Ziarul Unirea

Implementarea Programului Operaţional Regional în Regiunea Centru

Un nou contract de finanţare semnat între MDRT şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru va asigura resursele necesare pentru buna desfăşurare a activităţii ADR Centru, în implementarea Programului Operaţional Regional, la nivelul Regiunii Centru. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru derulează activităţi de evaluare, contractare şi monitorizare a programului REGIO, dispunând de o alocare financiară de peste 3 milioane euro, pe o perioadă de doi ani. Fondurile sunt angajate în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru proiectul „Sprijin acordat în perioada 2011 – 2012 pentru OI din cadrul ADR Centru în implementarea şi monitorizarea la nivel regional a POR 2007 – 2013”, a cărui valoare este de peste 3,54 milioane euro.
Prin acest proiect, ADR Centru se angajează să atingă indicatori importanţi pentru evaluarea Programului REGIO, respectiv pentru asigurarea absorbţiei fondurilor structurale disponibile pentru Regiunea Centru prin Programul Operaţional Regional. Cel mai important indicator, prin care va fi evaluată performanţa activităţii ADR Centru, în calitate de Organism Intermediar, este reprezentat de contractarea până la sfârşitul perioadei de implementare a activităţilor proiectului a minim 95% din fondurile publice aferente POR alocate la nivelul Regiunii de dezvoltare Centru pentru domeniile de intervenţie lansate de AM, bugetate din Fondul European de Dezvoltare Regională şi cofinanţate de la bugetul de stat.
Prin contractul identificat prin Cod SMIS 36303, încheiat la sfârşitul semestrului I – 2011, ADR Centru, care are calitatea de Organism Intermediar în derularea programului Regio, obţine finanţare pentru realizarea activităţilor ce decurg din atribuţiile delegate prin Acordul cadru de implementare a Programului Operaţional Regional 2007-2013 în România. Practic, ADR Centru va putea accesa fonduri de 12.927.611,87 lei, care reprezintă valoarea totală a asistenţei financiare nerambursabile solicitate în cadrul proiectului menţionat. Această sumă este alocată, în Regiunea Centru, în cadrul Axei Prioritare 6  – Asistenţă tehnică, din cadrul Programului REGIO, pentru Domeniul Major de Intervenţie 1, „Sprijin pentru implementarea, managementul şi evaluarea POR”, valoarea totală a proiectului, care se va derula până în data de 31 decembrie 2010, fiind de 14.870.752,92 lei.
„Semnarea acestui contract reprezintă, de fapt, susţinerea activităţilor pe care le întreprindem pentru a asigura implementarea Programului Operaţional Regional în Regiunea Centru. Până la jumătatea anului 2011 am asigurat angajarea, prin contractele încheiate a 70% din totalul de 439,09 milioane euro pe care îi avem la dispoziţie şi am realizat plăţi, prefinanţări şi rambursări în proiecte, de circa 28% din această sumă. În aceste condiţii, până la sfărşitul anului 2011 vom contracta peste 90% din suma alocată regiunii noastre, urmând ca în anul 2012 să monitorizăm cu aceeaşi atenţie ca şi până acum activitatea beneficiarilor proiectelor contractate, ca să ne asigurăm de creşterea gradului de absorbţie a fondurilor. Conform misiunii sale, ADR Centru îi sprijină pe toţi beneficiarii acestui program, destinat dezvoltării regiunii noastre. Fondurile atrase prin proiecte bune trebuie să genereze creştere economică, sau să ducă la îmbunătăţirea infrastructurii şi a climatului social. Sunt sigur că obiectivul nostru va fi atins şi vom asigura absorbţia fondurilor europene în cele şase judeţe ale Regiunii Centru, astfel încât să putem contribui activ la creşterea calitaţii vieţii locuitorilor din centrul ţării”, a declarat domnul Simion Creţu, director general ADR Centru.
În cadrul Axei Prioritare 6 – Asistenţa tehnică, sunt finanţate Organismele Intermediare din cadrul fiecărei Agenţii pentru Dezvoltare Regională pentru activităţi de investiţii, îmbunătăţirea bazei materiale şi întărirea capacităţii administrative, inclusiv din punct de vedere al resurselor umane, astfel încât să poată acorda sprijin concret şi corespunzător oricărui potenţial beneficiar din regiunile de dezvoltare a Romăniei, care doreşte să acceseze finanţari nerambursabile prin Programul REGIO 2007-2013. (N.L.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419