Rămâi conectat
Alba Music and Film Festival 2022

Economie

Guvernul recunoaște că nu respectă Obiectivul Bugetar pe Termen Mediu. România a ajuns la cel mai mare deficit structural din UE

Ziarul Unirea

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

Guvernul PSD – ALDE recunoaște că nu respectă Obiectivul Bugetar pe Termen Mediu. De la campioana austerității, România a ajuns la cel mai mare deficit structural din UE. Ministerul Finanțelor se așteaptă să depășească în continuare Obiectivul Bugetar pe Termen Mediu (MTO), în condițiile în care deficitul bugetar adoptat pentru anul viitor este la limita tratatelor europene, într-o perioadă de creștere economică peste potențial.

Comisia Europeană preconizează că România va avea cel mai ridicat deficit structural din UE în acest an și în 2018, după ce până în 2015 a dus o politică de ajustare semnificativă a dezechilibrelor bugetare. Profit.ro a semnalat de luna trecută că Guvernul a construit proiectul de buget 2018 cu un deficit de 2,97% și că ajustarea cerută de Comisia Europeană va fi abia din 2019. Ieri, Parlamentul a adoptat bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale pentru 2018. Deficitul bugetar va fi de aproape 27 de miliarde de lei, adică aproape 3% din Produsul Intern Brut estimat la circa 908 miliarde de lei pentru anul viitor, pe o creștere economică reală de 5,5%.

“Pe orizontul 2018-2021, politica de deficit bugetar continuă să susțină în mod direct creșterea economică, în marja permisă de Pactul de Stabilitate și Creștere, respectiv un deficit bugetar ESA de 3% din PIB”, arată Finanțele în raportul de previziune economică ce însoțește proiectul de buget. Numai că deficitul bugetar de 3% nu este cel urmărit în Pactul de Stabilitate, ci deficitul structural, care ia în calcul potențialul de creștere economică al țării, la care deficitul structural trebuie aplicat. Astfel, atunci când creșterea este peste potențial, țările ar trebui să reducă deficitele bugetare, având spațiu mai mare de cheltuieli excedentare în perioadele de scădere economică. BNR poate crește cerințele de capital pentru băncile cu credite neperformante, de teama efectelor creșterii dobânzilor.

Elit - Gustul Desăvârșit

Ministerul Finanțelor recunoaște că s-a abătut în ultimii doi ani de la Obiectivul Bugetar pe Termen Mediu și se așteaptă la o ajustare abia din 2019.

“Măsurile de relaxare fiscală începute în perioada 2015-2016 (noul Cod fiscal și majorările salariale și ale unor drepturi de natura asistenței sociale) și continuate prin măsurile adoptate de noul Guvern în anul 2017, (creșterea salariului minim, eliminare contribuții pentru pensionari, neimpozitare pensii sub 2000 lei, adoptarea legii privind eliminarea a 102 taxe, creșterea valorii punctului de pensie) au determinat în anul 2016 o evoluție de 2,2 % a deficitului structural și se estimează 3,06 % din PIB pentru anul 2017, reflectând în continuare o deviere de la obiectivul bugetar pe termen mediu”, se arată în raport.

Pentru 2018, Finanțele estimează un deficit structural și mai mare decât din cel din acest an, la aproape 3,2% din PIB. Anul trecut, deficitul structural din România a fost de 2,2% din PIB, după ce în perioada 2013-2014 a fost de 0,9%, respectiv 0,4% din PIB, iar în 2015 de 0,3%, perioadă în care România era printre țările europene care respectau Pactul de Stabilitate, în condițiile în care anterior adoptase măsuri dure de austeritate. De acolo, politicile fiscale au ajuns cele mai laxe din Uniune, potrivit Comisiei Europene.

În raportul de previziune economică din toamnă, Comisia estima pentru acest an un deficit structural de 3,3%, de 4,3% în 2018 și 4,6% în 2019. Doar Ungaria are cifre apropiate, cu o estimare de deficit structural 3,2% din PIB în acest an și 3,6% anul viitor, în condițiile în care ambele țări au o țintă care stipulează că nu trebuie să depășească deficitul structural de 1% din PIB.

Deficitul structural la nivelul UE 27 s-a ajustat treptat de la 1,3% din PIB, în 2013, la 0,9%, în 2016, și este prognozat să crească cu câte 0,1 puncte procentuale anual până la 1,2% în 2019. De altfel, România este și singura țară care a primit în acest an o recomandare în procedura de deficit structural excesiv să reducă cifrele cu câte 0,5 puncte procentuale anul acesta și anul următor. Datele pe care s-a bazat analiza Comisiei sunt însă schimbate acum. Previziunile vedeau o creștere economică mai lentă, în timp ce, în realitate, avansul a fost mai ridicat, estimat la circa 6% pentru întreg anul. Acest lucru indică, în scenariul pesimist, că deficitul structural este, de fapt, mai mare, pentru că deviația de la PIB potențial este de asemenea mai mare.

Pe de altă, parte, creșterea potențială este o estimată economică, bazată pe capital, muncă și factorii totali de producție. Ministerul Finanțelor a răspuns Comisiei că PIB potențial a crescut puternic față de perioada 2009-2016, de la un avans mediu de 2,1% la unul de 5,1% pentru perioada 2017-2021, ceea ce ar însemna că creșterea economică este foarte apropiată de potențial. Totodată, Finanțele au argumentat că România are unul dintre cele mai scăzute niveluri ale datoriei publice din UE, și că acestea au rămas aproape neschimbate, la circa 37% din PIB. Comisia n-a fost satisfăcută de răspuns și a considerat, în noiembrie, că România n-a întreprins măsurile de reducere a deficitului și că trebuie să raporteze până în aprilie ce pași a luat astfel încât să limiteze creșterea nominală a cheltuielilor primare (cele care nu includ dobânzile plătite) la 3,3% în 2018.

Cheltuielile de la bugetul general consolidat (fără dobânzi) vor crește, însă, anul viitor cu 11,5%, de la 271 de miliarde de lei la 302 miliarde de lei, potrivit Finanțelor. “Devierea de la obiectivul bugetar pe termen mediu s-ar produce în condițiile menținerii, pe întreg orizontul de planificare, a unui nivel sustenabil al datoriei publice de sub 40% din PIB”, precizează Finanțele Comisia vede o creștere a datoriei publice la 39,1% din PIB în 2018 și la 40,5% în 2019, de la circa 38%, în condițiile unui deficit bugetar de 3,9%, respectiv 4,1% din PIB, la o creștere economică de 4,4%, respectiv 4,1%.

Ministerul Finanțelor crede că datoria publică ar putea crește doar dacă se manifestă scenariul de risc: o creștere economică cu 1% din PIB mai scăzută decât creșterea economică nominală prognozată ar crește nivelului datoriei cu 2,5 % din PIB, în anul 2021; Deprecierea monedei naționale cu 10% față de euro ar determina creșterea ponderii datoriei guvernamentale în PIB de până la 1,5 % din PIB, în anul 2021; Un deficit cash de 3,9% din PIB în perioada 2018 – 2021, ar conduce la o creștere a nivelului de îndatorare cu până la 6,1 % din PIB în 2021; Influența combinată a tuturor factorilor ar crește datoria publică cu 10,8% din PIB, la sfârșitul perioadei de analiză, la 46,8% din PIB, față de scenariul de bază de 36% din PIB.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Economie

COMUNICAT DE PRESĂ FINALIZARE PROIECT „Îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educație, în unitățile de învățământ din Comuna Noșlac”

Andreea Ștefan

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

Comunicat de presă

Comuna Noșlac, județul Alba, anunță finalizarea proiectuluiÎmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educație, în unitățile de învățământ din Comuna Noșlac, cod MySMIS 144600, realizat în baza contractului de finanțare nr.215/233t/19.07.2021, încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar pentru Promovarea Societății informaționale.

Elit - Gustul Desăvârșit

Proiectul a fost finanțatprin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020,Axa prioritară 4, Acțiunea 4.2.1 Sprijin pentru procesul educațional on-line.

Valoarea totală a proiectului: 217.408,65 lei.

Valoarea finanțării nerambursabile: 188.720,23 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line, prin dotarea unității de învățământ de pe raza comuneiNoșlac, cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitiveelectronice.

Rezultatele prevăzute prin proiect sunt următoarele:

– 114 elevi și 15 de cadre didactice sprijinite cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației, necesare desfășurării activităților didactice în mediul on-line.

– 1 unitate de învățământ de pe raza Comunei Noșlac dotată cu echipamente de tip IT, astfel încât să se asigure în bune condițiidesfășurarea activităților didactice în anul școlar 2020-2021.

Perioada de implementare:19.07.2021–19.10.2022.

Proiect cofinanțat din FondulEuropean de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Competitivi împreună !

 

Date de contact beneficiar:         

                                                                                                                       Comuna Noșlac,

str. Principală, nr. 78,  județul Alba, România

tel.0258889101, fax.0258889101


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Economie

Amendament la documentul de Ofertă Publică de Cumpărare a PREBET S.A. Aiud aprobat prin decizia A.S.F nr. 1039 din data de 03.08.2022

rlucian

Publicat

în

De

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

APROBAREA AMENDAMENTULUI NU ARE VALOARE DE GARANŢIE ŞI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A A.S.F. CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACŢIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ ÎN PRIVINŢA EXIGENŢELOR LEGII ŞI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.

Preambul

Principalul scop al acestui document este să furnizeze date actualizate în legătură cu unele informații prezentate în Documentul de Ofertă și trebuie citit doar împreună cu Documentul de Ofertă și în contextul Ofertei descrise în Documentul de Ofertă. Ofertanții și/sau intermediarul nu au actualizat nicio altă informație  decât cea prezentată în cuprinsul acestui amendament, celelalte informații prezentate în documentul de ofertă fiind corecte și complete la data Documentului de ofertă. Astfel, nici ofertanții și nici Intermediarul nu își asumă nicio responsabilitate privind acuratețea și caracterul complet al informațiilor prezentate în documentul de Ofertă, cu excepția datelor prezentate în acest amendament, la o dată ulterioară datei Documentului de ofertă.

Elit - Gustul Desăvârșit

Publicarea Amendamentului

Prezentul Amendament este pus la dispoziția investitorilor după aprobarea sa de către A.S.F. prin publicarea unui anunț conform aceleiași proceduri utilizate pentru publicarea Documentului de Ofertă.

Amendamentul la Ofertă va fi disponibil în același mod în care este și Documentul de Ofertă astfel:

1. în format electronic de pe website-ul Intermediarului GOLDRING SA (goldring.ro), al Ofertantului PREBET Aiud S.A. (www.prebet.ro) și al Bursei de Valori București (www.bvb.ro).

2. pe suport de hârtie, disponibil investitorilor la sediul Intermediarului (Tg. Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș) și la agențiile sale (Agenția din Cluj-Napoca str. Samuil Micu nr. 1A, ap.2, Cluj, Agenția din Sibiu str. Nicolaus Olahus nr. 5, corp B, et. 2, Sibiu), precum și la sediul Ofertantului din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba.

Ofertanții au convenit la modificarea Documentului de ofertă după cum urmează:

Se modifică prețul oferit în cadrul ofertei publice de la 1,84 lei/acțiune la 1,85 lei/acțiune și implicit valoarea ofertei de la 6.705.407,12 lei la 6.741.849,55 lei peste tot acolo unde aceste valori sunt menționate în Documentul de ofertă.

Paragraful de la punctul 4: „Ofertantul nu deține acțiuni proprii iar împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat deține 385.657 acțiuni reprezentând 0,8467% din capitalul Emitentului.

 Persoanele cu care Ofertantul acționează în mod concertat și care dețin acțiuni sunt următoarele:

Acționar Dețineri Procent%
Moruțan Iulian Alin 43.399 0,0953%
Moruțan Mihaela 42.731 0,0938%
Mitruș Marius 30.000 0,0659%
Kerekes Ioan Csaba 269.527 0,5917%

 se modifică astfel:

Ofertantul nu deține acțiuni proprii iar împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat deține 465.785 acțiuni reprezentând 1,0225% din capitalul Emitentului.

 Persoanele cu care Ofertantul acționează în mod concertat și care dețin acțiuni sunt următoarele:

Acționar Dețineri Procent%
Moruțan Iulian Alin 43.399 0,0953%
Moruțan Mihaela 42.731 0,0938%
Mitruș Marius 30.000 0,0659%
Kerekes Ioan Csaba 349.655 0,7676%

Potrivit prevederilor art. 28 (3) din Legea nr. 24/2017, ale art. 54 (4) din Regulamentul 5/2018 și ale Documentului de Ofertă,  investitorii care au acceptat să subscrie în oferta publică de cumpărare înaintea publicării amendamentului pot să îşi retragă acceptul în termen de două zile lucrătoare de la publicarea amendamentului.

Celelalte prevederi ale Anunțului și ale Documentului de Ofertă rămân neschimbate.

Prezentul amendament  este întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările si completările ulterioare

OFERTANT INTERMEDIAR
Prebet Aiud S.A. Goldring SA
Kerekes Csaba Zahan Virgil Adrian
Director general adjunct Director general adjunct

 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Economie

Anunț – Asociația FLAG din Bazinul Mureşului, Secaşelor şi a Afluenţilor Acestora (FLAG Mureş) anunță public prelungirea celei de-a șaptea sesiuni de depunere proiecte

Andreea Ștefan

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

Comunicat de presă

Asociația FLAG din Bazinul Mureşului, Secaşelor şi a Afluenţilor Acestora (FLAG Mureş) anunță public prelungirea în aceleași condiții a celei de-a șaptea sesiuni de depunere proiecte din cadrul STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI FLAG DIN BAZINUL MUREŞULUI, SECAŞELOR ŞI A AFLUENŢILOR ACESTORA, finanțată prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-2020, care este în desfășurare având ca termen limită de depunere data de 03.08.2022, ora 15:00, până la data de 17.08.2022, ora 15:00. PRIORITATEA UNIUNII NR. 4 – Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale

Elit - Gustul Desăvârșit

MĂSURA 2 – Consolidarea și Diversificarea activitaţilor în zona de pescuit şi acvacultură

APEL DE SELECŢIE NR. 7/2022, COD SMIS: 1032/4/1/Articolul 63

Alocarea financiară totală: 2 352 248,36 lei, echivalentul a 475 557,15  EURO

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil): 1 978 520 lei / 400 000 euro.

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil):  32 699,98 lei / 6611 euro.

Termenul  limită pentru depunerea  proiectelor este: 17.08.2022, ora 15:00.

Valoarea totală eligibilă a unui proiect nu poate depăși 400.000 euro.

Cursul de schimb RON-EURO utilizat pentru conversia în EURO este de 1 euro=4,9463 lei, conform Deciziei DGP AMPOPAM nr. 14/22.03.2022.

În cadrul prezentului apel de selecţie, cererile de finanţare si documentele anexate vor fi depuse on-line pe platforma informatica Smis/MySmis2014 în format electronic, doar în intervalul mai sus menţionat.

În cadrul prezentului apel de selecţie, cererile de finanţare si documentele anexate vor fi depuse on-line pe platforma informatica Smis/MySmis2014 în format electronic, doar până la data mai sus menţionată.

Ghidul solicitantului precum şi procedura de evaluare şi selecţie sunt afişate pe site-ul www.flagbazinulmuresului.ro și sunt disponibile la cerere la sediul FLAG Bazinul Mureşului, comuna Ciugud, localitatea Ciugud, str. Simion Bran, nr. 50, județul Alba.

Informaţii suplimentare se pot solicita de la sediul Asociaţiei FLAG din Bazinul Mureşului, Secaşelor şi a Afluenţilor Acestora (FLAG Bazinul Mureşului), comuna Ciugud, localitatea Ciugud str. Simion Bran, nr. 50, județul Alba, tel. 0770501093, e-mail [email protected], www.flagbazinulmuresului.ro.

 


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2022 Ziarul Unirea