Fondurile atrase prin proiecte bune trebuie să genereze creştere economică, sau să ducă la îmbunătăţirea infrastructurii şi a climatului social. Sunt sigur că obiectivul nostru va fi atins şi vom asigura absorbţia fondurilor europene în cele şase judeţe ale Regiunii Centru, astfel încât să putem contribui activ la creşterea calitaţii vieţii locuitorilor din centrul ţării”, a declarat domnul Simion Creţu, director general ADR Centru.
În cadrul Axei Prioritare 6 – Asistenţa tehnică, sunt finanţate Organismele Intermediare din cadrul fiecărei Agenţii pentru Dezvoltare Regională pentru activităţi de investiţii, îmbunătăţirea bazei materiale şi întărirea capacităţii administrative, inclusiv din punct de vedere al resurselor umane, astfel încât să poată acorda sprijin concret şi corespunzător oricărui potenţial beneficiar din regiunile de dezvoltare a Romăniei, care doreşte să acceseze finanţari nerambursabile prin Programul REGIO 2007-2013. (N.L.)

Publicitate

Economie

Comunicat de presă privind lansarea proiectului „Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Cîmpeni”

Publicat

în

Comunicat de presă

Electrica Furnizare Discount

Proiectul „Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Cîmpeni”, cod MySMIS 123734, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către UAT Oraș Cîmpeni și are o valoare totală de 21,686,077.99 lei, din care 18,099,875.28 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 27.05.2021 – 31.12.2023.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea calității vieții locuitorilor din Orașul Cîmpeni, prin derularea de intervenții la nivelul Școlii Generale, respectiv Muzeul Avram Iancu, cât și prin modernizarea străzii Horea.

            Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Modernizarea și extinderea Școlii Generale, prin realizarea lucrărilor de reabilitare, recompartimentare, termoizolare, dotare.
  • Reabilitarea și mansardarea clădirii Muzeului Avram Iancu, prin realizarea lucrărilor de reabilitare, izolare, modernizare instalații, dotare.
  • Adaptarea infrastructurii pentru utilizarea de către persoanele cu dizabilități, prin realizarea rampelor de acces, montarea ascensoarelor, achiziționarea dotărilor specifice, implementarea unor măsuri suplimentare față de standardele legale.
  • Îmbunatățirea infrastructurii fizice de bază, prin modernizarea străzii Horea.
  • Utilizarea eficientă a resurselor, prin echiparea cu panouri solare, utilizarea corpurilor de iluminat LED.
Citește mai mult

Economie

Anunț finalizare implementare proiect „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” – beneficiar AGRO-MONTANA S.R.L

Publicat

în

Comunicat de presă

AGRO-MONTANA S.R.L. anunta finalizarea proiectul cu titlul ” Grant capital de lucru” proiect  nr RUE 796 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 23-03-2021

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea AGRO-MONTANA S.R.L.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 748.719,18 lei (valoarea totala) din care: 651.060,15 lei grant si 97.659,03 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020]

[Date de Contact]

Publicitate

AGRO-MONTANA S.R.L., cu sediul în jud. Alba, localitatea Vintu de Jos,  Str. Devei, nr. 2, ,

telefon 0788492720, înregistrată sub nr. J01/492/1994 la oficiul Registrului Comerţului,

CUI/CIF 5665552, reprezentată legal prin DARAMUS VLAD-SIMION

Citește mai mult

Economie

COMUNICAT DE PRESĂ – Lansarea proiectului „Dezvoltarea SC Eurobeton Industry SRL prin achizitia de echipamente tehnologice performante”

Publicat

în

Comunicat de presă

Electrica Furnizare Discount

Proiectul “Dezvoltarea SC Eurobeton Industry SRL  prin achizitia de echipamente tehnologice performante”, cod MySMIS 131774, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către EUROBETON INDUSTRY SRL și are o valoare totală de 1074808.40 lei, din care 722560.26 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Acest proiect este prevăzut a se derula în perioada 01.07.2021 – 28.02.2022.

Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii economice a SC EUROBETON INDUSTRY SRL prin largirea gamei de servicii (lucrari de betonare) si implementarea de tehnologii moderne, asigurandu-se astfel principiile unei dezvoltari durabile si reducerea decalajelor fata de productivitatea obtinuta la nivelul Uniunii Europene, conducand in mod direct la un nivel de viata ridicat pentru personalul angajat si indirect la imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatii.

Obiectivele specifice ale proiectului

O.S.1. Consolidarea pozitiei pe piata a firmei EUROBETON INDUSTRY SRL printr-o investitie in domeniul constructiilor: achizitia de echipamente cu grad inalt de inovatie si eficienta, creand astfel premisele realizarii unei activitati profitabile, de o inalta calitate, la standarde europene.

O.S.2. Crearea a 5 noi locuri de munca in scopul eficientizarii si dezvoltarii serviciilor prestate si mentinerea lor pe o perioada de cel putin 3 ani dupa finalizarea implementarii proiectului.

O.S.3 Extinderea activitatii societatii la nivel national (local si regional) prin dezvoltarea si promovarea activitatii. Fidelizarea clientilor prin calitatea, durabilitatea, flexibillitatea si pretul serviciilor oferite, precum si imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor prestate.

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2021 Ziarul Unirea